Sök källhänvisning eller AID

Sökformulär

Göteborgs Kristine AIIaa:22 (1906-1923) (AID: v82427 Öppna, NAD: SE/GLA/13187)

Beskrivning av AID

Göteborgs Kristine AIIaa:22 
AIDv82427 
VolymtypFörsamlingsbok
Årtal1906-1923
InformationFol 2813 - 3013, 17 R 1-6 kv
Göteborgs Kristine
LänGöteborgs och Bohus län
LandskapVästergötland
ArkivtypFörsamling/Socken
InformationÅr 1623 erhöll tyskarna i Göteborg kungligt tillstånd att bilda en egen luthersk församling. Sedan en stor del av de till Göteborg inflyttade tyskarnas efterkommande hade försvenskats och även personer, vilka till börden voro svenskar, inskrivits i församlingen, började gudstjänst hållas även på svenska språket.

Genom kungligt brev 16/10 1773 förordnades, att den ene av församlingens pastorer skulle predika på svenska, vilket innebar, att en svensk pastor ansattes 1774.

Från och med detta år fördes födelse-, vigsel- och dödböcker i dubbla exemplar, ett på tyska och ett på svenska. Flyttnings-, konfirmations- och kommunionlängder fördes tidvis separat för den tyskspråkiga respektive den svenskspråkiga avdelningen av församlingen. Övriga böcker voro gemensamma t.o.m. 30 april 1883.

Fr.o.m. 1852 förde den tyske kyrkoherden dessutom separata böcker för Kristine församlings tyska avdelning. Dessa återfinnas i Christinæ Tyska församlings arkiv. Vid genomförandet av den territoriella församlingsindelningen (påbjuden genom kungl. brev den 5 maj 1882 att träda i kraft den 1 maj 1883) bildades av Kristine församlings tyska avdelning en icke territoriell församling kallad Christinæ Tyska församling. Dessutom bildades en territoriell församling av Nordstadens kvarter väster om Gullbergsån och Mölndalsån och norr om Fattighusån och Stora Hamnkanalen till Göta älv. Den med staden år 1882 införlivade delen av Tingstadsvassen, tidigare tillhörande Backa församling, fördes även till Kristine församling. Dessa gränser bibehöllos vid den nya församlingsindelningen 1908. Kristine territoriella församling och Tyska församlingen skulle även efter 1 maj 1883 gemensamt förvalta de kassor och medel samt övriga angelägenheter, som varit gemensamma för den tidigare Kristine församlings båda avdelningar. Beträffande arkivalier för Kristine församlings tyska avdelning se förteckning över Christinæ Tyska församlings arkiv.

Rådhusrätt:
Göteborg

Stift:
Göteborg

Länkar:

Göteborgs Arkivguide om Kristine församling
NADSE/GLA/13187
Volymer från Göteborgs Kristine
Bildindex
BildnummerSidnumreringAID
Använd symbolen   för att öppna ett uppslag i ArkivDigital online. Du behöver ett abonnemang hos ArkivDigital och programmet ArkivDigital online version 1.4.2 eller senare installerat på din dator.
1 0000 v82427.b1  
2 0000 v82427.b2  
3 0000 v82427.b3  
4 0000 v82427.b4  
5 2813 v82427.b5.s2813  
6 2814 v82427.b6.s2814  
7 2815 v82427.b7.s2815  
8 2816 v82427.b8.s2816  
9 2817 v82427.b9.s2817  
10 2818 v82427.b10.s2818  
11 2819 v82427.b11.s2819  
12 2820 v82427.b12.s2820  
13 2821 v82427.b13.s2821  
14 2822 v82427.b14.s2822  
15 2823 v82427.b15.s2823  
16 2824 v82427.b16.s2824  
17 2825 v82427.b17.s2825  
18 2826 v82427.b18.s2826  
19 2827 v82427.b19.s2827  
20 2828 v82427.b20.s2828  
21 2829 v82427.b21.s2829  
22 2830 v82427.b22.s2830  
23 2831 v82427.b23.s2831  
24 2832 v82427.b24.s2832  
25 2833 v82427.b25.s2833  
26 2834 v82427.b26.s2834  
27 2835 v82427.b27.s2835  
28 2836 v82427.b28.s2836  
29 2837 v82427.b29.s2837  
30 2838 v82427.b30.s2838  
31 2839 v82427.b31.s2839  
32 2840 v82427.b32.s2840  
33 2841 v82427.b33.s2841  
34 2842 v82427.b34.s2842  
35 2843 v82427.b35.s2843  
36 2844 v82427.b36.s2844  
37 2845 v82427.b37.s2845  
38 2846 v82427.b38.s2846  
39 2847 v82427.b39.s2847  
40 2848 v82427.b40.s2848  
41 2849 v82427.b41.s2849  
42 2850 v82427.b42.s2850  
43 2851 v82427.b43.s2851  
44 2852 v82427.b44.s2852  
45 2853 v82427.b45.s2853  
46 2854 v82427.b46.s2854  
47 2855 v82427.b47.s2855  
48 2856 v82427.b48.s2856  
49 2857 v82427.b49.s2857  
50 2858 v82427.b50.s2858  
51 2859 v82427.b51.s2859  
52 2860 v82427.b52.s2860  
53 2861 v82427.b53.s2861  
54 2862 v82427.b54.s2862  
55 2863 v82427.b55.s2863  
56 2864 v82427.b56.s2864  
57 2865 v82427.b57.s2865  
58 2866 v82427.b58.s2866  
59 2867 v82427.b59.s2867  
60 2868 v82427.b60.s2868  
61 2869 v82427.b61.s2869  
62 2870 v82427.b62.s2870  
63 2871 v82427.b63.s2871  
64 2872 v82427.b64.s2872  
65 2873 v82427.b65.s2873  
66 2874 v82427.b66.s2874  
67 2875 v82427.b67.s2875  
68 2876 v82427.b68.s2876  
69 2877 v82427.b69.s2877  
70 2878 v82427.b70.s2878  
71 2879 v82427.b71.s2879  
72 2880 v82427.b72.s2880  
73 2881 v82427.b73.s2881  
74 2882 v82427.b74.s2882  
75 2883 v82427.b75.s2883  
76 2884 v82427.b76.s2884  
77 2885 v82427.b77.s2885  
78 2886 v82427.b78.s2886  
79 2887 v82427.b79.s2887  
80 2888 v82427.b80.s2888  
81 2889 v82427.b81.s2889  
82 2890 v82427.b82.s2890  
83 2891 v82427.b83.s2891  
84 2892 v82427.b84.s2892  
85 2893 v82427.b85.s2893  
86 2894 v82427.b86.s2894  
87 2895 v82427.b87.s2895  
88 2896 v82427.b88.s2896  
89 2897 v82427.b89.s2897  
90 2898 v82427.b90.s2898  
91 2899 v82427.b91.s2899  
92 2900 v82427.b92.s2900  
93 2901 v82427.b93.s2901  
94 2902 v82427.b94.s2902  
95 2903 v82427.b95.s2903  
96 2904 v82427.b96.s2904  
97 2905 v82427.b97.s2905  
98 2906 v82427.b98.s2906  
99 2907 v82427.b99.s2907  
100 2908 v82427.b100.s2908  
101 2909 v82427.b101.s2909  
102 2910 v82427.b102.s2910  
103 2911 v82427.b103.s2911  
104 2912 v82427.b104.s2912  
