Sök källhänvisning eller AID

Sökformulär

Göteborgs Kristine BI:3 (1903-1910) (AID: v82435 Öppna, NAD: SE/GLA/13187)

Beskrivning av AID

Göteborgs Kristine BI:3 
AIDv82435 
VolymtypInflyttningslängd
Årtal1903-1910
Göteborgs Kristine
LänGöteborgs och Bohus län
LandskapVästergötland
ArkivtypFörsamling/Socken
InformationÅr 1623 erhöll tyskarna i Göteborg kungligt tillstånd att bilda en egen luthersk församling. Sedan en stor del av de till Göteborg inflyttade tyskarnas efterkommande hade försvenskats och även personer, vilka till börden voro svenskar, inskrivits i församlingen, började gudstjänst hållas även på svenska språket.

Genom kungligt brev 16/10 1773 förordnades, att den ene av församlingens pastorer skulle predika på svenska, vilket innebar, att en svensk pastor ansattes 1774.

Från och med detta år fördes födelse-, vigsel- och dödböcker i dubbla exemplar, ett på tyska och ett på svenska. Flyttnings-, konfirmations- och kommunionlängder fördes tidvis separat för den tyskspråkiga respektive den svenskspråkiga avdelningen av församlingen. Övriga böcker voro gemensamma t.o.m. 30 april 1883.

Fr.o.m. 1852 förde den tyske kyrkoherden dessutom separata böcker för Kristine församlings tyska avdelning. Dessa återfinnas i Christinæ Tyska församlings arkiv. Vid genomförandet av den territoriella församlingsindelningen (påbjuden genom kungl. brev den 5 maj 1882 att träda i kraft den 1 maj 1883) bildades av Kristine församlings tyska avdelning en icke territoriell församling kallad Christinæ Tyska församling. Dessutom bildades en territoriell församling av Nordstadens kvarter väster om Gullbergsån och Mölndalsån och norr om Fattighusån och Stora Hamnkanalen till Göta älv. Den med staden år 1882 införlivade delen av Tingstadsvassen, tidigare tillhörande Backa församling, fördes även till Kristine församling. Dessa gränser bibehöllos vid den nya församlingsindelningen 1908. Kristine territoriella församling och Tyska församlingen skulle även efter 1 maj 1883 gemensamt förvalta de kassor och medel samt övriga angelägenheter, som varit gemensamma för den tidigare Kristine församlings båda avdelningar. Beträffande arkivalier för Kristine församlings tyska avdelning se förteckning över Christinæ Tyska församlings arkiv.

Rådhusrätt:
Göteborg

Stift:
Göteborg

Länkar:

Göteborgs Arkivguide om Kristine församling
NADSE/GLA/13187
Volymer från Göteborgs Kristine
Bildindex
BildnummerSidnumreringAID
Använd symbolen   för att öppna ett uppslag i ArkivDigital online. Du behöver ett abonnemang hos ArkivDigital och programmet ArkivDigital online version 1.4.2 eller senare installerat på din dator.
1 0000 v82435.b1  
2 0000 v82435.b2  
3 0000 v82435.b3  
4 0001 v82435.b4.s1  
5 0002 v82435.b5.s2  
6 0003 v82435.b6.s3  
7 0004 v82435.b7.s4  
8 0005 v82435.b8.s5  
9 0006 v82435.b9.s6  
10 0007 v82435.b10.s7  
11 0008 v82435.b11.s8  
12 0009 v82435.b12.s9  
13 0010 v82435.b13.s10  
14 0011 v82435.b14.s11  
15 0012 v82435.b15.s12  
16 0013 v82435.b16.s13  
17 0014 v82435.b17.s14  
18 0015 v82435.b18.s15  
19 0016 v82435.b19.s16  
20 0017 v82435.b20.s17  
21 0018 v82435.b21.s18  
22 0019 v82435.b22.s19  
23 0020 v82435.b23.s20  
24 0021 v82435.b24.s21  
25 0022 v82435.b25.s22  
26 0023 v82435.b26.s23  
27 0024 v82435.b27.s24  
28 0025 v82435.b28.s25  
29 0026 v82435.b29.s26  
30 0027 v82435.b30.s27  
31 0028 v82435.b31.s28  
32 0029 v82435.b32.s29  
33 0030 v82435.b33.s30  
34 0031 v82435.b34.s31  
35 0032 v82435.b35.s32  
36 0033 v82435.b36.s33  
37 0034 v82435.b37.s34  
38 0035 v82435.b38.s35  
39 0036 v82435.b39.s36  
40 0037 v82435.b40.s37  
41 0038 v82435.b41.s38  
42 0039 v82435.b42.s39  
43 0040 v82435.b43.s40  
44 0041 v82435.b44.s41  
45 0042 v82435.b45.s42  
46 0043 v82435.b46.s43  
47 0044 v82435.b47.s44  
48 0045 v82435.b48.s45  
49 0046 v82435.b49.s46  
50 0047 v82435.b50.s47  
51 0048 v82435.b51.s48  
52 0049 v82435.b52.s49  
53 0050 v82435.b53.s50  
54 0051 v82435.b54.s51  
55 0052 v82435.b55.s52  
56 0053 v82435.b56.s53  
57 0054 v82435.b57.s54  
58 0055 v82435.b58.s55  
59 0056 v82435.b59.s56  
60 0057 v82435.b60.s57  
61 0058 v82435.b61.s58  
62 0059 v82435.b62.s59  
63 0060 v82435.b63.s60  
64 0061 v82435.b64.s61  
65 0062 v82435.b65.s62  
66 0063 v82435.b66.s63  
67 0064 v82435.b67.s64  
68 0065 v82435.b68.s65  
69 0066 v82435.b69.s66  
70 0067 v82435.b70.s67  
71 0068 v82435.b71.s68  
72 0069 v82435.b72.s69  
73 0070 v82435.b73.s70  
74 0071 v82435.b74.s71  
75 0072 v82435.b75.s72  
76 0073 v82435.b76.s73  
77 0074 v82435.b77.s74  
78 0075 v82435.b78.s75  
79 0076 v82435.b79.s76  
80 0077 v82435.b80.s77  
81 0078 v82435.b81.s78  
82 0079 v82435.b82.s79  
83 0080 v82435.b83.s80  
84 0081 v82435.b84.s81  
85 0082 v82435.b85.s82  
86 0083 v82435.b86.s83  
87 0084 v82435.b87.s84  
88 0085 v82435.b88.s85  
89 0086 v82435.b89.s86  
90 0087 v82435.b90.s87  
91 0088 v82435.b91.s88  
92 0089 v82435.b92.s89  
93 0090 v82435.b93.s90  
94 0091 v82435.b94.s91  
95 0092 v82435.b95.s92  
96 0093 v82435.b96.s93  
97 0094 v82435.b97.s94  
98 0095 v82435.b98.s95  
99 0096 v82435.b99.s96  
100 0097 v82435.b100.s97  
101 0098 v82435.b101.s98  
102 0099 v82435.b102.s99  
103 0100 v82435.b103.s100  
104 0101 v82435.b104.s101  
105 0102 v82435.b105.s102  
106 0103 v82435.b106.s103  
107 0104 v82435.b107.s104  
108 0105 v82435.b108.s105  
109 0106 v82435.b109.s106  
110 0107 v82435.b110.s107  
111 0108 v82435.b111.s108  
112 0109 v82435.b112.s109  
113 0110 v82435.b113.s110  
114 0111 v82435.b114.s111  
