Sök källhänvisning eller AID

Sökformulär

Stockholms inskrivningsområde (Io 1), Inskrivningsområdesexpeditionen D4a:41 (1950-1950) (AID: v840487 Öppna, NAD: SE/KrA/0473/B01001Ö)

Beskrivning av AID

Stockholms inskrivningsområde (Io 1), Inskrivningsområdesexpeditionen D4a:41 
AIDv840487 
VolymtypStamkort, frikallade, avlidna och avgångna från fast anställning
Årtal1950-1950
Information158-1-1946 - 1000-1-1948 Handlingarna är i första hand ordnade efter avregistreringsår; det år personen i fråga upphört att vara tjänstepliktig, d v s frikallelseår, dödsår eller det år fast anställning upphört. För varje avregistreringsår är handlingarna ordnade efter födelseår och därefter i värnpliktsnummerordning (inskrivningsår/årsklass - Inskrivningsområdesnummer/rullföringsområdesnummer- ordninigsnummer). Där värnpliktsnummer saknas (vpl frikallade vid inskrivning och ej tilldelade inskrivningsnummer) är korten ordnade alfabetiskt sist på varje avregistreringsår.
Stockholms inskrivningsområde (Io 1), Inskrivningsområdesexpeditionen
LänStockholms län (Har också tillhört: Stockholms stad)
LandskapSödermanland, har tillhört: Uppland
ArkivtypMilitaria
InformationStockholms inskrivningsområde , som enligt SFS 1941:970 fick numret 1, omfattade förutom de i arkivförteckningen angivna även Norrtälje rullföringsområde, Ro 47 före 1926. Arkivet efter detta hittas i Uppsala Inskrivningsområde. Rullföringsområdena avskaffades 1942. I området fanns 3 inskrivningsnämnder, vilka år 1942 tillfälligt utökades till 6 för att beta av efterbesiktning av frikallade.

