Sök källhänvisning eller AID

Sökformulär

Göteborgs Kristine AIIaa:21 (1906-1923) (AID: v82425 Öppna, NAD: SE/GLA/13187)

Beskrivning av AID

Göteborgs Kristine AIIaa:21 
AIDv82425 
VolymtypFörsamlingsbok
Årtal1906-1923
InformationFol 2501 - 2812, 16 R 52-143 kv
Göteborgs Kristine
LänGöteborgs och Bohus län
LandskapVästergötland
ArkivtypFörsamling/Socken
InformationÅr 1623 erhöll tyskarna i Göteborg kungligt tillstånd att bilda en egen luthersk församling. Sedan en stor del av de till Göteborg inflyttade tyskarnas efterkommande hade försvenskats och även personer, vilka till börden voro svenskar, inskrivits i församlingen, började gudstjänst hållas även på svenska språket.

Genom kungligt brev 16/10 1773 förordnades, att den ene av församlingens pastorer skulle predika på svenska, vilket innebar, att en svensk pastor ansattes 1774.

Från och med detta år fördes födelse-, vigsel- och dödböcker i dubbla exemplar, ett på tyska och ett på svenska. Flyttnings-, konfirmations- och kommunionlängder fördes tidvis separat för den tyskspråkiga respektive den svenskspråkiga avdelningen av församlingen. Övriga böcker voro gemensamma t.o.m. 30 april 1883.

Fr.o.m. 1852 förde den tyske kyrkoherden dessutom separata böcker för Kristine församlings tyska avdelning. Dessa återfinnas i Christinæ Tyska församlings arkiv. Vid genomförandet av den territoriella församlingsindelningen (påbjuden genom kungl. brev den 5 maj 1882 att träda i kraft den 1 maj 1883) bildades av Kristine församlings tyska avdelning en icke territoriell församling kallad Christinæ Tyska församling. Dessutom bildades en territoriell församling av Nordstadens kvarter väster om Gullbergsån och Mölndalsån och norr om Fattighusån och Stora Hamnkanalen till Göta älv. Den med staden år 1882 införlivade delen av Tingstadsvassen, tidigare tillhörande Backa församling, fördes även till Kristine församling. Dessa gränser bibehöllos vid den nya församlingsindelningen 1908. Kristine territoriella församling och Tyska församlingen skulle även efter 1 maj 1883 gemensamt förvalta de kassor och medel samt övriga angelägenheter, som varit gemensamma för den tidigare Kristine församlings båda avdelningar. Beträffande arkivalier för Kristine församlings tyska avdelning se förteckning över Christinæ Tyska församlings arkiv.

Rådhusrätt:
Göteborg

Stift:
Göteborg

Länkar:

Göteborgs Arkivguide om Kristine församling
NADSE/GLA/13187
Volymer från Göteborgs Kristine
Bildindex
BildnummerSidnumreringAID
Använd symbolen   för att öppna ett uppslag i ArkivDigital online. Du behöver ett abonnemang hos ArkivDigital och programmet ArkivDigital online version 1.4.2 eller senare installerat på din dator.
1 0000 v82425.b1  
2 0000 v82425.b2  
3 0000 v82425.b3  
4 0000 v82425.b4  
5 2501 v82425.b5.s2501  
6 2502 v82425.b6.s2502  
7 2503 v82425.b7.s2503  
8 2504 v82425.b8.s2504  
9 2505 v82425.b9.s2505  
10 2506 v82425.b10.s2506  
11 2507 v82425.b11.s2507  
12 2508 v82425.b12.s2508  
13 2509 v82425.b13.s2509  
14 2510 v82425.b14.s2510  
15 2511 v82425.b15.s2511  
16 2512 v82425.b16.s2512  
17 2513 v82425.b17.s2513  
18 2514 v82425.b18.s2514  
19 2515 v82425.b19.s2515  
20 2516 v82425.b20.s2516  
21 2517 v82425.b21.s2517  
22 2518 v82425.b22.s2518  
23 2519 v82425.b23.s2519  
24 2520 v82425.b24.s2520  
25 2521 v82425.b25.s2521  
26 2522 v82425.b26.s2522  
27 2523 v82425.b27.s2523  
28 2524 v82425.b28.s2524  
29 2525 v82425.b29.s2525  
30 2526 v82425.b30.s2526  
31 2527 v82425.b31.s2527  
32 2528 v82425.b32.s2528  
33 2529 v82425.b33.s2529  
34 2530 v82425.b34.s2530  
35 2531 v82425.b35.s2531  
36 2532 v82425.b36.s2532  
37 2533 v82425.b37.s2533  
38 2534 v82425.b38.s2534  
39 2535 v82425.b39.s2535  
40 2536 v82425.b40.s2536  
41 2537 v82425.b41.s2537  
42 2538 v82425.b42.s2538  
43 2539 v82425.b43.s2539  
44 2540 v82425.b44.s2540  
45 2541 v82425.b45.s2541  
46 2542 v82425.b46.s2542  
47 2543 v82425.b47.s2543  
48 2544 v82425.b48.s2544  
49 2545 v82425.b49.s2545  
50 2546 v82425.b50.s2546  
51 2547 v82425.b51.s2547  
52 2548 v82425.b52.s2548  
53 2549 v82425.b53.s2549  
54 2550 v82425.b54.s2550  
55 2551 v82425.b55.s2551  
56 2552 v82425.b56.s2552  
57 2553 v82425.b57.s2553  
58 2554 v82425.b58.s2554  
59 2555 v82425.b59.s2555  
60 2556 v82425.b60.s2556  
61 2557 v82425.b61.s2557  
62 2558 v82425.b62.s2558  
63 2559 v82425.b63.s2559  
64 2560 v82425.b64.s2560  
65 2561 v82425.b65.s2561  
66 2562 v82425.b66.s2562  
67 2563 v82425.b67.s2563  
68 2564 v82425.b68.s2564  
69 2565 v82425.b69.s2565  
70 2566 v82425.b70.s2566  
71 2567 v82425.b71.s2567  
72 2568 v82425.b72.s2568  
73 2569 v82425.b73.s2569  
74 2570 v82425.b74.s2570  
75 2571 v82425.b75.s2571  
76 2572 v82425.b76.s2572  
77 2573 v82425.b77.s2573  
78 2574 v82425.b78.s2574  
79 2575 v82425.b79.s2575  
80 2576 v82425.b80.s2576  
81 2577 v82425.b81.s2577  
82 2578 v82425.b82.s2578  
83 2579 v82425.b83.s2579  
84 2580 v82425.b84.s2580  
85 2581 v82425.b85.s2581  
86 2582 v82425.b86.s2582  
87 2583 v82425.b87.s2583  
88 2584 v82425.b88.s2584  
89 2585 v82425.b89.s2585  
90 2586 v82425.b90.s2586  
91 2587 v82425.b91.s2587  
92 2588 v82425.b92.s2588  
93 2589 v82425.b93.s2589  
94 2590 v82425.b94.s2590  
95 2591 v82425.b95.s2591  
96 2592 v82425.b96.s2592  
97 2593 v82425.b97.s2593  
98 2594 v82425.b98.s2594  
99 2595 v82425.b99.s2595  
100 2596 v82425.b100.s2596  
101 2597 v82425.b101.s2597  
102 2598 v82425.b102.s2598  
103 2599 v82425.b103.s2599  
104 2600 v82425.b104.s2600  
105 2601 v82425.b105.s2601  
