Sök källhänvisning eller AID

Sökformulär

Göteborgs Kristine BI:6 (1929-1936) (AID: v82438 Öppna, NAD: SE/GLA/13187)

Beskrivning av AID

Göteborgs Kristine BI:6 
AIDv82438 
VolymtypInflyttningslängd
Årtal1929-1936
Göteborgs Kristine
LänGöteborgs och Bohus län
LandskapVästergötland
ArkivtypFörsamling/Socken
InformationÅr 1623 erhöll tyskarna i Göteborg kungligt tillstånd att bilda en egen luthersk församling. Sedan en stor del av de till Göteborg inflyttade tyskarnas efterkommande hade försvenskats och även personer, vilka till börden voro svenskar, inskrivits i församlingen, började gudstjänst hållas även på svenska språket.

Genom kungligt brev 16/10 1773 förordnades, att den ene av församlingens pastorer skulle predika på svenska, vilket innebar, att en svensk pastor ansattes 1774.

Från och med detta år fördes födelse-, vigsel- och dödböcker i dubbla exemplar, ett på tyska och ett på svenska. Flyttnings-, konfirmations- och kommunionlängder fördes tidvis separat för den tyskspråkiga respektive den svenskspråkiga avdelningen av församlingen. Övriga böcker voro gemensamma t.o.m. 30 april 1883.

Fr.o.m. 1852 förde den tyske kyrkoherden dessutom separata böcker för Kristine församlings tyska avdelning. Dessa återfinnas i Christinæ Tyska församlings arkiv. Vid genomförandet av den territoriella församlingsindelningen (påbjuden genom kungl. brev den 5 maj 1882 att träda i kraft den 1 maj 1883) bildades av Kristine församlings tyska avdelning en icke territoriell församling kallad Christinæ Tyska församling. Dessutom bildades en territoriell församling av Nordstadens kvarter väster om Gullbergsån och Mölndalsån och norr om Fattighusån och Stora Hamnkanalen till Göta älv. Den med staden år 1882 införlivade delen av Tingstadsvassen, tidigare tillhörande Backa församling, fördes även till Kristine församling. Dessa gränser bibehöllos vid den nya församlingsindelningen 1908. Kristine territoriella församling och Tyska församlingen skulle även efter 1 maj 1883 gemensamt förvalta de kassor och medel samt övriga angelägenheter, som varit gemensamma för den tidigare Kristine församlings båda avdelningar. Beträffande arkivalier för Kristine församlings tyska avdelning se förteckning över Christinæ Tyska församlings arkiv.

Rådhusrätt:
Göteborg

Stift:
Göteborg

Länkar:

Göteborgs Arkivguide om Kristine församling
NADSE/GLA/13187
Volymer från Göteborgs Kristine
Bildindex
BildnummerSidnumreringAID
Använd symbolen   för att öppna ett uppslag i ArkivDigital online. Du behöver ett abonnemang hos ArkivDigital och programmet ArkivDigital online version 1.4.2 eller senare installerat på din dator.
1 0000 v82438.b1  
2 0000 v82438.b2  
3 0000 v82438.b3  
4 0001 v82438.b4.s1  
5 0002 v82438.b5.s2  
6 0003 v82438.b6.s3  
7 0004 v82438.b7.s4  
8 0005 v82438.b8.s5  
9 0006 v82438.b9.s6  
10 0007 v82438.b10.s7  
11 0008 v82438.b11.s8  
12 0009 v82438.b12.s9  
13 0010 v82438.b13.s10  
14 0011 v82438.b14.s11  
15 0012 v82438.b15.s12  
16 0013 v82438.b16.s13  
17 0014 v82438.b17.s14  
18 0015 v82438.b18.s15  
19 0016 v82438.b19.s16  
20 0017 v82438.b20.s17  
21 0018 v82438.b21.s18  
22 0019 v82438.b22.s19  
23 0020 v82438.b23.s20  
24 0021 v82438.b24.s21  
25 0022 v82438.b25.s22  
26 0023 v82438.b26.s23  
27 0024 v82438.b27.s24  
28 0025 v82438.b28.s25  
29 0026 v82438.b29.s26  
30 0027 v82438.b30.s27  
31 0028 v82438.b31.s28  
32 0029 v82438.b32.s29  
33 0030 v82438.b33.s30  
34 0031 v82438.b34.s31  
35 0032 v82438.b35.s32  
36 0033 v82438.b36.s33  
37 0034 v82438.b37.s34  
38 0035 v82438.b38.s35  
39 0036 v82438.b39.s36  
40 0037 v82438.b40.s37  
41 0038 v82438.b41.s38  
42 0039 v82438.b42.s39  
43 0040 v82438.b43.s40  
44 0041 v82438.b44.s41  
45 0042 v82438.b45.s42  
46 0043 v82438.b46.s43  
47 0044 v82438.b47.s44  
48 0045 v82438.b48.s45  
49 0046 v82438.b49.s46  
50 0047 v82438.b50.s47  
51 0048 v82438.b51.s48  
52 0049 v82438.b52.s49  
53 0050 v82438.b53.s50  
54 0051 v82438.b54.s51  
55 0052 v82438.b55.s52  
56 0053 v82438.b56.s53  
57 0054 v82438.b57.s54  
58 0055 v82438.b58.s55  
59 0056 v82438.b59.s56  
60 0057 v82438.b60.s57  
61 0058 v82438.b61.s58  
62 0059 v82438.b62.s59  
63 0060 v82438.b63.s60  
64 0061 v82438.b64.s61  
65 0062 v82438.b65.s62  
66 0063 v82438.b66.s63  
67 0064 v82438.b67.s64  
68 0065 v82438.b68.s65  
69 0066 v82438.b69.s66  
70 0067 v82438.b70.s67  
71 0068 v82438.b71.s68  
72 0069 v82438.b72.s69  
73 0070 v82438.b73.s70  
74 0071 v82438.b74.s71  
75 0072 v82438.b75.s72  
76 0073 v82438.b76.s73  
77 0074 v82438.b77.s74  
78 0075 v82438.b78.s75  
79 0076 v82438.b79.s76  
80 0077 v82438.b80.s77  
81 0078 v82438.b81.s78  
82 0079 v82438.b82.s79  
83 0080 v82438.b83.s80  
84 0081 v82438.b84.s81  
85 0082 v82438.b85.s82  
86 0083 v82438.b86.s83  
87 0084 v82438.b87.s84  
88 0085 v82438.b88.s85  
89 0086 v82438.b89.s86  
90 0087 v82438.b90.s87  
91 0088 v82438.b91.s88  
92 0089 v82438.b92.s89  
93 0090 v82438.b93.s90  
94 0091 v82438.b94.s91  
95 0092 v82438.b95.s92  
96 0093 v82438.b96.s93  
97 0094 v82438.b97.s94  
98 0095 v82438.b98.s95  
99 0096 v82438.b99.s96  
100 0097 v82438.b100.s97  
101 0098 v82438.b101.s98  
102 0099 v82438.b102.s99  
103 0100 v82438.b103.s100  
104 0101 v82438.b104.s101  
105 0102 v82438.b105.s102  
106 0103 v82438.b106.s103  
107 0104 v82438.b107.s104  
108 0105 v82438.b108.s105  
109 0106 v82438.b109.s106  
110 0107 v82438.b110.s107  
111 0108 v82438.b111.s108  
112 0109 v82438.b112.s109  
113 0110 v82438.b113.s110  
114 0111 v82438.b114.s111  
115 0112 v82438.b115.s112  
116 0113 v82438.b116.s113  
117 0114 v82438.b117.s114  
118 0115 v82438.b118.s115  
119 0116 v82438.b119.s116  
120 0117 v82438.b120.s117  
121 0118 v82438.b121.s118  
122 0119 v82438.b122.s119  
123 0120 v82438.b123.s120  
124 0121 v82438.b124.s121  
125 0122 v82438.b125.s122  
126 0123 v82438.b126.s123  
127 0124 v82438.b127.s124  
128 0125 v82438.b128.s125  
129 0126 v82438.b129.s126  