105 2913 v82427.b105.s2913  
106 2914 v82427.b106.s2914  
107 2915 v82427.b107.s2915  
108 2916 v82427.b108.s2916  
109 2917 v82427.b109.s2917  
110 2918 v82427.b110.s2918  
111 2919 v82427.b111.s2919  
112 2920 v82427.b112.s2920  
113 2921 v82427.b113.s2921  
114 2922 v82427.b114.s2922  
115 2923 v82427.b115.s2923  
116 2924 v82427.b116.s2924  
117 2925 v82427.b117.s2925  
118 2926 v82427.b118.s2926  
119 2927 v82427.b119.s2927  
120 2928 v82427.b120.s2928  
121 2929 v82427.b121.s2929  
122 2930 v82427.b122.s2930  
123 2931 v82427.b123.s2931  
124 2932 v82427.b124.s2932  
125 2933 v82427.b125.s2933  
126 2934 v82427.b126.s2934  
127 2935 v82427.b127.s2935  
128 2936 v82427.b128.s2936  
129 2937 v82427.b129.s2937  
130 2938 v82427.b130.s2938  
131 2939 v82427.b131.s2939  
132 2940 v82427.b132.s2940  
133 2941 v82427.b133.s2941  
134 2942 v82427.b134.s2942  
135 2943 v82427.b135.s2943  
136 2944 v82427.b136.s2944  
137 2945 v82427.b137.s2945  
138 2946 v82427.b138.s2946  
139 2947 v82427.b139.s2947  
140 2948 v82427.b140.s2948  
141 2949 v82427.b141.s2949  
142 2950 v82427.b142.s2950  
143 2951 v82427.b143.s2951  
144 2952 v82427.b144.s2952  
145 2953 v82427.b145.s2953  
146 2954 v82427.b146.s2954  
147 2955 v82427.b147.s2955  
148 2956 v82427.b148.s2956  
149 2957 v82427.b149.s2957  
150 2958 v82427.b150.s2958  
151 2959 v82427.b151.s2959  
152 2960 v82427.b152.s2960  
153 2961 v82427.b153.s2961  
154 2962 v82427.b154.s2962  
155 2963 v82427.b155.s2963  
156 2964 v82427.b156.s2964  
157 2965 v82427.b157.s2965  
158 2966 v82427.b158.s2966  
159 2967 v82427.b159.s2967  
160 2968 v82427.b160.s2968  
161 2969 v82427.b161.s2969  
162 2970 v82427.b162.s2970  
163 2971 v82427.b163.s2971  
164 2972 v82427.b164.s2972  
165 2973 v82427.b165.s2973  
166 2974 v82427.b166.s2974  
167 2975 v82427.b167.s2975  
168 2976 v82427.b168.s2976  
169 2977 v82427.b169.s2977  
170 2978 v82427.b170.s2978  
171 2979 v82427.b171.s2979  
172 2980 v82427.b172.s2980  
173 2981 v82427.b173.s2981  
174 2982 v82427.b174.s2982  
175 2983 v82427.b175.s2983  
176 2984 v82427.b176.s2984  
177 2985 v82427.b177.s2985  
178 2986 v82427.b178.s2986  
179 2987 v82427.b179.s2987  
180 2988 v82427.b180.s2988  
181 2989 v82427.b181.s2989  
182 2990 v82427.b182.s2990  
183 2991 v82427.b183.s2991  
184 2992 v82427.b184.s2992  
185 2993 v82427.b185.s2993  
186 2994 v82427.b186.s2994  
187 2995 v82427.b187.s2995  
188 2996 v82427.b188.s2996  
189 2997 v82427.b189.s2997  
190 2998 v82427.b190.s2998  
191 2999 v82427.b191.s2999  
192 3000 v82427.b192.s3000  
193 3001 v82427.b193.s3001  
194 3002 v82427.b194.s3002  
195 3003 v82427.b195.s3003  
196 3004 v82427.b196.s3004  
197 3005 v82427.b197.s3005  
198 3006 v82427.b198.s3006  
199 3007 v82427.b199.s3007  
200 3008 v82427.b200.s3008  
201 3009 v82427.b201.s3009  
202 3010 v82427.b202.s3010  
203 3011 v82427.b203.s3011  
204 3012 v82427.b204.s3012  
205 3013 v82427.b205.s3013  
206 0000 v82427.b206  
207 0000 v82427.b207  
208 0000 v82427.b208  

ANTAL FÄRGBILDER

80 043 148

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgStarta programmet