115 0112 v82435.b115.s112  
116 0113 v82435.b116.s113  
117 0114 v82435.b117.s114  
118 0115 v82435.b118.s115  
119 0116 v82435.b119.s116  
120 0117 v82435.b120.s117  
121 0118 v82435.b121.s118  
122 0119 v82435.b122.s119  
123 0120 v82435.b123.s120  
124 0121 v82435.b124.s121  
125 0122 v82435.b125.s122  
126 0123 v82435.b126.s123  
127 0124 v82435.b127.s124  
128 0125 v82435.b128.s125  
129 0126 v82435.b129.s126  
130 0127 v82435.b130.s127  
131 0128 v82435.b131.s128  
132 0129 v82435.b132.s129  
133 0130 v82435.b133.s130  
134 0131 v82435.b134.s131  
135 0132 v82435.b135.s132  
136 0133 v82435.b136.s133  
137 0134 v82435.b137.s134  
138 0135 v82435.b138.s135  
139 0136 v82435.b139.s136  
140 0137 v82435.b140.s137  
141 0138 v82435.b141.s138  
142 0139 v82435.b142.s139  
143 0140 v82435.b143.s140  
144 0141 v82435.b144.s141  
145 0142 v82435.b145.s142  
146 0143 v82435.b146.s143  
147 0144 v82435.b147.s144  
148 0145 v82435.b148.s145  
149 0146 v82435.b149.s146  
150 0147 v82435.b150.s147  
151 0148 v82435.b151.s148  
152 0149 v82435.b152.s149  
153 0150 v82435.b153.s150  
154 0151 v82435.b154.s151  
155 0152 v82435.b155.s152  
156 0153 v82435.b156.s153  
157 0154 v82435.b157.s154  
158 0155 v82435.b158.s155  
159 0156 v82435.b159.s156  
160 0157 v82435.b160.s157  
161 0158 v82435.b161.s158  
162 0159 v82435.b162.s159  
163 0160 v82435.b163.s160  
164 0161 v82435.b164.s161  
165 0162 v82435.b165.s162  
166 0163 v82435.b166.s163  
167 0164 v82435.b167.s164  
168 0165 v82435.b168.s165  
169 0166 v82435.b169.s166  
170 0167 v82435.b170.s167  
171 0168 v82435.b171.s168  
172 0169 v82435.b172.s169  
173 0170 v82435.b173.s170  
174 0171 v82435.b174.s171  
175 0172 v82435.b175.s172  
176 0173 v82435.b176.s173  
177 0174 v82435.b177.s174  
178 0175 v82435.b178.s175  
179 0176 v82435.b179.s176  
180 0177 v82435.b180.s177  
181 0178 v82435.b181.s178  
182 0179 v82435.b182.s179  
183 0180 v82435.b183.s180  
184 0181 v82435.b184.s181  
185 0182 v82435.b185.s182  
186 0183 v82435.b186.s183  
187 0184 v82435.b187.s184  
188 0185 v82435.b188.s185  
189 0186 v82435.b189.s186  
190 0187 v82435.b190.s187  
191 0188 v82435.b191.s188  
192 0189 v82435.b192.s189  
193 0190 v82435.b193.s190  
194 0191 v82435.b194.s191  
195 0192 v82435.b195.s192  
196 0193 v82435.b196.s193  
197 0194 v82435.b197.s194  
198 0195 v82435.b198.s195  
199 0196 v82435.b199.s196  
200 0197 v82435.b200.s197  
201 0198 v82435.b201.s198  
202 0199 v82435.b202.s199  
203 0200 v82435.b203.s200  
204 0201 v82435.b204.s201  
205 0202 v82435.b205.s202  
206 0203 v82435.b206.s203  
207 0204 v82435.b207.s204  
208 0205 v82435.b208.s205  
209 0206 v82435.b209.s206  
210 0207 v82435.b210.s207  
211 0208 v82435.b211.s208  
212 0209 v82435.b212.s209  
213 0210 v82435.b213.s210  
214 0211 v82435.b214.s211  
215 0212 v82435.b215.s212  
216 0213 v82435.b216.s213  
217 0214 v82435.b217.s214  
218 0215 v82435.b218.s215  
219 0216 v82435.b219.s216  
220 0217 v82435.b220.s217  
221 0218 v82435.b221.s218  
222 0219 v82435.b222.s219  
223 0220 v82435.b223.s220  
224 0221 v82435.b224.s221  
225 0222 v82435.b225.s222  
226 0223 v82435.b226.s223  
227 0224 v82435.b227.s224  
