Sök källhänvisning eller AID

Sökformulär

Göteborgs Kristine CIII:6 (1905-1919) (AID: v82447 Öppna, NAD: SE/GLA/13187)

Beskrivning av AID

Göteborgs Kristine CIII:6 
AIDv82447 
VolymtypFödelse- och dopbok för svenska avdelningen
Årtal1905-1919
Göteborgs Kristine
LänGöteborgs och Bohus län
LandskapVästergötland
ArkivtypFörsamling/Socken
InformationÅr 1623 erhöll tyskarna i Göteborg kungligt tillstånd att bilda en egen luthersk församling. Sedan en stor del av de till Göteborg inflyttade tyskarnas efterkommande hade försvenskats och även personer, vilka till börden voro svenskar, inskrivits i församlingen, började gudstjänst hållas även på svenska språket.

Genom kungligt brev 16/10 1773 förordnades, att den ene av församlingens pastorer skulle predika på svenska, vilket innebar, att en svensk pastor ansattes 1774.

Från och med detta år fördes födelse-, vigsel- och dödböcker i dubbla exemplar, ett på tyska och ett på svenska. Flyttnings-, konfirmations- och kommunionlängder fördes tidvis separat för den tyskspråkiga respektive den svenskspråkiga avdelningen av församlingen. Övriga böcker voro gemensamma t.o.m. 30 april 1883.

Fr.o.m. 1852 förde den tyske kyrkoherden dessutom separata böcker för Kristine församlings tyska avdelning. Dessa återfinnas i Christinæ Tyska församlings arkiv. Vid genomförandet av den territoriella församlingsindelningen (påbjuden genom kungl. brev den 5 maj 1882 att träda i kraft den 1 maj 1883) bildades av Kristine församlings tyska avdelning en icke territoriell församling kallad Christinæ Tyska församling. Dessutom bildades en territoriell församling av Nordstadens kvarter väster om Gullbergsån och Mölndalsån och norr om Fattighusån och Stora Hamnkanalen till Göta älv. Den med staden år 1882 införlivade delen av Tingstadsvassen, tidigare tillhörande Backa församling, fördes även till Kristine församling. Dessa gränser bibehöllos vid den nya församlingsindelningen 1908. Kristine territoriella församling och Tyska församlingen skulle även efter 1 maj 1883 gemensamt förvalta de kassor och medel samt övriga angelägenheter, som varit gemensamma för den tidigare Kristine församlings båda avdelningar. Beträffande arkivalier för Kristine församlings tyska avdelning se förteckning över Christinæ Tyska församlings arkiv.

Rådhusrätt:
Göteborg

Stift:
Göteborg

Länkar:

