Sök källhänvisning eller AID

Sökformulär

Göteborgs Kristine BI:2 (1895-1902) (AID: v82434 Öppna, NAD: SE/GLA/13187)

Beskrivning av AID

Göteborgs Kristine BI:2 
AIDv82434 
VolymtypInflyttningslängd
Årtal1895-1902
Göteborgs Kristine
LänGöteborgs och Bohus län
LandskapVästergötland
ArkivtypFörsamling/Socken
InformationÅr 1623 erhöll tyskarna i Göteborg kungligt tillstånd att bilda en egen luthersk församling. Sedan en stor del av de till Göteborg inflyttade tyskarnas efterkommande hade försvenskats och även personer, vilka till börden voro svenskar, inskrivits i församlingen, började gudstjänst hållas även på svenska språket.

Genom kungligt brev 16/10 1773 förordnades, att den ene av församlingens pastorer skulle predika på svenska, vilket innebar, att en svensk pastor ansattes 1774.

Från och med detta år fördes födelse-, vigsel- och dödböcker i dubbla exemplar, ett på tyska och ett på svenska. Flyttnings-, konfirmations- och kommunionlängder fördes tidvis separat för den tyskspråkiga respektive den svenskspråkiga avdelningen av församlingen. Övriga böcker voro gemensamma t.o.m. 30 april 1883.

Fr.o.m. 1852 förde den tyske kyrkoherden dessutom separata böcker för Kristine församlings tyska avdelning. Dessa återfinnas i Christinæ Tyska församlings arkiv. Vid genomförandet av den territoriella församlingsindelningen (påbjuden genom kungl. brev den 5 maj 1882 att träda i kraft den 1 maj 1883) bildades av Kristine församlings tyska avdelning en icke territoriell församling kallad Christinæ Tyska församling. Dessutom bildades en territoriell församling av Nordstadens kvarter väster om Gullbergsån och Mölndalsån och norr om Fattighusån och Stora Hamnkanalen till Göta älv. Den med staden år 1882 införlivade delen av Tingstadsvassen, tidigare tillhörande Backa församling, fördes även till Kristine församling. Dessa gränser bibehöllos vid den nya församlingsindelningen 1908. Kristine territoriella församling och Tyska församlingen skulle även efter 1 maj 1883 gemensamt förvalta de kassor och medel samt övriga angelägenheter, som varit gemensamma för den tidigare Kristine församlings båda avdelningar. Beträffande arkivalier för Kristine församlings tyska avdelning se förteckning över Christinæ Tyska församlings arkiv.

Rådhusrätt:
Göteborg

Stift:
Göteborg

Länkar:

Göteborgs Arkivguide om Kristine församling
NADSE/GLA/13187
Volymer från Göteborgs Kristine
Bildindex
BildnummerSidnumreringAID
Använd symbolen   för att öppna ett uppslag i ArkivDigital online. Du behöver ett abonnemang hos ArkivDigital och programmet ArkivDigital online version 1.4.2 eller senare installerat på din dator.
1 0000 v82434.b1  
2 0000 v82434.b2  
3 0000 v82434.b3  
4 0000 v82434.b4  
5 0000 v82434.b5  
6 0000 v82434.b6  
7 0000 v82434.b7  
8 0000 v82434.b8  
9 0001 v82434.b9.s1  
10 0002 v82434.b10.s2  
11 0003 v82434.b11.s3  
12 0004 v82434.b12.s4  
13 0005 v82434.b13.s5  
14 0006 v82434.b14.s6  
15 0007 v82434.b15.s7  
16 0008 v82434.b16.s8  
17 0009 v82434.b17.s9  
18 0010 v82434.b18.s10  
19 0011 v82434.b19.s11  
20 0012 v82434.b20.s12  
21 0013 v82434.b21.s13  
22 0014 v82434.b22.s14  
23 0015 v82434.b23.s15  
24 0016 v82434.b24.s16  
25 0017 v82434.b25.s17  
26 0018 v82434.b26.s18  
27 0019 v82434.b27.s19  
28 0020 v82434.b28.s20  
29 0021 v82434.b29.s21  
30 0022 v82434.b30.s22  
31 0023 v82434.b31.s23  
32 0024 v82434.b32.s24  
33 0025 v82434.b33.s25  
34 0026 v82434.b34.s26  
35 0027 v82434.b35.s27  
36 0028 v82434.b36.s28  
37 0029 v82434.b37.s29  
38 0030 v82434.b38.s30  
39 0031 v82434.b39.s31  
40 0032 v82434.b40.s32  
41 0033 v82434.b41.s33  
42 0034 v82434.b42.s34  
43 0035 v82434.b43.s35  
44 0036 v82434.b44.s36  
45 0037 v82434.b45.s37  
46 0038 v82434.b46.s38  
47 0039 v82434.b47.s39  
48 0040 v82434.b48.s40  
49 0041 v82434.b49.s41  
50 0042 v82434.b50.s42  
51 0043 v82434.b51.s43  
52 0044 v82434.b52.s44  
53 0045 v82434.b53.s45  
54 0046 v82434.b54.s46  
55 0047 v82434.b55.s47  
56 0048 v82434.b56.s48  
57 0049 v82434.b57.s49  
58 0050 v82434.b58.s50  
59 0051 v82434.b59.s51  
60 0052 v82434.b60.s52  
61 0053 v82434.b61.s53  
62 0054 v82434.b62.s54  
63 0055 v82434.b63.s55  
64 0056 v82434.b64.s56  
65 0057 v82434.b65.s57  
66 0058 v82434.b66.s58  
67 0059 v82434.b67.s59  
68 0060 v82434.b68.s60  
69 0061 v82434.b69.s61  
70 0062 v82434.b70.s62  
71 0063 v82434.b71.s63  
72 0064 v82434.b72.s64  
73 0065 v82434.b73.s65  
74 0066 v82434.b74.s66  
75 0067 v82434.b75.s67  
76 0068 v82434.b76.s68  
77 0069 v82434.b77.s69  
78 0070 v82434.b78.s70  
79 0071 v82434.b79.s71  
80 0072 v82434.b80.s72  
81 0073 v82434.b81.s73  
82 0074 v82434.b82.s74  
83 0075 v82434.b83.s75  
84 0076 v82434.b84.s76  
85 0077 v82434.b85.s77  
86 0078 v82434.b86.s78  
87 0079 v82434.b87.s79  
88 0080 v82434.b88.s80  
89 0081 v82434.b89.s81  
90 0082 v82434.b90.s82  
91 0083 v82434.b91.s83  
92 0084 v82434.b92.s84  
93 0085 v82434.b93.s85  
94 0086 v82434.b94.s86  
95 0087 v82434.b95.s87  
96 0088 v82434.b96.s88  
97 0089 v82434.b97.s89  
98 0090 v82434.b98.s90  
99 0091 v82434.b99.s91  
100 0092 v82434.b100.s92  
101 0093 v82434.b101.s93  
102 0094 v82434.b102.s94  
103 0095 v82434.b103.s95  
104 0096 v82434.b104.s96  
105 0097 v82434.b105.s97  
106 0098 v82434.b106.s98  
107 0099 v82434.b107.s99  
108 0100 v82434.b108.s100  
109 0101 v82434.b109.s101  
110 0102 v82434.b110.s102  
111 0103 v82434.b111.s103  
112 0104 v82434.b112.s104  
113 0105 v82434.b113.s105  
114 0106 v82434.b114.s106  
115 0107 v82434.b115.s107  
116 0108 v82434.b116.s108  
117 0109 v82434.b117.s109  