106 2602 v82425.b106.s2602  
107 2603 v82425.b107.s2603  
108 2604 v82425.b108.s2604  
109 2605 v82425.b109.s2605  
110 2606 v82425.b110.s2606  
111 2607 v82425.b111.s2607  
112 2608 v82425.b112.s2608  
113 2609 v82425.b113.s2609  
114 2610 v82425.b114.s2610  
115 2611 v82425.b115.s2611  
116 2612 v82425.b116.s2612  
117 2613 v82425.b117.s2613  
118 2614 v82425.b118.s2614  
119 2615 v82425.b119.s2615  
120 2616 v82425.b120.s2616  
121 2617 v82425.b121.s2617  
122 2618 v82425.b122.s2618  
123 2619 v82425.b123.s2619  
124 2620 v82425.b124.s2620  
125 2621 v82425.b125.s2621  
126 2622 v82425.b126.s2622  
127 2623 v82425.b127.s2623  
128 2624 v82425.b128.s2624  
129 2625 v82425.b129.s2625  
130 2626 v82425.b130.s2626  
131 2627 v82425.b131.s2627  
132 2628 v82425.b132.s2628  
133 2629 v82425.b133.s2629  
134 2630 v82425.b134.s2630  
135 2631 v82425.b135.s2631  
136 2632 v82425.b136.s2632  
137 2633 v82425.b137.s2633  
138 2634 v82425.b138.s2634  
139 2635 v82425.b139.s2635  
140 2636 v82425.b140.s2636  
141 2637 v82425.b141.s2637  
142 2638 v82425.b142.s2638  
143 2639 v82425.b143.s2639  
144 2640 v82425.b144.s2640  
145 2641 v82425.b145.s2641  
146 2642 v82425.b146.s2642  
147 2643 v82425.b147.s2643  
148 2644 v82425.b148.s2644  
149 2645 v82425.b149.s2645  
150 2646 v82425.b150.s2646  
151 2647 v82425.b151.s2647  
152 2648 v82425.b152.s2648  
153 2649 v82425.b153.s2649  
154 2650 v82425.b154.s2650  
155 2651 v82425.b155.s2651  
156 2652 v82425.b156.s2652  
157 2653 v82425.b157.s2653  
158 2654 v82425.b158.s2654  
159 2655 v82425.b159.s2655  
160 2656 v82425.b160.s2656  
161 2657 v82425.b161.s2657  
162 2658 v82425.b162.s2658  
163 2659 v82425.b163.s2659  
164 2660 v82425.b164.s2660  
165 2661 v82425.b165.s2661  
166 2662 v82425.b166.s2662  
167 2663 v82425.b167.s2663  
168 2664 v82425.b168.s2664  
169 2665 v82425.b169.s2665  
170 2666 v82425.b170.s2666  
171 2667 v82425.b171.s2667  
172 2668 v82425.b172.s2668  
173 2669 v82425.b173.s2669  
174 2670 v82425.b174.s2670  
175 2671 v82425.b175.s2671  
176 2672 v82425.b176.s2672  
177 2673 v82425.b177.s2673  
178 2674 v82425.b178.s2674  
179 2675 v82425.b179.s2675  
180 2676 v82425.b180.s2676  
181 2677 v82425.b181.s2677  
182 2678 v82425.b182.s2678  
183 2679 v82425.b183.s2679  
184 2680 v82425.b184.s2680  
185 2681 v82425.b185.s2681  
186 2682 v82425.b186.s2682  
187 2683 v82425.b187.s2683  
188 2684 v82425.b188.s2684  
189 2685 v82425.b189.s2685  
190 2686 v82425.b190.s2686  
191 2687 v82425.b191.s2687  
192 2688 v82425.b192.s2688  
193 2689 v82425.b193.s2689  
194 2690 v82425.b194.s2690  
195 2691 v82425.b195.s2691  
196 2692 v82425.b196.s2692  
197 2693 v82425.b197.s2693  
198 2694 v82425.b198.s2694  
199 2695 v82425.b199.s2695  
200 2696 v82425.b200.s2696  
201 2697 v82425.b201.s2697  
202 2698 v82425.b202.s2698  
203 2699 v82425.b203.s2699  
204 2700 v82425.b204.s2700  
205 2701 v82425.b205.s2701  
206 2702 v82425.b206.s2702  
207 2703 v82425.b207.s2703  
208 2704 v82425.b208.s2704  
209 2705 v82425.b209.s2705  
210 2706 v82425.b210.s2706  
211 2707 v82425.b211.s2707  
212 2708 v82425.b212.s2708  
213 2709 v82425.b213.s2709  
214 2710 v82425.b214.s2710  
