Sök källhänvisning eller AID

Sökformulär

Göteborgs Kristine AIIaa:24 (1906-1923) (AID: v82429 Öppna, NAD: SE/GLA/13187)

Beskrivning av AID

Göteborgs Kristine AIIaa:24 
AIDv82429 
VolymtypFörsamlingsbok
Årtal1906-1923
InformationFol 3215 - 3515, 17 R 7 kv, hus fr o m 7 samt 8-19 kv
Göteborgs Kristine
LänGöteborgs och Bohus län
LandskapVästergötland
ArkivtypFörsamling/Socken
InformationÅr 1623 erhöll tyskarna i Göteborg kungligt tillstånd att bilda en egen luthersk församling. Sedan en stor del av de till Göteborg inflyttade tyskarnas efterkommande hade försvenskats och även personer, vilka till börden voro svenskar, inskrivits i församlingen, började gudstjänst hållas även på svenska språket.

Genom kungligt brev 16/10 1773 förordnades, att den ene av församlingens pastorer skulle predika på svenska, vilket innebar, att en svensk pastor ansattes 1774.

Från och med detta år fördes födelse-, vigsel- och dödböcker i dubbla exemplar, ett på tyska och ett på svenska. Flyttnings-, konfirmations- och kommunionlängder fördes tidvis separat för den tyskspråkiga respektive den svenskspråkiga avdelningen av församlingen. Övriga böcker voro gemensamma t.o.m. 30 april 1883.

Fr.o.m. 1852 förde den tyske kyrkoherden dessutom separata böcker för Kristine församlings tyska avdelning. Dessa återfinnas i Christinæ Tyska församlings arkiv. Vid genomförandet av den territoriella församlingsindelningen (påbjuden genom kungl. brev den 5 maj 1882 att träda i kraft den 1 maj 1883) bildades av Kristine församlings tyska avdelning en icke territoriell församling kallad Christinæ Tyska församling. Dessutom bildades en territoriell församling av Nordstadens kvarter väster om Gullbergsån och Mölndalsån och norr om Fattighusån och Stora Hamnkanalen till Göta älv. Den med staden år 1882 införlivade delen av Tingstadsvassen, tidigare tillhörande Backa församling, fördes även till Kristine församling. Dessa gränser bibehöllos vid den nya församlingsindelningen 1908. Kristine territoriella församling och Tyska församlingen skulle även efter 1 maj 1883 gemensamt förvalta de kassor och medel samt övriga angelägenheter, som varit gemensamma för den tidigare Kristine församlings båda avdelningar. Beträffande arkivalier för Kristine församlings tyska avdelning se förteckning över Christinæ Tyska församlings arkiv.

Rådhusrätt:
Göteborg

Stift:
Göteborg

Länkar:

Göteborgs Arkivguide om Kristine församling
NADSE/GLA/13187
Volymer från Göteborgs Kristine
Bildindex
BildnummerSidnumreringAID
Använd symbolen   för att öppna ett uppslag i ArkivDigital online. Du behöver ett abonnemang hos ArkivDigital och programmet ArkivDigital online version 1.4.2 eller senare installerat på din dator.
1 0000 v82429.b1  
2 0000 v82429.b2  
3 0000 v82429.b3  
4 0000 v82429.b4  
5 3215 v82429.b5.s3215  
6 3216 v82429.b6.s3216  
7 3217 v82429.b7.s3217  
8 3218 v82429.b8.s3218  
9 3219 v82429.b9.s3219  
10 3220 v82429.b10.s3220  
11 3221 v82429.b11.s3221  
12 3222 v82429.b12.s3222  
13 3223 v82429.b13.s3223  
14 3224 v82429.b14.s3224  
15 3225 v82429.b15.s3225  
16 3226 v82429.b16.s3226  
17 3227 v82429.b17.s3227  
18 3228 v82429.b18.s3228  
19 3229 v82429.b19.s3229  
20 3230 v82429.b20.s3230  
21 3231 v82429.b21.s3231  
22 3232 v82429.b22.s3232  
23 3233 v82429.b23.s3233  
24 3234 v82429.b24.s3234  
25 3235 v82429.b25.s3235  
26 3236 v82429.b26.s3236  
27 3237 v82429.b27.s3237  
28 3238 v82429.b28.s3238  
29 3239 v82429.b29.s3239  
30 3240 v82429.b30.s3240  
31 3241 v82429.b31.s3241  
32 3242 v82429.b32.s3242  
33 3243 v82429.b33.s3243  
34 3244 v82429.b34.s3244  
35 3245 v82429.b35.s3245  
36 3246 v82429.b36.s3246  
37 3247 v82429.b37.s3247  
38 3248 v82429.b38.s3248  
39 3249 v82429.b39.s3249  
40 3250 v82429.b40.s3250  
41 3251 v82429.b41.s3251  
42 3252 v82429.b42.s3252  
43 3253 v82429.b43.s3253  
44 3254 v82429.b44.s3254  
45 3255 v82429.b45.s3255  
46 3256 v82429.b46.s3256  
47 3257 v82429.b47.s3257  
48 3258 v82429.b48.s3258  
49 3259 v82429.b49.s3259  
50 3260 v82429.b50.s3260  
51 3261 v82429.b51.s3261  
52 3262 v82429.b52.s3262  
53 3263 v82429.b53.s3263  
54 3264 v82429.b54.s3264  
55 3265 v82429.b55.s3265  
56 3266 v82429.b56.s3266  
57 3267 v82429.b57.s3267  
58 3268 v82429.b58.s3268  
59 3269 v82429.b59.s3269  
60 3270 v82429.b60.s3270  
61 3271 v82429.b61.s3271  
62 3272 v82429.b62.s3272  
63 3273 v82429.b63.s3273  
64 3274 v82429.b64.s3274  
65 3275 v82429.b65.s3275  
66 3276 v82429.b66.s3276  
67 3277 v82429.b67.s3277  
68 3278 v82429.b68.s3278  
69 3279 v82429.b69.s3279  
70 3280 v82429.b70.s3280  
71 3281 v82429.b71.s3281  
72 3282 v82429.b72.s3282  
73 3283 v82429.b73.s3283  
74 3284 v82429.b74.s3284  
75 3285 v82429.b75.s3285  
76 3286 v82429.b76.s3286  
77 3287 v82429.b77.s3287  
78 3288 v82429.b78.s3288  
79 3289 v82429.b79.s3289  
80 3290 v82429.b80.s3290  
81 3291 v82429.b81.s3291  
82 3292 v82429.b82.s3292  
83 3293 v82429.b83.s3293  
84 3294 v82429.b84.s3294  
85 3295 v82429.b85.s3295  
86 3296 v82429.b86.s3296  
87 3297 v82429.b87.s3297  
88 3298 v82429.b88.s3298  
89 3299 v82429.b89.s3299  
90 3300 v82429.b90.s3300  
91 3301 v82429.b91.s3301  
92 3302 v82429.b92.s3302  
93 3303 v82429.b93.s3303  
94 3304 v82429.b94.s3304  
95 3305 v82429.b95.s3305  
96 3306 v82429.b96.s3306  
97 3307 v82429.b97.s3307  
98 3308 v82429.b98.s3308  
99 3309 v82429.b99.s3309  
100 3310 v82429.b100.s3310  
101 3311 v82429.b101.s3311  
102 3312 v82429.b102.s3312  