Göteborgs Arkivguide om Kristine församling
NADSE/GLA/13187
Volymer från Göteborgs Kristine
Bildindex
BildnummerSidnumreringAID
Använd symbolen   för att öppna ett uppslag i ArkivDigital online. Du behöver ett abonnemang hos ArkivDigital och programmet ArkivDigital online version 1.4.2 eller senare installerat på din dator.
1 0000 v82447.b1  
2 0000 v82447.b2  
3 0000 v82447.b3  
4 0000 v82447.b4  
5 0000 v82447.b5  
6 0000 v82447.b6  
7 0000 v82447.b7  
8 0000 v82447.b8  
9 0001 v82447.b9.s1  
10 0002 v82447.b10.s2  
11 0003 v82447.b11.s3  
12 0004 v82447.b12.s4  
13 0005 v82447.b13.s5  
14 0006 v82447.b14.s6  
15 0007 v82447.b15.s7  
16 0008 v82447.b16.s8  
17 0009 v82447.b17.s9  
18 0010 v82447.b18.s10  
19 0011 v82447.b19.s11  
20 0012 v82447.b20.s12  
21 0013 v82447.b21.s13  
22 0014 v82447.b22.s14  
23 0015 v82447.b23.s15  
24 0016 v82447.b24.s16  
25 0017 v82447.b25.s17  
26 0018 v82447.b26.s18  
27 0019 v82447.b27.s19  
28 0020 v82447.b28.s20  
29 0021 v82447.b29.s21  
30 0022 v82447.b30.s22  
31 0023 v82447.b31.s23  
32 0024 v82447.b32.s24  
33 0025 v82447.b33.s25  
34 0026 v82447.b34.s26  
35 0027 v82447.b35.s27  
36 0028 v82447.b36.s28  
37 0029 v82447.b37.s29  
38 0030 v82447.b38.s30  
39 0031 v82447.b39.s31  
40 0032 v82447.b40.s32  
41 0033 v82447.b41.s33  
42 0034 v82447.b42.s34  
43 0035 v82447.b43.s35  
44 0036 v82447.b44.s36  
45 0037 v82447.b45.s37  
46 0038 v82447.b46.s38  
47 0039 v82447.b47.s39  
48 0040 v82447.b48.s40  
49 0041 v82447.b49.s41  
50 0042 v82447.b50.s42  
51 0043 v82447.b51.s43  
52 0044 v82447.b52.s44  
53 0045 v82447.b53.s45  
54 0046 v82447.b54.s46  
55 0047 v82447.b55.s47  
56 0048 v82447.b56.s48  
57 0049 v82447.b57.s49  
58 0050 v82447.b58.s50  
59 0051 v82447.b59.s51  
60 0052 v82447.b60.s52  
61 0053 v82447.b61.s53  
62 0054 v82447.b62.s54  
63 0055 v82447.b63.s55  
64 0056 v82447.b64.s56  
65 0057 v82447.b65.s57  
66 0058 v82447.b66.s58  
67 0059 v82447.b67.s59  
68 0060 v82447.b68.s60  
69 0061 v82447.b69.s61  
70 0062 v82447.b70.s62  
71 0063 v82447.b71.s63  
72 0064 v82447.b72.s64  
73 0065 v82447.b73.s65  
74 0066 v82447.b74.s66  
75 0067 v82447.b75.s67  
76 0068 v82447.b76.s68  
77 0069 v82447.b77.s69  
78 0070 v82447.b78.s70  
79 0071 v82447.b79.s71  
80 0072 v82447.b80.s72  
81 0073 v82447.b81.s73  
82 0074 v82447.b82.s74  
83 0075 v82447.b83.s75  
84 0076 v82447.b84.s76  
85 0077 v82447.b85.s77  
86 0078 v82447.b86.s78  
87 0079 v82447.b87.s79  
88 0080 v82447.b88.s80  
89 0081 v82447.b89.s81  
90 0082 v82447.b90.s82  
91 0083 v82447.b91.s83  
92 0084 v82447.b92.s84  
93 0085 v82447.b93.s85  
94 0086 v82447.b94.s86  
95 0087 v82447.b95.s87  
96 0088 v82447.b96.s88  
97 0089 v82447.b97.s89  
98 0090 v82447.b98.s90  
99 0091 v82447.b99.s91  
100 0092 v82447.b100.s92  
101 0093 v82447.b101.s93  
102 0094 v82447.b102.s94  
103 0095 v82447.b103.s95  
104 0096 v82447.b104.s96  
105 0097 v82447.b105.s97  
