Sök källhänvisning eller AID

Sökformulär

Göteborgs Kristine BI:5 (1919-1928) (AID: v82437 Öppna, NAD: SE/GLA/13187)

Beskrivning av AID

Göteborgs Kristine BI:5 
AIDv82437 
VolymtypInflyttningslängd
Årtal1919-1928
Göteborgs Kristine
LänGöteborgs och Bohus län
LandskapVästergötland
ArkivtypFörsamling/Socken
InformationÅr 1623 erhöll tyskarna i Göteborg kungligt tillstånd att bilda en egen luthersk församling. Sedan en stor del av de till Göteborg inflyttade tyskarnas efterkommande hade försvenskats och även personer, vilka till börden voro svenskar, inskrivits i församlingen, började gudstjänst hållas även på svenska språket.

Genom kungligt brev 16/10 1773 förordnades, att den ene av församlingens pastorer skulle predika på svenska, vilket innebar, att en svensk pastor ansattes 1774.

Från och med detta år fördes födelse-, vigsel- och dödböcker i dubbla exemplar, ett på tyska och ett på svenska. Flyttnings-, konfirmations- och kommunionlängder fördes tidvis separat för den tyskspråkiga respektive den svenskspråkiga avdelningen av församlingen. Övriga böcker voro gemensamma t.o.m. 30 april 1883.

Fr.o.m. 1852 förde den tyske kyrkoherden dessutom separata böcker för Kristine församlings tyska avdelning. Dessa återfinnas i Christinæ Tyska församlings arkiv. Vid genomförandet av den territoriella församlingsindelningen (påbjuden genom kungl. brev den 5 maj 1882 att träda i kraft den 1 maj 1883) bildades av Kristine församlings tyska avdelning en icke territoriell församling kallad Christinæ Tyska församling. Dessutom bildades en territoriell församling av Nordstadens kvarter väster om Gullbergsån och Mölndalsån och norr om Fattighusån och Stora Hamnkanalen till Göta älv. Den med staden år 1882 införlivade delen av Tingstadsvassen, tidigare tillhörande Backa församling, fördes även till Kristine församling. Dessa gränser bibehöllos vid den nya församlingsindelningen 1908. Kristine territoriella församling och Tyska församlingen skulle även efter 1 maj 1883 gemensamt förvalta de kassor och medel samt övriga angelägenheter, som varit gemensamma för den tidigare Kristine församlings båda avdelningar. Beträffande arkivalier för Kristine församlings tyska avdelning se förteckning över Christinæ Tyska församlings arkiv.

Rådhusrätt:
Göteborg

Stift:
Göteborg

Länkar:

Göteborgs Arkivguide om Kristine församling
NADSE/GLA/13187
Volymer från Göteborgs Kristine
Bildindex
BildnummerSidnumreringAID
Använd symbolen   för att öppna ett uppslag i ArkivDigital online. Du behöver ett abonnemang hos ArkivDigital och programmet ArkivDigital online version 1.4.2 eller senare installerat på din dator.
1 0000 v82437.b1  
2 0000 v82437.b2  
3 0000 v82437.b3  
4 0000 v82437.b4  
5 0001 v82437.b5.s1  
6 0002 v82437.b6.s2  
7 0003 v82437.b7.s3  
8 0004 v82437.b8.s4  
9 0005 v82437.b9.s5  
10 0006 v82437.b10.s6  
11 0007 v82437.b11.s7  
12 0008 v82437.b12.s8  
13 0009 v82437.b13.s9  
14 0010 v82437.b14.s10  
15 0011 v82437.b15.s11  
16 0012 v82437.b16.s12  
17 0013 v82437.b17.s13  
18 0014 v82437.b18.s14  
19 0015 v82437.b19.s15  
20 0016 v82437.b20.s16  
21 0017 v82437.b21.s17  
22 0018 v82437.b22.s18  
23 0019 v82437.b23.s19  
24 0020 v82437.b24.s20  
25 0021 v82437.b25.s21  
26 0022 v82437.b26.s22  
27 0023 v82437.b27.s23  
28 0024 v82437.b28.s24  
29 0025 v82437.b29.s25  
30 0026 v82437.b30.s26  
31 0027 v82437.b31.s27  
32 0028 v82437.b32.s28  
33 0029 v82437.b33.s29  
34 0030 v82437.b34.s30  
35 0031 v82437.b35.s31  
36 0032 v82437.b36.s32  
37 0033 v82437.b37.s33  
38 0034 v82437.b38.s34  
39 0035 v82437.b39.s35  
40 0036 v82437.b40.s36  
41 0037 v82437.b41.s37  
42 0038 v82437.b42.s38  
43 0039 v82437.b43.s39  
44 0040 v82437.b44.s40  
45 0041 v82437.b45.s41  
46 0042 v82437.b46.s42  
47 0043 v82437.b47.s43  
48 0044 v82437.b48.s44  
49 0045 v82437.b49.s45  
50 0046 v82437.b50.s46  
51 0047 v82437.b51.s47  
52 0048 v82437.b52.s48  
53 0049 v82437.b53.s49  
54 0050 v82437.b54.s50  
55 0051 v82437.b55.s51  
56 0052 v82437.b56.s52  
57 0053 v82437.b57.s53  
58 0054 v82437.b58.s54  
59 0055 v82437.b59.s55  
60 0056 v82437.b60.s56  
61 0057 v82437.b61.s57  
62 0058 v82437.b62.s58  
63 0059 v82437.b63.s59  
64 0060 v82437.b64.s60  
65 0061 v82437.b65.s61  
66 0062 v82437.b66.s62  
67 0063 v82437.b67.s63  
68 0064 v82437.b68.s64  
69 0065 v82437.b69.s65  
70 0066 v82437.b70.s66  
71 0067 v82437.b71.s67  
72 0068 v82437.b72.s68  
73 0069 v82437.b73.s69  
74 0070 v82437.b74.s70  
75 0071 v82437.b75.s71  
76 0072 v82437.b76.s72  
77 0073 v82437.b77.s73  
78 0074 v82437.b78.s74  
79 0075 v82437.b79.s75  
80 0076 v82437.b80.s76  
81 0077 v82437.b81.s77  
82 0078 v82437.b82.s78  
83 0079 v82437.b83.s79  
84 0080 v82437.b84.s80  
85 0081 v82437.b85.s81  
86 0082 v82437.b86.s82  
87 0083 v82437.b87.s83  
88 0084 v82437.b88.s84  
89 0085 v82437.b89.s85  
90 0086 v82437.b90.s86  
91 0087 v82437.b91.s87  
92 0088 v82437.b92.s88  
93 0089 v82437.b93.s89  
94 0090 v82437.b94.s90  
95 0091 v82437.b95.s91  
96 0092 v82437.b96.s92  
97 0093 v82437.b97.s93  
98 0094 v82437.b98.s94  
99 0095 v82437.b99.s95  
100 0096 v82437.b100.s96  
101 0097 v82437.b101.s97  
102 0098 v82437.b102.s98  
103 0099 v82437.b103.s99  
104 0100 v82437.b104.s100  
105 0101 v82437.b105.s101  
106 0102 v82437.b106.s102  
107 0103 v82437.b107.s103  
108 0104 v82437.b108.s104  
109 0105 v82437.b109.s105  
110 0106 v82437.b110.s106  
111 0107 v82437.b111.s107  
112 0108 v82437.b112.s108  
113 0109 v82437.b113.s109  
114 0110 v82437.b114.s110  
115 0111 v82437.b115.s111  
116 0112 v82437.b116.s112  
117 0113 v82437.b117.s113  
118 0114 v82437.b118.s114  
119 0115 v82437.b119.s115  
120 0116 v82437.b120.s116  
121 0117 v82437.b121.s117  
122 0118 v82437.b122.s118  
123 0119 v82437.b123.s119  
124 0120 v82437.b124.s120  
125 0121 v82437.b125.s121  
126 0122 v82437.b126.s122  
127 0123 v82437.b127.s123  
128 0124 v82437.b128.s124  
129 0125 v82437.b129.s125  
