Sök källhänvisning eller AID

Sökformulär

Göteborgs Kristine BI:4 (1911-1918) (AID: v82436 Öppna, NAD: SE/GLA/13187)

Beskrivning av AID

Göteborgs Kristine BI:4 
AIDv82436 
VolymtypInflyttningslängd
Årtal1911-1918
Göteborgs Kristine
LänGöteborgs och Bohus län
LandskapVästergötland
ArkivtypFörsamling/Socken
InformationÅr 1623 erhöll tyskarna i Göteborg kungligt tillstånd att bilda en egen luthersk församling. Sedan en stor del av de till Göteborg inflyttade tyskarnas efterkommande hade försvenskats och även personer, vilka till börden voro svenskar, inskrivits i församlingen, började gudstjänst hållas även på svenska språket.

Genom kungligt brev 16/10 1773 förordnades, att den ene av församlingens pastorer skulle predika på svenska, vilket innebar, att en svensk pastor ansattes 1774.

Från och med detta år fördes födelse-, vigsel- och dödböcker i dubbla exemplar, ett på tyska och ett på svenska. Flyttnings-, konfirmations- och kommunionlängder fördes tidvis separat för den tyskspråkiga respektive den svenskspråkiga avdelningen av församlingen. Övriga böcker voro gemensamma t.o.m. 30 april 1883.

Fr.o.m. 1852 förde den tyske kyrkoherden dessutom separata böcker för Kristine församlings tyska avdelning. Dessa återfinnas i Christinæ Tyska församlings arkiv. Vid genomförandet av den territoriella församlingsindelningen (påbjuden genom kungl. brev den 5 maj 1882 att träda i kraft den 1 maj 1883) bildades av Kristine församlings tyska avdelning en icke territoriell församling kallad Christinæ Tyska församling. Dessutom bildades en territoriell församling av Nordstadens kvarter väster om Gullbergsån och Mölndalsån och norr om Fattighusån och Stora Hamnkanalen till Göta älv. Den med staden år 1882 införlivade delen av Tingstadsvassen, tidigare tillhörande Backa församling, fördes även till Kristine församling. Dessa gränser bibehöllos vid den nya församlingsindelningen 1908. Kristine territoriella församling och Tyska församlingen skulle även efter 1 maj 1883 gemensamt förvalta de kassor och medel samt övriga angelägenheter, som varit gemensamma för den tidigare Kristine församlings båda avdelningar. Beträffande arkivalier för Kristine församlings tyska avdelning se förteckning över Christinæ Tyska församlings arkiv.

Rådhusrätt:
Göteborg

Stift:
Göteborg

Länkar:

Göteborgs Arkivguide om Kristine församling
NADSE/GLA/13187
Volymer från Göteborgs Kristine
Bildindex
BildnummerSidnumreringAID
Använd symbolen   för att öppna ett uppslag i ArkivDigital online. Du behöver ett abonnemang hos ArkivDigital och programmet ArkivDigital online version 1.4.2 eller senare installerat på din dator.
1 0000 v82436.b1  
2 0000 v82436.b2  
3 0000 v82436.b3  
4 0000 v82436.b4  
5 0000 v82436.b5  
6 0001 v82436.b6.s1  
7 0002 v82436.b7.s2  
8 0003 v82436.b8.s3  
9 0004 v82436.b9.s4  
10 0005 v82436.b10.s5  
11 0006 v82436.b11.s6  
12 0007 v82436.b12.s7  
13 0008 v82436.b13.s8  
14 0009 v82436.b14.s9  
15 0010 v82436.b15.s10  
16 0011 v82436.b16.s11  
17 0012 v82436.b17.s12  
18 0013 v82436.b18.s13  
19 0014 v82436.b19.s14  
20 0015 v82436.b20.s15  
21 0016 v82436.b21.s16  
22 0017 v82436.b22.s17  
23 0018 v82436.b23.s18  
24 0019 v82436.b24.s19  
25 0020 v82436.b25.s20  
26 0021 v82436.b26.s21  
27 0022 v82436.b27.s22  
28 0023 v82436.b28.s23  
29 0024 v82436.b29.s24  
30 0025 v82436.b30.s25  
31 0026 v82436.b31.s26  
32 0027 v82436.b32.s27  
33 0028 v82436.b33.s28  
34 0029 v82436.b34.s29  
35 0030 v82436.b35.s30  
36 0031 v82436.b36.s31  
37 0032 v82436.b37.s32  
38 0033 v82436.b38.s33  
39 0034 v82436.b39.s34  
40 0035 v82436.b40.s35  
41 0036 v82436.b41.s36  
42 0037 v82436.b42.s37  
43 0038 v82436.b43.s38  
44 0039 v82436.b44.s39  
45 0040 v82436.b45.s40  
46 0041 v82436.b46.s41  
47 0042 v82436.b47.s42  
48 0043 v82436.b48.s43  
49 0044 v82436.b49.s44  
50 0045 v82436.b50.s45  
51 0046 v82436.b51.s46  
52 0047 v82436.b52.s47  
53 0048 v82436.b53.s48  
54 0049 v82436.b54.s49  
55 0050 v82436.b55.s50  
56 0051 v82436.b56.s51  
57 0052 v82436.b57.s52  
58 0053 v82436.b58.s53  
59 0054 v82436.b59.s54  
60 0055 v82436.b60.s55  
61 0056 v82436.b61.s56  
62 0057 v82436.b62.s57  
63 0058 v82436.b63.s58  
64 0059 v82436.b64.s59  
65 0060 v82436.b65.s60  
66 0061 v82436.b66.s61  
67 0062 v82436.b67.s62  
68 0063 v82436.b68.s63  
69 0064 v82436.b69.s64  
70 0065 v82436.b70.s65  
71 0066 v82436.b71.s66  
72 0067 v82436.b72.s67  
73 0068 v82436.b73.s68  
74 0069 v82436.b74.s69  
75 0070 v82436.b75.s70  
76 0071 v82436.b76.s71  
77 0072 v82436.b77.s72  
78 0073 v82436.b78.s73  
79 0074 v82436.b79.s74  
80 0075 v82436.b80.s75  
81 0076 v82436.b81.s76  
82 0077 v82436.b82.s77  
83 0078 v82436.b83.s78  
84 0079 v82436.b84.s79  
85 0080 v82436.b85.s80  
86 0081 v82436.b86.s81  
87 0082 v82436.b87.s82  
88 0083 v82436.b88.s83  
89 0084 v82436.b89.s84  
90 0085 v82436.b90.s85  
91 0086 v82436.b91.s86  
92 0087 v82436.b92.s87  
93 0088 v82436.b93.s88  
94 0089 v82436.b94.s89  
95 0090 v82436.b95.s90  
96 0091 v82436.b96.s91  
97 0092 v82436.b97.s92  
98 0093 v82436.b98.s93  
99 0094 v82436.b99.s94  
100 0095 v82436.b100.s95  
101 0096 v82436.b101.s96  
102 0097 v82436.b102.s97  
103 0098 v82436.b103.s98  
104 0099 v82436.b104.s99  
105 0100 v82436.b105.s100  
106 0101 v82436.b106.s101  
107 0102 v82436.b107.s102  
108 0103 v82436.b108.s103  
109 0104 v82436.b109.s104  
110 0105 v82436.b110.s105  
111 0106 v82436.b111.s106  
112 0107 v82436.b112.s107  
113 0108 v82436.b113.s108  
114 0109 v82436.b114.s109  
115 0110 v82436.b115.s110  
116 0111 v82436.b116.s111  