106 0098 v82447.b106.s98  
107 0099 v82447.b107.s99  
108 0100 v82447.b108.s100  
109 0101 v82447.b109.s101  
110 0102 v82447.b110.s102  
111 0103 v82447.b111.s103  
112 0104 v82447.b112.s104  
113 0105 v82447.b113.s105  
114 0106 v82447.b114.s106  
115 0107 v82447.b115.s107  
116 0108 v82447.b116.s108  
117 0109 v82447.b117.s109  
118 0110 v82447.b118.s110  
119 0111 v82447.b119.s111  
120 0112 v82447.b120.s112  
121 0113 v82447.b121.s113  
122 0114 v82447.b122.s114  
123 0115 v82447.b123.s115  
124 0116 v82447.b124.s116  
125 0117 v82447.b125.s117  
126 0118 v82447.b126.s118  
127 0119 v82447.b127.s119  
128 0120 v82447.b128.s120  
129 0121 v82447.b129.s121  
130 0122 v82447.b130.s122  
131 0123 v82447.b131.s123  
132 0124 v82447.b132.s124  
133 0125 v82447.b133.s125  
134 0126 v82447.b134.s126  
135 0127 v82447.b135.s127  
136 0128 v82447.b136.s128  
137 0129 v82447.b137.s129  
138 0130 v82447.b138.s130  
139 0131 v82447.b139.s131  
140 0132 v82447.b140.s132  
141 0133 v82447.b141.s133  
142 0134 v82447.b142.s134  
143 0135 v82447.b143.s135  
144 0136 v82447.b144.s136  
145 0137 v82447.b145.s137  
146 0138 v82447.b146.s138  
147 0139 v82447.b147.s139  
148 0140 v82447.b148.s140  
149 0141 v82447.b149.s141  
150 0142 v82447.b150.s142  
151 0143 v82447.b151.s143  
152 0144 v82447.b152.s144  
153 0145 v82447.b153.s145  
154 0146 v82447.b154.s146  
155 0147 v82447.b155.s147  
156 0148 v82447.b156.s148  
157 0149 v82447.b157.s149  
158 0150 v82447.b158.s150  
159 0151 v82447.b159.s151  
160 0152 v82447.b160.s152  
161 0153 v82447.b161.s153  
162 0154 v82447.b162.s154  
163 0155 v82447.b163.s155  
164 0156 v82447.b164.s156  
165 0157 v82447.b165.s157  
166 0158 v82447.b166.s158  
167 0159 v82447.b167.s159  
168 0160 v82447.b168.s160  
169 0161 v82447.b169.s161  
170 0162 v82447.b170.s162  
171 0163 v82447.b171.s163  
172 0164 v82447.b172.s164  
173 0165 v82447.b173.s165  
174 0166 v82447.b174.s166  
175 0167 v82447.b175.s167  
176 0168 v82447.b176.s168  
177 0169 v82447.b177.s169  
178 0170 v82447.b178.s170  
179 0171 v82447.b179.s171  
180 0172 v82447.b180.s172  
181 0173 v82447.b181.s173  
182 0174 v82447.b182.s174  
183 0175 v82447.b183.s175  
184 0176 v82447.b184.s176  
185 0177 v82447.b185.s177  
186 0178 v82447.b186.s178  
187 0179 v82447.b187.s179  
188 0180 v82447.b188.s180  
189 0181 v82447.b189.s181  
190 0182 v82447.b190.s182  
191 0183 v82447.b191.s183  
192 0184 v82447.b192.s184  
193 0185 v82447.b193.s185  
194 0186 v82447.b194.s186  
195 0187 v82447.b195.s187  
196 0188 v82447.b196.s188  
197 0189 v82447.b197.s189  
198 0190 v82447.b198.s190  
199 0191 v82447.b199.s191  
200 0192 v82447.b200.s192  
201 0193 v82447.b201.s193  
202 0194 v82447.b202.s194  
203 0195 v82447.b203.s195  
204 0196 v82447.b204.s196  
205 0197 v82447.b205.s197  
206 0198 v82447.b206.s198  
207 0199 v82447.b207.s199  
208 0200 v82447.b208.s200  
209 0201 v82447.b209.s201  