130 0126 v82437.b130.s126  
131 0127 v82437.b131.s127  
132 0128 v82437.b132.s128  
133 0129 v82437.b133.s129  
134 0130 v82437.b134.s130  
135 0131 v82437.b135.s131  
136 0132 v82437.b136.s132  
137 0133 v82437.b137.s133  
138 0134 v82437.b138.s134  
139 0135 v82437.b139.s135  
140 0136 v82437.b140.s136  
141 0137 v82437.b141.s137  
142 0138 v82437.b142.s138  
143 0139 v82437.b143.s139  
144 0140 v82437.b144.s140  
145 0141 v82437.b145.s141  
146 0142 v82437.b146.s142  
147 0143 v82437.b147.s143  
148 0144 v82437.b148.s144  
149 0145 v82437.b149.s145  
150 0146 v82437.b150.s146  
151 0147 v82437.b151.s147  
152 0148 v82437.b152.s148  
153 0149 v82437.b153.s149  
154 0150 v82437.b154.s150  
155 0151 v82437.b155.s151  
156 0152 v82437.b156.s152  
157 0153 v82437.b157.s153  
158 0154 v82437.b158.s154  
159 0155 v82437.b159.s155  
160 0156 v82437.b160.s156  
161 0157 v82437.b161.s157  
162 0158 v82437.b162.s158  
163 0159 v82437.b163.s159  
164 0160 v82437.b164.s160  
165 0161 v82437.b165.s161  
166 0162 v82437.b166.s162  
167 0163 v82437.b167.s163  
168 0164 v82437.b168.s164  
169 0165 v82437.b169.s165  
170 0166 v82437.b170.s166  
171 0167 v82437.b171.s167  
172 0168 v82437.b172.s168  
173 0169 v82437.b173.s169  
174 0170 v82437.b174.s170  
175 0171 v82437.b175.s171  
176 0172 v82437.b176.s172  
177 0173 v82437.b177.s173  
178 0174 v82437.b178.s174  
179 0175 v82437.b179.s175  
180 0176 v82437.b180.s176  
181 0177 v82437.b181.s177  
182 0178 v82437.b182.s178  
183 0179 v82437.b183.s179  
184 0180 v82437.b184.s180  
185 0181 v82437.b185.s181  
186 0182 v82437.b186.s182  
187 0183 v82437.b187.s183  
188 0184 v82437.b188.s184  
189 0185 v82437.b189.s185  
190 0186 v82437.b190.s186  
191 0187 v82437.b191.s187  
192 0188 v82437.b192.s188  
193 0189 v82437.b193.s189  
194 0190 v82437.b194.s190  
195 0191 v82437.b195.s191  
196 0192 v82437.b196.s192  
197 0193 v82437.b197.s193  
198 0194 v82437.b198.s194  
199 0195 v82437.b199.s195  
200 0196 v82437.b200.s196  
201 0197 v82437.b201.s197  
202 0198 v82437.b202.s198  
203 0199 v82437.b203.s199  
204 0200 v82437.b204.s200  
205 0201 v82437.b205.s201  
206 0202 v82437.b206.s202  
207 0203 v82437.b207.s203  
208 0204 v82437.b208.s204  
209 0205 v82437.b209.s205  
210 0206 v82437.b210.s206  
211 0207 v82437.b211.s207  
212 0208 v82437.b212.s208  
213 0209 v82437.b213.s209  
214 0210 v82437.b214.s210  
215 0211 v82437.b215.s211  
216 0212 v82437.b216.s212  
217 0213 v82437.b217.s213  
218 0214 v82437.b218.s214  
219 0215 v82437.b219.s215  
220 0216 v82437.b220.s216  
221 0217 v82437.b221.s217  
222 0218 v82437.b222.s218  
223 0219 v82437.b223.s219  
224 0220 v82437.b224.s220  
225 0221 v82437.b225.s221  
226 0222 v82437.b226.s222  
227 0223 v82437.b227.s223  
228 0224 v82437.b228.s224  
229 0225 v82437.b229.s225  
230 0226 v82437.b230.s226  
231 0227 v82437.b231.s227  
232 0228 v82437.b232.s228  
233 0229 v82437.b233.s229  
234 0230 v82437.b234.s230  
235 0231 v82437.b235.s231  
236 0232 v82437.b236.s232  
237 0233 v82437.b237.s233  
238 0234 v82437.b238.s234  
239 0235 v82437.b239.s235  
240 0236 v82437.b240.s236  
241 0237 v82437.b241.s237  
242 0238 v82437.b242.s238  
243 0239 v82437.b243.s239  
244 0240 v82437.b244.s240  
245 0241 v82437.b245.s241  
246 0242 v82437.b246.s242  
247 0243 v82437.b247.s243  
248 0244 v82437.b248.s244  
249 0245 v82437.b249.s245  
250 0246 v82437.b250.s246  
251 0247 v82437.b251.s247  
252 0248 v82437.b252.s248  
253 0249 v82437.b253.s249  
254 0250 v82437.b254.s250  
255 0251 v82437.b255.s251  
256 0252 v82437.b256.s252  
257 0253 v82437.b257.s253  
258 0254 v82437.b258.s254  
