Sök källhänvisning eller AID

Sökformulär

Göteborgs Kristine EIII:6 (1906-1917) (AID: v82451 Öppna, NAD: SE/GLA/13187)

Beskrivning av AID

Göteborgs Kristine EIII:6 
AIDv82451 
VolymtypLysnings- och vigselbok för den svenska avdelningen
Årtal1906-1917
Göteborgs Kristine
LänGöteborgs och Bohus län
LandskapVästergötland
ArkivtypFörsamling/Socken
InformationÅr 1623 erhöll tyskarna i Göteborg kungligt tillstånd att bilda en egen luthersk församling. Sedan en stor del av de till Göteborg inflyttade tyskarnas efterkommande hade försvenskats och även personer, vilka till börden voro svenskar, inskrivits i församlingen, började gudstjänst hållas även på svenska språket.

Genom kungligt brev 16/10 1773 förordnades, att den ene av församlingens pastorer skulle predika på svenska, vilket innebar, att en svensk pastor ansattes 1774.

Från och med detta år fördes födelse-, vigsel- och dödböcker i dubbla exemplar, ett på tyska och ett på svenska. Flyttnings-, konfirmations- och kommunionlängder fördes tidvis separat för den tyskspråkiga respektive den svenskspråkiga avdelningen av församlingen. Övriga böcker voro gemensamma t.o.m. 30 april 1883.

Fr.o.m. 1852 förde den tyske kyrkoherden dessutom separata böcker för Kristine församlings tyska avdelning. Dessa återfinnas i Christinæ Tyska församlings arkiv. Vid genomförandet av den territoriella församlingsindelningen (påbjuden genom kungl. brev den 5 maj 1882 att träda i kraft den 1 maj 1883) bildades av Kristine församlings tyska avdelning en icke territoriell församling kallad Christinæ Tyska församling. Dessutom bildades en territoriell församling av Nordstadens kvarter väster om Gullbergsån och Mölndalsån och norr om Fattighusån och Stora Hamnkanalen till Göta älv. Den med staden år 1882 införlivade delen av Tingstadsvassen, tidigare tillhörande Backa församling, fördes även till Kristine församling. Dessa gränser bibehöllos vid den nya församlingsindelningen 1908. Kristine territoriella församling och Tyska församlingen skulle även efter 1 maj 1883 gemensamt förvalta de kassor och medel samt övriga angelägenheter, som varit gemensamma för den tidigare Kristine församlings båda avdelningar. Beträffande arkivalier för Kristine församlings tyska avdelning se förteckning över Christinæ Tyska församlings arkiv.

Rådhusrätt:
Göteborg

Stift:
Göteborg

Länkar:

Göteborgs Arkivguide om Kristine församling
NADSE/GLA/13187
Volymer från Göteborgs Kristine
Bildindex
BildnummerSidnumreringAID
Använd symbolen   för att öppna ett uppslag i ArkivDigital online. Du behöver ett abonnemang hos ArkivDigital och programmet ArkivDigital online version 1.4.2 eller senare installerat på din dator.
1 0000 v82451.b1  
2 0000 v82451.b2  
3 0000 v82451.b3  
4 0000 v82451.b4  
5 0000 v82451.b5  
6 0001 v82451.b6.s1  
7 0002 v82451.b7.s2  
8 0003 v82451.b8.s3  
9 0004 v82451.b9.s4  
10 0005 v82451.b10.s5  
11 0006 v82451.b11.s6  
12 0007 v82451.b12.s7  
13 0008 v82451.b13.s8  
14 0009 v82451.b14.s9  
15 0010 v82451.b15.s10  
16 0011 v82451.b16.s11  
17 0012 v82451.b17.s12  
18 0013 v82451.b18.s13  
19 0014 v82451.b19.s14  
20 0015 v82451.b20.s15  
21 0016 v82451.b21.s16  
22 0017 v82451.b22.s17  
23 0018 v82451.b23.s18  
24 0019 v82451.b24.s19  
25 0020 v82451.b25.s20  
26 0021 v82451.b26.s21  
27 0022 v82451.b27.s22  
28 0023 v82451.b28.s23  
29 0024 v82451.b29.s24  
30 0025 v82451.b30.s25  
31 0026 v82451.b31.s26  
32 0027 v82451.b32.s27  
33 0028 v82451.b33.s28  
34 0029 v82451.b34.s29  
35 0030 v82451.b35.s30  
36 0031 v82451.b36.s31  
37 0032 v82451.b37.s32  
38 0033 v82451.b38.s33  
39 0034 v82451.b39.s34  
40 0035 v82451.b40.s35  
41 0036 v82451.b41.s36  
42 0037 v82451.b42.s37  
43 0038 v82451.b43.s38  
44 0039 v82451.b44.s39  
45 0040 v82451.b45.s40  
46 0041 v82451.b46.s41  
47 0042 v82451.b47.s42  
48 0043 v82451.b48.s43  
49 0044 v82451.b49.s44  
50 0045 v82451.b50.s45  
51 0046 v82451.b51.s46  
52 0047 v82451.b52.s47  
53 0048 v82451.b53.s48  
54 0049 v82451.b54.s49  
55 0050 v82451.b55.s50  
56 0051 v82451.b56.s51  
57 0052 v82451.b57.s52  
58 0053 v82451.b58.s53  
59 0054 v82451.b59.s54  
60 0055 v82451.b60.s55  
61 0056 v82451.b61.s56  
62 0057 v82451.b62.s57  
63 0058 v82451.b63.s58  
64 0059 v82451.b64.s59  
65 0060 v82451.b65.s60  
66 0061 v82451.b66.s61  
67 0062 v82451.b67.s62  
68 0063 v82451.b68.s63  
69 0064 v82451.b69.s64  
70 0065 v82451.b70.s65  
71 0066 v82451.b71.s66  
72 0067 v82451.b72.s67  
73 0068 v82451.b73.s68  
74 0069 v82451.b74.s69  
75 0070 v82451.b75.s70  
76 0071 v82451.b76.s71  
77 0072 v82451.b77.s72  
78 0073 v82451.b78.s73  
79 0074 v82451.b79.s74  
80 0075 v82451.b80.s75  
81 0076 v82451.b81.s76  
82 0077 v82451.b82.s77  
83 0078 v82451.b83.s78  
84 0079 v82451.b84.s79  
85 0080 v82451.b85.s80  
86 0081 v82451.b86.s81  
87 0082 v82451.b87.s82  
88 0083 v82451.b88.s83  
89 0084 v82451.b89.s84  
90 0085 v82451.b90.s85  
91 0086 v82451.b91.s86  
92 0087 v82451.b92.s87  
93 0088 v82451.b93.s88  
94 0089 v82451.b94.s89  
95 0090 v82451.b95.s90  
96 0091 v82451.b96.s91  
97 0092 v82451.b97.s92  
98 0093 v82451.b98.s93  
99 0094 v82451.b99.s94  
100 0095 v82451.b100.s95  
101 0096 v82451.b101.s96  
102 0097 v82451.b102.s97  
103 0098 v82451.b103.s98  
104 0099 v82451.b104.s99  
105 0100 v82451.b105.s100  
106 0101 v82451.b106.s101  
107 0102 v82451.b107.s102  
108 0103 v82451.b108.s103  
109 0104 v82451.b109.s104  
110 0105 v82451.b110.s105  
111 0106 v82451.b111.s106  
112 0107 v82451.b112.s107  
113 0108 v82451.b113.s108  
114 0109 v82451.b114.s109  
115 0110 v82451.b115.s110  
116 0111 v82451.b116.s111  
117 0112 v82451.b117.s112  
118 0113 v82451.b118.s113  
119 0114 v82451.b119.s114  
120 0115 v82451.b120.s115  
121 0116 v82451.b121.s116  
122 0117 v82451.b122.s117  
123 0118 v82451.b123.s118  
124 0119 v82451.b124.s119  
125 0120 v82451.b125.s120  
126 0121 v82451.b126.s121  
127 0122 v82451.b127.s122  
128 0123 v82451.b128.s123  
129 0124 v82451.b129.s124  
130 0125 v82451.b130.s125  
131 0126 v82451.b131.s126  
132 0127 v82451.b132.s127  
133 0128 v82451.b133.s128  
134 0129 v82451.b134.s129  
135 0130 v82451.b135.s130  
136 0131 v82451.b136.s131  
137 0132 v82451.b137.s132  
138 0133 v82451.b138.s133  
139 0134 v82451.b139.s134  
140 0135 v82451.b140.s135  
141 0136 v82451.b141.s136  
142 0137 v82451.b142.s137  
143 0138 v82451.b143.s138  
144 0139 v82451.b144.s139  
145 0140 v82451.b145.s140  
146 0141 v82451.b146.s141  
147 0142 v82451.b147.s142  
148 0143 v82451.b148.s143  
149 0144 v82451.b149.s144  
150 0145 v82451.b150.s145  
151 0146 v82451.b151.s146  
152 0147 v82451.b152.s147  
153 0148 v82451.b153.s148  
154 0149 v82451.b154.s149  
155 0150 v82451.b155.s150  
156 0151 v82451.b156.s151  
157 0152 v82451.b157.s152  
158 0153 v82451.b158.s153  
159 0154 v82451.b159.s154  
160 0155 v82451.b160.s155  
161 0156 v82451.b161.s156  
162 0157 v82451.b162.s157  
163 0158 v82451.b163.s158  
164 0159 v82451.b164.s159  
165 0160 v82451.b165.s160  
166 0161 v82451.b166.s161  
167 0162 v82451.b167.s162  
168 0163 v82451.b168.s163  
169 0164 v82451.b169.s164  
170 0165 v82451.b170.s165  
171 0166 v82451.b171.s166  
172 0167 v82451.b172.s167  
173 0168 v82451.b173.s168  
174 0169 v82451.b174.s169  
175 0170 v82451.b175.s170  
176 0171 v82451.b176.s171  
177 0172 v82451.b177.s172  
178 0173 v82451.b178.s173  
179 0174 v82451.b179.s174  
180 0175 v82451.b180.s175  
181 0176 v82451.b181.s176  
182 0177 v82451.b182.s177  
183 0178 v82451.b183.s178  
184 0179 v82451.b184.s179  
185 0180 v82451.b185.s180  
186 0181 v82451.b186.s181  
187 0182 v82451.b187.s182  
188 0183 v82451.b188.s183  
189 0184 v82451.b189.s184  
190 0185 v82451.b190.s185  
191 0186 v82451.b191.s186  
192 0187 v82451.b192.s187  
193 0188 v82451.b193.s188  
194 0189 v82451.b194.s189  
195 0190 v82451.b195.s190  
196 0191 v82451.b196.s191  
197 0192 v82451.b197.s192  
198 0193 v82451.b198.s193  
199 0194 v82451.b199.s194  
200 0195 v82451.b200.s195  
201 0196 v82451.b201.s196  
202 0197 v82451.b202.s197  
203 0198 v82451.b203.s198  
204 0199 v82451.b204.s199  
205 0200 v82451.b205.s200  
206 0000 v82451.b206  
207 0000 v82451.b207  

ANTAL FÄRGBILDER

80 043 145

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgStarta programmet