210 0202 v82447.b210.s202  
211 0203 v82447.b211.s203  
212 0204 v82447.b212.s204  
213 0205 v82447.b213.s205  
214 0206 v82447.b214.s206  
215 0207 v82447.b215.s207  
216 0208 v82447.b216.s208  
217 0209 v82447.b217.s209  
218 0210 v82447.b218.s210  
219 0211 v82447.b219.s211  
220 0212 v82447.b220.s212  
221 0213 v82447.b221.s213  
222 0214 v82447.b222.s214  
223 0215 v82447.b223.s215  
224 0216 v82447.b224.s216  
225 0217 v82447.b225.s217  
226 0218 v82447.b226.s218  
227 0219 v82447.b227.s219  
228 0220 v82447.b228.s220  
229 0221 v82447.b229.s221  
230 0222 v82447.b230.s222  
231 0223 v82447.b231.s223  
232 0224 v82447.b232.s224  
233 0225 v82447.b233.s225  
234 0226 v82447.b234.s226  
235 0227 v82447.b235.s227  
236 0228 v82447.b236.s228  
237 0229 v82447.b237.s229  
238 0230 v82447.b238.s230  
239 0231 v82447.b239.s231  
240 0232 v82447.b240.s232  
241 0233 v82447.b241.s233  
242 0234 v82447.b242.s234  
243 0235 v82447.b243.s235  
244 0236 v82447.b244.s236  
245 0237 v82447.b245.s237  
246 0238 v82447.b246.s238  
247 0239 v82447.b247.s239  
248 0240 v82447.b248.s240  
249 0241 v82447.b249.s241  
250 0242 v82447.b250.s242  
251 0243 v82447.b251.s243  
252 0244 v82447.b252.s244  
253 0245 v82447.b253.s245  
254 0246 v82447.b254.s246  
255 0247 v82447.b255.s247  
256 0248 v82447.b256.s248  
257 0249 v82447.b257.s249  
258 0250 v82447.b258.s250  
259 0251 v82447.b259.s251  
260 0252 v82447.b260.s252  
261 0253 v82447.b261.s253  
262 0254 v82447.b262.s254  
263 0255 v82447.b263.s255  
264 0256 v82447.b264.s256  
265 0257 v82447.b265.s257  
266 0258 v82447.b266.s258  
267 0259 v82447.b267.s259  
268 0260 v82447.b268.s260  
269 0261 v82447.b269.s261  
270 0262 v82447.b270.s262  
271 0263 v82447.b271.s263  
272 0264 v82447.b272.s264  
273 0265 v82447.b273.s265  
274 0266 v82447.b274.s266  
275 0267 v82447.b275.s267  
276 0268 v82447.b276.s268  
277 0269 v82447.b277.s269  
278 0270 v82447.b278.s270  
279 0271 v82447.b279.s271  
280 0272 v82447.b280.s272  
281 0273 v82447.b281.s273  
282 0274 v82447.b282.s274  
283 0275 v82447.b283.s275  
284 0276 v82447.b284.s276  
285 0277 v82447.b285.s277  
286 0278 v82447.b286.s278  
287 0279 v82447.b287.s279  
288 0280 v82447.b288.s280  
289 0281 v82447.b289.s281  
290 0282 v82447.b290.s282  
291 0283 v82447.b291.s283  
292 0284 v82447.b292.s284  
293 0285 v82447.b293.s285  
294 0286 v82447.b294.s286  
295 0287 v82447.b295.s287  
296 0288 v82447.b296.s288  
297 0289 v82447.b297.s289  
298 0290 v82447.b298.s290  
299 0291 v82447.b299.s291  
300 0292 v82447.b300.s292  
301 0293 v82447.b301.s293  
302 0294 v82447.b302.s294  
303 0295 v82447.b303.s295  
304 0296 v82447.b304.s296  
305 0297 v82447.b305.s297  
306 0298 v82447.b306.s298  
307 0299 v82447.b307.s299  
308 0300 v82447.b308.s300  
309 0301 v82447.b309.s301  
310 0302 v82447.b310.s302  
311 0303 v82447.b311.s303  
312 0304 v82447.b312.s304  
313 0305 v82447.b313.s305  
