Sök källhänvisning eller AID

Sökformulär

Göteborgs Kristine AIIaa:28 (1918-1923) (AID: v82433 Öppna, NAD: SE/GLA/13187)

Beskrivning av AID

Göteborgs Kristine AIIaa:28 
AIDv82433 
VolymtypFörsamlingsbok
Årtal1918-1923
InformationFol 4201 - 4434
Göteborgs Kristine
LänGöteborgs och Bohus län
LandskapVästergötland
ArkivtypFörsamling/Socken
InformationÅr 1623 erhöll tyskarna i Göteborg kungligt tillstånd att bilda en egen luthersk församling. Sedan en stor del av de till Göteborg inflyttade tyskarnas efterkommande hade försvenskats och även personer, vilka till börden voro svenskar, inskrivits i församlingen, började gudstjänst hållas även på svenska språket.

Genom kungligt brev 16/10 1773 förordnades, att den ene av församlingens pastorer skulle predika på svenska, vilket innebar, att en svensk pastor ansattes 1774.

Från och med detta år fördes födelse-, vigsel- och dödböcker i dubbla exemplar, ett på tyska och ett på svenska. Flyttnings-, konfirmations- och kommunionlängder fördes tidvis separat för den tyskspråkiga respektive den svenskspråkiga avdelningen av församlingen. Övriga böcker voro gemensamma t.o.m. 30 april 1883.

Fr.o.m. 1852 förde den tyske kyrkoherden dessutom separata böcker för Kristine församlings tyska avdelning. Dessa återfinnas i Christinæ Tyska församlings arkiv. Vid genomförandet av den territoriella församlingsindelningen (påbjuden genom kungl. brev den 5 maj 1882 att träda i kraft den 1 maj 1883) bildades av Kristine församlings tyska avdelning en icke territoriell församling kallad Christinæ Tyska församling. Dessutom bildades en territoriell församling av Nordstadens kvarter väster om Gullbergsån och Mölndalsån och norr om Fattighusån och Stora Hamnkanalen till Göta älv. Den med staden år 1882 införlivade delen av Tingstadsvassen, tidigare tillhörande Backa församling, fördes även till Kristine församling. Dessa gränser bibehöllos vid den nya församlingsindelningen 1908. Kristine territoriella församling och Tyska församlingen skulle även efter 1 maj 1883 gemensamt förvalta de kassor och medel samt övriga angelägenheter, som varit gemensamma för den tidigare Kristine församlings båda avdelningar. Beträffande arkivalier för Kristine församlings tyska avdelning se förteckning över Christinæ Tyska församlings arkiv.

Rådhusrätt:
Göteborg

Stift:
Göteborg

Länkar:

Göteborgs Arkivguide om Kristine församling
NADSE/GLA/13187
Volymer från Göteborgs Kristine
Bildindex
BildnummerSidnumreringAID
Använd symbolen   för att öppna ett uppslag i ArkivDigital online. Du behöver ett abonnemang hos ArkivDigital och programmet ArkivDigital online version 1.4.2 eller senare installerat på din dator.
1 0000 v82433.b1  
2 0000 v82433.b2  
3 0000 v82433.b3  
4 0000 v82433.b4  
5 0000 v82433.b5  
6 4201 v82433.b6.s4201  
7 4202 v82433.b7.s4202  
8 4203 v82433.b8.s4203  
9 4204 v82433.b9.s4204  
10 4205 v82433.b10.s4205  
11 4206 v82433.b11.s4206  
12 4207 v82433.b12.s4207  
13 4208 v82433.b13.s4208  
14 4209 v82433.b14.s4209  
15 4210 v82433.b15.s4210  
16 4211 v82433.b16.s4211  
17 4212 v82433.b17.s4212  
18 4213 v82433.b18.s4213  
19 4214 v82433.b19.s4214  
20 4215 v82433.b20.s4215  
21 4216 v82433.b21.s4216  
22 4217 v82433.b22.s4217  
23 4218 v82433.b23.s4218  
24 4219 v82433.b24.s4219  
25 4220 v82433.b25.s4220  
26 4221 v82433.b26.s4221  
27 4222 v82433.b27.s4222  
28 4223 v82433.b28.s4223  
29 4224 v82433.b29.s4224  
30 4225 v82433.b30.s4225  
31 4226 v82433.b31.s4226  
32 4227 v82433.b32.s4227  
33 4228 v82433.b33.s4228  
34 4229 v82433.b34.s4229  
35 4230 v82433.b35.s4230  
36 4231 v82433.b36.s4231  
37 4232 v82433.b37.s4232  
38 4233 v82433.b38.s4233  
39 4234 v82433.b39.s4234  
40 4235 v82433.b40.s4235  
41 4236 v82433.b41.s4236  
42 4237 v82433.b42.s4237  
43 4238 v82433.b43.s4238  
44 4239 v82433.b44.s4239  
45 4240 v82433.b45.s4240  
46 4241 v82433.b46.s4241  
47 4242 v82433.b47.s4242  
48 4243 v82433.b48.s4243  
49 4244 v82433.b49.s4244  
50 4245 v82433.b50.s4245  
51 4246 v82433.b51.s4246  
52 4247 v82433.b52.s4247  
53 4248 v82433.b53.s4248  
54 4249 v82433.b54.s4249  
55 4250 v82433.b55.s4250  
56 4251 v82433.b56.s4251  
57 4252 v82433.b57.s4252  
58 4253 v82433.b58.s4253  
59 4254 v82433.b59.s4254  
60 4255 v82433.b60.s4255  
61 4256 v82433.b61.s4256  
62 4257 v82433.b62.s4257  
63 4258 v82433.b63.s4258  
64 4259 v82433.b64.s4259  
65 4260 v82433.b65.s4260  
66 4261 v82433.b66.s4261  
67 4262 v82433.b67.s4262  
68 4263 v82433.b68.s4263  
69 4264 v82433.b69.s4264  
70 4265 v82433.b70.s4265  
71 4266 v82433.b71.s4266  
72 4267 v82433.b72.s4267  
73 4268 v82433.b73.s4268  
74 4269 v82433.b74.s4269  
75 4270 v82433.b75.s4270  
76 4271 v82433.b76.s4271  
77 4272 v82433.b77.s4272  
78 4273 v82433.b78.s4273  
79 4274 v82433.b79.s4274  
80 4275 v82433.b80.s4275  
81 4276 v82433.b81.s4276  
82 4277 v82433.b82.s4277  
83 4278 v82433.b83.s4278  
84 4279 v82433.b84.s4279  
85 4280 v82433.b85.s4280  
86 4281 v82433.b86.s4281  
87 4282 v82433.b87.s4282  
88 4283 v82433.b88.s4283  
89 4284 v82433.b89.s4284  
90 4285 v82433.b90.s4285  
91 4286 v82433.b91.s4286  
92 4287 v82433.b92.s4287  
93 4288 v82433.b93.s4288  
94 4289 v82433.b94.s4289  
95 4290 v82433.b95.s4290  
96 4291 v82433.b96.s4291  
97 4292 v82433.b97.s4292  
98 4293 v82433.b98.s4293  
99 4294 v82433.b99.s4294  
100 4295 v82433.b100.s4295  
101 4296 v82433.b101.s4296  
102 4297 v82433.b102.s4297  
103 4298 v82433.b103.s4298  
104 4299 v82433.b104.s4299  
105 4300 v82433.b105.s4300  
106 4301 v82433.b106.s4301  
107 4302 v82433.b107.s4302  
108 4303 v82433.b108.s4303  
109 4304 v82433.b109.s4304  
110 4305 v82433.b110.s4305  
111 4306 v82433.b111.s4306  
112 4307 v82433.b112.s4307  
113 4308 v82433.b113.s4308  
114 4309 v82433.b114.s4309  
115 4310 v82433.b115.s4310  
116 4311 v82433.b116.s4311  
117 4312 v82433.b117.s4312  
118 4313 v82433.b118.s4313  
119 4314 v82433.b119.s4314  
120 4315 v82433.b120.s4315  
121 4316 v82433.b121.s4316  