118 0110 v82434.b118.s110  
119 0111 v82434.b119.s111  
120 0112 v82434.b120.s112  
121 0113 v82434.b121.s113  
122 0114 v82434.b122.s114  
123 0115 v82434.b123.s115  
124 0116 v82434.b124.s116  
125 0117 v82434.b125.s117  
126 0118 v82434.b126.s118  
127 0119 v82434.b127.s119  
128 0120 v82434.b128.s120  
129 0121 v82434.b129.s121  
130 0122 v82434.b130.s122  
131 0123 v82434.b131.s123  
132 0124 v82434.b132.s124  
133 0125 v82434.b133.s125  
134 0126 v82434.b134.s126  
135 0127 v82434.b135.s127  
136 0128 v82434.b136.s128  
137 0129 v82434.b137.s129  
138 0130 v82434.b138.s130  
139 0131 v82434.b139.s131  
140 0132 v82434.b140.s132  
141 0133 v82434.b141.s133  
142 0134 v82434.b142.s134  
143 0135 v82434.b143.s135  
144 0136 v82434.b144.s136  
145 0137 v82434.b145.s137  
146 0138 v82434.b146.s138  
147 0139 v82434.b147.s139  
148 0140 v82434.b148.s140  
149 0141 v82434.b149.s141  
150 0142 v82434.b150.s142  
151 0143 v82434.b151.s143  
152 0144 v82434.b152.s144  
153 0145 v82434.b153.s145  
154 0146 v82434.b154.s146  
155 0147 v82434.b155.s147  
156 0148 v82434.b156.s148  
157 0149 v82434.b157.s149  
158 0150 v82434.b158.s150  
159 0151 v82434.b159.s151  
160 0152 v82434.b160.s152  
161 0153 v82434.b161.s153  
162 0154 v82434.b162.s154  
163 0155 v82434.b163.s155  
164 0156 v82434.b164.s156  
165 0157 v82434.b165.s157  
166 0158 v82434.b166.s158  
167 0159 v82434.b167.s159  
168 0160 v82434.b168.s160  
169 0161 v82434.b169.s161  
170 0162 v82434.b170.s162  
171 0163 v82434.b171.s163  
172 0164 v82434.b172.s164  
173 0165 v82434.b173.s165  
174 0166 v82434.b174.s166  
175 0167 v82434.b175.s167  
176 0168 v82434.b176.s168  
177 0169 v82434.b177.s169  
178 0170 v82434.b178.s170  
179 0171 v82434.b179.s171  
180 0172 v82434.b180.s172  
181 0173 v82434.b181.s173  
182 0174 v82434.b182.s174  
183 0175 v82434.b183.s175  
184 0176 v82434.b184.s176  
185 0177 v82434.b185.s177  
186 0178 v82434.b186.s178  
187 0179 v82434.b187.s179  
188 0180 v82434.b188.s180  
189 0181 v82434.b189.s181  
190 0182 v82434.b190.s182  
191 0183 v82434.b191.s183  
192 0184 v82434.b192.s184  
193 0185 v82434.b193.s185  
194 0186 v82434.b194.s186  
195 0187 v82434.b195.s187  
196 0188 v82434.b196.s188  
197 0189 v82434.b197.s189  
198 0190 v82434.b198.s190  
199 0191 v82434.b199.s191  
200 0192 v82434.b200.s192  
201 0193 v82434.b201.s193  
202 0194 v82434.b202.s194  
203 0195 v82434.b203.s195  
204 0196 v82434.b204.s196  
205 0197 v82434.b205.s197  
206 0198 v82434.b206.s198  
207 0199 v82434.b207.s199  
208 0200 v82434.b208.s200  
209 0201 v82434.b209.s201  
210 0202 v82434.b210.s202  
211 0203 v82434.b211.s203  
212 0204 v82434.b212.s204  
213 0205 v82434.b213.s205  
214 0206 v82434.b214.s206  
215 0207 v82434.b215.s207  
216 0208 v82434.b216.s208  
217 0209 v82434.b217.s209  
218 0210 v82434.b218.s210  
219 0211 v82434.b219.s211  
220 0212 v82434.b220.s212  
221 0213 v82434.b221.s213  
222 0214 v82434.b222.s214  
223 0215 v82434.b223.s215  
224 0216 v82434.b224.s216  
225 0217 v82434.b225.s217  
226 0218 v82434.b226.s218  
227 0219 v82434.b227.s219  
228 0220 v82434.b228.s220  
229 0221 v82434.b229.s221  
230 0222 v82434.b230.s222  
231 0223 v82434.b231.s223  
232 0224 v82434.b232.s224  
233 0225 v82434.b233.s225  
