Sök källhänvisning eller AID

Sökformulär

Göteborgs Kristine EIII:7 (1917-1932) (AID: v82452 Öppna, NAD: SE/GLA/13187)

Beskrivning av AID

Göteborgs Kristine EIII:7 
AIDv82452 
VolymtypLysnings- och vigselbok för den svenska avdelningen
Årtal1917-1932
Göteborgs Kristine
LänGöteborgs och Bohus län
LandskapVästergötland
ArkivtypFörsamling/Socken
InformationÅr 1623 erhöll tyskarna i Göteborg kungligt tillstånd att bilda en egen luthersk församling. Sedan en stor del av de till Göteborg inflyttade tyskarnas efterkommande hade försvenskats och även personer, vilka till börden voro svenskar, inskrivits i församlingen, började gudstjänst hållas även på svenska språket.

Genom kungligt brev 16/10 1773 förordnades, att den ene av församlingens pastorer skulle predika på svenska, vilket innebar, att en svensk pastor ansattes 1774.

Från och med detta år fördes födelse-, vigsel- och dödböcker i dubbla exemplar, ett på tyska och ett på svenska. Flyttnings-, konfirmations- och kommunionlängder fördes tidvis separat för den tyskspråkiga respektive den svenskspråkiga avdelningen av församlingen. Övriga böcker voro gemensamma t.o.m. 30 april 1883.

Fr.o.m. 1852 förde den tyske kyrkoherden dessutom separata böcker för Kristine församlings tyska avdelning. Dessa återfinnas i Christinæ Tyska församlings arkiv. Vid genomförandet av den territoriella församlingsindelningen (påbjuden genom kungl. brev den 5 maj 1882 att träda i kraft den 1 maj 1883) bildades av Kristine församlings tyska avdelning en icke territoriell församling kallad Christinæ Tyska församling. Dessutom bildades en territoriell församling av Nordstadens kvarter väster om Gullbergsån och Mölndalsån och norr om Fattighusån och Stora Hamnkanalen till Göta älv. Den med staden år 1882 införlivade delen av Tingstadsvassen, tidigare tillhörande Backa församling, fördes även till Kristine församling. Dessa gränser bibehöllos vid den nya församlingsindelningen 1908. Kristine territoriella församling och Tyska församlingen skulle även efter 1 maj 1883 gemensamt förvalta de kassor och medel samt övriga angelägenheter, som varit gemensamma för den tidigare Kristine församlings båda avdelningar. Beträffande arkivalier för Kristine församlings tyska avdelning se förteckning över Christinæ Tyska församlings arkiv.

Rådhusrätt:
Göteborg

Stift:
Göteborg

Länkar:

Göteborgs Arkivguide om Kristine församling
NADSE/GLA/13187
Volymer från Göteborgs Kristine
Bildindex
BildnummerSidnumreringAID
Använd symbolen   för att öppna ett uppslag i ArkivDigital online. Du behöver ett abonnemang hos ArkivDigital och programmet ArkivDigital online version 1.4.2 eller senare installerat på din dator.
1 0000 v82452.b1  
2 0000 v82452.b2  
3 0000 v82452.b3  
4 0001 v82452.b4.s1  
5 0002 v82452.b5.s2  
6 0003 v82452.b6.s3  
7 0004 v82452.b7.s4  
8 0005 v82452.b8.s5  
9 0006 v82452.b9.s6  
10 0007 v82452.b10.s7  
11 0008 v82452.b11.s8  
12 0009 v82452.b12.s9  
13 0010 v82452.b13.s10  
14 0011 v82452.b14.s11  
15 0012 v82452.b15.s12  
16 0013 v82452.b16.s13  
17 0014 v82452.b17.s14  
18 0015 v82452.b18.s15  
19 0016 v82452.b19.s16  
20 0017 v82452.b20.s17  
21 0018 v82452.b21.s18  
22 0019 v82452.b22.s19  
23 0020 v82452.b23.s20  
24 0021 v82452.b24.s21  
25 0022 v82452.b25.s22  
26 0023 v82452.b26.s23  
27 0024 v82452.b27.s24  
28 0025 v82452.b28.s25  
29 0026 v82452.b29.s26  
30 0027 v82452.b30.s27  
31 0028 v82452.b31.s28  
32 0029 v82452.b32.s29  
33 0030 v82452.b33.s30  
34 0031 v82452.b34.s31  
35 0032 v82452.b35.s32  
36 0033 v82452.b36.s33  
37 0034 v82452.b37.s34  
38 0035 v82452.b38.s35  
39 0036 v82452.b39.s36  
40 0037 v82452.b40.s37  
41 0038 v82452.b41.s38  
42 0039 v82452.b42.s39  
43 0040 v82452.b43.s40  
44 0041 v82452.b44.s41  
45 0042 v82452.b45.s42  
46 0043 v82452.b46.s43  
47 0044 v82452.b47.s44  
48 0045 v82452.b48.s45  
49 0046 v82452.b49.s46  
50 0047 v82452.b50.s47  
51 0048 v82452.b51.s48  
52 0049 v82452.b52.s49  
53 0050 v82452.b53.s50  
54 0051 v82452.b54.s51  
55 0052 v82452.b55.s52  
56 0053 v82452.b56.s53  
57 0054 v82452.b57.s54  
58 0055 v82452.b58.s55  
59 0056 v82452.b59.s56  
60 0057 v82452.b60.s57  
61 0058 v82452.b61.s58  
62 0059 v82452.b62.s59  
63 0060 v82452.b63.s60  
64 0061 v82452.b64.s61  
65 0062 v82452.b65.s62  
66 0063 v82452.b66.s63  
67 0064 v82452.b67.s64  
68 0065 v82452.b68.s65  
69 0066 v82452.b69.s66  
70 0067 v82452.b70.s67  
71 0068 v82452.b71.s68  
72 0069 v82452.b72.s69  
73 0070 v82452.b73.s70  
74 0071 v82452.b74.s71  
75 0072 v82452.b75.s72  
76 0073 v82452.b76.s73  
77 0074 v82452.b77.s74  
78 0075 v82452.b78.s75  
79 0076 v82452.b79.s76  
80 0077 v82452.b80.s77  
81 0078 v82452.b81.s78  
82 0079 v82452.b82.s79  
83 0080 v82452.b83.s80  
84 0081 v82452.b84.s81  
85 0082 v82452.b85.s82  
86 0083 v82452.b86.s83  
87 0084 v82452.b87.s84  
88 0085 v82452.b88.s85  
89 0086 v82452.b89.s86  
90 0087 v82452.b90.s87  
91 0088 v82452.b91.s88  
92 0089 v82452.b92.s89  
93 0090 v82452.b93.s90  
94 0091 v82452.b94.s91  
95 0092 v82452.b95.s92  
96 0093 v82452.b96.s93  
97 0094 v82452.b97.s94  
98 0095 v82452.b98.s95  
99 0096 v82452.b99.s96  
100 0097 v82452.b100.s97  
101 0098 v82452.b101.s98  
102 0099 v82452.b102.s99  
103 0100 v82452.b103.s100  
104 0101 v82452.b104.s101  
105 0102 v82452.b105.s102  
106 0103 v82452.b106.s103  
107 0104 v82452.b107.s104  
108 0105 v82452.b108.s105  
109 0106 v82452.b109.s106  
110 0107 v82452.b110.s107  
111 0108 v82452.b111.s108  
112 0109 v82452.b112.s109  
113 0110 v82452.b113.s110  
114 0111 v82452.b114.s111  
115 0112 v82452.b115.s112  
116 0113 v82452.b116.s113  
117 0114 v82452.b117.s114  
118 0115 v82452.b118.s115  
119 0116 v82452.b119.s116  
120 0117 v82452.b120.s117  
121 0118 v82452.b121.s118  
122 0119 v82452.b122.s119  
123 0120 v82452.b123.s120  
124 0121 v82452.b124.s121  
125 0122 v82452.b125.s122  
126 0123 v82452.b126.s123  
127 0124 v82452.b127.s124  
128 0125 v82452.b128.s125  
129 0126 v82452.b129.s126  
130 0127 v82452.b130.s127  
