Sök källhänvisning eller AID

Sökformulär

Göteborgs Kristine BII:7 (1925-1937) (AID: v82444 Öppna, NAD: SE/GLA/13187)

Beskrivning av AID

Göteborgs Kristine BII:7 
AIDv82444 
VolymtypUtflyttningslängd
Årtal1925-1937
InformationUtom Göteborg
Göteborgs Kristine
LänGöteborgs och Bohus län
LandskapVästergötland
ArkivtypFörsamling/Socken
InformationÅr 1623 erhöll tyskarna i Göteborg kungligt tillstånd att bilda en egen luthersk församling. Sedan en stor del av de till Göteborg inflyttade tyskarnas efterkommande hade försvenskats och även personer, vilka till börden voro svenskar, inskrivits i församlingen, började gudstjänst hållas även på svenska språket.

Genom kungligt brev 16/10 1773 förordnades, att den ene av församlingens pastorer skulle predika på svenska, vilket innebar, att en svensk pastor ansattes 1774.

Från och med detta år fördes födelse-, vigsel- och dödböcker i dubbla exemplar, ett på tyska och ett på svenska. Flyttnings-, konfirmations- och kommunionlängder fördes tidvis separat för den tyskspråkiga respektive den svenskspråkiga avdelningen av församlingen. Övriga böcker voro gemensamma t.o.m. 30 april 1883.

Fr.o.m. 1852 förde den tyske kyrkoherden dessutom separata böcker för Kristine församlings tyska avdelning. Dessa återfinnas i Christinæ Tyska församlings arkiv. Vid genomförandet av den territoriella församlingsindelningen (påbjuden genom kungl. brev den 5 maj 1882 att träda i kraft den 1 maj 1883) bildades av Kristine församlings tyska avdelning en icke territoriell församling kallad Christinæ Tyska församling. Dessutom bildades en territoriell församling av Nordstadens kvarter väster om Gullbergsån och Mölndalsån och norr om Fattighusån och Stora Hamnkanalen till Göta älv. Den med staden år 1882 införlivade delen av Tingstadsvassen, tidigare tillhörande Backa församling, fördes även till Kristine församling. Dessa gränser bibehöllos vid den nya församlingsindelningen 1908. Kristine territoriella församling och Tyska församlingen skulle även efter 1 maj 1883 gemensamt förvalta de kassor och medel samt övriga angelägenheter, som varit gemensamma för den tidigare Kristine församlings båda avdelningar. Beträffande arkivalier för Kristine församlings tyska avdelning se förteckning över Christinæ Tyska församlings arkiv.

Rådhusrätt:
Göteborg

Stift:
Göteborg

Länkar:

Göteborgs Arkivguide om Kristine församling
NADSE/GLA/13187
Volymer från Göteborgs Kristine
Bildindex
BildnummerSidnumreringAID
Använd symbolen   för att öppna ett uppslag i ArkivDigital online. Du behöver ett abonnemang hos ArkivDigital och programmet ArkivDigital online version 1.4.2 eller senare installerat på din dator.
1 0000 v82444.b1  
2 0000 v82444.b2  
3 0000 v82444.b3  
4 0000 v82444.b4  
5 0001 v82444.b5.s1  
6 0002 v82444.b6.s2  
7 0003 v82444.b7.s3  
8 0004 v82444.b8.s4  
9 0005 v82444.b9.s5  
10 0006 v82444.b10.s6  
11 0007 v82444.b11.s7  
12 0008 v82444.b12.s8  
13 0009 v82444.b13.s9  
14 0010 v82444.b14.s10  
15 0011 v82444.b15.s11  
16 0012 v82444.b16.s12  
17 0013 v82444.b17.s13  
18 0014 v82444.b18.s14  
19 0015 v82444.b19.s15  
20 0016 v82444.b20.s16  
21 0017 v82444.b21.s17  
22 0018 v82444.b22.s18  
23 0019 v82444.b23.s19  
24 0020 v82444.b24.s20  
25 0021 v82444.b25.s21  
26 0022 v82444.b26.s22  
27 0023 v82444.b27.s23  
28 0024 v82444.b28.s24  
29 0025 v82444.b29.s25  
30 0026 v82444.b30.s26  
31 0027 v82444.b31.s27  
32 0028 v82444.b32.s28  
33 0029 v82444.b33.s29  
34 0030 v82444.b34.s30  
35 0031 v82444.b35.s31  
36 0032 v82444.b36.s32  
37 0033 v82444.b37.s33  
38 0034 v82444.b38.s34  
39 0035 v82444.b39.s35  
40 0036 v82444.b40.s36  
41 0037 v82444.b41.s37  
42 0038 v82444.b42.s38  
43 0039 v82444.b43.s39  
44 0040 v82444.b44.s40  
45 0041 v82444.b45.s41  
46 0042 v82444.b46.s42  
47 0043 v82444.b47.s43  
48 0044 v82444.b48.s44  
49 0045 v82444.b49.s45  
50 0046 v82444.b50.s46  
51 0047 v82444.b51.s47  
52 0048 v82444.b52.s48  
53 0049 v82444.b53.s49  
54 0050 v82444.b54.s50  
55 0051 v82444.b55.s51  
56 0052 v82444.b56.s52  
57 0053 v82444.b57.s53  
58 0054 v82444.b58.s54  
59 0055 v82444.b59.s55  
60 0056 v82444.b60.s56  
61 0057 v82444.b61.s57  
62 0058 v82444.b62.s58  
63 0059 v82444.b63.s59  
64 0060 v82444.b64.s60  
65 0061 v82444.b65.s61  
66 0062 v82444.b66.s62  
67 0063 v82444.b67.s63  
68 0064 v82444.b68.s64  
69 0065 v82444.b69.s65  
70 0066 v82444.b70.s66  
71 0067 v82444.b71.s67  
72 0068 v82444.b72.s68  
73 0069 v82444.b73.s69  
74 0070 v82444.b74.s70  
75 0071 v82444.b75.s71  
76 0072 v82444.b76.s72  
77 0073 v82444.b77.s73  
78 0074 v82444.b78.s74  
79 0075 v82444.b79.s75  
80 0076 v82444.b80.s76  
81 0077 v82444.b81.s77  
82 0078 v82444.b82.s78  
83 0079 v82444.b83.s79  
84 0080 v82444.b84.s80  
85 0081 v82444.b85.s81  
86 0082 v82444.b86.s82  
87 0083 v82444.b87.s83  
88 0084 v82444.b88.s84  
89 0085 v82444.b89.s85  
90 0086 v82444.b90.s86  
91 0087 v82444.b91.s87  
92 0088 v82444.b92.s88  
93 0089 v82444.b93.s89  
94 0090 v82444.b94.s90  
95 0091 v82444.b95.s91  
96 0092 v82444.b96.s92  
97 0093 v82444.b97.s93  
98 0094 v82444.b98.s94  
99 0095 v82444.b99.s95  
100 0096 v82444.b100.s96  
101 0097 v82444.b101.s97  
102 0098 v82444.b102.s98  
103 0099 v82444.b103.s99  
104 0100 v82444.b104.s100  
105 0101 v82444.b105.s101  
106 0102 v82444.b106.s102  
107 0103 v82444.b107.s103  
108 0104 v82444.b108.s104  
109 0105 v82444.b109.s105  
110 0106 v82444.b110.s106  
111 0107 v82444.b111.s107  
112 0108 v82444.b112.s108  
113 0109 v82444.b113.s109  
114 0110 v82444.b114.s110  
115 0111 v82444.b115.s111  
116 0112 v82444.b116.s112  
117 0113 v82444.b117.s113  
118 0114 v82444.b118.s114  
119 0115 v82444.b119.s115  
120 0116 v82444.b120.s116  
121 0117 v82444.b121.s117  
122 0118 v82444.b122.s118  
123 0119 v82444.b123.s119  
124 0120 v82444.b124.s120  
125 0121 v82444.b125.s121  
126 0122 v82444.b126.s122  
127 0123 v82444.b127.s123  
128 0124 v82444.b128.s124  
129 0125 v82444.b129.s125  
130 0126 v82444.b130.s126  
131 0127 v82444.b131.s127  
132 0128 v82444.b132.s128  
133 0129 v82444.b133.s129  
134 0130 v82444.b134.s130  
135 0131 v82444.b135.s131  
136 0132 v82444.b136.s132  
137 0133 v82444.b137.s133  
138 0134 v82444.b138.s134  
139 0135 v82444.b139.s135  
140 0136 v82444.b140.s136  
141 0137 v82444.b141.s137  
142 0138 v82444.b142.s138  
143 0139 v82444.b143.s139  
144 0140 v82444.b144.s140  
145 0141 v82444.b145.s141  
146 0142 v82444.b146.s142  
147 0143 v82444.b147.s143  
148 0144 v82444.b148.s144  
149 0145 v82444.b149.s145  
150 0146 v82444.b150.s146  
151 0147 v82444.b151.s147  
152 0148 v82444.b152.s148  
153 0149 v82444.b153.s149  
154 0150 v82444.b154.s150  
155 0151 v82444.b155.s151  
156 0152 v82444.b156.s152  
157 0153 v82444.b157.s153  
158 0154 v82444.b158.s154  
159 0155 v82444.b159.s155  
160 0156 v82444.b160.s156  
161 0157 v82444.b161.s157  
162 0158 v82444.b162.s158  
163 0159 v82444.b163.s159  
164 0160 v82444.b164.s160  
165 0161 v82444.b165.s161  
166 0162 v82444.b166.s162  
167 0163 v82444.b167.s163  
168 0164 v82444.b168.s164  
169 0165 v82444.b169.s165  
170 0166 v82444.b170.s166  
171 0167 v82444.b171.s167  
172 0168 v82444.b172.s168  
173 0169 v82444.b173.s169  
174 0170 v82444.b174.s170  
175 0171 v82444.b175.s171  
176 0172 v82444.b176.s172  
177 0173 v82444.b177.s173  
178 0174 v82444.b178.s174  
179 0175 v82444.b179.s175  
180 0176 v82444.b180.s176  
181 0177 v82444.b181.s177  
182 0178 v82444.b182.s178  
183 0179 v82444.b183.s179  
184 0180 v82444.b184.s180  
185 0181 v82444.b185.s181  
186 0182 v82444.b186.s182  
187 0183 v82444.b187.s183  
188 0184 v82444.b188.s184  
189 0185 v82444.b189.s185  
190 0186 v82444.b190.s186  
191 0187 v82444.b191.s187  
192 0188 v82444.b192.s188  
193 0189 v82444.b193.s189  
194 0190 v82444.b194.s190  
195 0191 v82444.b195.s191  
196 0192 v82444.b196.s192  
197 0193 v82444.b197.s193  
198 0194 v82444.b198.s194  
199 0195 v82444.b199.s195  
200 0196 v82444.b200.s196  
201 0197 v82444.b201.s197  
202 0198 v82444.b202.s198  
203 0199 v82444.b203.s199  
204 0200 v82444.b204.s200  
205 0000 v82444.b205  
206 0000 v82444.b206  
207 0000 v82444.b207  

ANTAL FÄRGBILDER

80 043 148

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgStarta programmet