Sök källhänvisning eller AID

Sökformulär

Göteborgs Kristine AIIaa:23 (1906-1923) (AID: v82428 Öppna, NAD: SE/GLA/13187)

Beskrivning av AID

Göteborgs Kristine AIIaa:23 
AIDv82428 
VolymtypFörsamlingsbok
Årtal1906-1923
InformationFol 3014 - 3214, 17 R 7 kv, hus 1-6B
Göteborgs Kristine
LänGöteborgs och Bohus län
LandskapVästergötland
ArkivtypFörsamling/Socken
InformationÅr 1623 erhöll tyskarna i Göteborg kungligt tillstånd att bilda en egen luthersk församling. Sedan en stor del av de till Göteborg inflyttade tyskarnas efterkommande hade försvenskats och även personer, vilka till börden voro svenskar, inskrivits i församlingen, började gudstjänst hållas även på svenska språket.

Genom kungligt brev 16/10 1773 förordnades, att den ene av församlingens pastorer skulle predika på svenska, vilket innebar, att en svensk pastor ansattes 1774.

Från och med detta år fördes födelse-, vigsel- och dödböcker i dubbla exemplar, ett på tyska och ett på svenska. Flyttnings-, konfirmations- och kommunionlängder fördes tidvis separat för den tyskspråkiga respektive den svenskspråkiga avdelningen av församlingen. Övriga böcker voro gemensamma t.o.m. 30 april 1883.

Fr.o.m. 1852 förde den tyske kyrkoherden dessutom separata böcker för Kristine församlings tyska avdelning. Dessa återfinnas i Christinæ Tyska församlings arkiv. Vid genomförandet av den territoriella församlingsindelningen (påbjuden genom kungl. brev den 5 maj 1882 att träda i kraft den 1 maj 1883) bildades av Kristine församlings tyska avdelning en icke territoriell församling kallad Christinæ Tyska församling. Dessutom bildades en territoriell församling av Nordstadens kvarter väster om Gullbergsån och Mölndalsån och norr om Fattighusån och Stora Hamnkanalen till Göta älv. Den med staden år 1882 införlivade delen av Tingstadsvassen, tidigare tillhörande Backa församling, fördes även till Kristine församling. Dessa gränser bibehöllos vid den nya församlingsindelningen 1908. Kristine territoriella församling och Tyska församlingen skulle även efter 1 maj 1883 gemensamt förvalta de kassor och medel samt övriga angelägenheter, som varit gemensamma för den tidigare Kristine församlings båda avdelningar. Beträffande arkivalier för Kristine församlings tyska avdelning se förteckning över Christinæ Tyska församlings arkiv.

Rådhusrätt:
Göteborg

Stift:
Göteborg

Länkar:

Göteborgs Arkivguide om Kristine församling
NADSE/GLA/13187
Volymer från Göteborgs Kristine
Bildindex
BildnummerSidnumreringAID
Använd symbolen   för att öppna ett uppslag i ArkivDigital online. Du behöver ett abonnemang hos ArkivDigital och programmet ArkivDigital online version 1.4.2 eller senare installerat på din dator.
1 0000 v82428.b1  
2 0000 v82428.b2  
3 0000 v82428.b3  
4 0000 v82428.b4  
5 3014 v82428.b5.s3014  
6 3015 v82428.b6.s3015  
7 3016 v82428.b7.s3016  
8 3017 v82428.b8.s3017  
9 3018 v82428.b9.s3018  
10 3019 v82428.b10.s3019  
11 3020 v82428.b11.s3020  
12 3021 v82428.b12.s3021  
13 3022 v82428.b13.s3022  
14 3023 v82428.b14.s3023  
15 3024 v82428.b15.s3024  
16 3025 v82428.b16.s3025  
17 3026 v82428.b17.s3026  
18 3027 v82428.b18.s3027  
19 3028 v82428.b19.s3028  
20 3029 v82428.b20.s3029  
21 3030 v82428.b21.s3030  
22 3031 v82428.b22.s3031  
23 3032 v82428.b23.s3032  
24 3033 v82428.b24.s3033  
25 3034 v82428.b25.s3034  
26 3035 v82428.b26.s3035  
27 3036 v82428.b27.s3036  
28 3037 v82428.b28.s3037  
29 3038 v82428.b29.s3038  
30 3039 v82428.b30.s3039  
31 3040 v82428.b31.s3040  
32 3041 v82428.b32.s3041  
33 3042 v82428.b33.s3042  
34 3043 v82428.b34.s3043  
35 3044 v82428.b35.s3044  
36 3045 v82428.b36.s3045  
37 3046 v82428.b37.s3046  
38 3047 v82428.b38.s3047  
39 3048 v82428.b39.s3048  
40 3049 v82428.b40.s3049  
41 3050 v82428.b41.s3050  
42 3051 v82428.b42.s3051  
43 3052 v82428.b43.s3052  
44 3053 v82428.b44.s3053  
45 3054 v82428.b45.s3054  
46 3055 v82428.b46.s3055  
47 3056 v82428.b47.s3056  
48 3057 v82428.b48.s3057  
49 3058 v82428.b49.s3058  
50 3059 v82428.b50.s3059  
51 3060 v82428.b51.s3060  
52 3061 v82428.b52.s3061  
53 3062 v82428.b53.s3062  
54 3063 v82428.b54.s3063  
55 3064 v82428.b55.s3064  
56 3065 v82428.b56.s3065  
57 3066 v82428.b57.s3066  
58 3067 v82428.b58.s3067  
59 3068 v82428.b59.s3068  
60 3069 v82428.b60.s3069  
61 3070 v82428.b61.s3070  
62 3071 v82428.b62.s3071  
63 3072 v82428.b63.s3072  
64 3073 v82428.b64.s3073  
65 3074 v82428.b65.s3074  
66 3075 v82428.b66.s3075  
67 3076 v82428.b67.s3076  
68 3077 v82428.b68.s3077  
69 3078 v82428.b69.s3078  
70 3079 v82428.b70.s3079  
71 3080 v82428.b71.s3080  
72 3081 v82428.b72.s3081  
73 3082 v82428.b73.s3082  
74 3083 v82428.b74.s3083  
75 3084 v82428.b75.s3084  
76 3085 v82428.b76.s3085  
77 3086 v82428.b77.s3086  
78 3087 v82428.b78.s3087  
79 3088 v82428.b79.s3088  
80 3089 v82428.b80.s3089  
81 3090 v82428.b81.s3090  
82 3091 v82428.b82.s3091  
83 3092 v82428.b83.s3092  
84 3093 v82428.b84.s3093  
85 3094 v82428.b85.s3094  
86 3095 v82428.b86.s3095  
87 3096 v82428.b87.s3096  
88 3097 v82428.b88.s3097  
89 3098 v82428.b89.s3098  
90 3099 v82428.b90.s3099  
91 3100 v82428.b91.s3100  
92 3101 v82428.b92.s3101  
93 3102 v82428.b93.s3102  
94 3103 v82428.b94.s3103  
95 3104 v82428.b95.s3104  
96 3105 v82428.b96.s3105  
97 3106 v82428.b97.s3106  
98 3107 v82428.b98.s3107  
99 3108 v82428.b99.s3108  
100 3109 v82428.b100.s3109  
101 3110 v82428.b101.s3110  
102 3111 v82428.b102.s3111  
103 3112 v82428.b103.s3112  
104 3113 v82428.b104.s3113  