103 3313 v82429.b103.s3313  
104 3314 v82429.b104.s3314  
105 3315 v82429.b105.s3315  
106 3316 v82429.b106.s3316  
107 3317 v82429.b107.s3317  
108 3318 v82429.b108.s3318  
109 3319 v82429.b109.s3319  
110 3320 v82429.b110.s3320  
111 3321 v82429.b111.s3321  
112 3322 v82429.b112.s3322  
113 3323 v82429.b113.s3323  
114 3324 v82429.b114.s3324  
115 3325 v82429.b115.s3325  
116 3326 v82429.b116.s3326  
117 3327 v82429.b117.s3327  
118 3328 v82429.b118.s3328  
119 3329 v82429.b119.s3329  
120 3330 v82429.b120.s3330  
121 3331 v82429.b121.s3331  
122 3332 v82429.b122.s3332  
123 3333 v82429.b123.s3333  
124 3334 v82429.b124.s3334  
125 3335 v82429.b125.s3335  
126 3336 v82429.b126.s3336  
127 3337 v82429.b127.s3337  
128 3338 v82429.b128.s3338  
129 3339 v82429.b129.s3339  
130 3340 v82429.b130.s3340  
131 3341 v82429.b131.s3341  
132 3342 v82429.b132.s3342  
133 3343 v82429.b133.s3343  
134 3344 v82429.b134.s3344  
135 3345 v82429.b135.s3345  
136 3346 v82429.b136.s3346  
137 3347 v82429.b137.s3347  
138 3348 v82429.b138.s3348  
139 3349 v82429.b139.s3349  
140 3350 v82429.b140.s3350  
141 3351 v82429.b141.s3351  
142 3352 v82429.b142.s3352  
143 3353 v82429.b143.s3353  
144 3354 v82429.b144.s3354  
145 3355 v82429.b145.s3355  
146 3356 v82429.b146.s3356  
147 3357 v82429.b147.s3357  
148 3358 v82429.b148.s3358  
149 3359 v82429.b149.s3359  
150 3360 v82429.b150.s3360  
151 3361 v82429.b151.s3361  
152 3362 v82429.b152.s3362  
153 3363 v82429.b153.s3363  
154 3364 v82429.b154.s3364  
155 3365 v82429.b155.s3365  
156 3366 v82429.b156.s3366  
157 3367 v82429.b157.s3367  
158 3368 v82429.b158.s3368  
159 3369 v82429.b159.s3369  
160 3370 v82429.b160.s3370  
161 3371 v82429.b161.s3371  
162 3372 v82429.b162.s3372  
163 3373 v82429.b163.s3373  
164 3374 v82429.b164.s3374  
165 3375 v82429.b165.s3375  
166 3376 v82429.b166.s3376  
167 3377 v82429.b167.s3377  
168 3378 v82429.b168.s3378  
169 3379 v82429.b169.s3379  
170 3380 v82429.b170.s3380  
171 3381 v82429.b171.s3381  
172 3382 v82429.b172.s3382  
173 3383 v82429.b173.s3383  
174 3384 v82429.b174.s3384  
175 3385 v82429.b175.s3385  
176 3386 v82429.b176.s3386  
177 3387 v82429.b177.s3387  
178 3388 v82429.b178.s3388  
179 3389 v82429.b179.s3389  
180 3390 v82429.b180.s3390  
181 3391 v82429.b181.s3391  
182 3392 v82429.b182.s3392  
183 3393 v82429.b183.s3393  
184 3394 v82429.b184.s3394  
185 3395 v82429.b185.s3395  
186 3396 v82429.b186.s3396  
187 3397 v82429.b187.s3397  
188 3398 v82429.b188.s3398  
189 3399 v82429.b189.s3399  
190 3400 v82429.b190.s3400  
191 3401 v82429.b191.s3401  
192 3402 v82429.b192.s3402  
193 3403 v82429.b193.s3403  
194 3404 v82429.b194.s3404  
195 3405 v82429.b195.s3405  
196 3406 v82429.b196.s3406  
197 3407 v82429.b197.s3407  
198 3408 v82429.b198.s3408  
199 3409 v82429.b199.s3409  
200 3410 v82429.b200.s3410  
201 3411 v82429.b201.s3411  
202 3412 v82429.b202.s3412  
203 3413 v82429.b203.s3413  
204 3414 v82429.b204.s3414  
205 3415 v82429.b205.s3415  
206 3416 v82429.b206.s3416  