131 0128 v82452.b131.s128  
132 0129 v82452.b132.s129  
133 0130 v82452.b133.s130  
134 0131 v82452.b134.s131  
135 0132 v82452.b135.s132  
136 0133 v82452.b136.s133  
137 0134 v82452.b137.s134  
138 0135 v82452.b138.s135  
139 0136 v82452.b139.s136  
140 0137 v82452.b140.s137  
141 0138 v82452.b141.s138  
142 0139 v82452.b142.s139  
143 0140 v82452.b143.s140  
144 0141 v82452.b144.s141  
145 0142 v82452.b145.s142  
146 0143 v82452.b146.s143  
147 0144 v82452.b147.s144  
148 0145 v82452.b148.s145  
149 0146 v82452.b149.s146  
150 0147 v82452.b150.s147  
151 0148 v82452.b151.s148  
152 0149 v82452.b152.s149  
153 0150 v82452.b153.s150  
154 0151 v82452.b154.s151  
155 0152 v82452.b155.s152  
156 0153 v82452.b156.s153  
157 0154 v82452.b157.s154  
158 0155 v82452.b158.s155  
159 0156 v82452.b159.s156  
160 0157 v82452.b160.s157  
161 0158 v82452.b161.s158  
162 0159 v82452.b162.s159  
163 0160 v82452.b163.s160  
164 0161 v82452.b164.s161  
165 0162 v82452.b165.s162  
166 0163 v82452.b166.s163  
167 0164 v82452.b167.s164  
168 0165 v82452.b168.s165  
169 0166 v82452.b169.s166  
170 0167 v82452.b170.s167  
171 0168 v82452.b171.s168  
172 0169 v82452.b172.s169  
173 0170 v82452.b173.s170  
174 0171 v82452.b174.s171  
175 0172 v82452.b175.s172  
176 0173 v82452.b176.s173  
177 0174 v82452.b177.s174  
178 0175 v82452.b178.s175  
179 0176 v82452.b179.s176  
180 0177 v82452.b180.s177  
181 0178 v82452.b181.s178  
182 0179 v82452.b182.s179  
183 0180 v82452.b183.s180  
184 0181 v82452.b184.s181  
185 0182 v82452.b185.s182  
186 0183 v82452.b186.s183  
187 0184 v82452.b187.s184  
188 0185 v82452.b188.s185  
189 0186 v82452.b189.s186  
190 0187 v82452.b190.s187  
191 0188 v82452.b191.s188  
192 0189 v82452.b192.s189  
193 0190 v82452.b193.s190  
194 0191 v82452.b194.s191  
195 0192 v82452.b195.s192  
196 0193 v82452.b196.s193  
197 0194 v82452.b197.s194  
198 0195 v82452.b198.s195  
199 0196 v82452.b199.s196  
200 0197 v82452.b200.s197  
201 0198 v82452.b201.s198  
202 0199 v82452.b202.s199  
203 0200 v82452.b203.s200  
204 0201 v82452.b204.s201  
205 0202 v82452.b205.s202  
206 0203 v82452.b206.s203  
207 0204 v82452.b207.s204  
208 0205 v82452.b208.s205  
209 0206 v82452.b209.s206  
210 0207 v82452.b210.s207  
211 0208 v82452.b211.s208  
212 0209 v82452.b212.s209  
213 0210 v82452.b213.s210  
214 0211 v82452.b214.s211  
215 0212 v82452.b215.s212  
216 0213 v82452.b216.s213  
217 0214 v82452.b217.s214  
218 0215 v82452.b218.s215  
219 0216 v82452.b219.s216  
220 0217 v82452.b220.s217  
221 0218 v82452.b221.s218  
222 0219 v82452.b222.s219  
223 0220 v82452.b223.s220  
224 0221 v82452.b224.s221  
225 0222 v82452.b225.s222  
226 0223 v82452.b226.s223  
227 0224 v82452.b227.s224  
228 0225 v82452.b228.s225  
229 0226 v82452.b229.s226  
230 0227 v82452.b230.s227  
231 0228 v82452.b231.s228  
232 0229 v82452.b232.s229  
233 0230 v82452.b233.s230  
234 0231 v82452.b234.s231  
235 0232 v82452.b235.s232  
236 0233 v82452.b236.s233  
237 0234 v82452.b237.s234  
238 0235 v82452.b238.s235  
239 0236 v82452.b239.s236  
240 0237 v82452.b240.s237  
241 0238 v82452.b241.s238  
242 0239 v82452.b242.s239  
243 0240 v82452.b243.s240  
244 0241 v82452.b244.s241  
245 0242 v82452.b245.s242  
246 0243 v82452.b246.s243  
247 0244 v82452.b247.s244  
248 0245 v82452.b248.s245  
249 0246 v82452.b249.s246  
250 0247 v82452.b250.s247  
251 0248 v82452.b251.s248  
252 0249 v82452.b252.s249  
253 0250 v82452.b253.s250  
254 0251 v82452.b254.s251  
255 0252 v82452.b255.s252  

ANTAL FÄRGBILDER

80 043 148

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgStarta programmet