Sök källhänvisning eller AID

Sökformulär

Göteborgs Kristine BII:8 (1934-1946) (AID: v82445 Öppna, NAD: SE/GLA/13187)

Beskrivning av AID

Göteborgs Kristine BII:8 
AIDv82445 
Version0 (Observera att det finns en nyare version av volymen: v82445a)
VolymtypUtflyttningslängd
Årtal1934-1946
InformationInom Göteborg
Göteborgs Kristine
LänGöteborgs och Bohus län
LandskapVästergötland
ArkivtypFörsamling/Socken
InformationÅr 1623 erhöll tyskarna i Göteborg kungligt tillstånd att bilda en egen luthersk församling. Sedan en stor del av de till Göteborg inflyttade tyskarnas efterkommande hade försvenskats och även personer, vilka till börden voro svenskar, inskrivits i församlingen, började gudstjänst hållas även på svenska språket.

Genom kungligt brev 16/10 1773 förordnades, att den ene av församlingens pastorer skulle predika på svenska, vilket innebar, att en svensk pastor ansattes 1774.

Från och med detta år fördes födelse-, vigsel- och dödböcker i dubbla exemplar, ett på tyska och ett på svenska. Flyttnings-, konfirmations- och kommunionlängder fördes tidvis separat för den tyskspråkiga respektive den svenskspråkiga avdelningen av församlingen. Övriga böcker voro gemensamma t.o.m. 30 april 1883.

Fr.o.m. 1852 förde den tyske kyrkoherden dessutom separata böcker för Kristine församlings tyska avdelning. Dessa återfinnas i Christinæ Tyska församlings arkiv. Vid genomförandet av den territoriella församlingsindelningen (påbjuden genom kungl. brev den 5 maj 1882 att träda i kraft den 1 maj 1883) bildades av Kristine församlings tyska avdelning en icke territoriell församling kallad Christinæ Tyska församling. Dessutom bildades en territoriell församling av Nordstadens kvarter väster om Gullbergsån och Mölndalsån och norr om Fattighusån och Stora Hamnkanalen till Göta älv. Den med staden år 1882 införlivade delen av Tingstadsvassen, tidigare tillhörande Backa församling, fördes även till Kristine församling. Dessa gränser bibehöllos vid den nya församlingsindelningen 1908. Kristine territoriella församling och Tyska församlingen skulle även efter 1 maj 1883 gemensamt förvalta de kassor och medel samt övriga angelägenheter, som varit gemensamma för den tidigare Kristine församlings båda avdelningar. Beträffande arkivalier för Kristine församlings tyska avdelning se förteckning över Christinæ Tyska församlings arkiv.

Rådhusrätt:
Göteborg

Stift:
Göteborg

Länkar:

Göteborgs Arkivguide om Kristine församling
NADSE/GLA/13187
Volymer från Göteborgs Kristine
Bildindex
BildnummerSidnumreringAID
Använd symbolen   för att öppna ett uppslag i ArkivDigital online. Du behöver ett abonnemang hos ArkivDigital och programmet ArkivDigital online version 1.4.2 eller senare installerat på din dator.
1 0000 v82445.b1  
2 0000 v82445.b2  
3 0000 v82445.b3  
4 0000 v82445.b4  
5 0002 v82445.b5.s2  
6 0004 v82445.b6.s4  
7 0006 v82445.b7.s6  
8 0008 v82445.b8.s8  
9 0010 v82445.b9.s10  
10 0012 v82445.b10.s12  
11 0014 v82445.b11.s14  
12 0016 v82445.b12.s16  
13 0018 v82445.b13.s18  
14 0020 v82445.b14.s20  
15 0022 v82445.b15.s22  
16 0024 v82445.b16.s24  
17 0026 v82445.b17.s26  
18 0028 v82445.b18.s28  
19 0030 v82445.b19.s30  
20 0032 v82445.b20.s32  
21 0034 v82445.b21.s34  
22 0036 v82445.b22.s36  
23 0038 v82445.b23.s38  
24 0040 v82445.b24.s40  
25 0042 v82445.b25.s42  
26 0044 v82445.b26.s44  
27 0046 v82445.b27.s46  
28 0048 v82445.b28.s48  
29 0050 v82445.b29.s50  
30 0052 v82445.b30.s52  
31 0054 v82445.b31.s54  
32 0056 v82445.b32.s56  
33 0058 v82445.b33.s58  
34 0060 v82445.b34.s60  
35 0062 v82445.b35.s62  
36 0064 v82445.b36.s64  
37 0066 v82445.b37.s66  
38 0068 v82445.b38.s68  
39 0070 v82445.b39.s70  
40 0072 v82445.b40.s72  
41 0074 v82445.b41.s74  
42 0076 v82445.b42.s76  
43 0078 v82445.b43.s78  
44 0080 v82445.b44.s80  
45 0082 v82445.b45.s82  
46 0084 v82445.b46.s84  
47 0086 v82445.b47.s86  
48 0088 v82445.b48.s88  
49 0090 v82445.b49.s90  
50 0092 v82445.b50.s92  
51 0094 v82445.b51.s94  
52 0096 v82445.b52.s96  
53 0098 v82445.b53.s98  
54 0100 v82445.b54.s100  
55 0102 v82445.b55.s102  
56 0104 v82445.b56.s104  
57 0106 v82445.b57.s106  
58 0108 v82445.b58.s108  
59 0110 v82445.b59.s110  
60 0112 v82445.b60.s112  
61 0114 v82445.b61.s114  
62 0116 v82445.b62.s116  
63 0118 v82445.b63.s118  
64 0120 v82445.b64.s120  
65 0122 v82445.b65.s122  
66 0124 v82445.b66.s124  
67 0126 v82445.b67.s126  
68 0128 v82445.b68.s128  
69 0130 v82445.b69.s130  
70 0132 v82445.b70.s132  
71 0134 v82445.b71.s134  
72 0136 v82445.b72.s136  
73 0138 v82445.b73.s138  
74 0140 v82445.b74.s140  
75 0142 v82445.b75.s142  
76 0144 v82445.b76.s144  
77 0146 v82445.b77.s146  
78 0148 v82445.b78.s148  
79 0150 v82445.b79.s150  
80 0152 v82445.b80.s152  
81 0154 v82445.b81.s154  
82 0000 v82445.b82  

ANTAL FÄRGBILDER

80 043 148

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgStarta programmet