207 3417 v82429.b207.s3417  
208 3418 v82429.b208.s3418  
209 3419 v82429.b209.s3419  
210 3420 v82429.b210.s3420  
211 3421 v82429.b211.s3421  
212 3422 v82429.b212.s3422  
213 3423 v82429.b213.s3423  
214 3424 v82429.b214.s3424  
215 3425 v82429.b215.s3425  
216 3426 v82429.b216.s3426  
217 3427 v82429.b217.s3427  
218 3428 v82429.b218.s3428  
219 3429 v82429.b219.s3429  
220 3430 v82429.b220.s3430  
221 3431 v82429.b221.s3431  
222 3432 v82429.b222.s3432  
223 3433 v82429.b223.s3433  
224 3434 v82429.b224.s3434  
225 3435 v82429.b225.s3435  
226 3436 v82429.b226.s3436  
227 3437 v82429.b227.s3437  
228 3438 v82429.b228.s3438  
229 3439 v82429.b229.s3439  
230 3440 v82429.b230.s3440  
231 3441 v82429.b231.s3441  
232 3442 v82429.b232.s3442  
233 3443 v82429.b233.s3443  
234 3444 v82429.b234.s3444  
235 3445 v82429.b235.s3445  
236 3446 v82429.b236.s3446  
237 3447 v82429.b237.s3447  
238 3448 v82429.b238.s3448  
239 3449 v82429.b239.s3449  
240 3450 v82429.b240.s3450  
241 3451 v82429.b241.s3451  
242 3452 v82429.b242.s3452  
243 3453 v82429.b243.s3453  
244 3454 v82429.b244.s3454  
245 3455 v82429.b245.s3455  
246 3456 v82429.b246.s3456  
247 3457 v82429.b247.s3457  
248 3458 v82429.b248.s3458  
249 3459 v82429.b249.s3459  
250 3460 v82429.b250.s3460  
251 3461 v82429.b251.s3461  
252 3462 v82429.b252.s3462  
253 3463 v82429.b253.s3463  
254 3464 v82429.b254.s3464  
255 3465 v82429.b255.s3465  
256 3466 v82429.b256.s3466  
257 3467 v82429.b257.s3467  
258 3468 v82429.b258.s3468  
259 3469 v82429.b259.s3469  
260 3470 v82429.b260.s3470  
261 3471 v82429.b261.s3471  
262 3472 v82429.b262.s3472  
263 3473 v82429.b263.s3473  
264 3474 v82429.b264.s3474  
265 3475 v82429.b265.s3475  
266 3476 v82429.b266.s3476  
267 3477 v82429.b267.s3477  
268 3478 v82429.b268.s3478  
269 3479 v82429.b269.s3479  
270 3480 v82429.b270.s3480  
271 3481 v82429.b271.s3481  
272 3482 v82429.b272.s3482  
273 3483 v82429.b273.s3483  
274 3484 v82429.b274.s3484  
275 3485 v82429.b275.s3485  
276 3486 v82429.b276.s3486  
277 3487 v82429.b277.s3487  
278 3488 v82429.b278.s3488  
279 3489 v82429.b279.s3489  
280 3490 v82429.b280.s3490  
281 3491 v82429.b281.s3491  
282 3492 v82429.b282.s3492  
283 3493 v82429.b283.s3493  
284 3494 v82429.b284.s3494  
285 3495 v82429.b285.s3495  
286 3496 v82429.b286.s3496  
287 3497 v82429.b287.s3497  
288 3498 v82429.b288.s3498  
289 3499 v82429.b289.s3499  
290 3500 v82429.b290.s3500  
291 3501 v82429.b291.s3501  
292 3502 v82429.b292.s3502  
293 3503 v82429.b293.s3503  
294 3504 v82429.b294.s3504  
295 3505 v82429.b295.s3505  
296 3506 v82429.b296.s3506  
297 3507 v82429.b297.s3507  
298 3508 v82429.b298.s3508  
299 3509 v82429.b299.s3509  
300 3510 v82429.b300.s3510  
301 3511 v82429.b301.s3511  
302 3512 v82429.b302.s3512  
303 3513 v82429.b303.s3513  
304 3514 v82429.b304.s3514  
305 3515 v82429.b305.s3515  
306 0000 v82429.b306  
307 0000 v82429.b307  
308 0000 v82429.b308  

ANTAL FÄRGBILDER

80 043 148

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgStarta programmet