117 0112 v82436.b117.s112  
118 0113 v82436.b118.s113  
119 0114 v82436.b119.s114  
120 0115 v82436.b120.s115  
121 0116 v82436.b121.s116  
122 0117 v82436.b122.s117  
123 0118 v82436.b123.s118  
124 0119 v82436.b124.s119  
125 0120 v82436.b125.s120  
126 0121 v82436.b126.s121  
127 0122 v82436.b127.s122  
128 0123 v82436.b128.s123  
129 0124 v82436.b129.s124  
130 0125 v82436.b130.s125  
131 0126 v82436.b131.s126  
132 0127 v82436.b132.s127  
133 0128 v82436.b133.s128  
134 0129 v82436.b134.s129  
135 0130 v82436.b135.s130  
136 0131 v82436.b136.s131  
137 0132 v82436.b137.s132  
138 0133 v82436.b138.s133  
139 0134 v82436.b139.s134  
140 0135 v82436.b140.s135  
141 0136 v82436.b141.s136  
142 0137 v82436.b142.s137  
143 0138 v82436.b143.s138  
144 0139 v82436.b144.s139  
145 0140 v82436.b145.s140  
146 0141 v82436.b146.s141  
147 0142 v82436.b147.s142  
148 0143 v82436.b148.s143  
149 0144 v82436.b149.s144  
150 0145 v82436.b150.s145  
151 0146 v82436.b151.s146  
152 0147 v82436.b152.s147  
153 0148 v82436.b153.s148  
154 0149 v82436.b154.s149  
155 0150 v82436.b155.s150  
156 0151 v82436.b156.s151  
157 0152 v82436.b157.s152  
158 0153 v82436.b158.s153  
159 0154 v82436.b159.s154  
160 0155 v82436.b160.s155  
161 0156 v82436.b161.s156  
162 0157 v82436.b162.s157  
163 0158 v82436.b163.s158  
164 0159 v82436.b164.s159  
165 0160 v82436.b165.s160  
166 0161 v82436.b166.s161  
167 0162 v82436.b167.s162  
168 0163 v82436.b168.s163  
169 0164 v82436.b169.s164  
170 0165 v82436.b170.s165  
171 0166 v82436.b171.s166  
172 0167 v82436.b172.s167  
173 0168 v82436.b173.s168  
174 0169 v82436.b174.s169  
175 0170 v82436.b175.s170  
176 0171 v82436.b176.s171  
177 0172 v82436.b177.s172  
178 0173 v82436.b178.s173  
179 0174 v82436.b179.s174  
180 0175 v82436.b180.s175  
181 0176 v82436.b181.s176  
182 0177 v82436.b182.s177  
183 0178 v82436.b183.s178  
184 0179 v82436.b184.s179  
185 0180 v82436.b185.s180  
186 0181 v82436.b186.s181  
187 0182 v82436.b187.s182  
188 0183 v82436.b188.s183  
189 0184 v82436.b189.s184  
190 0185 v82436.b190.s185  
191 0186 v82436.b191.s186  
192 0187 v82436.b192.s187  
193 0188 v82436.b193.s188  
194 0189 v82436.b194.s189  
195 0190 v82436.b195.s190  
196 0191 v82436.b196.s191  
197 0192 v82436.b197.s192  
198 0193 v82436.b198.s193  
199 0194 v82436.b199.s194  
200 0195 v82436.b200.s195  
201 0196 v82436.b201.s196  
202 0197 v82436.b202.s197  
203 0198 v82436.b203.s198  
204 0199 v82436.b204.s199  
205 0200 v82436.b205.s200  
206 0201 v82436.b206.s201  
207 0202 v82436.b207.s202  
208 0203 v82436.b208.s203  
209 0204 v82436.b209.s204  
210 0205 v82436.b210.s205  
211 0206 v82436.b211.s206  
212 0207 v82436.b212.s207  
213 0208 v82436.b213.s208  
214 0209 v82436.b214.s209  
215 0210 v82436.b215.s210  
216 0211 v82436.b216.s211  
217 0212 v82436.b217.s212  
218 0213 v82436.b218.s213  
219 0214 v82436.b219.s214  
220 0215 v82436.b220.s215  
221 0216 v82436.b221.s216  
222 0217 v82436.b222.s217  
223 0218 v82436.b223.s218  
224 0219 v82436.b224.s219  
225 0220 v82436.b225.s220  
226 0221 v82436.b226.s221  
227 0222 v82436.b227.s222  
228 0223 v82436.b228.s223  
229 0224 v82436.b229.s224  
230 0225 v82436.b230.s225  
231 0226 v82436.b231.s226  
232 0227 v82436.b232.s227  