130 0127 v82438.b130.s127  
131 0128 v82438.b131.s128  
132 0129 v82438.b132.s129  
133 0130 v82438.b133.s130  
134 0131 v82438.b134.s131  
135 0132 v82438.b135.s132  
136 0133 v82438.b136.s133  
137 0134 v82438.b137.s134  
138 0135 v82438.b138.s135  
139 0136 v82438.b139.s136  
140 0137 v82438.b140.s137  
141 0138 v82438.b141.s138  
142 0139 v82438.b142.s139  
143 0140 v82438.b143.s140  
144 0141 v82438.b144.s141  
145 0142 v82438.b145.s142  
146 0143 v82438.b146.s143  
147 0144 v82438.b147.s144  
148 0145 v82438.b148.s145  
149 0146 v82438.b149.s146  
150 0147 v82438.b150.s147  
151 0148 v82438.b151.s148  
152 0149 v82438.b152.s149  
153 0150 v82438.b153.s150  
154 0151 v82438.b154.s151  
155 0152 v82438.b155.s152  
156 0153 v82438.b156.s153  
157 0154 v82438.b157.s154  
158 0155 v82438.b158.s155  
159 0156 v82438.b159.s156  
160 0157 v82438.b160.s157  
161 0158 v82438.b161.s158  
162 0159 v82438.b162.s159  
163 0160 v82438.b163.s160  
164 0161 v82438.b164.s161  
165 0162 v82438.b165.s162  
166 0163 v82438.b166.s163  
167 0164 v82438.b167.s164  
168 0165 v82438.b168.s165  
169 0166 v82438.b169.s166  
170 0167 v82438.b170.s167  
171 0168 v82438.b171.s168  
172 0169 v82438.b172.s169  
173 0170 v82438.b173.s170  
174 0171 v82438.b174.s171  
175 0172 v82438.b175.s172  
176 0173 v82438.b176.s173  
177 0174 v82438.b177.s174  
178 0175 v82438.b178.s175  
179 0176 v82438.b179.s176  
180 0177 v82438.b180.s177  
181 0178 v82438.b181.s178  
182 0179 v82438.b182.s179  
183 0180 v82438.b183.s180  
184 0181 v82438.b184.s181  
185 0182 v82438.b185.s182  
186 0183 v82438.b186.s183  
187 0184 v82438.b187.s184  
188 0185 v82438.b188.s185  
189 0186 v82438.b189.s186  
190 0187 v82438.b190.s187  
191 0188 v82438.b191.s188  
192 0189 v82438.b192.s189  
193 0190 v82438.b193.s190  
194 0191 v82438.b194.s191  
195 0192 v82438.b195.s192  
196 0193 v82438.b196.s193  
197 0194 v82438.b197.s194  
198 0195 v82438.b198.s195  
199 0196 v82438.b199.s196  
200 0197 v82438.b200.s197  
201 0198 v82438.b201.s198  
202 0199 v82438.b202.s199  
203 0200 v82438.b203.s200  
204 0201 v82438.b204.s201  
205 0202 v82438.b205.s202  
206 0203 v82438.b206.s203  
207 0204 v82438.b207.s204  
208 0205 v82438.b208.s205  
209 0206 v82438.b209.s206  
210 0207 v82438.b210.s207  
211 0208 v82438.b211.s208  
212 0209 v82438.b212.s209  
213 0210 v82438.b213.s210  
214 0211 v82438.b214.s211  
215 0212 v82438.b215.s212  
216 0213 v82438.b216.s213  
217 0214 v82438.b217.s214  
218 0215 v82438.b218.s215  
219 0216 v82438.b219.s216  
220 0217 v82438.b220.s217  
221 0218 v82438.b221.s218  
222 0219 v82438.b222.s219  
223 0220 v82438.b223.s220  
224 0221 v82438.b224.s221  
225 0222 v82438.b225.s222  
226 0223 v82438.b226.s223  
227 0224 v82438.b227.s224  
228 0225 v82438.b228.s225  
229 0226 v82438.b229.s226  
230 0227 v82438.b230.s227  
231 0228 v82438.b231.s228  
232 0229 v82438.b232.s229  
233 0230 v82438.b233.s230  
234 0231 v82438.b234.s231  
235 0232 v82438.b235.s232  
236 0233 v82438.b236.s233  
237 0234 v82438.b237.s234  
238 0235 v82438.b238.s235  
239 0236 v82438.b239.s236  
240 0237 v82438.b240.s237  
241 0238 v82438.b241.s238  
242 0239 v82438.b242.s239  
243 0240 v82438.b243.s240  
244 0241 v82438.b244.s241  
245 0242 v82438.b245.s242  
246 0243 v82438.b246.s243  
247 0244 v82438.b247.s244  
248 0245 v82438.b248.s245  
249 0246 v82438.b249.s246  
250 0247 v82438.b250.s247  
251 0248 v82438.b251.s248  
252 0249 v82438.b252.s249  
253 0250 v82438.b253.s250  
254 0251 v82438.b254.s251  
255 0252 v82438.b255.s252  
256 0253 v82438.b256.s253  
257 0254 v82438.b257.s254  
