Sök källhänvisning eller AID

Sökformulär

Göteborgs Kristine EIII:8 (1932-1937) (AID: v82453 Öppna, NAD: SE/GLA/13187)

Beskrivning av AID

Göteborgs Kristine EIII:8 
AIDv82453 
VolymtypLysnings- och vigselbok för den svenska avdelningen
Årtal1932-1937
InformationVolymen är förd fram till 1943, men bara fotad till och med 1937.
Göteborgs Kristine
LänGöteborgs och Bohus län
LandskapVästergötland
ArkivtypFörsamling/Socken
InformationÅr 1623 erhöll tyskarna i Göteborg kungligt tillstånd att bilda en egen luthersk församling. Sedan en stor del av de till Göteborg inflyttade tyskarnas efterkommande hade försvenskats och även personer, vilka till börden voro svenskar, inskrivits i församlingen, började gudstjänst hållas även på svenska språket.

Genom kungligt brev 16/10 1773 förordnades, att den ene av församlingens pastorer skulle predika på svenska, vilket innebar, att en svensk pastor ansattes 1774.

Från och med detta år fördes födelse-, vigsel- och dödböcker i dubbla exemplar, ett på tyska och ett på svenska. Flyttnings-, konfirmations- och kommunionlängder fördes tidvis separat för den tyskspråkiga respektive den svenskspråkiga avdelningen av församlingen. Övriga böcker voro gemensamma t.o.m. 30 april 1883.

Fr.o.m. 1852 förde den tyske kyrkoherden dessutom separata böcker för Kristine församlings tyska avdelning. Dessa återfinnas i Christinæ Tyska församlings arkiv. Vid genomförandet av den territoriella församlingsindelningen (påbjuden genom kungl. brev den 5 maj 1882 att träda i kraft den 1 maj 1883) bildades av Kristine församlings tyska avdelning en icke territoriell församling kallad Christinæ Tyska församling. Dessutom bildades en territoriell församling av Nordstadens kvarter väster om Gullbergsån och Mölndalsån och norr om Fattighusån och Stora Hamnkanalen till Göta älv. Den med staden år 1882 införlivade delen av Tingstadsvassen, tidigare tillhörande Backa församling, fördes även till Kristine församling. Dessa gränser bibehöllos vid den nya församlingsindelningen 1908. Kristine territoriella församling och Tyska församlingen skulle även efter 1 maj 1883 gemensamt förvalta de kassor och medel samt övriga angelägenheter, som varit gemensamma för den tidigare Kristine församlings båda avdelningar. Beträffande arkivalier för Kristine församlings tyska avdelning se förteckning över Christinæ Tyska församlings arkiv.

Rådhusrätt:
Göteborg

Stift:
Göteborg

Länkar:

Göteborgs Arkivguide om Kristine församling
NADSE/GLA/13187
Volymer från Göteborgs Kristine
Bildindex
BildnummerSidnumreringAID
Använd symbolen   för att öppna ett uppslag i ArkivDigital online. Du behöver ett abonnemang hos ArkivDigital och programmet ArkivDigital online version 1.4.2 eller senare installerat på din dator.
1 0000 v82453.b1  
2 0000 v82453.b2  
3 0000 v82453.b3  
4 0000 v82453.b4  
5 0001 v82453.b5.s1  
6 0002 v82453.b6.s2  
7 0003 v82453.b7.s3  
8 0004 v82453.b8.s4  
9 0005 v82453.b9.s5  
10 0006 v82453.b10.s6  
11 0007 v82453.b11.s7  
12 0008 v82453.b12.s8  
13 0009 v82453.b13.s9  
14 0010 v82453.b14.s10  
15 0011 v82453.b15.s11  
16 0012 v82453.b16.s12  
17 0013 v82453.b17.s13  
18 0014 v82453.b18.s14  
19 0015 v82453.b19.s15  
20 0016 v82453.b20.s16  
21 0017 v82453.b21.s17  
22 0018 v82453.b22.s18  
23 0019 v82453.b23.s19  
24 0020 v82453.b24.s20  
25 0021 v82453.b25.s21  
26 0022 v82453.b26.s22  
27 0023 v82453.b27.s23  
28 0024 v82453.b28.s24  
29 0025 v82453.b29.s25  
30 0026 v82453.b30.s26  
31 0027 v82453.b31.s27  
32 0028 v82453.b32.s28  
33 0029 v82453.b33.s29  
34 0030 v82453.b34.s30  
35 0031 v82453.b35.s31  
36 0032 v82453.b36.s32  
37 0033 v82453.b37.s33  
38 0034 v82453.b38.s34  
39 0035 v82453.b39.s35  
40 0036 v82453.b40.s36  
41 0037 v82453.b41.s37  
42 0038 v82453.b42.s38  
43 0039 v82453.b43.s39  
44 0040 v82453.b44.s40  
45 0041 v82453.b45.s41  
46 0042 v82453.b46.s42  
47 0043 v82453.b47.s43  
48 0044 v82453.b48.s44  
49 0045 v82453.b49.s45  
50 0046 v82453.b50.s46  
51 0047 v82453.b51.s47  
52 0048 v82453.b52.s48  
53 0049 v82453.b53.s49  
54 0050 v82453.b54.s50  
55 0051 v82453.b55.s51  
56 0052 v82453.b56.s52  
57 0053 v82453.b57.s53  
58 0054 v82453.b58.s54  
59 0055 v82453.b59.s55  
60 0056 v82453.b60.s56  
61 0057 v82453.b61.s57  
62 0058 v82453.b62.s58  
63 0059 v82453.b63.s59  
64 0060 v82453.b64.s60  
65 0061 v82453.b65.s61  
66 0062 v82453.b66.s62  
67 0063 v82453.b67.s63  
68 0064 v82453.b68.s64  
69 0065 v82453.b69.s65  
70 0066 v82453.b70.s66  
71 0067 v82453.b71.s67  
72 0068 v82453.b72.s68  
73 0069 v82453.b73.s69  
74 0070 v82453.b74.s70  
75 0071 v82453.b75.s71  
76 0072 v82453.b76.s72  
77 0073 v82453.b77.s73  
78 0074 v82453.b78.s74  
79 0075 v82453.b79.s75  
80 0076 v82453.b80.s76  
81 0077 v82453.b81.s77  
82 0078 v82453.b82.s78  
83 0079 v82453.b83.s79  
84 0080 v82453.b84.s80  
85 0081 v82453.b85.s81  
86 0082 v82453.b86.s82  
87 0083 v82453.b87.s83  
88 0084 v82453.b88.s84  
89 0085 v82453.b89.s85  
90 0086 v82453.b90.s86  
91 0087 v82453.b91.s87  
92 0088 v82453.b92.s88  
93 0089 v82453.b93.s89  
94 0090 v82453.b94.s90  
95 0091 v82453.b95.s91  
96 0092 v82453.b96.s92  
97 0093 v82453.b97.s93  
98 0094 v82453.b98.s94  
99 0095 v82453.b99.s95  
100 0000 v82453.b100  

ANTAL FÄRGBILDER

80 043 148

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgStarta programmet