234 0226 v82434.b234.s226  
235 0227 v82434.b235.s227  
236 0228 v82434.b236.s228  
237 0229 v82434.b237.s229  
238 0230 v82434.b238.s230  
239 0231 v82434.b239.s231  
240 0232 v82434.b240.s232  
241 0233 v82434.b241.s233  
242 0234 v82434.b242.s234  
243 0235 v82434.b243.s235  
244 0236 v82434.b244.s236  
245 0237 v82434.b245.s237  
246 0238 v82434.b246.s238  
247 0239 v82434.b247.s239  
248 0240 v82434.b248.s240  
249 0241 v82434.b249.s241  
250 0242 v82434.b250.s242  
251 0243 v82434.b251.s243  
252 0244 v82434.b252.s244  
253 0245 v82434.b253.s245  
254 0246 v82434.b254.s246  
255 0247 v82434.b255.s247  
256 0248 v82434.b256.s248  
257 0249 v82434.b257.s249  
258 0250 v82434.b258.s250  
259 0251 v82434.b259.s251  
260 0252 v82434.b260.s252  
261 0253 v82434.b261.s253  
262 0254 v82434.b262.s254  
263 0255 v82434.b263.s255  
264 0256 v82434.b264.s256  
265 0257 v82434.b265.s257  
266 0258 v82434.b266.s258  
267 0259 v82434.b267.s259  
268 0260 v82434.b268.s260  
269 0261 v82434.b269.s261  
270 0262 v82434.b270.s262  
271 0263 v82434.b271.s263  
272 0264 v82434.b272.s264  
273 0265 v82434.b273.s265  
274 0266 v82434.b274.s266  
275 0267 v82434.b275.s267  
276 0268 v82434.b276.s268  
277 0269 v82434.b277.s269  
278 0270 v82434.b278.s270  
279 0271 v82434.b279.s271  
280 0272 v82434.b280.s272  
281 0273 v82434.b281.s273  
282 0274 v82434.b282.s274  
283 0275 v82434.b283.s275  
284 0276 v82434.b284.s276  
285 0277 v82434.b285.s277  
286 0278 v82434.b286.s278  
287 0279 v82434.b287.s279  
288 0280 v82434.b288.s280  
289 0281 v82434.b289.s281  
290 0282 v82434.b290.s282  
291 0283 v82434.b291.s283  
292 0284 v82434.b292.s284  
293 0285 v82434.b293.s285  
294 0286 v82434.b294.s286  
295 0287 v82434.b295.s287  
296 0288 v82434.b296.s288  
297 0289 v82434.b297.s289  
298 0290 v82434.b298.s290  
299 0291 v82434.b299.s291  
300 0292 v82434.b300.s292  
301 0293 v82434.b301.s293  
302 0294 v82434.b302.s294  
303 0295 v82434.b303.s295  
304 0296 v82434.b304.s296  
305 0297 v82434.b305.s297  
306 0298 v82434.b306.s298  
307 0299 v82434.b307.s299  
308 0300 v82434.b308.s300  
309 0301 v82434.b309.s301  
310 0302 v82434.b310.s302  
311 0303 v82434.b311.s303  
312 0304 v82434.b312.s304  
313 0305 v82434.b313.s305  
314 0306 v82434.b314.s306  
315 0307 v82434.b315.s307  
316 0308 v82434.b316.s308  
317 0309 v82434.b317.s309  
318 0310 v82434.b318.s310  
319 0311 v82434.b319.s311  
320 0312 v82434.b320.s312  
321 0313 v82434.b321.s313  
322 0314 v82434.b322.s314  
323 0315 v82434.b323.s315  
324 0316 v82434.b324.s316  
325 0317 v82434.b325.s317  
326 0318 v82434.b326.s318  
327 0319 v82434.b327.s319  
328 0320 v82434.b328.s320  
329 0321 v82434.b329.s321  
330 0322 v82434.b330.s322  
331 0323 v82434.b331.s323  
332 0324 v82434.b332.s324  
333 0325 v82434.b333.s325  
334 0326 v82434.b334.s326  
335 0327 v82434.b335.s327  
336 0328 v82434.b336.s328  
337 0329 v82434.b337.s329  
338 0330 v82434.b338.s330  
339 0331 v82434.b339.s331  
340 0332 v82434.b340.s332  
341 0333 v82434.b341.s333  
342 0334 v82434.b342.s334  
343 0335 v82434.b343.s335  
344 0000 v82434.b344  
345 0000 v82434.b345  
346 0000 v82434.b346  

ANTAL FÄRGBILDER

80 043 148

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgStarta programmet