Sök källhänvisning eller AID

Sökformulär

Göteborgs Kristine BII:2 (1895-1902) (AID: v82439 Öppna, NAD: SE/GLA/13187)

Beskrivning av AID

Göteborgs Kristine BII:2 
AIDv82439 
VolymtypUtflyttningslängd
Årtal1895-1902
Göteborgs Kristine
LänGöteborgs och Bohus län
LandskapVästergötland
ArkivtypFörsamling/Socken
InformationÅr 1623 erhöll tyskarna i Göteborg kungligt tillstånd att bilda en egen luthersk församling. Sedan en stor del av de till Göteborg inflyttade tyskarnas efterkommande hade försvenskats och även personer, vilka till börden voro svenskar, inskrivits i församlingen, började gudstjänst hållas även på svenska språket.

Genom kungligt brev 16/10 1773 förordnades, att den ene av församlingens pastorer skulle predika på svenska, vilket innebar, att en svensk pastor ansattes 1774.

Från och med detta år fördes födelse-, vigsel- och dödböcker i dubbla exemplar, ett på tyska och ett på svenska. Flyttnings-, konfirmations- och kommunionlängder fördes tidvis separat för den tyskspråkiga respektive den svenskspråkiga avdelningen av församlingen. Övriga böcker voro gemensamma t.o.m. 30 april 1883.

Fr.o.m. 1852 förde den tyske kyrkoherden dessutom separata böcker för Kristine församlings tyska avdelning. Dessa återfinnas i Christinæ Tyska församlings arkiv. Vid genomförandet av den territoriella församlingsindelningen (påbjuden genom kungl. brev den 5 maj 1882 att träda i kraft den 1 maj 1883) bildades av Kristine församlings tyska avdelning en icke territoriell församling kallad Christinæ Tyska församling. Dessutom bildades en territoriell församling av Nordstadens kvarter väster om Gullbergsån och Mölndalsån och norr om Fattighusån och Stora Hamnkanalen till Göta älv. Den med staden år 1882 införlivade delen av Tingstadsvassen, tidigare tillhörande Backa församling, fördes även till Kristine församling. Dessa gränser bibehöllos vid den nya församlingsindelningen 1908. Kristine territoriella församling och Tyska församlingen skulle även efter 1 maj 1883 gemensamt förvalta de kassor och medel samt övriga angelägenheter, som varit gemensamma för den tidigare Kristine församlings båda avdelningar. Beträffande arkivalier för Kristine församlings tyska avdelning se förteckning över Christinæ Tyska församlings arkiv.

Rådhusrätt:
Göteborg

Stift:
Göteborg

Länkar:

Göteborgs Arkivguide om Kristine församling
NADSE/GLA/13187
Volymer från Göteborgs Kristine
Bildindex
BildnummerSidnumreringAID
Använd symbolen   för att öppna ett uppslag i ArkivDigital online. Du behöver ett abonnemang hos ArkivDigital och programmet ArkivDigital online version 1.4.2 eller senare installerat på din dator.
1 0000 v82439.b1  
2 0000 v82439.b2  
3 0000 v82439.b3  
4 0000 v82439.b4  
5 0000 v82439.b5  
6 0000 v82439.b6  
7 0000 v82439.b7  
8 0000 v82439.b8  
9 0001 v82439.b9.s1  
10 0002 v82439.b10.s2  
11 0003 v82439.b11.s3  
12 0004 v82439.b12.s4  
13 0005 v82439.b13.s5  
14 0006 v82439.b14.s6  
15 0007 v82439.b15.s7  
16 0008 v82439.b16.s8  
17 0009 v82439.b17.s9  
18 0010 v82439.b18.s10  
19 0011 v82439.b19.s11  
20 0012 v82439.b20.s12  
21 0013 v82439.b21.s13  
22 0014 v82439.b22.s14  
23 0015 v82439.b23.s15  
24 0016 v82439.b24.s16  
25 0017 v82439.b25.s17  
26 0018 v82439.b26.s18  
27 0019 v82439.b27.s19  
28 0020 v82439.b28.s20  
29 0021 v82439.b29.s21  
30 0022 v82439.b30.s22  
31 0023 v82439.b31.s23  
32 0024 v82439.b32.s24  
33 0025 v82439.b33.s25  
34 0026 v82439.b34.s26  
35 0027 v82439.b35.s27  
36 0028 v82439.b36.s28  
37 0029 v82439.b37.s29  
38 0030 v82439.b38.s30  
39 0031 v82439.b39.s31  
40 0032 v82439.b40.s32  
41 0033 v82439.b41.s33  
42 0034 v82439.b42.s34  
43 0035 v82439.b43.s35  
44 0036 v82439.b44.s36  
45 0037 v82439.b45.s37  
46 0038 v82439.b46.s38  
47 0039 v82439.b47.s39  
48 0040 v82439.b48.s40  
49 0041 v82439.b49.s41  
50 0042 v82439.b50.s42  
51 0043 v82439.b51.s43  
52 0044 v82439.b52.s44  
53 0045 v82439.b53.s45  
54 0046 v82439.b54.s46  
55 0047 v82439.b55.s47  
56 0048 v82439.b56.s48  
57 0049 v82439.b57.s49  
58 0050 v82439.b58.s50  
59 0051 v82439.b59.s51  
60 0052 v82439.b60.s52  
61 0053 v82439.b61.s53  
62 0054 v82439.b62.s54  
63 0055 v82439.b63.s55  
64 0056 v82439.b64.s56  
65 0057 v82439.b65.s57  
66 0058 v82439.b66.s58  
67 0059 v82439.b67.s59  
68 0060 v82439.b68.s60  
69 0061 v82439.b69.s61  
70 0062 v82439.b70.s62  
71 0063 v82439.b71.s63  
72 0064 v82439.b72.s64  
73 0065 v82439.b73.s65  
74 0066 v82439.b74.s66  
75 0067 v82439.b75.s67  
76 0068 v82439.b76.s68  
77 0069 v82439.b77.s69  
78 0070 v82439.b78.s70  
79 0071 v82439.b79.s71  
80 0072 v82439.b80.s72  
81 0073 v82439.b81.s73  
82 0074 v82439.b82.s74  
83 0075 v82439.b83.s75  
84 0076 v82439.b84.s76  
85 0077 v82439.b85.s77  
86 0078 v82439.b86.s78  
87 0079 v82439.b87.s79  
88 0080 v82439.b88.s80  
89 0081 v82439.b89.s81  
90 0082 v82439.b90.s82  
91 0083 v82439.b91.s83  
92 0084 v82439.b92.s84  
93 0085 v82439.b93.s85  
94 0086 v82439.b94.s86  
95 0087 v82439.b95.s87  
96 0088 v82439.b96.s88  
97 0089 v82439.b97.s89  
98 0090 v82439.b98.s90  
99 0091 v82439.b99.s91  
100 0092 v82439.b100.s92  
101 0093 v82439.b101.s93  
102 0094 v82439.b102.s94  
103 0095 v82439.b103.s95  
104 0096 v82439.b104.s96  
105 0097 v82439.b105.s97  
106 0098 v82439.b106.s98  
107 0099 v82439.b107.s99  
108 0100 v82439.b108.s100  
109 0101 v82439.b109.s101  
110 0102 v82439.b110.s102  
111 0103 v82439.b111.s103  
112 0104 v82439.b112.s104  
113 0105 v82439.b113.s105  
114 0106 v82439.b114.s106  
115 0107 v82439.b115.s107  
116 0108 v82439.b116.s108  
117 0109 v82439.b117.s109  