122 4317 v82433.b122.s4317  
123 4318 v82433.b123.s4318  
124 4319 v82433.b124.s4319  
125 4320 v82433.b125.s4320  
126 4321 v82433.b126.s4321  
127 4322 v82433.b127.s4322  
128 4323 v82433.b128.s4323  
129 4324 v82433.b129.s4324  
130 4325 v82433.b130.s4325  
131 4326 v82433.b131.s4326  
132 4327 v82433.b132.s4327  
133 4328 v82433.b133.s4328  
134 4329 v82433.b134.s4329  
135 4330 v82433.b135.s4330  
136 4331 v82433.b136.s4331  
137 4332 v82433.b137.s4332  
138 4333 v82433.b138.s4333  
139 4334 v82433.b139.s4334  
140 4335 v82433.b140.s4335  
141 4336 v82433.b141.s4336  
142 4337 v82433.b142.s4337  
143 4338 v82433.b143.s4338  
144 4339 v82433.b144.s4339  
145 4340 v82433.b145.s4340  
146 4341 v82433.b146.s4341  
147 4342 v82433.b147.s4342  
148 4343 v82433.b148.s4343  
149 4344 v82433.b149.s4344  
150 4345 v82433.b150.s4345  
151 4346 v82433.b151.s4346  
152 4347 v82433.b152.s4347  
153 4348 v82433.b153.s4348  
154 4349 v82433.b154.s4349  
155 4350 v82433.b155.s4350  
156 4351 v82433.b156.s4351  
157 4352 v82433.b157.s4352  
158 4353 v82433.b158.s4353  
159 4354 v82433.b159.s4354  
160 4355 v82433.b160.s4355  
161 4356 v82433.b161.s4356  
162 4357 v82433.b162.s4357  
163 4358 v82433.b163.s4358  
164 4359 v82433.b164.s4359  
165 4360 v82433.b165.s4360  
166 4361 v82433.b166.s4361  
167 4362 v82433.b167.s4362  
168 4363 v82433.b168.s4363  
169 4364 v82433.b169.s4364  
170 4365 v82433.b170.s4365  
171 4366 v82433.b171.s4366  
172 4367 v82433.b172.s4367  
173 4368 v82433.b173.s4368  
174 4369 v82433.b174.s4369  
175 4370 v82433.b175.s4370  
176 4371 v82433.b176.s4371  
177 4372 v82433.b177.s4372  
178 4373 v82433.b178.s4373  
179 4374 v82433.b179.s4374  
180 4375 v82433.b180.s4375  
181 4376 v82433.b181.s4376  
182 4377 v82433.b182.s4377  
183 4378 v82433.b183.s4378  
184 4379 v82433.b184.s4379  
185 4380 v82433.b185.s4380  
186 4381 v82433.b186.s4381  
187 4382 v82433.b187.s4382  
188 4383 v82433.b188.s4383  
189 4384 v82433.b189.s4384  
190 4385 v82433.b190.s4385  
191 4386 v82433.b191.s4386  
192 4387 v82433.b192.s4387  
193 4388 v82433.b193.s4388  
194 4389 v82433.b194.s4389  
195 4390 v82433.b195.s4390  
196 4391 v82433.b196.s4391  
197 4392 v82433.b197.s4392  
198 4393 v82433.b198.s4393  
199 4394 v82433.b199.s4394  
200 4395 v82433.b200.s4395  
201 4396 v82433.b201.s4396  
202 4397 v82433.b202.s4397  
203 4398 v82433.b203.s4398  
204 4399 v82433.b204.s4399  
205 4400 v82433.b205.s4400  
206 4401 v82433.b206.s4401  
207 4402 v82433.b207.s4402  
208 4403 v82433.b208.s4403  
209 4404 v82433.b209.s4404  
210 4405 v82433.b210.s4405  
211 4406 v82433.b211.s4406  
212 4407 v82433.b212.s4407  
213 4408 v82433.b213.s4408  
214 4409 v82433.b214.s4409  
215 4410 v82433.b215.s4410  
216 4411 v82433.b216.s4411  
217 4412 v82433.b217.s4412  
218 4413 v82433.b218.s4413  
219 4414 v82433.b219.s4414  
220 4415 v82433.b220.s4415  
221 4416 v82433.b221.s4416  
222 4417 v82433.b222.s4417  
223 4418 v82433.b223.s4418  
224 4419 v82433.b224.s4419  
225 4420 v82433.b225.s4420  
226 4421 v82433.b226.s4421  
227 4422 v82433.b227.s4422  
228 4423 v82433.b228.s4423  
229 4424 v82433.b229.s4424  
230 4425 v82433.b230.s4425  
231 4426 v82433.b231.s4426  
232 4427 v82433.b232.s4427  
233 4428 v82433.b233.s4428  
234 4429 v82433.b234.s4429  
235 4430 v82433.b235.s4430  
236 4431 v82433.b236.s4431  
237 4432 v82433.b237.s4432  
238 4433 v82433.b238.s4433  
239 4434 v82433.b239.s4434  
240 0000 v82433.b240  
241 0000 v82433.b241  
242 0000 v82433.b242  

ANTAL FÄRGBILDER

80 043 148

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgStarta programmet