228 0225 v82435.b228.s225  
229 0226 v82435.b229.s226  
230 0227 v82435.b230.s227  
231 0228 v82435.b231.s228  
232 0229 v82435.b232.s229  
233 0230 v82435.b233.s230  
234 0231 v82435.b234.s231  
235 0232 v82435.b235.s232  
236 0233 v82435.b236.s233  
237 0234 v82435.b237.s234  
238 0235 v82435.b238.s235  
239 0236 v82435.b239.s236  
240 0237 v82435.b240.s237  
241 0238 v82435.b241.s238  
242 0239 v82435.b242.s239  
243 0240 v82435.b243.s240  
244 0241 v82435.b244.s241  
245 0242 v82435.b245.s242  
246 0243 v82435.b246.s243  
247 0244 v82435.b247.s244  
248 0245 v82435.b248.s245  
249 0246 v82435.b249.s246  
250 0247 v82435.b250.s247  
251 0248 v82435.b251.s248  
252 0249 v82435.b252.s249  
253 0250 v82435.b253.s250  
254 0251 v82435.b254.s251  
255 0252 v82435.b255.s252  
256 0253 v82435.b256.s253  
257 0254 v82435.b257.s254  
258 0255 v82435.b258.s255  
259 0256 v82435.b259.s256  
260 0257 v82435.b260.s257  
261 0258 v82435.b261.s258  
262 0259 v82435.b262.s259  
263 0260 v82435.b263.s260  
264 0261 v82435.b264.s261  
265 0262 v82435.b265.s262  
266 0263 v82435.b266.s263  
267 0264 v82435.b267.s264  
268 0265 v82435.b268.s265  
269 0266 v82435.b269.s266  
270 0267 v82435.b270.s267  
271 0268 v82435.b271.s268  
272 0269 v82435.b272.s269  
273 0270 v82435.b273.s270  
274 0271 v82435.b274.s271  
275 0272 v82435.b275.s272  
276 0273 v82435.b276.s273  
277 0274 v82435.b277.s274  
278 0275 v82435.b278.s275  
279 0276 v82435.b279.s276  
280 0277 v82435.b280.s277  
281 0278 v82435.b281.s278  
282 0279 v82435.b282.s279  
283 0280 v82435.b283.s280  
284 0281 v82435.b284.s281  
285 0282 v82435.b285.s282  
286 0283 v82435.b286.s283  
287 0284 v82435.b287.s284  
288 0285 v82435.b288.s285  
289 0286 v82435.b289.s286  
290 0287 v82435.b290.s287  
291 0288 v82435.b291.s288  
292 0289 v82435.b292.s289  
293 0290 v82435.b293.s290  
294 0291 v82435.b294.s291  
295 0292 v82435.b295.s292  
296 0293 v82435.b296.s293  
297 0294 v82435.b297.s294  
298 0295 v82435.b298.s295  
299 0296 v82435.b299.s296  
300 0297 v82435.b300.s297  
301 0298 v82435.b301.s298  
302 0299 v82435.b302.s299  
303 0300 v82435.b303.s300  
304 0301 v82435.b304.s301  
305 0302 v82435.b305.s302  
306 0303 v82435.b306.s303  
307 0304 v82435.b307.s304  
308 0305 v82435.b308.s305  
309 0306 v82435.b309.s306  
310 0307 v82435.b310.s307  
311 0308 v82435.b311.s308  
312 0309 v82435.b312.s309  
313 0310 v82435.b313.s310  
314 0311 v82435.b314.s311  
315 0312 v82435.b315.s312  
316 0313 v82435.b316.s313  
317 0314 v82435.b317.s314  
318 0315 v82435.b318.s315  
319 0316 v82435.b319.s316  
320 0317 v82435.b320.s317  
321 0318 v82435.b321.s318  
322 0319 v82435.b322.s319  
323 0320 v82435.b323.s320  
324 0321 v82435.b324.s321  
325 0322 v82435.b325.s322  
326 0323 v82435.b326.s323  
327 0324 v82435.b327.s324  
328 0325 v82435.b328.s325  
329 0326 v82435.b329.s326  
330 0327 v82435.b330.s327  
331 0328 v82435.b331.s328  
332 0329 v82435.b332.s329  
333 0330 v82435.b333.s330  
334 0331 v82435.b334.s331  
335 0000 v82435.b335  
336 0000 v82435.b336  
337 0000 v82435.b337  

ANTAL FÄRGBILDER

80 043 148

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgStarta programmet