118 0110 v82439.b118.s110  
119 0111 v82439.b119.s111  
120 0112 v82439.b120.s112  
121 0113 v82439.b121.s113  
122 0114 v82439.b122.s114  
123 0115 v82439.b123.s115  
124 0116 v82439.b124.s116  
125 0117 v82439.b125.s117  
126 0118 v82439.b126.s118  
127 0119 v82439.b127.s119  
128 0120 v82439.b128.s120  
129 0121 v82439.b129.s121  
130 0122 v82439.b130.s122  
131 0123 v82439.b131.s123  
132 0124 v82439.b132.s124  
133 0125 v82439.b133.s125  
134 0126 v82439.b134.s126  
135 0127 v82439.b135.s127  
136 0128 v82439.b136.s128  
137 0129 v82439.b137.s129  
138 0130 v82439.b138.s130  
139 0131 v82439.b139.s131  
140 0132 v82439.b140.s132  
141 0133 v82439.b141.s133  
142 0134 v82439.b142.s134  
143 0135 v82439.b143.s135  
144 0136 v82439.b144.s136  
145 0137 v82439.b145.s137  
146 0138 v82439.b146.s138  
147 0139 v82439.b147.s139  
148 0140 v82439.b148.s140  
149 0141 v82439.b149.s141  
150 0142 v82439.b150.s142  
151 0143 v82439.b151.s143  
152 0144 v82439.b152.s144  
153 0145 v82439.b153.s145  
154 0146 v82439.b154.s146  
155 0147 v82439.b155.s147  
156 0148 v82439.b156.s148  
157 0149 v82439.b157.s149  
158 0150 v82439.b158.s150  
159 0151 v82439.b159.s151  
160 0152 v82439.b160.s152  
161 0153 v82439.b161.s153  
162 0154 v82439.b162.s154  
163 0155 v82439.b163.s155  
164 0156 v82439.b164.s156  
165 0157 v82439.b165.s157  
166 0158 v82439.b166.s158  
167 0159 v82439.b167.s159  
168 0160 v82439.b168.s160  
169 0161 v82439.b169.s161  
170 0162 v82439.b170.s162  
171 0163 v82439.b171.s163  
172 0164 v82439.b172.s164  
173 0165 v82439.b173.s165  
174 0166 v82439.b174.s166  
175 0167 v82439.b175.s167  
176 0168 v82439.b176.s168  
177 0169 v82439.b177.s169  
178 0170 v82439.b178.s170  
179 0171 v82439.b179.s171  
180 0172 v82439.b180.s172  
181 0173 v82439.b181.s173  
182 0174 v82439.b182.s174  
183 0175 v82439.b183.s175  
184 0176 v82439.b184.s176  
185 0177 v82439.b185.s177  
186 0178 v82439.b186.s178  
187 0179 v82439.b187.s179  
188 0180 v82439.b188.s180  
189 0181 v82439.b189.s181  
190 0182 v82439.b190.s182  
191 0183 v82439.b191.s183  
192 0184 v82439.b192.s184  
193 0185 v82439.b193.s185  
194 0186 v82439.b194.s186  
195 0187 v82439.b195.s187  
196 0188 v82439.b196.s188  
197 0189 v82439.b197.s189  
198 0190 v82439.b198.s190  
199 0191 v82439.b199.s191  
200 0192 v82439.b200.s192  
201 0193 v82439.b201.s193  
202 0194 v82439.b202.s194  
203 0195 v82439.b203.s195  
204 0196 v82439.b204.s196  
205 0197 v82439.b205.s197  
206 0198 v82439.b206.s198  
207 0199 v82439.b207.s199  
208 0200 v82439.b208.s200  
209 0201 v82439.b209.s201  
210 0202 v82439.b210.s202  
211 0203 v82439.b211.s203  
212 0204 v82439.b212.s204  
213 0205 v82439.b213.s205  
214 0206 v82439.b214.s206  
215 0207 v82439.b215.s207  
216 0208 v82439.b216.s208  
217 0209 v82439.b217.s209  
218 0210 v82439.b218.s210  
219 0211 v82439.b219.s211  
220 0212 v82439.b220.s212  
221 0213 v82439.b221.s213  
222 0214 v82439.b222.s214  
223 0215 v82439.b223.s215  
224 0216 v82439.b224.s216  
225 0217 v82439.b225.s217  
226 0218 v82439.b226.s218  
227 0219 v82439.b227.s219  
228 0220 v82439.b228.s220  
229 0221 v82439.b229.s221  
230 0222 v82439.b230.s222  
231 0223 v82439.b231.s223  
232 0224 v82439.b232.s224  
233 0225 v82439.b233.s225  