105 3114 v82428.b105.s3114  
106 3115 v82428.b106.s3115  
107 3116 v82428.b107.s3116  
108 3117 v82428.b108.s3117  
109 3118 v82428.b109.s3118  
110 3119 v82428.b110.s3119  
111 3120 v82428.b111.s3120  
112 3121 v82428.b112.s3121  
113 3122 v82428.b113.s3122  
114 3123 v82428.b114.s3123  
115 3124 v82428.b115.s3124  
116 3125 v82428.b116.s3125  
117 3126 v82428.b117.s3126  
118 3127 v82428.b118.s3127  
119 3128 v82428.b119.s3128  
120 3129 v82428.b120.s3129  
121 3130 v82428.b121.s3130  
122 3131 v82428.b122.s3131  
123 3132 v82428.b123.s3132  
124 3133 v82428.b124.s3133  
125 3134 v82428.b125.s3134  
126 3135 v82428.b126.s3135  
127 3136 v82428.b127.s3136  
128 3137 v82428.b128.s3137  
129 3138 v82428.b129.s3138  
130 3139 v82428.b130.s3139  
131 3140 v82428.b131.s3140  
132 3141 v82428.b132.s3141  
133 3142 v82428.b133.s3142  
134 3143 v82428.b134.s3143  
135 3144 v82428.b135.s3144  
136 3145 v82428.b136.s3145  
137 3146 v82428.b137.s3146  
138 3147 v82428.b138.s3147  
139 3148 v82428.b139.s3148  
140 3149 v82428.b140.s3149  
141 3150 v82428.b141.s3150  
142 3151 v82428.b142.s3151  
143 3152 v82428.b143.s3152  
144 3153 v82428.b144.s3153  
145 3154 v82428.b145.s3154  
146 3155 v82428.b146.s3155  
147 3156 v82428.b147.s3156  
148 3157 v82428.b148.s3157  
149 3158 v82428.b149.s3158  
150 3159 v82428.b150.s3159  
151 3160 v82428.b151.s3160  
152 3161 v82428.b152.s3161  
153 3162 v82428.b153.s3162  
154 3163 v82428.b154.s3163  
155 3164 v82428.b155.s3164  
156 3165 v82428.b156.s3165  
157 3166 v82428.b157.s3166  
158 3167 v82428.b158.s3167  
159 3168 v82428.b159.s3168  
160 3169 v82428.b160.s3169  
161 3170 v82428.b161.s3170  
162 3171 v82428.b162.s3171  
163 3172 v82428.b163.s3172  
164 3173 v82428.b164.s3173  
165 3174 v82428.b165.s3174  
166 3175 v82428.b166.s3175  
167 3176 v82428.b167.s3176  
168 3177 v82428.b168.s3177  
169 3178 v82428.b169.s3178  
170 3179 v82428.b170.s3179  
171 3180 v82428.b171.s3180  
172 3181 v82428.b172.s3181  
173 3182 v82428.b173.s3182  
174 3183 v82428.b174.s3183  
175 3184 v82428.b175.s3184  
176 3185 v82428.b176.s3185  
177 3186 v82428.b177.s3186  
178 3187 v82428.b178.s3187  
179 3188 v82428.b179.s3188  
180 3189 v82428.b180.s3189  
181 3190 v82428.b181.s3190  
182 3191 v82428.b182.s3191  
183 3192 v82428.b183.s3192  
184 3193 v82428.b184.s3193  
185 3194 v82428.b185.s3194  
186 3195 v82428.b186.s3195  
187 3196 v82428.b187.s3196  
188 3197 v82428.b188.s3197  
189 3198 v82428.b189.s3198  
190 3199 v82428.b190.s3199  
191 3200 v82428.b191.s3200  
192 3201 v82428.b192.s3201  
193 3202 v82428.b193.s3202  
194 3203 v82428.b194.s3203  
195 3204 v82428.b195.s3204  
196 3205 v82428.b196.s3205  
197 3206 v82428.b197.s3206  
198 3207 v82428.b198.s3207  
199 3208 v82428.b199.s3208  
200 3209 v82428.b200.s3209  
201 3210 v82428.b201.s3210  
202 3211 v82428.b202.s3211  
203 3212 v82428.b203.s3212  
204 3213 v82428.b204.s3213  
205 3214 v82428.b205.s3214  
206 0000 v82428.b206  
207 0000 v82428.b207  
208 0000 v82428.b208  

ANTAL FÄRGBILDER

80 043 145

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgStarta programmet