Sök källhänvisning eller AID

Sökformulär

Göteborgs Kristine BII:3 (1903-1910) (AID: v82440 Öppna, NAD: SE/GLA/13187)

Beskrivning av AID

Göteborgs Kristine BII:3 
AIDv82440 
VolymtypUtflyttningslängd
Årtal1903-1910
Göteborgs Kristine
LänGöteborgs och Bohus län
LandskapVästergötland
ArkivtypFörsamling/Socken
InformationÅr 1623 erhöll tyskarna i Göteborg kungligt tillstånd att bilda en egen luthersk församling. Sedan en stor del av de till Göteborg inflyttade tyskarnas efterkommande hade försvenskats och även personer, vilka till börden voro svenskar, inskrivits i församlingen, började gudstjänst hållas även på svenska språket.

Genom kungligt brev 16/10 1773 förordnades, att den ene av församlingens pastorer skulle predika på svenska, vilket innebar, att en svensk pastor ansattes 1774.

Från och med detta år fördes födelse-, vigsel- och dödböcker i dubbla exemplar, ett på tyska och ett på svenska. Flyttnings-, konfirmations- och kommunionlängder fördes tidvis separat för den tyskspråkiga respektive den svenskspråkiga avdelningen av församlingen. Övriga böcker voro gemensamma t.o.m. 30 april 1883.

Fr.o.m. 1852 förde den tyske kyrkoherden dessutom separata böcker för Kristine församlings tyska avdelning. Dessa återfinnas i Christinæ Tyska församlings arkiv. Vid genomförandet av den territoriella församlingsindelningen (påbjuden genom kungl. brev den 5 maj 1882 att träda i kraft den 1 maj 1883) bildades av Kristine församlings tyska avdelning en icke territoriell församling kallad Christinæ Tyska församling. Dessutom bildades en territoriell församling av Nordstadens kvarter väster om Gullbergsån och Mölndalsån och norr om Fattighusån och Stora Hamnkanalen till Göta älv. Den med staden år 1882 införlivade delen av Tingstadsvassen, tidigare tillhörande Backa församling, fördes även till Kristine församling. Dessa gränser bibehöllos vid den nya församlingsindelningen 1908. Kristine territoriella församling och Tyska församlingen skulle även efter 1 maj 1883 gemensamt förvalta de kassor och medel samt övriga angelägenheter, som varit gemensamma för den tidigare Kristine församlings båda avdelningar. Beträffande arkivalier för Kristine församlings tyska avdelning se förteckning över Christinæ Tyska församlings arkiv.

Rådhusrätt:
Göteborg

Stift:
Göteborg

Länkar:

Göteborgs Arkivguide om Kristine församling
NADSE/GLA/13187
Volymer från Göteborgs Kristine
Bildindex
BildnummerSidnumreringAID
Använd symbolen   för att öppna ett uppslag i ArkivDigital online. Du behöver ett abonnemang hos ArkivDigital och programmet ArkivDigital online version 1.4.2 eller senare installerat på din dator.
1 0000 v82440.b1  
2 0000 v82440.b2  
3 0000 v82440.b3  
4 0000 v82440.b4  
5 0000 v82440.b5  
6 0001 v82440.b6.s1  
7 0002 v82440.b7.s2  
8 0003 v82440.b8.s3  
9 0004 v82440.b9.s4  
10 0005 v82440.b10.s5  
11 0006 v82440.b11.s6  
12 0007 v82440.b12.s7  
13 0008 v82440.b13.s8  
14 0009 v82440.b14.s9  
15 0010 v82440.b15.s10  
16 0011 v82440.b16.s11  
17 0012 v82440.b17.s12  
18 0013 v82440.b18.s13  
19 0014 v82440.b19.s14  
20 0015 v82440.b20.s15  
21 0016 v82440.b21.s16  
22 0017 v82440.b22.s17  
23 0018 v82440.b23.s18  
24 0019 v82440.b24.s19  
25 0020 v82440.b25.s20  
26 0021 v82440.b26.s21  
27 0022 v82440.b27.s22  
28 0023 v82440.b28.s23  
29 0024 v82440.b29.s24  
30 0025 v82440.b30.s25  
31 0026 v82440.b31.s26  
32 0027 v82440.b32.s27  
33 0028 v82440.b33.s28  
34 0029 v82440.b34.s29  
35 0030 v82440.b35.s30  
36 0031 v82440.b36.s31  
37 0032 v82440.b37.s32  
38 0033 v82440.b38.s33  
39 0034 v82440.b39.s34  
40 0035 v82440.b40.s35  
41 0036 v82440.b41.s36  
42 0037 v82440.b42.s37  
43 0038 v82440.b43.s38  
44 0039 v82440.b44.s39  
45 0040 v82440.b45.s40  
46 0041 v82440.b46.s41  
47 0042 v82440.b47.s42  
48 0043 v82440.b48.s43  
49 0044 v82440.b49.s44  
50 0045 v82440.b50.s45  
51 0046 v82440.b51.s46  
52 0047 v82440.b52.s47  
53 0048 v82440.b53.s48  
54 0049 v82440.b54.s49  
55 0050 v82440.b55.s50  
56 0051 v82440.b56.s51  
57 0052 v82440.b57.s52  
58 0053 v82440.b58.s53  
59 0054 v82440.b59.s54  
60 0055 v82440.b60.s55  
61 0056 v82440.b61.s56  
62 0057 v82440.b62.s57  
63 0058 v82440.b63.s58  
64 0059 v82440.b64.s59  
65 0060 v82440.b65.s60  
66 0061 v82440.b66.s61  
67 0062 v82440.b67.s62  
68 0063 v82440.b68.s63  
69 0064 v82440.b69.s64  
70 0065 v82440.b70.s65  
71 0066 v82440.b71.s66  
72 0067 v82440.b72.s67  
73 0068 v82440.b73.s68  
74 0069 v82440.b74.s69  
75 0070 v82440.b75.s70  
76 0071 v82440.b76.s71  
77 0072 v82440.b77.s72  
78 0073 v82440.b78.s73  
79 0074 v82440.b79.s74  
80 0075 v82440.b80.s75  
81 0076 v82440.b81.s76  
82 0077 v82440.b82.s77  
83 0078 v82440.b83.s78  
84 0079 v82440.b84.s79  
85 0080 v82440.b85.s80  
86 0081 v82440.b86.s81  
87 0082 v82440.b87.s82  
88 0083 v82440.b88.s83  
89 0084 v82440.b89.s84  
90 0085 v82440.b90.s85  
91 0086 v82440.b91.s86  
92 0087 v82440.b92.s87  
93 0088 v82440.b93.s88  
94 0089 v82440.b94.s89  
95 0090 v82440.b95.s90  
96 0091 v82440.b96.s91  
97 0092 v82440.b97.s92  
98 0093 v82440.b98.s93  
99 0094 v82440.b99.s94  
100 0095 v82440.b100.s95  
101 0096 v82440.b101.s96  
102 0097 v82440.b102.s97  
103 0098 v82440.b103.s98  
104 0099 v82440.b104.s99  
105 0100 v82440.b105.s100  
106 0101 v82440.b106.s101  
107 0102 v82440.b107.s102  
108 0103 v82440.b108.s103  
109 0104 v82440.b109.s104  
110 0105 v82440.b110.s105  
111 0106 v82440.b111.s106  
112 0107 v82440.b112.s107  
113 0108 v82440.b113.s108  
114 0109 v82440.b114.s109  