233 0228 v82436.b233.s228  
234 0229 v82436.b234.s229  
235 0230 v82436.b235.s230  
236 0231 v82436.b236.s231  
237 0232 v82436.b237.s232  
238 0233 v82436.b238.s233  
239 0234 v82436.b239.s234  
240 0235 v82436.b240.s235  
241 0236 v82436.b241.s236  
242 0237 v82436.b242.s237  
243 0238 v82436.b243.s238  
244 0239 v82436.b244.s239  
245 0240 v82436.b245.s240  
246 0241 v82436.b246.s241  
247 0242 v82436.b247.s242  
248 0243 v82436.b248.s243  
249 0244 v82436.b249.s244  
250 0245 v82436.b250.s245  
251 0246 v82436.b251.s246  
252 0247 v82436.b252.s247  
253 0248 v82436.b253.s248  
254 0249 v82436.b254.s249  
255 0250 v82436.b255.s250  
256 0251 v82436.b256.s251  
257 0252 v82436.b257.s252  
258 0253 v82436.b258.s253  
259 0254 v82436.b259.s254  
260 0255 v82436.b260.s255  
261 0256 v82436.b261.s256  
262 0257 v82436.b262.s257  
263 0258 v82436.b263.s258  
264 0259 v82436.b264.s259  
265 0260 v82436.b265.s260  
266 0261 v82436.b266.s261  
267 0262 v82436.b267.s262  
268 0263 v82436.b268.s263  
269 0264 v82436.b269.s264  
270 0265 v82436.b270.s265  
271 0266 v82436.b271.s266  
272 0267 v82436.b272.s267  
273 0268 v82436.b273.s268  
274 0269 v82436.b274.s269  
275 0270 v82436.b275.s270  
276 0271 v82436.b276.s271  
277 0272 v82436.b277.s272  
278 0273 v82436.b278.s273  
279 0274 v82436.b279.s274  
280 0275 v82436.b280.s275  
281 0276 v82436.b281.s276  
282 0277 v82436.b282.s277  
283 0278 v82436.b283.s278  
284 0279 v82436.b284.s279  
285 0280 v82436.b285.s280  
286 0281 v82436.b286.s281  
287 0282 v82436.b287.s282  
288 0283 v82436.b288.s283  
289 0284 v82436.b289.s284  
290 0285 v82436.b290.s285  
291 0286 v82436.b291.s286  
292 0287 v82436.b292.s287  
293 0288 v82436.b293.s288  
294 0289 v82436.b294.s289  
295 0290 v82436.b295.s290  
296 0291 v82436.b296.s291  
297 0292 v82436.b297.s292  
298 0293 v82436.b298.s293  
299 0294 v82436.b299.s294  
300 0295 v82436.b300.s295  
301 0296 v82436.b301.s296  
302 0297 v82436.b302.s297  
303 0298 v82436.b303.s298  
304 0299 v82436.b304.s299  
305 0300 v82436.b305.s300  
306 0301 v82436.b306.s301  
307 0302 v82436.b307.s302  
308 0303 v82436.b308.s303  
309 0304 v82436.b309.s304  
310 0305 v82436.b310.s305  
311 0306 v82436.b311.s306  
312 0307 v82436.b312.s307  
313 0308 v82436.b313.s308  
314 0309 v82436.b314.s309  
315 0310 v82436.b315.s310  
316 0311 v82436.b316.s311  
317 0312 v82436.b317.s312  
318 0313 v82436.b318.s313  
319 0314 v82436.b319.s314  
320 0315 v82436.b320.s315  
321 0316 v82436.b321.s316  
322 0317 v82436.b322.s317  
323 0318 v82436.b323.s318  
324 0319 v82436.b324.s319  
325 0320 v82436.b325.s320  
326 0321 v82436.b326.s321  
327 0322 v82436.b327.s322  
328 0323 v82436.b328.s323  
329 0324 v82436.b329.s324  
330 0325 v82436.b330.s325  
331 0326 v82436.b331.s326  
332 0327 v82436.b332.s327  
333 0328 v82436.b333.s328  
334 0329 v82436.b334.s329  
335 0330 v82436.b335.s330  
336 0331 v82436.b336.s331  
337 0332 v82436.b337.s332  
338 0333 v82436.b338.s333  
339 0334 v82436.b339.s334  
340 0335 v82436.b340.s335  
341 0336 v82436.b341.s336  
342 0000 v82436.b342  
343 0000 v82436.b343  
344 0000 v82436.b344  

ANTAL FÄRGBILDER

80 043 148

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgStarta programmet