Sök källhänvisning eller AID

Sökformulär

Göteborgs Kristine EIII:5 (1895-1905) (AID: v82450 Öppna, NAD: SE/GLA/13187)

Beskrivning av AID

Göteborgs Kristine EIII:5 
AIDv82450 
VolymtypLysnings- och vigselbok för den svenska avdelningen
Årtal1895-1905
Göteborgs Kristine
LänGöteborgs och Bohus län
LandskapVästergötland
ArkivtypFörsamling/Socken
InformationÅr 1623 erhöll tyskarna i Göteborg kungligt tillstånd att bilda en egen luthersk församling. Sedan en stor del av de till Göteborg inflyttade tyskarnas efterkommande hade försvenskats och även personer, vilka till börden voro svenskar, inskrivits i församlingen, började gudstjänst hållas även på svenska språket.

Genom kungligt brev 16/10 1773 förordnades, att den ene av församlingens pastorer skulle predika på svenska, vilket innebar, att en svensk pastor ansattes 1774.

Från och med detta år fördes födelse-, vigsel- och dödböcker i dubbla exemplar, ett på tyska och ett på svenska. Flyttnings-, konfirmations- och kommunionlängder fördes tidvis separat för den tyskspråkiga respektive den svenskspråkiga avdelningen av församlingen. Övriga böcker voro gemensamma t.o.m. 30 april 1883.

Fr.o.m. 1852 förde den tyske kyrkoherden dessutom separata böcker för Kristine församlings tyska avdelning. Dessa återfinnas i Christinæ Tyska församlings arkiv. Vid genomförandet av den territoriella församlingsindelningen (påbjuden genom kungl. brev den 5 maj 1882 att träda i kraft den 1 maj 1883) bildades av Kristine församlings tyska avdelning en icke territoriell församling kallad Christinæ Tyska församling. Dessutom bildades en territoriell församling av Nordstadens kvarter väster om Gullbergsån och Mölndalsån och norr om Fattighusån och Stora Hamnkanalen till Göta älv. Den med staden år 1882 införlivade delen av Tingstadsvassen, tidigare tillhörande Backa församling, fördes även till Kristine församling. Dessa gränser bibehöllos vid den nya församlingsindelningen 1908. Kristine territoriella församling och Tyska församlingen skulle även efter 1 maj 1883 gemensamt förvalta de kassor och medel samt övriga angelägenheter, som varit gemensamma för den tidigare Kristine församlings båda avdelningar. Beträffande arkivalier för Kristine församlings tyska avdelning se förteckning över Christinæ Tyska församlings arkiv.

Rådhusrätt:
Göteborg

Stift:
Göteborg

Länkar:

Göteborgs Arkivguide om Kristine församling
NADSE/GLA/13187
Volymer från Göteborgs Kristine
Bildindex
BildnummerSidnumreringAID
Använd symbolen   för att öppna ett uppslag i ArkivDigital online. Du behöver ett abonnemang hos ArkivDigital och programmet ArkivDigital online version 1.4.2 eller senare installerat på din dator.
1 0000 v82450.b1  
2 0000 v82450.b2  
3 0000 v82450.b3  
4 0000 v82450.b4  
5 0000 v82450.b5  
6 0000 v82450.b6  
7 0000 v82450.b7  
8 0000 v82450.b8  
9 0001 v82450.b9.s1  
10 0002 v82450.b10.s2  
11 0003 v82450.b11.s3  
12 0004 v82450.b12.s4  
13 0005 v82450.b13.s5  
14 0006 v82450.b14.s6  
15 0007 v82450.b15.s7  
16 0008 v82450.b16.s8  
17 0009 v82450.b17.s9  
18 0010 v82450.b18.s10  
19 0011 v82450.b19.s11  
20 0012 v82450.b20.s12  
21 0013 v82450.b21.s13  
22 0014 v82450.b22.s14  
23 0015 v82450.b23.s15  
24 0016 v82450.b24.s16  
25 0017 v82450.b25.s17  
26 0018 v82450.b26.s18  
27 0019 v82450.b27.s19  
28 0020 v82450.b28.s20  
29 0021 v82450.b29.s21  
30 0022 v82450.b30.s22  
31 0023 v82450.b31.s23  
32 0024 v82450.b32.s24  
33 0025 v82450.b33.s25  
34 0026 v82450.b34.s26  
35 0027 v82450.b35.s27  
36 0028 v82450.b36.s28  
37 0029 v82450.b37.s29  
38 0030 v82450.b38.s30  
39 0031 v82450.b39.s31  
40 0032 v82450.b40.s32  
41 0033 v82450.b41.s33  
42 0034 v82450.b42.s34  
43 0035 v82450.b43.s35  
44 0036 v82450.b44.s36  
45 0037 v82450.b45.s37  
46 0038 v82450.b46.s38  
47 0039 v82450.b47.s39  
48 0040 v82450.b48.s40  
49 0041 v82450.b49.s41  
50 0042 v82450.b50.s42  
51 0043 v82450.b51.s43  
52 0044 v82450.b52.s44  
53 0045 v82450.b53.s45  
54 0046 v82450.b54.s46  
55 0047 v82450.b55.s47  
56 0048 v82450.b56.s48  
57 0049 v82450.b57.s49  
58 0050 v82450.b58.s50  
59 0051 v82450.b59.s51  
60 0052 v82450.b60.s52  
61 0053 v82450.b61.s53  
62 0054 v82450.b62.s54  
63 0055 v82450.b63.s55  
64 0056 v82450.b64.s56  
65 0057 v82450.b65.s57  
66 0058 v82450.b66.s58  
67 0059 v82450.b67.s59  
68 0060 v82450.b68.s60  
69 0061 v82450.b69.s61  
70 0062 v82450.b70.s62  
71 0063 v82450.b71.s63  
72 0064 v82450.b72.s64  
73 0065 v82450.b73.s65  
74 0066 v82450.b74.s66  
75 0067 v82450.b75.s67  
76 0068 v82450.b76.s68  
77 0069 v82450.b77.s69  
78 0070 v82450.b78.s70  
79 0071 v82450.b79.s71  
80 0072 v82450.b80.s72  
81 0073 v82450.b81.s73  
82 0074 v82450.b82.s74  
83 0075 v82450.b83.s75  
84 0076 v82450.b84.s76  
85 0077 v82450.b85.s77  
86 0078 v82450.b86.s78  
87 0079 v82450.b87.s79  
88 0080 v82450.b88.s80  
89 0081 v82450.b89.s81  
90 0082 v82450.b90.s82  
91 0083 v82450.b91.s83  
92 0084 v82450.b92.s84  
93 0085 v82450.b93.s85  
94 0086 v82450.b94.s86  
95 0087 v82450.b95.s87  
96 0088 v82450.b96.s88  
97 0089 v82450.b97.s89  
98 0090 v82450.b98.s90  
99 0091 v82450.b99.s91  
100 0092 v82450.b100.s92  
101 0093 v82450.b101.s93  
102 0094 v82450.b102.s94  
103 0095 v82450.b103.s95  
104 0096 v82450.b104.s96  
105 0097 v82450.b105.s97  
106 0098 v82450.b106.s98  
107 0099 v82450.b107.s99  
108 0100 v82450.b108.s100  
109 0101 v82450.b109.s101  
110 0102 v82450.b110.s102  
111 0103 v82450.b111.s103  
112 0104 v82450.b112.s104  
113 0105 v82450.b113.s105  
114 0106 v82450.b114.s106  
115 0107 v82450.b115.s107  
116 0108 v82450.b116.s108  
117 0109 v82450.b117.s109  
118 0110 v82450.b118.s110  
119 0111 v82450.b119.s111  
120 0112 v82450.b120.s112  
121 0113 v82450.b121.s113  
122 0114 v82450.b122.s114  
123 0115 v82450.b123.s115  
124 0116 v82450.b124.s116  
125 0117 v82450.b125.s117  
126 0118 v82450.b126.s118  
127 0119 v82450.b127.s119  
128 0120 v82450.b128.s120  
129 0121 v82450.b129.s121  
130 0122 v82450.b130.s122  
131 0123 v82450.b131.s123  
132 0124 v82450.b132.s124  
133 0125 v82450.b133.s125  
134 0126 v82450.b134.s126  
135 0127 v82450.b135.s127  
136 0128 v82450.b136.s128  
137 0129 v82450.b137.s129  
138 0130 v82450.b138.s130  
139 0131 v82450.b139.s131  
140 0132 v82450.b140.s132  
141 0133 v82450.b141.s133  
142 0134 v82450.b142.s134  
143 0135 v82450.b143.s135  
144 0136 v82450.b144.s136  
145 0137 v82450.b145.s137  
146 0138 v82450.b146.s138  
147 0139 v82450.b147.s139  
148 0140 v82450.b148.s140  
149 0141 v82450.b149.s141  
150 0142 v82450.b150.s142  
151 0143 v82450.b151.s143  
152 0144 v82450.b152.s144  
153 0145 v82450.b153.s145  
154 0146 v82450.b154.s146  
155 0147 v82450.b155.s147  
156 0148 v82450.b156.s148  
157 0149 v82450.b157.s149  
158 0150 v82450.b158.s150  
159 0151 v82450.b159.s151  
160 0152 v82450.b160.s152  
161 0153 v82450.b161.s153  
162 0154 v82450.b162.s154  
163 0155 v82450.b163.s155  
164 0156 v82450.b164.s156  
165 0157 v82450.b165.s157  
166 0158 v82450.b166.s158  
167 0159 v82450.b167.s159  
168 0160 v82450.b168.s160  
169 0161 v82450.b169.s161  
170 0162 v82450.b170.s162  
171 0163 v82450.b171.s163  
172 0164 v82450.b172.s164  
173 0165 v82450.b173.s165  
174 0166 v82450.b174.s166  
175 0167 v82450.b175.s167  
176 0168 v82450.b176.s168  
177 0169 v82450.b177.s169  
178 0170 v82450.b178.s170  
179 0171 v82450.b179.s171  
180 0172 v82450.b180.s172  
181 0173 v82450.b181.s173  
182 0174 v82450.b182.s174  
183 0175 v82450.b183.s175  
184 0175a v82450.b184.s175a  
185 0176 v82450.b185.s176  
186 0177 v82450.b186.s177  
187 0178 v82450.b187.s178  
188 0179 v82450.b188.s179  
189 0000 v82450.b189  
190 0000 v82450.b190  

ANTAL FÄRGBILDER

80 043 148

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgStarta programmet