215 2711 v82425.b215.s2711  
216 2712 v82425.b216.s2712  
217 2713 v82425.b217.s2713  
218 2714 v82425.b218.s2714  
219 2715 v82425.b219.s2715  
220 2716 v82425.b220.s2716  
221 2717 v82425.b221.s2717  
222 2718 v82425.b222.s2718  
223 2719 v82425.b223.s2719  
224 2720 v82425.b224.s2720  
225 2721 v82425.b225.s2721  
226 2722 v82425.b226.s2722  
227 2723 v82425.b227.s2723  
228 2724 v82425.b228.s2724  
229 2725 v82425.b229.s2725  
230 2726 v82425.b230.s2726  
231 2727 v82425.b231.s2727  
232 2728 v82425.b232.s2728  
233 2729 v82425.b233.s2729  
234 2730 v82425.b234.s2730  
235 2731 v82425.b235.s2731  
236 2732 v82425.b236.s2732  
237 2733 v82425.b237.s2733  
238 2734 v82425.b238.s2734  
239 2735 v82425.b239.s2735  
240 2736 v82425.b240.s2736  
241 2737 v82425.b241.s2737  
242 2738 v82425.b242.s2738  
243 2739 v82425.b243.s2739  
244 2740 v82425.b244.s2740  
245 2741 v82425.b245.s2741  
246 2742 v82425.b246.s2742  
247 2743 v82425.b247.s2743  
248 2744 v82425.b248.s2744  
249 2745 v82425.b249.s2745  
250 2746 v82425.b250.s2746  
251 2747 v82425.b251.s2747  
252 2748 v82425.b252.s2748  
253 2749 v82425.b253.s2749  
254 2750 v82425.b254.s2750  
255 2751 v82425.b255.s2751  
256 2752 v82425.b256.s2752  
257 2753 v82425.b257.s2753  
258 2754 v82425.b258.s2754  
259 2755 v82425.b259.s2755  
260 2756 v82425.b260.s2756  
261 2757 v82425.b261.s2757  
262 2758 v82425.b262.s2758  
263 2759 v82425.b263.s2759  
264 2760 v82425.b264.s2760  
265 2761 v82425.b265.s2761  
266 2762 v82425.b266.s2762  
267 2763 v82425.b267.s2763  
268 2764 v82425.b268.s2764  
269 2765 v82425.b269.s2765  
270 2766 v82425.b270.s2766  
271 2767 v82425.b271.s2767  
272 2768 v82425.b272.s2768  
273 2769 v82425.b273.s2769  
274 2770 v82425.b274.s2770  
275 2771 v82425.b275.s2771  
276 2772 v82425.b276.s2772  
277 2773 v82425.b277.s2773  
278 2774 v82425.b278.s2774  
279 2775 v82425.b279.s2775  
280 2776 v82425.b280.s2776  
281 2777 v82425.b281.s2777  
282 2778 v82425.b282.s2778  
283 2779 v82425.b283.s2779  
284 2780 v82425.b284.s2780  
285 2781 v82425.b285.s2781  
286 2782 v82425.b286.s2782  
287 2783 v82425.b287.s2783  
288 2784 v82425.b288.s2784  
289 2785 v82425.b289.s2785  
290 2786 v82425.b290.s2786  
291 2787 v82425.b291.s2787  
292 2788 v82425.b292.s2788  
293 2789 v82425.b293.s2789  
294 2790 v82425.b294.s2790  
295 2791 v82425.b295.s2791  
296 2792 v82425.b296.s2792  
297 2793 v82425.b297.s2793  
298 2794 v82425.b298.s2794  
299 2795 v82425.b299.s2795  
300 2796 v82425.b300.s2796  
301 2797 v82425.b301.s2797  
302 2798 v82425.b302.s2798  
303 2799 v82425.b303.s2799  
304 2800 v82425.b304.s2800  
305 2801 v82425.b305.s2801  
306 2802 v82425.b306.s2802  
307 2803 v82425.b307.s2803  
308 2804 v82425.b308.s2804  
309 2805 v82425.b309.s2805  
310 2806 v82425.b310.s2806  
311 2807 v82425.b311.s2807  
312 2808 v82425.b312.s2808  
313 2809 v82425.b313.s2809  
314 2810 v82425.b314.s2810  
315 2811 v82425.b315.s2811  
316 2812 v82425.b316.s2812  
317 0000 v82425.b317  
318 0000 v82425.b318  
319 0000 v82425.b319  

ANTAL FÄRGBILDER

80 043 148

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgStarta programmet