Sök källhänvisning eller AID

Sökformulär

Göteborgs Kristine BII:6 (1920-1937) (AID: v82443 Öppna, NAD: SE/GLA/13187)

Beskrivning av AID

Göteborgs Kristine BII:6 
AIDv82443 
VolymtypUtflyttningslängd
Årtal1920-1937
InformationVolymen är förd fram till 1948, men bara fotad till och med 1937. Inom Göteborg 1920-1933, 1947-1948
Göteborgs Kristine
LänGöteborgs och Bohus län
LandskapVästergötland
ArkivtypFörsamling/Socken
InformationÅr 1623 erhöll tyskarna i Göteborg kungligt tillstånd att bilda en egen luthersk församling. Sedan en stor del av de till Göteborg inflyttade tyskarnas efterkommande hade försvenskats och även personer, vilka till börden voro svenskar, inskrivits i församlingen, började gudstjänst hållas även på svenska språket.

Genom kungligt brev 16/10 1773 förordnades, att den ene av församlingens pastorer skulle predika på svenska, vilket innebar, att en svensk pastor ansattes 1774.

Från och med detta år fördes födelse-, vigsel- och dödböcker i dubbla exemplar, ett på tyska och ett på svenska. Flyttnings-, konfirmations- och kommunionlängder fördes tidvis separat för den tyskspråkiga respektive den svenskspråkiga avdelningen av församlingen. Övriga böcker voro gemensamma t.o.m. 30 april 1883.

Fr.o.m. 1852 förde den tyske kyrkoherden dessutom separata böcker för Kristine församlings tyska avdelning. Dessa återfinnas i Christinæ Tyska församlings arkiv. Vid genomförandet av den territoriella församlingsindelningen (påbjuden genom kungl. brev den 5 maj 1882 att träda i kraft den 1 maj 1883) bildades av Kristine församlings tyska avdelning en icke territoriell församling kallad Christinæ Tyska församling. Dessutom bildades en territoriell församling av Nordstadens kvarter väster om Gullbergsån och Mölndalsån och norr om Fattighusån och Stora Hamnkanalen till Göta älv. Den med staden år 1882 införlivade delen av Tingstadsvassen, tidigare tillhörande Backa församling, fördes även till Kristine församling. Dessa gränser bibehöllos vid den nya församlingsindelningen 1908. Kristine territoriella församling och Tyska församlingen skulle även efter 1 maj 1883 gemensamt förvalta de kassor och medel samt övriga angelägenheter, som varit gemensamma för den tidigare Kristine församlings båda avdelningar. Beträffande arkivalier för Kristine församlings tyska avdelning se förteckning över Christinæ Tyska församlings arkiv.

Rådhusrätt:
Göteborg

Stift:
Göteborg

Länkar:

Göteborgs Arkivguide om Kristine församling
NADSE/GLA/13187
Volymer från Göteborgs Kristine
Bildindex
BildnummerSidnumreringAID
Använd symbolen   för att öppna ett uppslag i ArkivDigital online. Du behöver ett abonnemang hos ArkivDigital och programmet ArkivDigital online version 1.4.2 eller senare installerat på din dator.
1 0000 v82443.b1  
2 0000 v82443.b2  
3 0000 v82443.b3  
4 0000 v82443.b4  
5 0002 v82443.b5.s2  
6 0004 v82443.b6.s4  
7 0006 v82443.b7.s6  
8 0008 v82443.b8.s8  
9 0010 v82443.b9.s10  
10 0012 v82443.b10.s12  
11 0014 v82443.b11.s14  
12 0016 v82443.b12.s16  
13 0018 v82443.b13.s18  
14 0020 v82443.b14.s20  
15 0022 v82443.b15.s22  
16 0024 v82443.b16.s24  
17 0026 v82443.b17.s26  
18 0028 v82443.b18.s28  
19 0030 v82443.b19.s30  
20 0032 v82443.b20.s32  
21 0034 v82443.b21.s34  
22 0036 v82443.b22.s36  
23 0038 v82443.b23.s38  
24 0040 v82443.b24.s40  
25 0042 v82443.b25.s42  
26 0044 v82443.b26.s44  
27 0046 v82443.b27.s46  
28 0048 v82443.b28.s48  
29 0050 v82443.b29.s50  
30 0052 v82443.b30.s52  
31 0054 v82443.b31.s54  
32 0056 v82443.b32.s56  
33 0058 v82443.b33.s58  
34 0060 v82443.b34.s60  
35 0062 v82443.b35.s62  
36 0064 v82443.b36.s64  
37 0066 v82443.b37.s66  
38 0068 v82443.b38.s68  
39 0070 v82443.b39.s70  
40 0072 v82443.b40.s72  
41 0074 v82443.b41.s74  
42 0076 v82443.b42.s76  
43 0078 v82443.b43.s78  
44 0080 v82443.b44.s80  
45 0082 v82443.b45.s82  
46 0084 v82443.b46.s84  
47 0086 v82443.b47.s86  
48 0088 v82443.b48.s88  
49 0090 v82443.b49.s90  
50 0092 v82443.b50.s92  
51 0094 v82443.b51.s94  
52 0096 v82443.b52.s96  
53 0098 v82443.b53.s98  
54 0100 v82443.b54.s100  
55 0102 v82443.b55.s102  
56 0104 v82443.b56.s104  
57 0106 v82443.b57.s106  
58 0108 v82443.b58.s108  
59 0110 v82443.b59.s110  
60 0112 v82443.b60.s112  
61 0114 v82443.b61.s114  
62 0116 v82443.b62.s116  
63 0118 v82443.b63.s118  
64 0120 v82443.b64.s120  
65 0122 v82443.b65.s122  
66 0124 v82443.b66.s124  
67 0126 v82443.b67.s126  
68 0128 v82443.b68.s128  
69 0130 v82443.b69.s130  
70 0132 v82443.b70.s132  
71 0134 v82443.b71.s134  
72 0136 v82443.b72.s136  
73 0138 v82443.b73.s138  
74 0140 v82443.b74.s140  
75 0142 v82443.b75.s142  
76 0144 v82443.b76.s144  
77 0146 v82443.b77.s146  
78 0148 v82443.b78.s148  
79 0150 v82443.b79.s150  
80 0152 v82443.b80.s152  
81 0154 v82443.b81.s154  
82 0156 v82443.b82.s156  
83 0158 v82443.b83.s158  
84 0160 v82443.b84.s160  
85 0162 v82443.b85.s162  
86 0164 v82443.b86.s164  
87 0166 v82443.b87.s166  
88 0168 v82443.b88.s168  
89 0170 v82443.b89.s170  
90 0172 v82443.b90.s172  
91 0174 v82443.b91.s174  
92 0176 v82443.b92.s176  
93 0178 v82443.b93.s178  
94 0180 v82443.b94.s180  
95 0182 v82443.b95.s182  
96 0184 v82443.b96.s184  
97 0186 v82443.b97.s186  
98 0188 v82443.b98.s188  
99 0190 v82443.b99.s190  
100 0192 v82443.b100.s192  
101 0194 v82443.b101.s194  
102 0196 v82443.b102.s196  
103 0198 v82443.b103.s198  
104 0200 v82443.b104.s200  
105 0202 v82443.b105.s202  
106 0204 v82443.b106.s204  
107 0206 v82443.b107.s206  
108 0208 v82443.b108.s208  
109 0210 v82443.b109.s210  
110 0212 v82443.b110.s212  
111 0214 v82443.b111.s214  
112 0216 v82443.b112.s216  
113 0218 v82443.b113.s218  
114 0220 v82443.b114.s220  