258 0255 v82438.b258.s255  
259 0256 v82438.b259.s256  
260 0257 v82438.b260.s257  
261 0258 v82438.b261.s258  
262 0259 v82438.b262.s259  
263 0260 v82438.b263.s260  
264 0261 v82438.b264.s261  
265 0262 v82438.b265.s262  
266 0263 v82438.b266.s263  
267 0264 v82438.b267.s264  
268 0265 v82438.b268.s265  
269 0266 v82438.b269.s266  
270 0267 v82438.b270.s267  
271 0268 v82438.b271.s268  
272 0269 v82438.b272.s269  
273 0270 v82438.b273.s270  
274 0271 v82438.b274.s271  
275 0272 v82438.b275.s272  
276 0273 v82438.b276.s273  
277 0274 v82438.b277.s274  
278 0275 v82438.b278.s275  
279 0276 v82438.b279.s276  
280 0277 v82438.b280.s277  
281 0278 v82438.b281.s278  
282 0279 v82438.b282.s279  
283 0280 v82438.b283.s280  
284 0281 v82438.b284.s281  
285 0282 v82438.b285.s282  
286 0283 v82438.b286.s283  
287 0284 v82438.b287.s284  
288 0285 v82438.b288.s285  
289 0286 v82438.b289.s286  
290 0287 v82438.b290.s287  
291 0288 v82438.b291.s288  
292 0289 v82438.b292.s289  
293 0290 v82438.b293.s290  
294 0291 v82438.b294.s291  
295 0292 v82438.b295.s292  
296 0293 v82438.b296.s293  
297 0294 v82438.b297.s294  
298 0295 v82438.b298.s295  
299 0296 v82438.b299.s296  
300 0297 v82438.b300.s297  
301 0298 v82438.b301.s298  
302 0299 v82438.b302.s299  
303 0300 v82438.b303.s300  
304 0301 v82438.b304.s301  
305 0302 v82438.b305.s302  
306 0303 v82438.b306.s303  
307 0304 v82438.b307.s304  
308 0305 v82438.b308.s305  
309 0306 v82438.b309.s306  
310 0307 v82438.b310.s307  
311 0308 v82438.b311.s308  
312 0309 v82438.b312.s309  
313 0310 v82438.b313.s310  
314 0311 v82438.b314.s311  
315 0312 v82438.b315.s312  
316 0313 v82438.b316.s313  
317 0314 v82438.b317.s314  
318 0315 v82438.b318.s315  
319 0316 v82438.b319.s316  
320 0317 v82438.b320.s317  
321 0318 v82438.b321.s318  
322 0319 v82438.b322.s319  
323 0320 v82438.b323.s320  
324 0321 v82438.b324.s321  
325 0322 v82438.b325.s322  
326 0323 v82438.b326.s323  
327 0324 v82438.b327.s324  
328 0325 v82438.b328.s325  
329 0326 v82438.b329.s326  
330 0327 v82438.b330.s327  
331 0328 v82438.b331.s328  
332 0329 v82438.b332.s329  
333 0330 v82438.b333.s330  
334 0331 v82438.b334.s331  
335 0332 v82438.b335.s332  
336 0333 v82438.b336.s333  
337 0334 v82438.b337.s334  
338 0335 v82438.b338.s335  
339 0336 v82438.b339.s336  
340 0337 v82438.b340.s337  
341 0338 v82438.b341.s338  
342 0339 v82438.b342.s339  
343 0340 v82438.b343.s340  
344 0341 v82438.b344.s341  
345 0342 v82438.b345.s342  
346 0343 v82438.b346.s343  
347 0344 v82438.b347.s344  
348 0345 v82438.b348.s345  
349 0346 v82438.b349.s346  
350 0347 v82438.b350.s347  
351 0348 v82438.b351.s348  
352 0349 v82438.b352.s349  
353 0350 v82438.b353.s350  
354 0351 v82438.b354.s351  
355 0352 v82438.b355.s352  
356 0353 v82438.b356.s353  
357 0354 v82438.b357.s354  
358 0355 v82438.b358.s355  
359 0356 v82438.b359.s356  
360 0357 v82438.b360.s357  
361 0358 v82438.b361.s358  
362 0359 v82438.b362.s359  
363 0360 v82438.b363.s360  
364 0361 v82438.b364.s361  
365 0362 v82438.b365.s362  
366 0363 v82438.b366.s363  
367 0364 v82438.b367.s364  
368 0365 v82438.b368.s365  
369 0366 v82438.b369.s366  
370 0367 v82438.b370.s367  
371 0368 v82438.b371.s368  
372 0369 v82438.b372.s369  
373 0370 v82438.b373.s370  
374 0371 v82438.b374.s371  
375 0372 v82438.b375.s372  
376 0373 v82438.b376.s373  
377 0374 v82438.b377.s374  
378 0375 v82438.b378.s375  
379 0376 v82438.b379.s376  
380 0000 v82438.b380  
381 0000 v82438.b381  
382 0000 v82438.b382  

ANTAL FÄRGBILDER

80 043 148

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgStarta programmet