115 0110 v82440.b115.s110  
116 0111 v82440.b116.s111  
117 0112 v82440.b117.s112  
118 0113 v82440.b118.s113  
119 0114 v82440.b119.s114  
120 0115 v82440.b120.s115  
121 0116 v82440.b121.s116  
122 0117 v82440.b122.s117  
123 0118 v82440.b123.s118  
124 0119 v82440.b124.s119  
125 0120 v82440.b125.s120  
126 0121 v82440.b126.s121  
127 0122 v82440.b127.s122  
128 0123 v82440.b128.s123  
129 0124 v82440.b129.s124  
130 0125 v82440.b130.s125  
131 0126 v82440.b131.s126  
132 0127 v82440.b132.s127  
133 0128 v82440.b133.s128  
134 0129 v82440.b134.s129  
135 0130 v82440.b135.s130  
136 0131 v82440.b136.s131  
137 0132 v82440.b137.s132  
138 0133 v82440.b138.s133  
139 0134 v82440.b139.s134  
140 0135 v82440.b140.s135  
141 0136 v82440.b141.s136  
142 0137 v82440.b142.s137  
143 0138 v82440.b143.s138  
144 0139 v82440.b144.s139  
145 0140 v82440.b145.s140  
146 0141 v82440.b146.s141  
147 0142 v82440.b147.s142  
148 0143 v82440.b148.s143  
149 0144 v82440.b149.s144  
150 0145 v82440.b150.s145  
151 0146 v82440.b151.s146  
152 0147 v82440.b152.s147  
153 0148 v82440.b153.s148  
154 0149 v82440.b154.s149  
155 0150 v82440.b155.s150  
156 0151 v82440.b156.s151  
157 0152 v82440.b157.s152  
158 0153 v82440.b158.s153  
159 0154 v82440.b159.s154  
160 0155 v82440.b160.s155  
161 0156 v82440.b161.s156  
162 0157 v82440.b162.s157  
163 0158 v82440.b163.s158  
164 0159 v82440.b164.s159  
165 0160 v82440.b165.s160  
166 0161 v82440.b166.s161  
167 0162 v82440.b167.s162  
168 0163 v82440.b168.s163  
169 0164 v82440.b169.s164  
170 0165 v82440.b170.s165  
171 0166 v82440.b171.s166  
172 0167 v82440.b172.s167  
173 0168 v82440.b173.s168  
174 0169 v82440.b174.s169  
175 0170 v82440.b175.s170  
176 0171 v82440.b176.s171  
177 0172 v82440.b177.s172  
178 0173 v82440.b178.s173  
179 0174 v82440.b179.s174  
180 0175 v82440.b180.s175  
181 0176 v82440.b181.s176  
182 0177 v82440.b182.s177  
183 0178 v82440.b183.s178  
184 0179 v82440.b184.s179  
185 0180 v82440.b185.s180  
186 0181 v82440.b186.s181  
187 0182 v82440.b187.s182  
188 0183 v82440.b188.s183  
189 0184 v82440.b189.s184  
190 0185 v82440.b190.s185  
191 0186 v82440.b191.s186  
192 0187 v82440.b192.s187  
193 0188 v82440.b193.s188  
194 0189 v82440.b194.s189  
195 0190 v82440.b195.s190  
196 0191 v82440.b196.s191  
197 0192 v82440.b197.s192  
198 0193 v82440.b198.s193  
199 0194 v82440.b199.s194  
200 0195 v82440.b200.s195  
201 0196 v82440.b201.s196  
202 0197 v82440.b202.s197  
203 0198 v82440.b203.s198  
204 0199 v82440.b204.s199  
205 0200 v82440.b205.s200  
206 0201 v82440.b206.s201  
207 0202 v82440.b207.s202  
208 0203 v82440.b208.s203  
209 0204 v82440.b209.s204  
210 0205 v82440.b210.s205  
211 0206 v82440.b211.s206  
212 0207 v82440.b212.s207  
213 0208 v82440.b213.s208  
214 0209 v82440.b214.s209  
215 0210 v82440.b215.s210  
216 0211 v82440.b216.s211  
217 0212 v82440.b217.s212  
218 0213 v82440.b218.s213  
219 0214 v82440.b219.s214  
220 0215 v82440.b220.s215  
221 0216 v82440.b221.s216  
222 0217 v82440.b222.s217  
223 0218 v82440.b223.s218  
224 0219 v82440.b224.s219  
225 0220 v82440.b225.s220  
226 0221 v82440.b226.s221  
227 0222 v82440.b227.s222  
228 0223 v82440.b228.s223  
