Sök källhänvisning eller AID

Sökformulär

Göteborgs Kristine AIIaa:25 (1906-1923) (AID: v82430 Öppna, NAD: SE/GLA/13187)

Beskrivning av AID

Göteborgs Kristine AIIaa:25 
AIDv82430 
VolymtypFörsamlingsbok
Årtal1906-1923
InformationFol 3516 - 3765, 6 kv, Magasinskvarteret, Cellfängelset, Tingstadsvass
Göteborgs Kristine
LänGöteborgs och Bohus län
LandskapVästergötland
ArkivtypFörsamling/Socken
InformationÅr 1623 erhöll tyskarna i Göteborg kungligt tillstånd att bilda en egen luthersk församling. Sedan en stor del av de till Göteborg inflyttade tyskarnas efterkommande hade försvenskats och även personer, vilka till börden voro svenskar, inskrivits i församlingen, började gudstjänst hållas även på svenska språket.

Genom kungligt brev 16/10 1773 förordnades, att den ene av församlingens pastorer skulle predika på svenska, vilket innebar, att en svensk pastor ansattes 1774.

Från och med detta år fördes födelse-, vigsel- och dödböcker i dubbla exemplar, ett på tyska och ett på svenska. Flyttnings-, konfirmations- och kommunionlängder fördes tidvis separat för den tyskspråkiga respektive den svenskspråkiga avdelningen av församlingen. Övriga böcker voro gemensamma t.o.m. 30 april 1883.

Fr.o.m. 1852 förde den tyske kyrkoherden dessutom separata böcker för Kristine församlings tyska avdelning. Dessa återfinnas i Christinæ Tyska församlings arkiv. Vid genomförandet av den territoriella församlingsindelningen (påbjuden genom kungl. brev den 5 maj 1882 att träda i kraft den 1 maj 1883) bildades av Kristine församlings tyska avdelning en icke territoriell församling kallad Christinæ Tyska församling. Dessutom bildades en territoriell församling av Nordstadens kvarter väster om Gullbergsån och Mölndalsån och norr om Fattighusån och Stora Hamnkanalen till Göta älv. Den med staden år 1882 införlivade delen av Tingstadsvassen, tidigare tillhörande Backa församling, fördes även till Kristine församling. Dessa gränser bibehöllos vid den nya församlingsindelningen 1908. Kristine territoriella församling och Tyska församlingen skulle även efter 1 maj 1883 gemensamt förvalta de kassor och medel samt övriga angelägenheter, som varit gemensamma för den tidigare Kristine församlings båda avdelningar. Beträffande arkivalier för Kristine församlings tyska avdelning se förteckning över Christinæ Tyska församlings arkiv.

Rådhusrätt:
Göteborg

Stift:
Göteborg

Länkar:

Göteborgs Arkivguide om Kristine församling
NADSE/GLA/13187
Volymer från Göteborgs Kristine
Bildindex
BildnummerSidnumreringAID
Använd symbolen   för att öppna ett uppslag i ArkivDigital online. Du behöver ett abonnemang hos ArkivDigital och programmet ArkivDigital online version 1.4.2 eller senare installerat på din dator.
1 0000 v82430.b1  
2 0000 v82430.b2  
3 0000 v82430.b3  
4 0000 v82430.b4  
5 3516 v82430.b5.s3516  
6 3517 v82430.b6.s3517  
7 3518 v82430.b7.s3518  
8 3519 v82430.b8.s3519  
9 3520 v82430.b9.s3520  
10 3521 v82430.b10.s3521  
11 3522 v82430.b11.s3522  
12 3523 v82430.b12.s3523  
13 3524 v82430.b13.s3524  
14 3525 v82430.b14.s3525  
15 3526 v82430.b15.s3526  
16 3527 v82430.b16.s3527  
17 3528 v82430.b17.s3528  
18 3529 v82430.b18.s3529  
19 3530 v82430.b19.s3530  
20 3531 v82430.b20.s3531  
21 3532 v82430.b21.s3532  
22 3533 v82430.b22.s3533  
23 3534 v82430.b23.s3534  
24 3535 v82430.b24.s3535  
25 3536 v82430.b25.s3536  
26 3537 v82430.b26.s3537  
27 3538 v82430.b27.s3538  
28 3539 v82430.b28.s3539  
29 3540 v82430.b29.s3540  
30 3541 v82430.b30.s3541  
31 3542 v82430.b31.s3542  
32 3543 v82430.b32.s3543  
33 3544 v82430.b33.s3544  
34 3545 v82430.b34.s3545  
35 3546 v82430.b35.s3546  
36 3547 v82430.b36.s3547  
37 3548 v82430.b37.s3548  
38 3549 v82430.b38.s3549  
39 3550 v82430.b39.s3550  
40 3551 v82430.b40.s3551  
41 3552 v82430.b41.s3552  
42 3553 v82430.b42.s3553  
43 3554 v82430.b43.s3554  
44 3555 v82430.b44.s3555  
45 3556 v82430.b45.s3556  
46 3557 v82430.b46.s3557  
47 3558 v82430.b47.s3558  
48 3559 v82430.b48.s3559  
49 3560 v82430.b49.s3560  
50 3561 v82430.b50.s3561  
51 3562 v82430.b51.s3562  
52 3563 v82430.b52.s3563  
53 3564 v82430.b53.s3564  
54 3565 v82430.b54.s3565  
55 3566 v82430.b55.s3566  
56 3567 v82430.b56.s3567  
57 3568 v82430.b57.s3568  
58 3569 v82430.b58.s3569  
59 3570 v82430.b59.s3570  
60 3571 v82430.b60.s3571  
61 3572 v82430.b61.s3572  
62 3573 v82430.b62.s3573  
63 3574 v82430.b63.s3574  
64 3575 v82430.b64.s3575  
65 3576 v82430.b65.s3576  
66 3577 v82430.b66.s3577  
67 3578 v82430.b67.s3578  
68 3579 v82430.b68.s3579  
69 3580 v82430.b69.s3580  
70 3581 v82430.b70.s3581  
71 3582 v82430.b71.s3582  
72 3583 v82430.b72.s3583  
73 3584 v82430.b73.s3584  
74 3585 v82430.b74.s3585  
75 3586 v82430.b75.s3586  
76 3587 v82430.b76.s3587  
77 3588 v82430.b77.s3588  
78 3589 v82430.b78.s3589  
79 3590 v82430.b79.s3590  
80 3591 v82430.b80.s3591  
81 3592 v82430.b81.s3592  
82 3593 v82430.b82.s3593  
83 3594 v82430.b83.s3594  
84 3595 v82430.b84.s3595  
85 3596 v82430.b85.s3596  
86 3597 v82430.b86.s3597  
87 3598 v82430.b87.s3598  
88 3599 v82430.b88.s3599  
89 3600 v82430.b89.s3600  
90 3601 v82430.b90.s3601  
91 3602 v82430.b91.s3602  
92 3603 v82430.b92.s3603  
93 3604 v82430.b93.s3604  
94 3605 v82430.b94.s3605  
95 3606 v82430.b95.s3606  
96 3607 v82430.b96.s3607  
97 3608 v82430.b97.s3608  
98 3609 v82430.b98.s3609  
99 3610 v82430.b99.s3610  
100 3611 v82430.b100.s3611  
101 3612 v82430.b101.s3612  
102 3613 v82430.b102.s3613  
103 3614 v82430.b103.s3614  
104 3615 v82430.b104.s3615  
105 3616 v82430.b105.s3616  
106 3617 v82430.b106.s3617  
107 3618 v82430.b107.s3618  
108 3619 v82430.b108.s3619  
109 3620 v82430.b109.s3620  
110 3621 v82430.b110.s3621  
111 3622 v82430.b111.s3622  
112 3623 v82430.b112.s3623  
113 3624 v82430.b113.s3624  
114 3625 v82430.b114.s3625  
115 3626 v82430.b115.s3626  
116 3627 v82430.b116.s3627  
117 3628 v82430.b117.s3628  
118 3629 v82430.b118.s3629  
119 3630 v82430.b119.s3630  
120 3631 v82430.b120.s3631  
121 3632 v82430.b121.s3632  
122 3633 v82430.b122.s3633  
123 3634 v82430.b123.s3634  
124 3635 v82430.b124.s3635  
125 3636 v82430.b125.s3636  
126 3637 v82430.b126.s3637  
127 3638 v82430.b127.s3638  
128 3639 v82430.b128.s3639  