115 0222 v82443.b115.s222  
116 0224 v82443.b116.s224  
117 0226 v82443.b117.s226  
118 0228 v82443.b118.s228  
119 0230 v82443.b119.s230  
120 0232 v82443.b120.s232  
121 0234 v82443.b121.s234  
122 0236 v82443.b122.s236  
123 0238 v82443.b123.s238  
124 0240 v82443.b124.s240  
125 0242 v82443.b125.s242  
126 0244 v82443.b126.s244  
127 0246 v82443.b127.s246  
128 0248 v82443.b128.s248  
129 0250 v82443.b129.s250  
130 0252 v82443.b130.s252  
131 0254 v82443.b131.s254  
132 0256 v82443.b132.s256  
133 0258 v82443.b133.s258  
134 0260 v82443.b134.s260  
135 0262 v82443.b135.s262  
136 0264 v82443.b136.s264  
137 0266 v82443.b137.s266  
138 0268 v82443.b138.s268  
139 0270 v82443.b139.s270  
140 0272 v82443.b140.s272  
141 0274 v82443.b141.s274  
142 0276 v82443.b142.s276  
143 0278 v82443.b143.s278  
144 0280 v82443.b144.s280  
145 0282 v82443.b145.s282  
146 0284 v82443.b146.s284  
147 0286 v82443.b147.s286  
148 0288 v82443.b148.s288  
149 0290 v82443.b149.s290  
150 0292 v82443.b150.s292  
151 0294 v82443.b151.s294  
152 0296 v82443.b152.s296  
153 0298 v82443.b153.s298  
154 0300 v82443.b154.s300  
155 0302 v82443.b155.s302  
156 0304 v82443.b156.s304  
157 0306 v82443.b157.s306  
158 0308 v82443.b158.s308  
159 0310 v82443.b159.s310  
160 0312 v82443.b160.s312  
161 0314 v82443.b161.s314  
162 0316 v82443.b162.s316  
163 0318 v82443.b163.s318  
164 0320 v82443.b164.s320  
165 0322 v82443.b165.s322  
166 0324 v82443.b166.s324  
167 0326 v82443.b167.s326  
168 0328 v82443.b168.s328  
169 0330 v82443.b169.s330  
170 0332 v82443.b170.s332  
171 0334 v82443.b171.s334  
172 0336 v82443.b172.s336  
173 0338 v82443.b173.s338  
174 0340 v82443.b174.s340  
175 0342 v82443.b175.s342  
176 0344 v82443.b176.s344  
177 0346 v82443.b177.s346  
178 0348 v82443.b178.s348  
179 0350 v82443.b179.s350  
180 0352 v82443.b180.s352  
181 0354 v82443.b181.s354  
182 0356 v82443.b182.s356  
183 0358 v82443.b183.s358  
184 0360 v82443.b184.s360  
185 0362 v82443.b185.s362  
186 0364 v82443.b186.s364  
187 0366 v82443.b187.s366  
188 0368 v82443.b188.s368  
189 0370 v82443.b189.s370  
190 0372 v82443.b190.s372  
191 0374 v82443.b191.s374  
192 0376 v82443.b192.s376  
193 0378 v82443.b193.s378  
194 0380 v82443.b194.s380  
195 0382 v82443.b195.s382  
196 0384 v82443.b196.s384  
197 0386 v82443.b197.s386  
198 0388 v82443.b198.s388  
199 0390 v82443.b199.s390  
200 0392 v82443.b200.s392  
201 0394 v82443.b201.s394  
202 0396 v82443.b202.s396  
203 0398 v82443.b203.s398  
204 0400 v82443.b204.s400  
205 0402 v82443.b205.s402  
206 0404 v82443.b206.s404  
207 0406 v82443.b207.s406  
208 0408 v82443.b208.s408  
209 0410 v82443.b209.s410  
210 0412 v82443.b210.s412  
211 0414 v82443.b211.s414  
212 0416 v82443.b212.s416  
213 0418 v82443.b213.s418  
214 0420 v82443.b214.s420  
215 0422 v82443.b215.s422  
216 0424 v82443.b216.s424  
217 0426 v82443.b217.s426  
218 0428 v82443.b218.s428  
219 0430 v82443.b219.s430  
220 0432 v82443.b220.s432  
221 0434 v82443.b221.s434  
222 0436 v82443.b222.s436  
223 0438 v82443.b223.s438  
224 0440 v82443.b224.s440  
225 0442 v82443.b225.s442  
226 0444 v82443.b226.s444  
227 0446 v82443.b227.s446  
228 0448 v82443.b228.s448  
229 0450 v82443.b229.s450  