259 0255 v82437.b259.s255  
260 0256 v82437.b260.s256  
261 0257 v82437.b261.s257  
262 0258 v82437.b262.s258  
263 0259 v82437.b263.s259  
264 0260 v82437.b264.s260  
265 0261 v82437.b265.s261  
266 0262 v82437.b266.s262  
267 0263 v82437.b267.s263  
268 0264 v82437.b268.s264  
269 0265 v82437.b269.s265  
270 0266 v82437.b270.s266  
271 0267 v82437.b271.s267  
272 0268 v82437.b272.s268  
273 0269 v82437.b273.s269  
274 0270 v82437.b274.s270  
275 0271 v82437.b275.s271  
276 0272 v82437.b276.s272  
277 0273 v82437.b277.s273  
278 0274 v82437.b278.s274  
279 0275 v82437.b279.s275  
280 0276 v82437.b280.s276  
281 0277 v82437.b281.s277  
282 0278 v82437.b282.s278  
283 0279 v82437.b283.s279  
284 0280 v82437.b284.s280  
285 0281 v82437.b285.s281  
286 0282 v82437.b286.s282  
287 0283 v82437.b287.s283  
288 0284 v82437.b288.s284  
289 0285 v82437.b289.s285  
290 0286 v82437.b290.s286  
291 0287 v82437.b291.s287  
292 0288 v82437.b292.s288  
293 0289 v82437.b293.s289  
294 0290 v82437.b294.s290  
295 0291 v82437.b295.s291  
296 0292 v82437.b296.s292  
297 0293 v82437.b297.s293  
298 0294 v82437.b298.s294  
299 0295 v82437.b299.s295  
300 0296 v82437.b300.s296  
301 0297 v82437.b301.s297  
302 0298 v82437.b302.s298  
303 0299 v82437.b303.s299  
304 0300 v82437.b304.s300  
305 0301 v82437.b305.s301  
306 0302 v82437.b306.s302  
307 0303 v82437.b307.s303  
308 0304 v82437.b308.s304  
309 0305 v82437.b309.s305  
310 0306 v82437.b310.s306  
311 0307 v82437.b311.s307  
312 0308 v82437.b312.s308  
313 0309 v82437.b313.s309  
314 0310 v82437.b314.s310  
315 0311 v82437.b315.s311  
316 0312 v82437.b316.s312  
317 0313 v82437.b317.s313  
318 0314 v82437.b318.s314  
319 0315 v82437.b319.s315  
320 0316 v82437.b320.s316  
321 0317 v82437.b321.s317  
322 0318 v82437.b322.s318  
323 0319 v82437.b323.s319  
324 0320 v82437.b324.s320  
325 0321 v82437.b325.s321  
326 0322 v82437.b326.s322  
327 0323 v82437.b327.s323  
328 0324 v82437.b328.s324  
329 0325 v82437.b329.s325  
330 0326 v82437.b330.s326  
331 0327 v82437.b331.s327  
332 0328 v82437.b332.s328  
333 0329 v82437.b333.s329  
334 0330 v82437.b334.s330  
335 0331 v82437.b335.s331  
336 0332 v82437.b336.s332  
337 0333 v82437.b337.s333  
338 0334 v82437.b338.s334  
339 0335 v82437.b339.s335  
340 0336 v82437.b340.s336  
341 0337 v82437.b341.s337  
342 0338 v82437.b342.s338  
343 0339 v82437.b343.s339  
344 0340 v82437.b344.s340  
345 0341 v82437.b345.s341  
346 0342 v82437.b346.s342  
347 0343 v82437.b347.s343  
348 0344 v82437.b348.s344  
349 0345 v82437.b349.s345  
350 0346 v82437.b350.s346  
351 0347 v82437.b351.s347  
352 0348 v82437.b352.s348  
353 0349 v82437.b353.s349  
354 0350 v82437.b354.s350  
355 0351 v82437.b355.s351  
356 0352 v82437.b356.s352  
357 0353 v82437.b357.s353  
358 0354 v82437.b358.s354  
359 0355 v82437.b359.s355  
360 0356 v82437.b360.s356  
361 0357 v82437.b361.s357  
362 0358 v82437.b362.s358  
363 0359 v82437.b363.s359  
364 0360 v82437.b364.s360  
365 0361 v82437.b365.s361  
366 0362 v82437.b366.s362  
367 0363 v82437.b367.s363  
368 0364 v82437.b368.s364  
369 0365 v82437.b369.s365  
370 0366 v82437.b370.s366  
371 0367 v82437.b371.s367  
372 0368 v82437.b372.s368  
373 0369 v82437.b373.s369  
374 0370 v82437.b374.s370  
375 0371 v82437.b375.s371  
376 0372 v82437.b376.s372  
377 0373 v82437.b377.s373  
378 0374 v82437.b378.s374  
379 0375 v82437.b379.s375  
380 0376 v82437.b380.s376  
381 0000 v82437.b381  
382 0000 v82437.b382  
383 0000 v82437.b383  

ANTAL FÄRGBILDER

80 054 167

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgStarta programmet