Sök källhänvisning eller AID

Sökformulär

Göteborgs Kristine FIII:5 (1906-1920) (AID: v82455 Öppna, NAD: SE/GLA/13187)

Beskrivning av AID

Göteborgs Kristine FIII:5 
AIDv82455 
VolymtypDöd- och begravningsbok för svenska avdelningen
Årtal1906-1920
Göteborgs Kristine
LänGöteborgs och Bohus län
LandskapVästergötland
ArkivtypFörsamling/Socken
InformationÅr 1623 erhöll tyskarna i Göteborg kungligt tillstånd att bilda en egen luthersk församling. Sedan en stor del av de till Göteborg inflyttade tyskarnas efterkommande hade försvenskats och även personer, vilka till börden voro svenskar, inskrivits i församlingen, började gudstjänst hållas även på svenska språket.

Genom kungligt brev 16/10 1773 förordnades, att den ene av församlingens pastorer skulle predika på svenska, vilket innebar, att en svensk pastor ansattes 1774.

Från och med detta år fördes födelse-, vigsel- och dödböcker i dubbla exemplar, ett på tyska och ett på svenska. Flyttnings-, konfirmations- och kommunionlängder fördes tidvis separat för den tyskspråkiga respektive den svenskspråkiga avdelningen av församlingen. Övriga böcker voro gemensamma t.o.m. 30 april 1883.

Fr.o.m. 1852 förde den tyske kyrkoherden dessutom separata böcker för Kristine församlings tyska avdelning. Dessa återfinnas i Christinæ Tyska församlings arkiv. Vid genomförandet av den territoriella församlingsindelningen (påbjuden genom kungl. brev den 5 maj 1882 att träda i kraft den 1 maj 1883) bildades av Kristine församlings tyska avdelning en icke territoriell församling kallad Christinæ Tyska församling. Dessutom bildades en territoriell församling av Nordstadens kvarter väster om Gullbergsån och Mölndalsån och norr om Fattighusån och Stora Hamnkanalen till Göta älv. Den med staden år 1882 införlivade delen av Tingstadsvassen, tidigare tillhörande Backa församling, fördes även till Kristine församling. Dessa gränser bibehöllos vid den nya församlingsindelningen 1908. Kristine territoriella församling och Tyska församlingen skulle även efter 1 maj 1883 gemensamt förvalta de kassor och medel samt övriga angelägenheter, som varit gemensamma för den tidigare Kristine församlings båda avdelningar. Beträffande arkivalier för Kristine församlings tyska avdelning se förteckning över Christinæ Tyska församlings arkiv.

Rådhusrätt:
Göteborg

Stift:
Göteborg

Länkar:

Göteborgs Arkivguide om Kristine församling
NADSE/GLA/13187
Volymer från Göteborgs Kristine
Bildindex
BildnummerSidnumreringAID
Använd symbolen   för att öppna ett uppslag i ArkivDigital online. Du behöver ett abonnemang hos ArkivDigital och programmet ArkivDigital online version 1.4.2 eller senare installerat på din dator.
1 0000 v82455.b1  
2 0000 v82455.b2  
3 0000 v82455.b3  
4 0000 v82455.b4  
5 0000 v82455.b5  
6 0000 v82455.b6  
7 0001 v82455.b7.s1  
8 0002 v82455.b8.s2  
9 0003 v82455.b9.s3  
10 0004 v82455.b10.s4  
11 0005 v82455.b11.s5  
12 0006 v82455.b12.s6  
13 0007 v82455.b13.s7  
14 0008 v82455.b14.s8  
15 0009 v82455.b15.s9  
16 0010 v82455.b16.s10  
17 0011 v82455.b17.s11  
18 0012 v82455.b18.s12  
19 0013 v82455.b19.s13  
20 0014 v82455.b20.s14  
21 0015 v82455.b21.s15  
22 0016 v82455.b22.s16  
23 0017 v82455.b23.s17  
24 0018 v82455.b24.s18  
25 0019 v82455.b25.s19  
26 0020 v82455.b26.s20  
27 0021 v82455.b27.s21  
28 0022 v82455.b28.s22  
29 0023 v82455.b29.s23  
30 0024 v82455.b30.s24  
31 0025 v82455.b31.s25  
32 0026 v82455.b32.s26  
33 0027 v82455.b33.s27  
34 0028 v82455.b34.s28  
35 0029 v82455.b35.s29  
36 0030 v82455.b36.s30  
37 0031 v82455.b37.s31  
38 0032 v82455.b38.s32  
39 0033 v82455.b39.s33  
40 0034 v82455.b40.s34  
41 0035 v82455.b41.s35  
42 0036 v82455.b42.s36  
43 0037 v82455.b43.s37  
44 0038 v82455.b44.s38  
45 0039 v82455.b45.s39  
46 0040 v82455.b46.s40  
47 0041 v82455.b47.s41  
48 0042 v82455.b48.s42  
49 0043 v82455.b49.s43  
50 0044 v82455.b50.s44  
51 0045 v82455.b51.s45  
52 0046 v82455.b52.s46  
53 0047 v82455.b53.s47  
54 0048 v82455.b54.s48  
55 0049 v82455.b55.s49  
56 0050 v82455.b56.s50  
57 0051 v82455.b57.s51  
58 0052 v82455.b58.s52  
59 0053 v82455.b59.s53  
60 0054 v82455.b60.s54  
61 0055 v82455.b61.s55  
62 0056 v82455.b62.s56  
63 0057 v82455.b63.s57  
64 0058 v82455.b64.s58  
65 0059 v82455.b65.s59  
66 0060 v82455.b66.s60  
67 0061 v82455.b67.s61  
68 0062 v82455.b68.s62  
69 0063 v82455.b69.s63  
70 0064 v82455.b70.s64  
71 0065 v82455.b71.s65  
72 0066 v82455.b72.s66  
73 0067 v82455.b73.s67  
74 0068 v82455.b74.s68  
75 0069 v82455.b75.s69  
76 0070 v82455.b76.s70  
77 0071 v82455.b77.s71  
78 0072 v82455.b78.s72  
79 0073 v82455.b79.s73  
80 0074 v82455.b80.s74  
81 0075 v82455.b81.s75  
82 0076 v82455.b82.s76  
83 0077 v82455.b83.s77  
84 0078 v82455.b84.s78  
85 0079 v82455.b85.s79  
86 0080 v82455.b86.s80  
87 0081 v82455.b87.s81  
88 0082 v82455.b88.s82  
89 0083 v82455.b89.s83  
90 0084 v82455.b90.s84  
91 0085 v82455.b91.s85  
92 0086 v82455.b92.s86  
93 0087 v82455.b93.s87  
94 0088 v82455.b94.s88  
95 0089 v82455.b95.s89  
96 0090 v82455.b96.s90  
97 0091 v82455.b97.s91  
98 0092 v82455.b98.s92  
99 0093 v82455.b99.s93  
100 0094 v82455.b100.s94  
101 0095 v82455.b101.s95  
102 0096 v82455.b102.s96  
103 0097 v82455.b103.s97  
104 0098 v82455.b104.s98  
105 0099 v82455.b105.s99  
106 0100 v82455.b106.s100  
107 0101 v82455.b107.s101  
108 0102 v82455.b108.s102  
109 0103 v82455.b109.s103  
110 0104 v82455.b110.s104  
111 0105 v82455.b111.s105  
112 0106 v82455.b112.s106  
113 0107 v82455.b113.s107  
114 0108 v82455.b114.s108  
115 0109 v82455.b115.s109  
116 0110 v82455.b116.s110  
117 0111 v82455.b117.s111  
118 0112 v82455.b118.s112  
119 0113 v82455.b119.s113  
120 0114 v82455.b120.s114  
121 0115 v82455.b121.s115  
122 0116 v82455.b122.s116  
123 0117 v82455.b123.s117  
124 0118 v82455.b124.s118  
125 0119 v82455.b125.s119  
126 0120 v82455.b126.s120  
127 0121 v82455.b127.s121  
128 0122 v82455.b128.s122  
129 0123 v82455.b129.s123  
130 0124 v82455.b130.s124  
131 0125 v82455.b131.s125  
132 0126 v82455.b132.s126  
