Sök källhänvisning eller AID

Sökformulär

Göteborgs Kristine AIIaa:26 (1906-1923) (AID: v82431 Öppna, NAD: SE/GLA/13187)

Beskrivning av AID

Göteborgs Kristine AIIaa:26 
AIDv82431 
VolymtypFörsamlingsbok
Årtal1906-1923
InformationFol 3766 - 3966, Supplement
Göteborgs Kristine
LänGöteborgs och Bohus län
LandskapVästergötland
ArkivtypFörsamling/Socken
InformationÅr 1623 erhöll tyskarna i Göteborg kungligt tillstånd att bilda en egen luthersk församling. Sedan en stor del av de till Göteborg inflyttade tyskarnas efterkommande hade försvenskats och även personer, vilka till börden voro svenskar, inskrivits i församlingen, började gudstjänst hållas även på svenska språket.

Genom kungligt brev 16/10 1773 förordnades, att den ene av församlingens pastorer skulle predika på svenska, vilket innebar, att en svensk pastor ansattes 1774.

Från och med detta år fördes födelse-, vigsel- och dödböcker i dubbla exemplar, ett på tyska och ett på svenska. Flyttnings-, konfirmations- och kommunionlängder fördes tidvis separat för den tyskspråkiga respektive den svenskspråkiga avdelningen av församlingen. Övriga böcker voro gemensamma t.o.m. 30 april 1883.

Fr.o.m. 1852 förde den tyske kyrkoherden dessutom separata böcker för Kristine församlings tyska avdelning. Dessa återfinnas i Christinæ Tyska församlings arkiv. Vid genomförandet av den territoriella församlingsindelningen (påbjuden genom kungl. brev den 5 maj 1882 att träda i kraft den 1 maj 1883) bildades av Kristine församlings tyska avdelning en icke territoriell församling kallad Christinæ Tyska församling. Dessutom bildades en territoriell församling av Nordstadens kvarter väster om Gullbergsån och Mölndalsån och norr om Fattighusån och Stora Hamnkanalen till Göta älv. Den med staden år 1882 införlivade delen av Tingstadsvassen, tidigare tillhörande Backa församling, fördes även till Kristine församling. Dessa gränser bibehöllos vid den nya församlingsindelningen 1908. Kristine territoriella församling och Tyska församlingen skulle även efter 1 maj 1883 gemensamt förvalta de kassor och medel samt övriga angelägenheter, som varit gemensamma för den tidigare Kristine församlings båda avdelningar. Beträffande arkivalier för Kristine församlings tyska avdelning se förteckning över Christinæ Tyska församlings arkiv.

Rådhusrätt:
Göteborg

Stift:
Göteborg

Länkar:

Göteborgs Arkivguide om Kristine församling
NADSE/GLA/13187
Volymer från Göteborgs Kristine
Bildindex
BildnummerSidnumreringAID
Använd symbolen   för att öppna ett uppslag i ArkivDigital online. Du behöver ett abonnemang hos ArkivDigital och programmet ArkivDigital online version 1.4.2 eller senare installerat på din dator.
1 0000 v82431.b1  
2 0000 v82431.b2  
3 0000 v82431.b3  
4 0000 v82431.b4  
5 3766 v82431.b5.s3766  
6 3767 v82431.b6.s3767  
7 3768 v82431.b7.s3768  
8 3769 v82431.b8.s3769  
9 3770 v82431.b9.s3770  
10 3771 v82431.b10.s3771  
11 3772 v82431.b11.s3772  
12 3773 v82431.b12.s3773  
13 3774 v82431.b13.s3774  
14 3775 v82431.b14.s3775  
15 3776 v82431.b15.s3776  
16 3777 v82431.b16.s3777  
17 3778 v82431.b17.s3778  
18 3779 v82431.b18.s3779  
19 3780 v82431.b19.s3780  
20 3781 v82431.b20.s3781  
21 3782 v82431.b21.s3782  
22 3783 v82431.b22.s3783  
23 3784 v82431.b23.s3784  
24 3785 v82431.b24.s3785  
25 3786 v82431.b25.s3786  
26 3787 v82431.b26.s3787  
27 3788 v82431.b27.s3788  
28 3789 v82431.b28.s3789  
29 3790 v82431.b29.s3790  
30 3791 v82431.b30.s3791  
31 3792 v82431.b31.s3792  
32 3793 v82431.b32.s3793  
33 3794 v82431.b33.s3794  
34 3795 v82431.b34.s3795  
35 3796 v82431.b35.s3796  
36 3797 v82431.b36.s3797  
37 3798 v82431.b37.s3798  
38 3799 v82431.b38.s3799  
39 3800 v82431.b39.s3800  
40 3801 v82431.b40.s3801  
41 3802 v82431.b41.s3802  
42 3803 v82431.b42.s3803  
43 3804 v82431.b43.s3804  
44 3805 v82431.b44.s3805  
45 3806 v82431.b45.s3806  
46 3807 v82431.b46.s3807  
47 3808 v82431.b47.s3808  
48 3809 v82431.b48.s3809  
49 3810 v82431.b49.s3810  
50 3811 v82431.b50.s3811  
51 3812 v82431.b51.s3812  
52 3813 v82431.b52.s3813  
53 3814 v82431.b53.s3814  
54 3815 v82431.b54.s3815  
55 3816 v82431.b55.s3816  
56 3817 v82431.b56.s3817  
57 3818 v82431.b57.s3818  
58 3819 v82431.b58.s3819  
59 3820 v82431.b59.s3820  
60 3821 v82431.b60.s3821  
61 3822 v82431.b61.s3822  
62 3823 v82431.b62.s3823  
63 3824 v82431.b63.s3824  
64 3825 v82431.b64.s3825  
65 3826 v82431.b65.s3826  
66 3827 v82431.b66.s3827  
67 3828 v82431.b67.s3828  
68 3829 v82431.b68.s3829  
69 3830 v82431.b69.s3830  
70 3831 v82431.b70.s3831  
71 3832 v82431.b71.s3832  
72 3833 v82431.b72.s3833  
73 3834 v82431.b73.s3834  
74 3835 v82431.b74.s3835  
75 3836 v82431.b75.s3836  
76 3837 v82431.b76.s3837  
77 3838 v82431.b77.s3838  
78 3839 v82431.b78.s3839  
79 3840 v82431.b79.s3840  
80 3841 v82431.b80.s3841  
81 3842 v82431.b81.s3842  
82 3843 v82431.b82.s3843  
83 3844 v82431.b83.s3844  
84 3845 v82431.b84.s3845  
85 3846 v82431.b85.s3846  
86 3847 v82431.b86.s3847  
87 3848 v82431.b87.s3848  
88 3849 v82431.b88.s3849  
89 3850 v82431.b89.s3850  
90 3851 v82431.b90.s3851  
91 3852 v82431.b91.s3852  
92 3853 v82431.b92.s3853  
93 3854 v82431.b93.s3854  
94 3855 v82431.b94.s3855  
95 3856 v82431.b95.s3856  
96 3857 v82431.b96.s3857  
97 3858 v82431.b97.s3858  
98 3859 v82431.b98.s3859  
99 3860 v82431.b99.s3860  
100 3861 v82431.b100.s3861  
101 3862 v82431.b101.s3862  
102 3863 v82431.b102.s3863  
103 3864 v82431.b103.s3864  
104 3865 v82431.b104.s3865  