314 0306 v82447.b314.s306  
315 0307 v82447.b315.s307  
316 0308 v82447.b316.s308  
317 0309 v82447.b317.s309  
318 0310 v82447.b318.s310  
319 0311 v82447.b319.s311  
320 0312 v82447.b320.s312  
321 0313 v82447.b321.s313  
322 0314 v82447.b322.s314  
323 0315 v82447.b323.s315  
324 0316 v82447.b324.s316  
325 0317 v82447.b325.s317  
326 0318 v82447.b326.s318  
327 0319 v82447.b327.s319  
328 0320 v82447.b328.s320  
329 0321 v82447.b329.s321  
330 0322 v82447.b330.s322  
331 0323 v82447.b331.s323  
332 0324 v82447.b332.s324  
333 0325 v82447.b333.s325  
334 0326 v82447.b334.s326  
335 0327 v82447.b335.s327  
336 0328 v82447.b336.s328  
337 0329 v82447.b337.s329  
338 0330 v82447.b338.s330  
339 0331 v82447.b339.s331  
340 0332 v82447.b340.s332  
341 0333 v82447.b341.s333  
342 0334 v82447.b342.s334  
343 0335 v82447.b343.s335  
344 0336 v82447.b344.s336  
345 0337 v82447.b345.s337  
346 0338 v82447.b346.s338  
347 0339 v82447.b347.s339  
348 0340 v82447.b348.s340  
349 0341 v82447.b349.s341  
350 0342 v82447.b350.s342  
351 0343 v82447.b351.s343  
352 0344 v82447.b352.s344  
353 0345 v82447.b353.s345  
354 0346 v82447.b354.s346  
355 0347 v82447.b355.s347  
356 0348 v82447.b356.s348  
357 0349 v82447.b357.s349  
358 0350 v82447.b358.s350  
359 0351 v82447.b359.s351  
360 0352 v82447.b360.s352  
361 0353 v82447.b361.s353  
362 0354 v82447.b362.s354  
363 0355 v82447.b363.s355  
364 0356 v82447.b364.s356  
365 0357 v82447.b365.s357  
366 0358 v82447.b366.s358  
367 0359 v82447.b367.s359  
368 0360 v82447.b368.s360  
369 0361 v82447.b369.s361  
370 0362 v82447.b370.s362  
371 0363 v82447.b371.s363  
372 0364 v82447.b372.s364  
373 0365 v82447.b373.s365  
374 0366 v82447.b374.s366  
375 0367 v82447.b375.s367  
376 0368 v82447.b376.s368  
377 0369 v82447.b377.s369  
378 0370 v82447.b378.s370  
379 0371 v82447.b379.s371  
380 0372 v82447.b380.s372  
381 0373 v82447.b381.s373  
382 0374 v82447.b382.s374  
383 0375 v82447.b383.s375  
384 0376 v82447.b384.s376  
385 0377 v82447.b385.s377  
386 0378 v82447.b386.s378  
387 0379 v82447.b387.s379  
388 0380 v82447.b388.s380  
389 0381 v82447.b389.s381  
390 0382 v82447.b390.s382  
391 0383 v82447.b391.s383  
392 0384 v82447.b392.s384  
393 0385 v82447.b393.s385  
394 0386 v82447.b394.s386  
395 0387 v82447.b395.s387  
396 0388 v82447.b396.s388  
397 0389 v82447.b397.s389  
398 0390 v82447.b398.s390  
399 0391 v82447.b399.s391  
400 0392 v82447.b400.s392  
401 0393 v82447.b401.s393  
402 0394 v82447.b402.s394  
403 0395 v82447.b403.s395  
404 0396 v82447.b404.s396  
405 0397 v82447.b405.s397  
406 0398 v82447.b406.s398  
407 0399 v82447.b407.s399  
408 0400 v82447.b408.s400  
409 0401 v82447.b409.s401  
410 0402 v82447.b410.s402  
411 0403 v82447.b411.s403  
412 0404 v82447.b412.s404  
413 0405 v82447.b413.s405  
414 0406 v82447.b414.s406  
415 0407 v82447.b415.s407  
416 0408 v82447.b416.s408  
417 0409 v82447.b417.s409  