133 0127 v82455.b133.s127  
134 0128 v82455.b134.s128  
135 0129 v82455.b135.s129  
136 0130 v82455.b136.s130  
137 0131 v82455.b137.s131  
138 0132 v82455.b138.s132  
139 0133 v82455.b139.s133  
140 0134 v82455.b140.s134  
141 0135 v82455.b141.s135  
142 0136 v82455.b142.s136  
143 0137 v82455.b143.s137  
144 0138 v82455.b144.s138  
145 0139 v82455.b145.s139  
146 0140 v82455.b146.s140  
147 0141 v82455.b147.s141  
148 0142 v82455.b148.s142  
149 0143 v82455.b149.s143  
150 0144 v82455.b150.s144  
151 0145 v82455.b151.s145  
152 0146 v82455.b152.s146  
153 0147 v82455.b153.s147  
154 0148 v82455.b154.s148  
155 0149 v82455.b155.s149  
156 0150 v82455.b156.s150  
157 0151 v82455.b157.s151  
158 0152 v82455.b158.s152  
159 0153 v82455.b159.s153  
160 0154 v82455.b160.s154  
161 0155 v82455.b161.s155  
162 0156 v82455.b162.s156  
163 0157 v82455.b163.s157  
164 0158 v82455.b164.s158  
165 0159 v82455.b165.s159  
166 0160 v82455.b166.s160  
167 0161 v82455.b167.s161  
168 0162 v82455.b168.s162  
169 0163 v82455.b169.s163  
170 0164 v82455.b170.s164  
171 0165 v82455.b171.s165  
172 0166 v82455.b172.s166  
173 0167 v82455.b173.s167  
174 0168 v82455.b174.s168  
175 0169 v82455.b175.s169  
176 0170 v82455.b176.s170  
177 0171 v82455.b177.s171  
178 0172 v82455.b178.s172  
179 0173 v82455.b179.s173  
180 0174 v82455.b180.s174  
181 0175 v82455.b181.s175  
182 0176 v82455.b182.s176  
183 0177 v82455.b183.s177  
184 0178 v82455.b184.s178  
185 0179 v82455.b185.s179  
186 0180 v82455.b186.s180  
187 0181 v82455.b187.s181  
188 0182 v82455.b188.s182  
189 0183 v82455.b189.s183  
190 0184 v82455.b190.s184  
191 0185 v82455.b191.s185  
192 0186 v82455.b192.s186  
193 0187 v82455.b193.s187  
194 0188 v82455.b194.s188  
195 0189 v82455.b195.s189  
196 0190 v82455.b196.s190  
197 0191 v82455.b197.s191  
198 0192 v82455.b198.s192  
199 0193 v82455.b199.s193  
200 0194 v82455.b200.s194  
201 0195 v82455.b201.s195  
202 0196 v82455.b202.s196  
203 0197 v82455.b203.s197  
204 0198 v82455.b204.s198  
205 0199 v82455.b205.s199  
206 0200 v82455.b206.s200  
207 0201 v82455.b207.s201  
208 0202 v82455.b208.s202  
209 0203 v82455.b209.s203  
210 0204 v82455.b210.s204  
211 0205 v82455.b211.s205  
212 0206 v82455.b212.s206  
213 0207 v82455.b213.s207  
214 0208 v82455.b214.s208  
215 0209 v82455.b215.s209  
216 0210 v82455.b216.s210  
217 0211 v82455.b217.s211  
218 0212 v82455.b218.s212  
219 0213 v82455.b219.s213  
220 0214 v82455.b220.s214  
221 0215 v82455.b221.s215  
222 0216 v82455.b222.s216  
223 0217 v82455.b223.s217  
224 0218 v82455.b224.s218  
225 0219 v82455.b225.s219  
226 0220 v82455.b226.s220  
227 0221 v82455.b227.s221  
228 0222 v82455.b228.s222  
229 0223 v82455.b229.s223  
230 0224 v82455.b230.s224  
231 0225 v82455.b231.s225  
232 0226 v82455.b232.s226  
233 0227 v82455.b233.s227  
234 0228 v82455.b234.s228  
235 0229 v82455.b235.s229  
236 0230 v82455.b236.s230  
237 0231 v82455.b237.s231  
238 0232 v82455.b238.s232  
239 0233 v82455.b239.s233  
240 0234 v82455.b240.s234  
241 0235 v82455.b241.s235  
242 0236 v82455.b242.s236  
243 0237 v82455.b243.s237  
244 0238 v82455.b244.s238  
245 0239 v82455.b245.s239  
246 0240 v82455.b246.s240  
247 0241 v82455.b247.s241  
248 0242 v82455.b248.s242  
249 0243 v82455.b249.s243  
250 0244 v82455.b250.s244  
251 0245 v82455.b251.s245  
252 0246 v82455.b252.s246  
253 0247 v82455.b253.s247  
254 0248 v82455.b254.s248  
255 0249 v82455.b255.s249  
256 0250 v82455.b256.s250  
257 0000 v82455.b257  
258 0000 v82455.b258  
259 0000 v82455.b259  

ANTAL FÄRGBILDER

80 043 148

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgStarta programmet