105 3866 v82431.b105.s3866  
106 3867 v82431.b106.s3867  
107 3868 v82431.b107.s3868  
108 3869 v82431.b108.s3869  
109 3870 v82431.b109.s3870  
110 3871 v82431.b110.s3871  
111 3872 v82431.b111.s3872  
112 3873 v82431.b112.s3873  
113 3874 v82431.b113.s3874  
114 3875 v82431.b114.s3875  
115 3876 v82431.b115.s3876  
116 3877 v82431.b116.s3877  
117 3878 v82431.b117.s3878  
118 3879 v82431.b118.s3879  
119 3880 v82431.b119.s3880  
120 3881 v82431.b120.s3881  
121 3882 v82431.b121.s3882  
122 3883 v82431.b122.s3883  
123 3884 v82431.b123.s3884  
124 3885 v82431.b124.s3885  
125 3886 v82431.b125.s3886  
126 3887 v82431.b126.s3887  
127 3888 v82431.b127.s3888  
128 3889 v82431.b128.s3889  
129 3890 v82431.b129.s3890  
130 3891 v82431.b130.s3891  
131 3892 v82431.b131.s3892  
132 3893 v82431.b132.s3893  
133 3894 v82431.b133.s3894  
134 3895 v82431.b134.s3895  
135 3896 v82431.b135.s3896  
136 3897 v82431.b136.s3897  
137 3898 v82431.b137.s3898  
138 3899 v82431.b138.s3899  
139 3900 v82431.b139.s3900  
140 3901 v82431.b140.s3901  
141 3902 v82431.b141.s3902  
142 3903 v82431.b142.s3903  
143 3904 v82431.b143.s3904  
144 3905 v82431.b144.s3905  
145 3906 v82431.b145.s3906  
146 3907 v82431.b146.s3907  
147 3908 v82431.b147.s3908  
148 3909 v82431.b148.s3909  
149 3910 v82431.b149.s3910  
150 3911 v82431.b150.s3911  
151 3912 v82431.b151.s3912  
152 3913 v82431.b152.s3913  
153 3914 v82431.b153.s3914  
154 3915 v82431.b154.s3915  
155 3916 v82431.b155.s3916  
156 3917 v82431.b156.s3917  
157 3918 v82431.b157.s3918  
158 3919 v82431.b158.s3919  
159 3920 v82431.b159.s3920  
160 3921 v82431.b160.s3921  
161 3922 v82431.b161.s3922  
162 3923 v82431.b162.s3923  
163 3924 v82431.b163.s3924  
164 3925 v82431.b164.s3925  
165 3926 v82431.b165.s3926  
166 3927 v82431.b166.s3927  
167 3928 v82431.b167.s3928  
168 3929 v82431.b168.s3929  
169 3930 v82431.b169.s3930  
170 3931 v82431.b170.s3931  
171 3932 v82431.b171.s3932  
172 3933 v82431.b172.s3933  
173 3934 v82431.b173.s3934  
174 3935 v82431.b174.s3935  
175 3936 v82431.b175.s3936  
176 3937 v82431.b176.s3937  
177 3938 v82431.b177.s3938  
178 3939 v82431.b178.s3939  
179 3940 v82431.b179.s3940  
180 3941 v82431.b180.s3941  
181 3942 v82431.b181.s3942  
182 3943 v82431.b182.s3943  
183 3944 v82431.b183.s3944  
184 3945 v82431.b184.s3945  
185 3946 v82431.b185.s3946  
186 3947 v82431.b186.s3947  
187 3948 v82431.b187.s3948  
188 3949 v82431.b188.s3949  
189 3950 v82431.b189.s3950  
190 3951 v82431.b190.s3951  
191 3952 v82431.b191.s3952  
192 3953 v82431.b192.s3953  
193 3954 v82431.b193.s3954  
194 3955 v82431.b194.s3955  
195 3956 v82431.b195.s3956  
196 3957 v82431.b196.s3957  
197 3958 v82431.b197.s3958  
198 3959 v82431.b198.s3959  
199 3960 v82431.b199.s3960  
200 3961 v82431.b200.s3961  
201 3962 v82431.b201.s3962  
202 3963 v82431.b202.s3963  
203 3964 v82431.b203.s3964  
204 3965 v82431.b204.s3965  
205 3966 v82431.b205.s3966  
206 0000 v82431.b206  
207 0000 v82431.b207  
208 0000 v82431.b208  

ANTAL FÄRGBILDER

80 043 148

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgStarta programmet