129 3640 v82430.b129.s3640  
130 3641 v82430.b130.s3641  
131 3642 v82430.b131.s3642  
132 3643 v82430.b132.s3643  
133 3644 v82430.b133.s3644  
134 3645 v82430.b134.s3645  
135 3646 v82430.b135.s3646  
136 3647 v82430.b136.s3647  
137 3648 v82430.b137.s3648  
138 3649 v82430.b138.s3649  
139 3650 v82430.b139.s3650  
140 3651 v82430.b140.s3651  
141 3652 v82430.b141.s3652  
142 3653 v82430.b142.s3653  
143 3654 v82430.b143.s3654  
144 3655 v82430.b144.s3655  
145 3656 v82430.b145.s3656  
146 3657 v82430.b146.s3657  
147 3658 v82430.b147.s3658  
148 3659 v82430.b148.s3659  
149 3660 v82430.b149.s3660  
150 3661 v82430.b150.s3661  
151 3662 v82430.b151.s3662  
152 3663 v82430.b152.s3663  
153 3664 v82430.b153.s3664  
154 3665 v82430.b154.s3665  
155 3666 v82430.b155.s3666  
156 3667 v82430.b156.s3667  
157 3668 v82430.b157.s3668  
158 3669 v82430.b158.s3669  
159 3670 v82430.b159.s3670  
160 3671 v82430.b160.s3671  
161 3672 v82430.b161.s3672  
162 3673 v82430.b162.s3673  
163 3674 v82430.b163.s3674  
164 3675 v82430.b164.s3675  
165 3676 v82430.b165.s3676  
166 3677 v82430.b166.s3677  
167 3678 v82430.b167.s3678  
168 3679 v82430.b168.s3679  
169 3680 v82430.b169.s3680  
170 3681 v82430.b170.s3681  
171 3682 v82430.b171.s3682  
172 3683 v82430.b172.s3683  
173 3684 v82430.b173.s3684  
174 3685 v82430.b174.s3685  
175 3686 v82430.b175.s3686  
176 3687 v82430.b176.s3687  
177 3688 v82430.b177.s3688  
178 3689 v82430.b178.s3689  
179 3690 v82430.b179.s3690  
180 3691 v82430.b180.s3691  
181 3692 v82430.b181.s3692  
182 3693 v82430.b182.s3693  
183 3694 v82430.b183.s3694  
184 3695 v82430.b184.s3695  
185 3696 v82430.b185.s3696  
186 3697 v82430.b186.s3697  
187 3698 v82430.b187.s3698  
188 3699 v82430.b188.s3699  
189 3700 v82430.b189.s3700  
190 3701 v82430.b190.s3701  
191 3702 v82430.b191.s3702  
192 3703 v82430.b192.s3703  
193 3704 v82430.b193.s3704  
194 3705 v82430.b194.s3705  
195 3706 v82430.b195.s3706  
196 3707 v82430.b196.s3707  
197 3708 v82430.b197.s3708  
198 3709 v82430.b198.s3709  
199 3710 v82430.b199.s3710  
200 3711 v82430.b200.s3711  
201 3712 v82430.b201.s3712  
202 3713 v82430.b202.s3713  
203 3714 v82430.b203.s3714  
204 3715 v82430.b204.s3715  
205 3716 v82430.b205.s3716  
206 3717 v82430.b206.s3717  
207 3718 v82430.b207.s3718  
208 3719 v82430.b208.s3719  
209 3720 v82430.b209.s3720  
210 3721 v82430.b210.s3721  
211 3722 v82430.b211.s3722  
212 3723 v82430.b212.s3723  
213 3724 v82430.b213.s3724  
214 3725 v82430.b214.s3725  
215 3726 v82430.b215.s3726  
216 3727 v82430.b216.s3727  
217 3728 v82430.b217.s3728  
218 3729 v82430.b218.s3729  
219 3730 v82430.b219.s3730  
220 3731 v82430.b220.s3731  
221 3732 v82430.b221.s3732  
222 3733 v82430.b222.s3733  
223 3734 v82430.b223.s3734  
224 3735 v82430.b224.s3735  
225 3736 v82430.b225.s3736  
226 3737 v82430.b226.s3737  
227 3738 v82430.b227.s3738  
228 3739 v82430.b228.s3739  
229 3740 v82430.b229.s3740  
230 3741 v82430.b230.s3741  
231 3742 v82430.b231.s3742  
232 3743 v82430.b232.s3743  
233 3744 v82430.b233.s3744  
234 3745 v82430.b234.s3745  
235 3746 v82430.b235.s3746  
236 3747 v82430.b236.s3747  
237 3748 v82430.b237.s3748  
238 3749 v82430.b238.s3749  
239 3750 v82430.b239.s3750  
240 3751 v82430.b240.s3751  
241 3752 v82430.b241.s3752  
242 3753 v82430.b242.s3753  
243 3754 v82430.b243.s3754  
244 3755 v82430.b244.s3755  
245 3756 v82430.b245.s3756  
246 3757 v82430.b246.s3757  
247 3758 v82430.b247.s3758  
248 3759 v82430.b248.s3759  
249 3760 v82430.b249.s3760  
250 3761 v82430.b250.s3761  
251 3762 v82430.b251.s3762  
252 3763 v82430.b252.s3763  
253 3764 v82430.b253.s3764  
254 3765 v82430.b254.s3765  
255 0000 v82430.b255  
256 0000 v82430.b256  
257 0000 v82430.b257  

ANTAL FÄRGBILDER

80 043 148

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgStarta programmet