Sök källhänvisning eller AID

Sökformulär

Göteborgs Kristine FIII:4 (1895-1905) (AID: v82454 Öppna, NAD: SE/GLA/13187)

Beskrivning av AID

Göteborgs Kristine FIII:4 
AIDv82454 
VolymtypDöd- och begravningsbok för svenska avdelningen
Årtal1895-1905
Göteborgs Kristine
LänGöteborgs och Bohus län
LandskapVästergötland
ArkivtypFörsamling/Socken
InformationÅr 1623 erhöll tyskarna i Göteborg kungligt tillstånd att bilda en egen luthersk församling. Sedan en stor del av de till Göteborg inflyttade tyskarnas efterkommande hade försvenskats och även personer, vilka till börden voro svenskar, inskrivits i församlingen, började gudstjänst hållas även på svenska språket.

Genom kungligt brev 16/10 1773 förordnades, att den ene av församlingens pastorer skulle predika på svenska, vilket innebar, att en svensk pastor ansattes 1774.

Från och med detta år fördes födelse-, vigsel- och dödböcker i dubbla exemplar, ett på tyska och ett på svenska. Flyttnings-, konfirmations- och kommunionlängder fördes tidvis separat för den tyskspråkiga respektive den svenskspråkiga avdelningen av församlingen. Övriga böcker voro gemensamma t.o.m. 30 april 1883.

Fr.o.m. 1852 förde den tyske kyrkoherden dessutom separata böcker för Kristine församlings tyska avdelning. Dessa återfinnas i Christinæ Tyska församlings arkiv. Vid genomförandet av den territoriella församlingsindelningen (påbjuden genom kungl. brev den 5 maj 1882 att träda i kraft den 1 maj 1883) bildades av Kristine församlings tyska avdelning en icke territoriell församling kallad Christinæ Tyska församling. Dessutom bildades en territoriell församling av Nordstadens kvarter väster om Gullbergsån och Mölndalsån och norr om Fattighusån och Stora Hamnkanalen till Göta älv. Den med staden år 1882 införlivade delen av Tingstadsvassen, tidigare tillhörande Backa församling, fördes även till Kristine församling. Dessa gränser bibehöllos vid den nya församlingsindelningen 1908. Kristine territoriella församling och Tyska församlingen skulle även efter 1 maj 1883 gemensamt förvalta de kassor och medel samt övriga angelägenheter, som varit gemensamma för den tidigare Kristine församlings båda avdelningar. Beträffande arkivalier för Kristine församlings tyska avdelning se förteckning över Christinæ Tyska församlings arkiv.

Rådhusrätt:
Göteborg

Stift:
Göteborg

Länkar:

Göteborgs Arkivguide om Kristine församling
NADSE/GLA/13187
Volymer från Göteborgs Kristine
Bildindex
BildnummerSidnumreringAID
Använd symbolen   för att öppna ett uppslag i ArkivDigital online. Du behöver ett abonnemang hos ArkivDigital och programmet ArkivDigital online version 1.4.2 eller senare installerat på din dator.
1 0000 v82454.b1  
2 0000 v82454.b2  
3 0000 v82454.b3  
4 0000 v82454.b4  
5 0000 v82454.b5  
6 0000 v82454.b6  
7 0000 v82454.b7  
8 0000 v82454.b8  
9 0001 v82454.b9.s1  
10 0002 v82454.b10.s2  
11 0003 v82454.b11.s3  
12 0004 v82454.b12.s4  
13 0005 v82454.b13.s5  
14 0006 v82454.b14.s6  
15 0007 v82454.b15.s7  
16 0008 v82454.b16.s8  
17 0009 v82454.b17.s9  
18 0010 v82454.b18.s10  
19 0011 v82454.b19.s11  
20 0012 v82454.b20.s12  
21 0013 v82454.b21.s13  
22 0014 v82454.b22.s14  
23 0015 v82454.b23.s15  
24 0016 v82454.b24.s16  
25 0017 v82454.b25.s17  
26 0018 v82454.b26.s18  
27 0019 v82454.b27.s19  
28 0020 v82454.b28.s20  
29 0021 v82454.b29.s21  
30 0022 v82454.b30.s22  
31 0023 v82454.b31.s23  
32 0024 v82454.b32.s24  
33 0025 v82454.b33.s25  
34 0026 v82454.b34.s26  
35 0027 v82454.b35.s27  
36 0028 v82454.b36.s28  
37 0029 v82454.b37.s29  
38 0030 v82454.b38.s30  
39 0031 v82454.b39.s31  
40 0032 v82454.b40.s32  
41 0033 v82454.b41.s33  
42 0034 v82454.b42.s34  
43 0035 v82454.b43.s35  
44 0036 v82454.b44.s36  
45 0037 v82454.b45.s37  
46 0038 v82454.b46.s38  
47 0039 v82454.b47.s39  
48 0040 v82454.b48.s40  
49 0041 v82454.b49.s41  
50 0042 v82454.b50.s42  
51 0043 v82454.b51.s43  
52 0044 v82454.b52.s44  
53 0045 v82454.b53.s45  
54 0046 v82454.b54.s46  
55 0047 v82454.b55.s47  
56 0048 v82454.b56.s48  
57 0049 v82454.b57.s49  
58 0050 v82454.b58.s50  
59 0051 v82454.b59.s51  
60 0052 v82454.b60.s52  
61 0053 v82454.b61.s53  
62 0054 v82454.b62.s54  
63 0055 v82454.b63.s55  
64 0056 v82454.b64.s56  
65 0057 v82454.b65.s57  
66 0058 v82454.b66.s58  
67 0059 v82454.b67.s59  
68 0060 v82454.b68.s60  
69 0061 v82454.b69.s61  
70 0062 v82454.b70.s62  
71 0063 v82454.b71.s63  
72 0064 v82454.b72.s64  
73 0065 v82454.b73.s65  
74 0066 v82454.b74.s66  
75 0067 v82454.b75.s67  
76 0068 v82454.b76.s68  
77 0069 v82454.b77.s69  
78 0070 v82454.b78.s70  
79 0071 v82454.b79.s71  
80 0072 v82454.b80.s72  
81 0073 v82454.b81.s73  
82 0074 v82454.b82.s74  
83 0075 v82454.b83.s75  
84 0076 v82454.b84.s76  
85 0077 v82454.b85.s77  
86 0078 v82454.b86.s78  
87 0079 v82454.b87.s79  
88 0080 v82454.b88.s80  
89 0081 v82454.b89.s81  
90 0082 v82454.b90.s82  
91 0083 v82454.b91.s83  
92 0084 v82454.b92.s84  
93 0085 v82454.b93.s85  
94 0086 v82454.b94.s86  
95 0087 v82454.b95.s87  
96 0088 v82454.b96.s88  
97 0089 v82454.b97.s89  
98 0090 v82454.b98.s90  
99 0091 v82454.b99.s91  
100 0092 v82454.b100.s92  
101 0093 v82454.b101.s93  
102 0094 v82454.b102.s94  
103 0095 v82454.b103.s95  
104 0096 v82454.b104.s96  
105 0097 v82454.b105.s97  
106 0098 v82454.b106.s98  
107 0099 v82454.b107.s99  
108 0100 v82454.b108.s100  
109 0101 v82454.b109.s101  
110 0102 v82454.b110.s102  
111 0103 v82454.b111.s103  
112 0104 v82454.b112.s104  
113 0105 v82454.b113.s105  
114 0106 v82454.b114.s106  
115 0107 v82454.b115.s107  
116 0108 v82454.b116.s108  
117 0109 v82454.b117.s109  
118 0110 v82454.b118.s110  
119 0111 v82454.b119.s111  
120 0112 v82454.b120.s112  
121 0113 v82454.b121.s113  
122 0114 v82454.b122.s114  
123 0115 v82454.b123.s115  
124 0116 v82454.b124.s116  
125 0117 v82454.b125.s117  
126 0118 v82454.b126.s118  
127 0119 v82454.b127.s119  
128 0120 v82454.b128.s120  
129 0121 v82454.b129.s121  
130 0122 v82454.b130.s122  
131 0123 v82454.b131.s123  
132 0124 v82454.b132.s124  
133 0125 v82454.b133.s125  
134 0126 v82454.b134.s126  
135 0127 v82454.b135.s127  
136 0128 v82454.b136.s128  
137 0129 v82454.b137.s129  
138 0130 v82454.b138.s130  
139 0131 v82454.b139.s131  
140 0132 v82454.b140.s132  
141 0133 v82454.b141.s133  
142 0134 v82454.b142.s134  
143 0135 v82454.b143.s135  
144 0136 v82454.b144.s136  
145 0137 v82454.b145.s137  
146 0138 v82454.b146.s138  
147 0139 v82454.b147.s139  
148 0140 v82454.b148.s140  
149 0141 v82454.b149.s141  
150 0142 v82454.b150.s142  
151 0143 v82454.b151.s143  
152 0144 v82454.b152.s144  
153 0145 v82454.b153.s145  
154 0146 v82454.b154.s146  
155 0147 v82454.b155.s147  
156 0148 v82454.b156.s148  
157 0149 v82454.b157.s149  
158 0150 v82454.b158.s150  
159 0151 v82454.b159.s151  
160 0152 v82454.b160.s152  
161 0153 v82454.b161.s153  
162 0154 v82454.b162.s154  
163 0155 v82454.b163.s155  
164 0156 v82454.b164.s156  
165 0157 v82454.b165.s157  
166 0158 v82454.b166.s158  
167 0159 v82454.b167.s159  
168 0160 v82454.b168.s160  
169 0161 v82454.b169.s161  
170 0162 v82454.b170.s162  
171 0163 v82454.b171.s163  
172 0164 v82454.b172.s164  
173 0165 v82454.b173.s165  
174 0166 v82454.b174.s166  
175 0167 v82454.b175.s167  
176 0168 v82454.b176.s168  
177 0169 v82454.b177.s169  
178 0170 v82454.b178.s170  
179 0171 v82454.b179.s171  
180 0172 v82454.b180.s172  
181 0173 v82454.b181.s173  
182 0174 v82454.b182.s174  
183 0175 v82454.b183.s175  
184 0176 v82454.b184.s176  
185 0177 v82454.b185.s177  
186 0178 v82454.b186.s178  
187 0179 v82454.b187.s179  
188 0180 v82454.b188.s180  
189 0181 v82454.b189.s181  
190 0182 v82454.b190.s182  
191 0183 v82454.b191.s183  
192 0184 v82454.b192.s184  
193 0185 v82454.b193.s185  
194 0186 v82454.b194.s186  
195 0187 v82454.b195.s187  
196 0188 v82454.b196.s188  
197 0189 v82454.b197.s189  
198 0190 v82454.b198.s190  
199 0191 v82454.b199.s191  
200 0192 v82454.b200.s192  
201 0193 v82454.b201.s193  
202 0194 v82454.b202.s194  
203 0195 v82454.b203.s195  
204 0196 v82454.b204.s196  
205 0197 v82454.b205.s197  
206 0198 v82454.b206.s198  
207 0199 v82454.b207.s199  
208 0200 v82454.b208.s200  
209 0000 v82454.b209  
210 0000 v82454.b210  
211 0000 v82454.b211  

ANTAL FÄRGBILDER

80 043 148

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgStarta programmet