Sök källhänvisning eller AID

Sökformulär

Göteborgs Kristine FIII:6 (1920-1937) (AID: v82456a Öppna, NAD: SE/GLA/13187)

Beskrivning av AID

Göteborgs Kristine FIII:6 
AIDv82456a 
Version1
VolymtypDöd- och begravningsbok för svenska avdelningen
Årtal1920-1937
Göteborgs Kristine
LänGöteborgs och Bohus län
LandskapVästergötland
ArkivtypFörsamling/Socken
InformationÅr 1623 erhöll tyskarna i Göteborg kungligt tillstånd att bilda en egen luthersk församling. Sedan en stor del av de till Göteborg inflyttade tyskarnas efterkommande hade försvenskats och även personer, vilka till börden voro svenskar, inskrivits i församlingen, började gudstjänst hållas även på svenska språket.

Genom kungligt brev 16/10 1773 förordnades, att den ene av församlingens pastorer skulle predika på svenska, vilket innebar, att en svensk pastor ansattes 1774.

Från och med detta år fördes födelse-, vigsel- och dödböcker i dubbla exemplar, ett på tyska och ett på svenska. Flyttnings-, konfirmations- och kommunionlängder fördes tidvis separat för den tyskspråkiga respektive den svenskspråkiga avdelningen av församlingen. Övriga böcker voro gemensamma t.o.m. 30 april 1883.

Fr.o.m. 1852 förde den tyske kyrkoherden dessutom separata böcker för Kristine församlings tyska avdelning. Dessa återfinnas i Christinæ Tyska församlings arkiv. Vid genomförandet av den territoriella församlingsindelningen (påbjuden genom kungl. brev den 5 maj 1882 att träda i kraft den 1 maj 1883) bildades av Kristine församlings tyska avdelning en icke territoriell församling kallad Christinæ Tyska församling. Dessutom bildades en territoriell församling av Nordstadens kvarter väster om Gullbergsån och Mölndalsån och norr om Fattighusån och Stora Hamnkanalen till Göta älv. Den med staden år 1882 införlivade delen av Tingstadsvassen, tidigare tillhörande Backa församling, fördes även till Kristine församling. Dessa gränser bibehöllos vid den nya församlingsindelningen 1908. Kristine territoriella församling och Tyska församlingen skulle även efter 1 maj 1883 gemensamt förvalta de kassor och medel samt övriga angelägenheter, som varit gemensamma för den tidigare Kristine församlings båda avdelningar. Beträffande arkivalier för Kristine församlings tyska avdelning se förteckning över Christinæ Tyska församlings arkiv.

Rådhusrätt:
Göteborg

Stift:
Göteborg

Länkar:

Göteborgs Arkivguide om Kristine församling
NADSE/GLA/13187
Volymer från Göteborgs Kristine
Bildindex
BildnummerSidnumreringAID
Använd symbolen   för att öppna ett uppslag i ArkivDigital online. Du behöver ett abonnemang hos ArkivDigital och programmet ArkivDigital online version 1.4.2 eller senare installerat på din dator.
10 0000 v82456a.b10  
20 0000 v82456a.b20  
30 0000 v82456a.b30  
40 0001 v82456a.b40.s1  
50 0002 v82456a.b50.s2  
60 0003 v82456a.b60.s3  
70 0004 v82456a.b70.s4  
80 0005 v82456a.b80.s5  
90 0006 v82456a.b90.s6  
100 0007 v82456a.b100.s7  
110 0008 v82456a.b110.s8  
120 0009 v82456a.b120.s9  
130 0010 v82456a.b130.s10  
140 0011 v82456a.b140.s11  
150 0012 v82456a.b150.s12  
160 0013 v82456a.b160.s13  
170 0014 v82456a.b170.s14  
180 0015 v82456a.b180.s15  
190 0016 v82456a.b190.s16  
200 0017 v82456a.b200.s17  
210 0018 v82456a.b210.s18  
220 0019 v82456a.b220.s19  
230 0020 v82456a.b230.s20  
240 0021 v82456a.b240.s21  
250 0022 v82456a.b250.s22  
260 0023 v82456a.b260.s23  
270 0024 v82456a.b270.s24  
280 0025 v82456a.b280.s25  
290 0026 v82456a.b290.s26  
300 0027 v82456a.b300.s27  
310 0028 v82456a.b310.s28  
320 0029 v82456a.b320.s29  
330 0030 v82456a.b330.s30  
340 0031 v82456a.b340.s31  
350 0032 v82456a.b350.s32  
360 0033 v82456a.b360.s33  
370 0034 v82456a.b370.s34  
380 0035 v82456a.b380.s35  
390 0036 v82456a.b390.s36  
400 0037 v82456a.b400.s37  
410 0038 v82456a.b410.s38  
420 0039 v82456a.b420.s39  
430 0040 v82456a.b430.s40  
440 0041 v82456a.b440.s41  
450 0042 v82456a.b450.s42  
460 0043 v82456a.b460.s43  
470 0044 v82456a.b470.s44  
480 0045 v82456a.b480.s45  
490 0046 v82456a.b490.s46  
500 0047 v82456a.b500.s47  
510 0048 v82456a.b510.s48  
520 0049 v82456a.b520.s49  
530 0050 v82456a.b530.s50  
540 0051 v82456a.b540.s51  
550 0052 v82456a.b550.s52  
560 0053 v82456a.b560.s53  
570 0054 v82456a.b570.s54  
580 0055 v82456a.b580.s55  
590 0056 v82456a.b590.s56  
600 0057 v82456a.b600.s57  
610 0058 v82456a.b610.s58  
620 0059 v82456a.b620.s59  
630 0060 v82456a.b630.s60  
640 0061 v82456a.b640.s61  
650 0062 v82456a.b650.s62  
660 0063 v82456a.b660.s63  
670 0064 v82456a.b670.s64  
680 0065 v82456a.b680.s65  
690 0066 v82456a.b690.s66  
700 0067 v82456a.b700.s67  
710 0068 v82456a.b710.s68  
720 0069 v82456a.b720.s69  
730 0070 v82456a.b730.s70  
740 0071 v82456a.b740.s71  
750 0072 v82456a.b750.s72  
760 0073 v82456a.b760.s73  
770 0074 v82456a.b770.s74  
780 0075 v82456a.b780.s75  
790 0076 v82456a.b790.s76  
800 0077 v82456a.b800.s77  
810 0078 v82456a.b810.s78  
820 0079 v82456a.b820.s79  
830 0080 v82456a.b830.s80  
840 0081 v82456a.b840.s81  
850 0082 v82456a.b850.s82  
860 0083 v82456a.b860.s83  
870 0084 v82456a.b870.s84  
880 0085 v82456a.b880.s85  
890 0086 v82456a.b890.s86  
900 0087 v82456a.b900.s87  
910 0088 v82456a.b910.s88  
920 0089 v82456a.b920.s89  
930 0090 v82456a.b930.s90  
940 0091 v82456a.b940.s91  
950 0092 v82456a.b950.s92  
960 0093 v82456a.b960.s93  
970 0094 v82456a.b970.s94  
980 0095 v82456a.b980.s95  
990 0096 v82456a.b990.s96  
1000 0097 v82456a.b1000.s97  
1010 0098 v82456a.b1010.s98  
1020 0099 v82456a.b1020.s99  
1030 0100 v82456a.b1030.s100  
1040 0101 v82456a.b1040.s101  
1050 0102 v82456a.b1050.s102  
1060 0103 v82456a.b1060.s103  
1070 0104 v82456a.b1070.s104  
1080 0105 v82456a.b1080.s105  
1090 0106 v82456a.b1090.s106  
1100 0107 v82456a.b1100.s107  
1110 0108 v82456a.b1110.s108  
1120 0109 v82456a.b1120.s109  
1130 0110 v82456a.b1130.s110  
1140 0111 v82456a.b1140.s111  
1150 0112 v82456a.b1150.s112  
1160 0113 v82456a.b1160.s113  
1170 0114 v82456a.b1170.s114  
1180 0115 v82456a.b1180.s115  
1190 0116 v82456a.b1190.s116  
1200 0117 v82456a.b1200.s117  
1210 0118 v82456a.b1210.s118  
1220 0119 v82456a.b1220.s119  
1230 0120 v82456a.b1230.s120  
1240 0121 v82456a.b1240.s121  
1250 0122 v82456a.b1250.s122  
1260 0123 v82456a.b1260.s123  
1270 0124 v82456a.b1270.s124  
1280 0125 v82456a.b1280.s125  
1290 0126 v82456a.b1290.s126  
1300 0127 v82456a.b1300.s127  