418 0410 v82447.b418.s410  
419 0411 v82447.b419.s411  
420 0412 v82447.b420.s412  
421 0413 v82447.b421.s413  
422 0414 v82447.b422.s414  
423 0415 v82447.b423.s415  
424 0416 v82447.b424.s416  
425 0417 v82447.b425.s417  
426 0418 v82447.b426.s418  
427 0419 v82447.b427.s419  
428 0420 v82447.b428.s420  
429 0421 v82447.b429.s421  
430 0422 v82447.b430.s422  
431 0423 v82447.b431.s423  
432 0424 v82447.b432.s424  
433 0425 v82447.b433.s425  
434 0426 v82447.b434.s426  
435 0427 v82447.b435.s427  
436 0428 v82447.b436.s428  
437 0429 v82447.b437.s429  
438 0430 v82447.b438.s430  
439 0431 v82447.b439.s431  
440 0432 v82447.b440.s432  
441 0433 v82447.b441.s433  
442 0434 v82447.b442.s434  
443 0435 v82447.b443.s435  
444 0436 v82447.b444.s436  
445 0437 v82447.b445.s437  
446 0438 v82447.b446.s438  
447 0439 v82447.b447.s439  
448 0440 v82447.b448.s440  
449 0441 v82447.b449.s441  
450 0442 v82447.b450.s442  
451 0443 v82447.b451.s443  
452 0444 v82447.b452.s444  
453 0445 v82447.b453.s445  
454 0446 v82447.b454.s446  
455 0447 v82447.b455.s447  
456 0448 v82447.b456.s448  
457 0449 v82447.b457.s449  
458 0450 v82447.b458.s450  
459 0451 v82447.b459.s451  
460 0452 v82447.b460.s452  
461 0453 v82447.b461.s453  
462 0454 v82447.b462.s454  
463 0455 v82447.b463.s455  
464 0456 v82447.b464.s456  
465 0457 v82447.b465.s457  
466 0458 v82447.b466.s458  
467 0459 v82447.b467.s459  
468 0460 v82447.b468.s460  
469 0461 v82447.b469.s461  
470 0462 v82447.b470.s462  
471 0463 v82447.b471.s463  
472 0464 v82447.b472.s464  
473 0465 v82447.b473.s465  
474 0466 v82447.b474.s466  
475 0467 v82447.b475.s467  
476 0468 v82447.b476.s468  
477 0469 v82447.b477.s469  
478 0470 v82447.b478.s470  
479 0471 v82447.b479.s471  
480 0472 v82447.b480.s472  
481 0473 v82447.b481.s473  
482 0474 v82447.b482.s474  
483 0475 v82447.b483.s475  
484 0476 v82447.b484.s476  
485 0477 v82447.b485.s477  
486 0478 v82447.b486.s478  
487 0479 v82447.b487.s479  
488 0480 v82447.b488.s480  
489 0481 v82447.b489.s481  
490 0482 v82447.b490.s482  
491 0483 v82447.b491.s483  
492 0484 v82447.b492.s484  
493 0485 v82447.b493.s485  
494 0486 v82447.b494.s486  
495 0487 v82447.b495.s487  
496 0488 v82447.b496.s488  
497 0489 v82447.b497.s489  
498 0490 v82447.b498.s490  
499 0491 v82447.b499.s491  
500 0492 v82447.b500.s492  
501 0493 v82447.b501.s493  
502 0494 v82447.b502.s494  
503 0495 v82447.b503.s495  
504 0496 v82447.b504.s496  
505 0497 v82447.b505.s497  
506 0498 v82447.b506.s498  
507 0499 v82447.b507.s499  
508 0500 v82447.b508.s500  
509 0501 v82447.b509.s501  
510 0502 v82447.b510.s502  
511 0503 v82447.b511.s503  
512 0504 v82447.b512.s504  
513 0505 v82447.b513.s505  
514 0506 v82447.b514.s506  
515 0000 v82447.b515  
516 0000 v82447.b516  
517 0000 v82447.b517  
518 0000 v82447.b518  

ANTAL FÄRGBILDER

80 054 167

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgStarta programmet