Sök källhänvisning eller AID

Sökformulär

Göteborgs Kristine CIII:8 (1931-1937) (AID: v82449 Öppna, NAD: SE/GLA/13187)

Beskrivning av AID

Göteborgs Kristine CIII:8 
AIDv82449 
VolymtypFödelse- och dopbok för svenska avdelningen
Årtal1931-1937
InformationVolymen är förd fram till 1947, men bara fotad till och med 1937.
Göteborgs Kristine
LänGöteborgs och Bohus län
LandskapVästergötland
ArkivtypFörsamling/Socken
InformationÅr 1623 erhöll tyskarna i Göteborg kungligt tillstånd att bilda en egen luthersk församling. Sedan en stor del av de till Göteborg inflyttade tyskarnas efterkommande hade försvenskats och även personer, vilka till börden voro svenskar, inskrivits i församlingen, började gudstjänst hållas även på svenska språket.

Genom kungligt brev 16/10 1773 förordnades, att den ene av församlingens pastorer skulle predika på svenska, vilket innebar, att en svensk pastor ansattes 1774.

Från och med detta år fördes födelse-, vigsel- och dödböcker i dubbla exemplar, ett på tyska och ett på svenska. Flyttnings-, konfirmations- och kommunionlängder fördes tidvis separat för den tyskspråkiga respektive den svenskspråkiga avdelningen av församlingen. Övriga böcker voro gemensamma t.o.m. 30 april 1883.

Fr.o.m. 1852 förde den tyske kyrkoherden dessutom separata böcker för Kristine församlings tyska avdelning. Dessa återfinnas i Christinæ Tyska församlings arkiv. Vid genomförandet av den territoriella församlingsindelningen (påbjuden genom kungl. brev den 5 maj 1882 att träda i kraft den 1 maj 1883) bildades av Kristine församlings tyska avdelning en icke territoriell församling kallad Christinæ Tyska församling. Dessutom bildades en territoriell församling av Nordstadens kvarter väster om Gullbergsån och Mölndalsån och norr om Fattighusån och Stora Hamnkanalen till Göta älv. Den med staden år 1882 införlivade delen av Tingstadsvassen, tidigare tillhörande Backa församling, fördes även till Kristine församling. Dessa gränser bibehöllos vid den nya församlingsindelningen 1908. Kristine territoriella församling och Tyska församlingen skulle även efter 1 maj 1883 gemensamt förvalta de kassor och medel samt övriga angelägenheter, som varit gemensamma för den tidigare Kristine församlings båda avdelningar. Beträffande arkivalier för Kristine församlings tyska avdelning se förteckning över Christinæ Tyska församlings arkiv.

Rådhusrätt:
Göteborg

Stift:
Göteborg

Länkar:

Göteborgs Arkivguide om Kristine församling
NADSE/GLA/13187
Volymer från Göteborgs Kristine
Bildindex
BildnummerSidnumreringAID
Använd symbolen   för att öppna ett uppslag i ArkivDigital online. Du behöver ett abonnemang hos ArkivDigital och programmet ArkivDigital online version 1.4.2 eller senare installerat på din dator.
1 0000 v82449.b1  
2 0000 v82449.b2  
3 0000 v82449.b3  
4 0000 v82449.b4  
5 0001 v82449.b5.s1  
6 0002 v82449.b6.s2  
7 0003 v82449.b7.s3  
8 0004 v82449.b8.s4  
9 0005 v82449.b9.s5  
10 0006 v82449.b10.s6  
11 0007 v82449.b11.s7  
12 0008 v82449.b12.s8  
13 0009 v82449.b13.s9  
14 0010 v82449.b14.s10  
15 0011 v82449.b15.s11  
16 0012 v82449.b16.s12  
17 0013 v82449.b17.s13  
18 0014 v82449.b18.s14  
19 0015 v82449.b19.s15  
20 0016 v82449.b20.s16  
21 0017 v82449.b21.s17  
22 0018 v82449.b22.s18  
23 0019 v82449.b23.s19  
24 0020 v82449.b24.s20  
25 0021 v82449.b25.s21  
26 0022 v82449.b26.s22  
27 0023 v82449.b27.s23  
28 0024 v82449.b28.s24  
29 0025 v82449.b29.s25  
30 0026 v82449.b30.s26  
31 0027 v82449.b31.s27  
32 0028 v82449.b32.s28  
33 0029 v82449.b33.s29  
34 0030 v82449.b34.s30  
35 0031 v82449.b35.s31  
36 0032 v82449.b36.s32  
37 0033 v82449.b37.s33  
38 0034 v82449.b38.s34  
39 0035 v82449.b39.s35  
40 0036 v82449.b40.s36  
41 0037 v82449.b41.s37  
42 0038 v82449.b42.s38  
43 0039 v82449.b43.s39  
44 0040 v82449.b44.s40  
45 0041 v82449.b45.s41  
46 0042 v82449.b46.s42  
47 0043 v82449.b47.s43  
48 0044 v82449.b48.s44  
49 0045 v82449.b49.s45  
50 0046 v82449.b50.s46  
51 0047 v82449.b51.s47  
52 0048 v82449.b52.s48  
53 0049 v82449.b53.s49  
54 0050 v82449.b54.s50  
55 0051 v82449.b55.s51  
56 0052 v82449.b56.s52  
57 0053 v82449.b57.s53  
58 0054 v82449.b58.s54  
59 0055 v82449.b59.s55  
60 0056 v82449.b60.s56  
61 0057 v82449.b61.s57  
62 0058 v82449.b62.s58  
63 0059 v82449.b63.s59  
64 0060 v82449.b64.s60  
65 0061 v82449.b65.s61  
66 0062 v82449.b66.s62  
67 0063 v82449.b67.s63  
68 0064 v82449.b68.s64  
69 0065 v82449.b69.s65  
70 0066 v82449.b70.s66  
71 0067 v82449.b71.s67  
72 0068 v82449.b72.s68  
73 0069 v82449.b73.s69  
74 0070 v82449.b74.s70  
75 0071 v82449.b75.s71  
76 0072 v82449.b76.s72  
77 0073 v82449.b77.s73  
78 0074 v82449.b78.s74  
79 0075 v82449.b79.s75  
80 0076 v82449.b80.s76  
81 0077 v82449.b81.s77  
82 0078 v82449.b82.s78  
83 0079 v82449.b83.s79  
84 0080 v82449.b84.s80  
85 0081 v82449.b85.s81  
86 0082 v82449.b86.s82  
87 0083 v82449.b87.s83  
88 0084 v82449.b88.s84  
89 0085 v82449.b89.s85  
90 0086 v82449.b90.s86  
91 0087 v82449.b91.s87  
92 0088 v82449.b92.s88  
93 0089 v82449.b93.s89  
94 0090 v82449.b94.s90  
95 0091 v82449.b95.s91  
96 0092 v82449.b96.s92  
97 0093 v82449.b97.s93  
98 0094 v82449.b98.s94  
99 0095 v82449.b99.s95  
100 0096 v82449.b100.s96  
101 0097 v82449.b101.s97  
102 0098 v82449.b102.s98  
103 0099 v82449.b103.s99  
104 0100 v82449.b104.s100  
105 0101 v82449.b105.s101  
106 0102 v82449.b106.s102  
107 0103 v82449.b107.s103  
108 0104 v82449.b108.s104  
109 0105 v82449.b109.s105  
110 0106 v82449.b110.s106  
111 0107 v82449.b111.s107  
112 0108 v82449.b112.s108  
113 0109 v82449.b113.s109  
114 0110 v82449.b114.s110  
115 0111 v82449.b115.s111  
116 0112 v82449.b116.s112  
117 0113 v82449.b117.s113  
118 0114 v82449.b118.s114  
119 0115 v82449.b119.s115  
120 0116 v82449.b120.s116  
121 0117 v82449.b121.s117  
122 0118 v82449.b122.s118  
123 0119 v82449.b123.s119  
124 0120 v82449.b124.s120  
125 0121 v82449.b125.s121  
126 0122 v82449.b126.s122  
127 0123 v82449.b127.s123  
128 0124 v82449.b128.s124  
129 0125 v82449.b129.s125  
130 0126 v82449.b130.s126  
131 0127 v82449.b131.s127  
132 0128 v82449.b132.s128  
133 0129 v82449.b133.s129  
134 0130 v82449.b134.s130  
135 0131 v82449.b135.s131  
136 0132 v82449.b136.s132  
137 0133 v82449.b137.s133  
138 0134 v82449.b138.s134  
139 0135 v82449.b139.s135  
140 0136 v82449.b140.s136  
141 0137 v82449.b141.s137  
142 0138 v82449.b142.s138  
143 0139 v82449.b143.s139  
144 0140 v82449.b144.s140  
145 0141 v82449.b145.s141  
146 0142 v82449.b146.s142  
147 0143 v82449.b147.s143  
148 0144 v82449.b148.s144  
149 0145 v82449.b149.s145  
150 0146 v82449.b150.s146  
151 0147 v82449.b151.s147  
152 0148 v82449.b152.s148  
153 0149 v82449.b153.s149  
154 0150 v82449.b154.s150  
155 0151 v82449.b155.s151  
156 0000 v82449.b156  

ANTAL FÄRGBILDER

80 054 167

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgStarta programmet