1310 0128 v82456a.b1310.s128  
1320 0129 v82456a.b1320.s129  
1330 0130 v82456a.b1330.s130  
1340 0131 v82456a.b1340.s131  
1350 0132 v82456a.b1350.s132  
1360 0133 v82456a.b1360.s133  
1370 0134 v82456a.b1370.s134  
1380 0135 v82456a.b1380.s135  
1390 0136 v82456a.b1390.s136  
1400 0137 v82456a.b1400.s137  
1410 0138 v82456a.b1410.s138  
1420 0139 v82456a.b1420.s139  
1430 0140 v82456a.b1430.s140  
1440 0141 v82456a.b1440.s141  
1450 0142 v82456a.b1450.s142  
1460 0143 v82456a.b1460.s143  
1470 0144 v82456a.b1470.s144  
1480 0145 v82456a.b1480.s145  
1490 0146 v82456a.b1490.s146  
1500 0147 v82456a.b1500.s147  
1510 0148 v82456a.b1510.s148  
1520 0149 v82456a.b1520.s149  
1530 0150 v82456a.b1530.s150  
1540 0151 v82456a.b1540.s151  
1550 0152 v82456a.b1550.s152  
1560 0153 v82456a.b1560.s153  
1570 0154 v82456a.b1570.s154  
1580 0155 v82456a.b1580.s155  
1590 0156 v82456a.b1590.s156  
1600 0157 v82456a.b1600.s157  
1610 0158 v82456a.b1610.s158  
1620 0159 v82456a.b1620.s159  
1630 0160 v82456a.b1630.s160  
1640 0161 v82456a.b1640.s161  
1650 0162 v82456a.b1650.s162  
1660 0163 v82456a.b1660.s163  
1670 0164 v82456a.b1670.s164  
1680 0165 v82456a.b1680.s165  
1690 0166 v82456a.b1690.s166  
1700 0167 v82456a.b1700.s167  
1710 0168 v82456a.b1710.s168  
1720 0169 v82456a.b1720.s169  
1730 0170 v82456a.b1730.s170  
1740 0171 v82456a.b1740.s171  
1750 0172 v82456a.b1750.s172  
1760 0173 v82456a.b1760.s173  
1770 0174 v82456a.b1770.s174  
1780 0175 v82456a.b1780.s175  
1790 0176 v82456a.b1790.s176  
1800 0177 v82456a.b1800.s177  
1810 0178 v82456a.b1810.s178  
1820 0179 v82456a.b1820.s179  
1830 0180 v82456a.b1830.s180  
1840 0181 v82456a.b1840.s181  
1850 0182 v82456a.b1850.s182  
1860 0183 v82456a.b1860.s183  
1870 0184 v82456a.b1870.s184  
1880 0185 v82456a.b1880.s185  
1890 0186 v82456a.b1890.s186  
1900 0187 v82456a.b1900.s187  
1910 0188 v82456a.b1910.s188  
1920 0189 v82456a.b1920.s189  
1930 0190 v82456a.b1930.s190  
1940 0191 v82456a.b1940.s191  
1950 0192 v82456a.b1950.s192  
1960 0193 v82456a.b1960.s193  
1970 0194 v82456a.b1970.s194  
1980 0195 v82456a.b1980.s195  
1990 0196 v82456a.b1990.s196  
2000 0197 v82456a.b2000.s197  
2010 0198 v82456a.b2010.s198  
2020 0199 v82456a.b2020.s199  
2030 0200 v82456a.b2030.s200  
2040 0201 v82456a.b2040.s201  
2050 0202 v82456a.b2050.s202  
2060 0203 v82456a.b2060.s203  
2070 0204 v82456a.b2070.s204  
2080 0205 v82456a.b2080.s205  
2090 0206 v82456a.b2090.s206  
2100 0207 v82456a.b2100.s207  
2110 0208 v82456a.b2110.s208  
2120 0209 v82456a.b2120.s209  
2130 0210 v82456a.b2130.s210  
2140 0211 v82456a.b2140.s211  
2150 0212 v82456a.b2150.s212  
2160 0213 v82456a.b2160.s213  
2170 0214 v82456a.b2170.s214  
2180 0215 v82456a.b2180.s215  
2190 0216 v82456a.b2190.s216  
2200 0217 v82456a.b2200.s217  
2210 0218 v82456a.b2210.s218  
2220 0219 v82456a.b2220.s219  
2230 0220 v82456a.b2230.s220  
2240 0221 v82456a.b2240.s221  
2250 0222 v82456a.b2250.s222  
2260 0223 v82456a.b2260.s223  
2270 0224 v82456a.b2270.s224  
2280 0225 v82456a.b2280.s225  
2290 0226 v82456a.b2290.s226  
2300 0227 v82456a.b2300.s227  
2310 0228 v82456a.b2310.s228  
2320 0229 v82456a.b2320.s229  
2330 0230 v82456a.b2330.s230  
2340 0231 v82456a.b2340.s231  
2350 0232 v82456a.b2350.s232  
2360 0233 v82456a.b2360.s233  
2370 0234 v82456a.b2370.s234  
2380 0235 v82456a.b2380.s235  
2390 0236 v82456a.b2390.s236  
2400 0237 v82456a.b2400.s237  
2410 0238 v82456a.b2410.s238  
2420 0239 v82456a.b2420.s239  
2430 0240 v82456a.b2430.s240  
2440 0241 v82456a.b2440.s241  
2450 0242 v82456a.b2450.s242  
2460 0243 v82456a.b2460.s243  
2470 0244 v82456a.b2470.s244  
2480 0245 v82456a.b2480.s245  
2490 0246 v82456a.b2490.s246  
2500 0247 v82456a.b2500.s247  
2510 0248 v82456a.b2510.s248  
2520 0249 v82456a.b2520.s249  
2530 0250 v82456a.b2530.s250  
2540 0000 v82456a.b2540  
2550 0000 v82456a.b2550  
2560 0000 v82456a.b2560  

ANTAL FÄRGBILDER

80 043 145

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgStarta programmet