Sök källhänvisning eller AID

Sökformulär

Göteborgs Kristine AIIaa:27 (1914-1923) (AID: v82432 Öppna, NAD: SE/GLA/13187)

Beskrivning av AID

Göteborgs Kristine AIIaa:27 
AIDv82432 
VolymtypFörsamlingsbok
Årtal1914-1923
InformationFol 3967 - 4200
Göteborgs Kristine
LänGöteborgs och Bohus län
LandskapVästergötland
ArkivtypFörsamling/Socken
InformationÅr 1623 erhöll tyskarna i Göteborg kungligt tillstånd att bilda en egen luthersk församling. Sedan en stor del av de till Göteborg inflyttade tyskarnas efterkommande hade försvenskats och även personer, vilka till börden voro svenskar, inskrivits i församlingen, började gudstjänst hållas även på svenska språket.

Genom kungligt brev 16/10 1773 förordnades, att den ene av församlingens pastorer skulle predika på svenska, vilket innebar, att en svensk pastor ansattes 1774.

Från och med detta år fördes födelse-, vigsel- och dödböcker i dubbla exemplar, ett på tyska och ett på svenska. Flyttnings-, konfirmations- och kommunionlängder fördes tidvis separat för den tyskspråkiga respektive den svenskspråkiga avdelningen av församlingen. Övriga böcker voro gemensamma t.o.m. 30 april 1883.

Fr.o.m. 1852 förde den tyske kyrkoherden dessutom separata böcker för Kristine församlings tyska avdelning. Dessa återfinnas i Christinæ Tyska församlings arkiv. Vid genomförandet av den territoriella församlingsindelningen (påbjuden genom kungl. brev den 5 maj 1882 att träda i kraft den 1 maj 1883) bildades av Kristine församlings tyska avdelning en icke territoriell församling kallad Christinæ Tyska församling. Dessutom bildades en territoriell församling av Nordstadens kvarter väster om Gullbergsån och Mölndalsån och norr om Fattighusån och Stora Hamnkanalen till Göta älv. Den med staden år 1882 införlivade delen av Tingstadsvassen, tidigare tillhörande Backa församling, fördes även till Kristine församling. Dessa gränser bibehöllos vid den nya församlingsindelningen 1908. Kristine territoriella församling och Tyska församlingen skulle även efter 1 maj 1883 gemensamt förvalta de kassor och medel samt övriga angelägenheter, som varit gemensamma för den tidigare Kristine församlings båda avdelningar. Beträffande arkivalier för Kristine församlings tyska avdelning se förteckning över Christinæ Tyska församlings arkiv.

Rådhusrätt:
Göteborg

Stift:
Göteborg

Länkar:

Göteborgs Arkivguide om Kristine församling
NADSE/GLA/13187
Volymer från Göteborgs Kristine
Bildindex
BildnummerSidnumreringAID
Använd symbolen   för att öppna ett uppslag i ArkivDigital online. Du behöver ett abonnemang hos ArkivDigital och programmet ArkivDigital online version 1.4.2 eller senare installerat på din dator.
1 0000 v82432.b1  
2 0000 v82432.b2  
3 0000 v82432.b3  
4 0000 v82432.b4  
5 0000 v82432.b5  
6 3967 v82432.b6.s3967  
7 3968 v82432.b7.s3968  
8 3969 v82432.b8.s3969  
9 3970 v82432.b9.s3970  
10 3971 v82432.b10.s3971  
11 3972 v82432.b11.s3972  
12 3973 v82432.b12.s3973  
13 3974 v82432.b13.s3974  
14 3975 v82432.b14.s3975  
15 3976 v82432.b15.s3976  
16 3977 v82432.b16.s3977  
17 3978 v82432.b17.s3978  
18 3979 v82432.b18.s3979  
19 3980 v82432.b19.s3980  
20 3981 v82432.b20.s3981  
21 3982 v82432.b21.s3982  
22 3983 v82432.b22.s3983  
23 3984 v82432.b23.s3984  
24 3985 v82432.b24.s3985  
25 3986 v82432.b25.s3986  
26 3987 v82432.b26.s3987  
27 3988 v82432.b27.s3988  
28 3989 v82432.b28.s3989  
29 3990 v82432.b29.s3990  
30 3991 v82432.b30.s3991  
31 3992 v82432.b31.s3992  
32 3993 v82432.b32.s3993  
33 3994 v82432.b33.s3994  
34 3995 v82432.b34.s3995  
35 3996 v82432.b35.s3996  
36 3997 v82432.b36.s3997  
37 3998 v82432.b37.s3998  
38 3999 v82432.b38.s3999  
39 4000 v82432.b39.s4000  
40 4001 v82432.b40.s4001  
41 4002 v82432.b41.s4002  
42 4003 v82432.b42.s4003  
43 4004 v82432.b43.s4004  
44 4005 v82432.b44.s4005  
45 4006 v82432.b45.s4006  
46 4007 v82432.b46.s4007  
47 4008 v82432.b47.s4008  
48 4009 v82432.b48.s4009  
49 4010 v82432.b49.s4010  
50 4011 v82432.b50.s4011  
51 4012 v82432.b51.s4012  
52 4013 v82432.b52.s4013  
53 4014 v82432.b53.s4014  
54 4015 v82432.b54.s4015  
55 4016 v82432.b55.s4016  
56 4017 v82432.b56.s4017  
57 4018 v82432.b57.s4018  
58 4019 v82432.b58.s4019  
59 4020 v82432.b59.s4020  
60 4021 v82432.b60.s4021  
61 4022 v82432.b61.s4022  
62 4023 v82432.b62.s4023  
63 4024 v82432.b63.s4024  
64 4025 v82432.b64.s4025  
65 4026 v82432.b65.s4026  
66 4027 v82432.b66.s4027  
67 4028 v82432.b67.s4028  
68 4029 v82432.b68.s4029  
69 4030 v82432.b69.s4030  
70 4031 v82432.b70.s4031  
71 4032 v82432.b71.s4032  
72 4033 v82432.b72.s4033  
73 4034 v82432.b73.s4034  
74 4035 v82432.b74.s4035  
75 4036 v82432.b75.s4036  
76 4037 v82432.b76.s4037  
77 4038 v82432.b77.s4038  
78 4039 v82432.b78.s4039  
79 4040 v82432.b79.s4040  
80 4041 v82432.b80.s4041  
81 4042 v82432.b81.s4042  
82 4043 v82432.b82.s4043  
83 4044 v82432.b83.s4044  
84 4045 v82432.b84.s4045  
85 4046 v82432.b85.s4046  
86 4047 v82432.b86.s4047  
87 4048 v82432.b87.s4048  
88 4049 v82432.b88.s4049  
89 4050 v82432.b89.s4050  
90 4051 v82432.b90.s4051  
91 4052 v82432.b91.s4052  
92 4053 v82432.b92.s4053  
93 4054 v82432.b93.s4054  
94 4055 v82432.b94.s4055  
95 4056 v82432.b95.s4056  
96 4057 v82432.b96.s4057  
97 4058 v82432.b97.s4058  
98 4059 v82432.b98.s4059  
99 4060 v82432.b99.s4060  
100 4061 v82432.b100.s4061  
101 4062 v82432.b101.s4062  
102 4063 v82432.b102.s4063  
103 4064 v82432.b103.s4064  
104 4065 v82432.b104.s4065  
105 4066 v82432.b105.s4066  
106 4067 v82432.b106.s4067  
107 4068 v82432.b107.s4068  
108 4069 v82432.b108.s4069  
109 4070 v82432.b109.s4070  
110 4071 v82432.b110.s4071  
111 4072 v82432.b111.s4072  
112 4073 v82432.b112.s4073  
113 4074 v82432.b113.s4074  
114 4075 v82432.b114.s4075  
115 4076 v82432.b115.s4076  
116 4077 v82432.b116.s4077  
117 4078 v82432.b117.s4078  
118 4079 v82432.b118.s4079  
119 4080 v82432.b119.s4080  
120 4081 v82432.b120.s4081  
121 4082 v82432.b121.s4082  