229 0224 v82440.b229.s224  
230 0225 v82440.b230.s225  
231 0226 v82440.b231.s226  
232 0227 v82440.b232.s227  
233 0228 v82440.b233.s228  
234 0229 v82440.b234.s229  
235 0230 v82440.b235.s230  
236 0231 v82440.b236.s231  
237 0232 v82440.b237.s232  
238 0233 v82440.b238.s233  
239 0234 v82440.b239.s234  
240 0235 v82440.b240.s235  
241 0236 v82440.b241.s236  
242 0237 v82440.b242.s237  
243 0238 v82440.b243.s238  
244 0239 v82440.b244.s239  
245 0240 v82440.b245.s240  
246 0241 v82440.b246.s241  
247 0242 v82440.b247.s242  
248 0243 v82440.b248.s243  
249 0244 v82440.b249.s244  
250 0245 v82440.b250.s245  
251 0246 v82440.b251.s246  
252 0247 v82440.b252.s247  
253 0248 v82440.b253.s248  
254 0249 v82440.b254.s249  
255 0250 v82440.b255.s250  
256 0251 v82440.b256.s251  
257 0252 v82440.b257.s252  
258 0253 v82440.b258.s253  
259 0254 v82440.b259.s254  
260 0255 v82440.b260.s255  
261 0256 v82440.b261.s256  
262 0257 v82440.b262.s257  
263 0258 v82440.b263.s258  
264 0259 v82440.b264.s259  
265 0260 v82440.b265.s260  
266 0261 v82440.b266.s261  
267 0262 v82440.b267.s262  
268 0263 v82440.b268.s263  
269 0264 v82440.b269.s264  
270 0265 v82440.b270.s265  
271 0266 v82440.b271.s266  
272 0267 v82440.b272.s267  
273 0268 v82440.b273.s268  
274 0269 v82440.b274.s269  
275 0270 v82440.b275.s270  
276 0271 v82440.b276.s271  
277 0272 v82440.b277.s272  
278 0273 v82440.b278.s273  
279 0274 v82440.b279.s274  
280 0275 v82440.b280.s275  
281 0276 v82440.b281.s276  
282 0277 v82440.b282.s277  
283 0278 v82440.b283.s278  
284 0279 v82440.b284.s279  
285 0280 v82440.b285.s280  
286 0281 v82440.b286.s281  
287 0282 v82440.b287.s282  
288 0283 v82440.b288.s283  
289 0284 v82440.b289.s284  
290 0285 v82440.b290.s285  
291 0286 v82440.b291.s286  
292 0287 v82440.b292.s287  
293 0288 v82440.b293.s288  
294 0289 v82440.b294.s289  
295 0290 v82440.b295.s290  
296 0291 v82440.b296.s291  
297 0292 v82440.b297.s292  
298 0293 v82440.b298.s293  
299 0294 v82440.b299.s294  
300 0295 v82440.b300.s295  
301 0296 v82440.b301.s296  
302 0297 v82440.b302.s297  
303 0298 v82440.b303.s298  
304 0299 v82440.b304.s299  
305 0300 v82440.b305.s300  
306 0301 v82440.b306.s301  
307 0302 v82440.b307.s302  
308 0303 v82440.b308.s303  
309 0304 v82440.b309.s304  
310 0305 v82440.b310.s305  
311 0306 v82440.b311.s306  
312 0307 v82440.b312.s307  
313 0308 v82440.b313.s308  
314 0309 v82440.b314.s309  
315 0310 v82440.b315.s310  
316 0311 v82440.b316.s311  
317 0312 v82440.b317.s312  
318 0313 v82440.b318.s313  
319 0314 v82440.b319.s314  
320 0315 v82440.b320.s315  
321 0316 v82440.b321.s316  
322 0317 v82440.b322.s317  
323 0318 v82440.b323.s318  
324 0319 v82440.b324.s319  
325 0320 v82440.b325.s320  
326 0321 v82440.b326.s321  
327 0322 v82440.b327.s322  
328 0323 v82440.b328.s323  
329 0324 v82440.b329.s324  
330 0325 v82440.b330.s325  
331 0326 v82440.b331.s326  
332 0327 v82440.b332.s327  
333 0328 v82440.b333.s328  
334 0329 v82440.b334.s329  
335 0330 v82440.b335.s330  
336 0000 v82440.b336  
337 0000 v82440.b337  
338 0000 v82440.b338  

ANTAL FÄRGBILDER

80 043 148

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgStarta programmet