230 0452 v82443.b230.s452  
231 0454 v82443.b231.s454  
232 0456 v82443.b232.s456  
233 0458 v82443.b233.s458  
234 0460 v82443.b234.s460  
235 0462 v82443.b235.s462  
236 0464 v82443.b236.s464  
237 0466 v82443.b237.s466  
238 0468 v82443.b238.s468  
239 0470 v82443.b239.s470  
240 0472 v82443.b240.s472  
241 0474 v82443.b241.s474  
242 0476 v82443.b242.s476  
243 0478 v82443.b243.s478  
244 0480 v82443.b244.s480  
245 0482 v82443.b245.s482  
246 0484 v82443.b246.s484  
247 0486 v82443.b247.s486  
248 0488 v82443.b248.s488  
249 0490 v82443.b249.s490  
250 0492 v82443.b250.s492  
251 0494 v82443.b251.s494  
252 0496 v82443.b252.s496  
253 0498 v82443.b253.s498  
254 0500 v82443.b254.s500  
255 0502 v82443.b255.s502  
256 0504 v82443.b256.s504  
257 0506 v82443.b257.s506  
258 0508 v82443.b258.s508  
259 0510 v82443.b259.s510  
260 0512 v82443.b260.s512  
261 0514 v82443.b261.s514  
262 0516 v82443.b262.s516  
263 0518 v82443.b263.s518  
264 0520 v82443.b264.s520  
265 0522 v82443.b265.s522  
266 0524 v82443.b266.s524  
267 0526 v82443.b267.s526  
268 0528 v82443.b268.s528  
269 0530 v82443.b269.s530  
270 0532 v82443.b270.s532  
271 0534 v82443.b271.s534  
272 0536 v82443.b272.s536  
273 0538 v82443.b273.s538  
274 0540 v82443.b274.s540  
275 0542 v82443.b275.s542  
276 0544 v82443.b276.s544  
277 0546 v82443.b277.s546  
278 0548 v82443.b278.s548  
279 0550 v82443.b279.s550  
280 0552 v82443.b280.s552  
281 0554 v82443.b281.s554  
282 0556 v82443.b282.s556  
283 0558 v82443.b283.s558  
284 0560 v82443.b284.s560  
285 0562 v82443.b285.s562  
286 0564 v82443.b286.s564  
287 0566 v82443.b287.s566  
288 0568 v82443.b288.s568  
289 0570 v82443.b289.s570  
290 0572 v82443.b290.s572  
291 0574 v82443.b291.s574  
292 0576 v82443.b292.s576  
293 0578 v82443.b293.s578  
294 0580 v82443.b294.s580  
295 0582 v82443.b295.s582  
296 0584 v82443.b296.s584  
297 0586 v82443.b297.s586  
298 0588 v82443.b298.s588  
299 0590 v82443.b299.s590  
300 0592 v82443.b300.s592  
301 0594 v82443.b301.s594  
302 0596 v82443.b302.s596  
303 0598 v82443.b303.s598  
304 0600 v82443.b304.s600  
305 0602 v82443.b305.s602  
306 0604 v82443.b306.s604  
307 0606 v82443.b307.s606  
308 0608 v82443.b308.s608  
309 0610 v82443.b309.s610  
310 0612 v82443.b310.s612  
311 0614 v82443.b311.s614  
312 0616 v82443.b312.s616  
313 0618 v82443.b313.s618  
314 0620 v82443.b314.s620  
315 0622 v82443.b315.s622  
316 0624 v82443.b316.s624  
317 0626 v82443.b317.s626  
318 0628 v82443.b318.s628  
319 0630 v82443.b319.s630  
320 0632 v82443.b320.s632  
321 0634 v82443.b321.s634  
322 0636 v82443.b322.s636  
323 0638 v82443.b323.s638  
324 0640 v82443.b324.s640  
325 0642 v82443.b325.s642  
326 0644 v82443.b326.s644  
327 0646 v82443.b327.s646  
328 0648 v82443.b328.s648  
329 0650 v82443.b329.s650  
330 0652 v82443.b330.s652  
331 0654 v82443.b331.s654  
332 0656 v82443.b332.s656  
333 0658 v82443.b333.s658  
334 0660 v82443.b334.s660  
335 0662 v82443.b335.s662  
336 0664 v82443.b336.s664  
337 0666 v82443.b337.s666  
338 0668 v82443.b338.s668  
339 0670 v82443.b339.s670  
340 0672 v82443.b340.s672  
341 0000 v82443.b341  

ANTAL FÄRGBILDER

80 043 148

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgStarta programmet