122 4083 v82432.b122.s4083  
123 4084 v82432.b123.s4084  
124 4085 v82432.b124.s4085  
125 4086 v82432.b125.s4086  
126 4087 v82432.b126.s4087  
127 4088 v82432.b127.s4088  
128 4089 v82432.b128.s4089  
129 4090 v82432.b129.s4090  
130 4091 v82432.b130.s4091  
131 4092 v82432.b131.s4092  
132 4093 v82432.b132.s4093  
133 4094 v82432.b133.s4094  
134 4095 v82432.b134.s4095  
135 4096 v82432.b135.s4096  
136 4097 v82432.b136.s4097  
137 4098 v82432.b137.s4098  
138 4099 v82432.b138.s4099  
139 4100 v82432.b139.s4100  
140 4101 v82432.b140.s4101  
141 4102 v82432.b141.s4102  
142 4103 v82432.b142.s4103  
143 4104 v82432.b143.s4104  
144 4105 v82432.b144.s4105  
145 4106 v82432.b145.s4106  
146 4107 v82432.b146.s4107  
147 4108 v82432.b147.s4108  
148 4109 v82432.b148.s4109  
149 4110 v82432.b149.s4110  
150 4111 v82432.b150.s4111  
151 4112 v82432.b151.s4112  
152 4113 v82432.b152.s4113  
153 4114 v82432.b153.s4114  
154 4115 v82432.b154.s4115  
155 4116 v82432.b155.s4116  
156 4117 v82432.b156.s4117  
157 4118 v82432.b157.s4118  
158 4119 v82432.b158.s4119  
159 4120 v82432.b159.s4120  
160 4121 v82432.b160.s4121  
161 4122 v82432.b161.s4122  
162 4123 v82432.b162.s4123  
163 4124 v82432.b163.s4124  
164 4125 v82432.b164.s4125  
165 4126 v82432.b165.s4126  
166 4127 v82432.b166.s4127  
167 4128 v82432.b167.s4128  
168 4129 v82432.b168.s4129  
169 4130 v82432.b169.s4130  
170 4131 v82432.b170.s4131  
171 4132 v82432.b171.s4132  
172 4133 v82432.b172.s4133  
173 4134 v82432.b173.s4134  
174 4135 v82432.b174.s4135  
175 4136 v82432.b175.s4136  
176 4137 v82432.b176.s4137  
177 4138 v82432.b177.s4138  
178 4139 v82432.b178.s4139  
179 4140 v82432.b179.s4140  
180 4141 v82432.b180.s4141  
181 4142 v82432.b181.s4142  
182 4143 v82432.b182.s4143  
183 4144 v82432.b183.s4144  
184 4145 v82432.b184.s4145  
185 4146 v82432.b185.s4146  
186 4147 v82432.b186.s4147  
187 4148 v82432.b187.s4148  
188 4149 v82432.b188.s4149  
189 4150 v82432.b189.s4150  
190 4151 v82432.b190.s4151  
191 4152 v82432.b191.s4152  
192 4153 v82432.b192.s4153  
193 4154 v82432.b193.s4154  
194 4155 v82432.b194.s4155  
195 4156 v82432.b195.s4156  
196 4157 v82432.b196.s4157  
197 4158 v82432.b197.s4158  
198 4159 v82432.b198.s4159  
199 4160 v82432.b199.s4160  
200 4161 v82432.b200.s4161  
201 4162 v82432.b201.s4162  
202 4163 v82432.b202.s4163  
203 4164 v82432.b203.s4164  
204 4165 v82432.b204.s4165  
205 4166 v82432.b205.s4166  
206 4167 v82432.b206.s4167  
207 4168 v82432.b207.s4168  
208 4169 v82432.b208.s4169  
209 4170 v82432.b209.s4170  
210 4171 v82432.b210.s4171  
211 4172 v82432.b211.s4172  
212 4173 v82432.b212.s4173  
213 4174 v82432.b213.s4174  
214 4175 v82432.b214.s4175  
215 4176 v82432.b215.s4176  
216 4177 v82432.b216.s4177  
217 4178 v82432.b217.s4178  
218 4179 v82432.b218.s4179  
219 4180 v82432.b219.s4180  
220 4181 v82432.b220.s4181  
221 4182 v82432.b221.s4182  
222 4183 v82432.b222.s4183  
223 4184 v82432.b223.s4184  
224 4185 v82432.b224.s4185  
225 4186 v82432.b225.s4186  
226 4187 v82432.b226.s4187  
227 4188 v82432.b227.s4188  
228 4189 v82432.b228.s4189  
229 4190 v82432.b229.s4190  
230 4191 v82432.b230.s4191  
231 4192 v82432.b231.s4192  
232 4193 v82432.b232.s4193  
233 4194 v82432.b233.s4194  
234 4195 v82432.b234.s4195  
235 4196 v82432.b235.s4196  
236 4197 v82432.b236.s4197  
237 4198 v82432.b237.s4198  
238 4199 v82432.b238.s4199  
239 4200 v82432.b239.s4200  
240 0000 v82432.b240  
241 0000 v82432.b241  
242 0000 v82432.b242  

ANTAL FÄRGBILDER

80 043 145

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgStarta programmet