234 0226 v82439.b234.s226  
235 0227 v82439.b235.s227  
236 0228 v82439.b236.s228  
237 0229 v82439.b237.s229  
238 0230 v82439.b238.s230  
239 0231 v82439.b239.s231  
240 0232 v82439.b240.s232  
241 0233 v82439.b241.s233  
242 0234 v82439.b242.s234  
243 0235 v82439.b243.s235  
244 0236 v82439.b244.s236  
245 0237 v82439.b245.s237  
246 0238 v82439.b246.s238  
247 0239 v82439.b247.s239  
248 0240 v82439.b248.s240  
249 0241 v82439.b249.s241  
250 0242 v82439.b250.s242  
251 0243 v82439.b251.s243  
252 0244 v82439.b252.s244  
253 0245 v82439.b253.s245  
254 0246 v82439.b254.s246  
255 0247 v82439.b255.s247  
256 0248 v82439.b256.s248  
257 0249 v82439.b257.s249  
258 0250 v82439.b258.s250  
259 0251 v82439.b259.s251  
260 0252 v82439.b260.s252  
261 0253 v82439.b261.s253  
262 0254 v82439.b262.s254  
263 0255 v82439.b263.s255  
264 0256 v82439.b264.s256  
265 0257 v82439.b265.s257  
266 0258 v82439.b266.s258  
267 0259 v82439.b267.s259  
268 0260 v82439.b268.s260  
269 0261 v82439.b269.s261  
270 0262 v82439.b270.s262  
271 0263 v82439.b271.s263  
272 0264 v82439.b272.s264  
273 0265 v82439.b273.s265  
274 0266 v82439.b274.s266  
275 0267 v82439.b275.s267  
276 0268 v82439.b276.s268  
277 0269 v82439.b277.s269  
278 0270 v82439.b278.s270  
279 0271 v82439.b279.s271  
280 0272 v82439.b280.s272  
281 0273 v82439.b281.s273  
282 0274 v82439.b282.s274  
283 0275 v82439.b283.s275  
284 0276 v82439.b284.s276  
285 0277 v82439.b285.s277  
286 0278 v82439.b286.s278  
287 0279 v82439.b287.s279  
288 0280 v82439.b288.s280  
289 0281 v82439.b289.s281  
290 0282 v82439.b290.s282  
291 0283 v82439.b291.s283  
292 0284 v82439.b292.s284  
293 0285 v82439.b293.s285  
294 0286 v82439.b294.s286  
295 0287 v82439.b295.s287  
296 0288 v82439.b296.s288  
297 0289 v82439.b297.s289  
298 0290 v82439.b298.s290  
299 0291 v82439.b299.s291  
300 0292 v82439.b300.s292  
301 0293 v82439.b301.s293  
302 0294 v82439.b302.s294  
303 0295 v82439.b303.s295  
304 0296 v82439.b304.s296  
305 0297 v82439.b305.s297  
306 0298 v82439.b306.s298  
307 0299 v82439.b307.s299  
308 0300 v82439.b308.s300  
309 0301 v82439.b309.s301  
310 0302 v82439.b310.s302  
311 0303 v82439.b311.s303  
312 0304 v82439.b312.s304  
313 0305 v82439.b313.s305  
314 0306 v82439.b314.s306  
315 0307 v82439.b315.s307  
316 0308 v82439.b316.s308  
317 0309 v82439.b317.s309  
318 0310 v82439.b318.s310  
319 0311 v82439.b319.s311  
320 0312 v82439.b320.s312  
321 0313 v82439.b321.s313  
322 0314 v82439.b322.s314  
323 0315 v82439.b323.s315  
324 0316 v82439.b324.s316  
325 0317 v82439.b325.s317  
326 0318 v82439.b326.s318  
327 0319 v82439.b327.s319  
328 0320 v82439.b328.s320  
329 0321 v82439.b329.s321  
330 0322 v82439.b330.s322  
331 0323 v82439.b331.s323  
332 0324 v82439.b332.s324  
333 0325 v82439.b333.s325  
334 0326 v82439.b334.s326  
335 0327 v82439.b335.s327  
336 0328 v82439.b336.s328  
337 0329 v82439.b337.s329  
338 0330 v82439.b338.s330  
339 0331 v82439.b339.s331  
340 0332 v82439.b340.s332  
341 0333 v82439.b341.s333  
342 0334 v82439.b342.s334  
343 0335 v82439.b343.s335  
344 0000 v82439.b344  
345 0000 v82439.b345  
346 0000 v82439.b346  

ANTAL FÄRGBILDER

80 054 167

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgStarta programmet