Stockholms Io var före 1942 en del av Svea livgarde, men blev därefter en egen myndighet. Den var fortfarande dock nära knuten till I 1:s mobiliseringsavdelning.
NADSE/KrA/0473/B01001Ö
Volymer från Stockholms inskrivningsområde (Io 1), Inskrivningsområdesexpeditionen
Bildindex
BildnummerSidnumreringAID
Använd symbolen   för att öppna ett uppslag i ArkivDigital. Du behöver ett abonnemang hos ArkivDigital.
10 00000 v840487.b10  
20 00000 v840487.b20  
30 00000 v840487.b30  
40 00000 v840487.b40  
50 00000 v840487.b50  
60 00000 v840487.b60  
70 00000 v840487.b70  
80 00000 v840487.b80  
90 00000 v840487.b90  
100 00000 v840487.b100  
110 00000 v840487.b110  
120 00000 v840487.b120  
130 00000 v840487.b130  
140 00000 v840487.b140  
150 00000 v840487.b150  
160 00000 v840487.b160  
170 00000 v840487.b170  
180 00000 v840487.b180  
190 00000 v840487.b190  
200 00000 v840487.b200  
210 00000 v840487.b210  
220 00000 v840487.b220  
230 00000 v840487.b230  
240 00000 v840487.b240  
250 00000 v840487.b250  
260 00000 v840487.b260  
270 00000 v840487.b270  
280 00000 v840487.b280  
290 00000 v840487.b290  
300 00000 v840487.b300  
310 00000 v840487.b310  
320 00000 v840487.b320  
330 00000 v840487.b330  
340 00000 v840487.b340  
350 00000 v840487.b350  
360 00000 v840487.b360  
370 00000 v840487.b370  
380 00000 v840487.b380  
390 00000 v840487.b390  
400 00000 v840487.b400  
410 00000 v840487.b410  
420 00000 v840487.b420  
430 00000 v840487.b430  
440 00000 v840487.b440  
450 00000 v840487.b450  
460 00000 v840487.b460  
470 00000 v840487.b470  
480 00000 v840487.b480  
490 00000 v840487.b490  
500 00000 v840487.b500  
510 00000 v840487.b510  
520 00000 v840487.b520  
530 00000 v840487.b530  
540 00000 v840487.b540  
550 00000 v840487.b550  
560 00000 v840487.b560  
570 00000 v840487.b570  
580 00000 v840487.b580  
590 00000 v840487.b590  
600 00000 v840487.b600  
610 00000 v840487.b610  
620 00000 v840487.b620  
630 00000 v840487.b630  
640 00000 v840487.b640  
650 00000 v840487.b650  
660 00000 v840487.b660  
670 00000 v840487.b670  
680 00000 v840487.b680  
690 00000 v840487.b690  
700 00000 v840487.b700  
710 00000 v840487.b710  
720 00000 v840487.b720  
730 00000 v840487.b730  
740 00000 v840487.b740  
750 00000 v840487.b750  
760 00000 v840487.b760  
770 00000 v840487.b770  
780 00000 v840487.b780  
790 00000 v840487.b790  
800 00000 v840487.b800  
810 00000 v840487.b810  
820 00000 v840487.b820  
830 00000 v840487.b830  
840 00000 v840487.b840  
850 00000 v840487.b850  
860 00000 v840487.b860  
870 00000 v840487.b870  
880 00000 v840487.b880  
890 00000 v840487.b890  
900 00000 v840487.b900  
910 00000 v840487.b910  
920 00000 v840487.b920  
930 00000 v840487.b930  
940 00000 v840487.b940  
950 00000 v840487.b950  
960 00000 v840487.b960  
970 00000 v840487.b970  
980 00000 v840487.b980  
990 00000 v840487.b990  
1000 00000 v840487.b1000  
1010 00000 v840487.b1010  
1020 00000 v840487.b1020  
1030 00000 v840487.b1030  
1040 00000 v840487.b1040  
1050 00000 v840487.b1050  
1060 00000 v840487.b1060  
1070 00000 v840487.b1070  
1080 00000 v840487.b1080  
1090 00000 v840487.b1090  
1100 00000 v840487.b1100  
1110 00000 v840487.b1110  
1120 00000 v840487.b1120  
1130 00000 v840487.b1130  
1140 00000 v840487.b1140  
1150 00000 v840487.b1150  
1160 00000 v840487.b1160  
1170 00000 v840487.b1170  
1180 00000 v840487.b1180  
1190 00000 v840487.b1190  
1200 00000 v840487.b1200  
1210 00000 v840487.b1210  
1220 00000 v840487.b1220  
1230 00000 v840487.b1230  
1240 00000 v840487.b1240  
1250 00000 v840487.b1250  
1260 00000 v840487.b1260  
1270 00000 v840487.b1270  
1280 00000 v840487.b1280  
1290 00000 v840487.b1290  
1300 00000 v840487.b1300  
1310 00000 v840487.b1310  
1320 00000 v840487.b1320  
1330 00000 v840487.b1330  
1340 00000 v840487.b1340  
1350 00000 v840487.b1350  
1360 00000 v840487.b1360  
1370 00000 v840487.b1370  
1380 00000 v840487.b1380  
1390 00000 v840487.b1390  
1400 00000 v840487.b1400  
1410 00000 v840487.b1410  
1420 00000 v840487.b1420  
1430 00000 v840487.b1430  
1440 00000 v840487.b1440  
1450 00000 v840487.b1450  
1460 00000 v840487.b1460  
1470 00000 v840487.b1470  
1480 00000 v840487.b1480  
1490 00000 v840487.b1490  
1500 00000 v840487.b1500  
1510 00000 v840487.b1510  
1520 00000 v840487.b1520  
1530 00000 v840487.b1530  
1540 00000 v840487.b1540  
1550 00000 v840487.b1550  
1560 00000 v840487.b1560  
1570 00000 v840487.b1570  
1580 00000 v840487.b1580  
1590 00000 v840487.b1590  
1600 00000 v840487.b1600  
1610 00000 v840487.b1610  
1620 00000 v840487.b1620  
1630 00000 v840487.b1630  
1640 00000 v840487.b1640  
1650 00000 v840487.b1650  
1660 00000 v840487.b1660  
1670 00000 v840487.b1670  
1680 00000 v840487.b1680  
1690 00000 v840487.b1690  
1700 00000 v840487.b1700  
1710 00000 v840487.b1710  
1720 00000 v840487.b1720  
1730 00000 v840487.b1730  
1740 00000 v840487.b1740  
1750 00000 v840487.b1750  
1760 00000 v840487.b1760  
1770 00000 v840487.b1770  
1780 00000 v840487.b1780  
1790 00000 v840487.b1790  
1800 00000 v840487.b1800  
1810 00000 v840487.b1810  
1820 00000 v840487.b1820  
1830 00000 v840487.b1830  
1840 00000 v840487.b1840  
1850 00000 v840487.b1850  
1860 00000 v840487.b1860  
1870 00000 v840487.b1870  
1880 00000 v840487.b1880  
1890 00000 v840487.b1890  
1900 00000 v840487.b1900  
1910 00000 v840487.b1910  
1920 00000 v840487.b1920  
1930 00000 v840487.b1930  
1940 00000 v840487.b1940  
1950 00000 v840487.b1950  
1960 00000 v840487.b1960  
1970 00000 v840487.b1970  
1980 00000 v840487.b1980  
1990 00000 v840487.b1990  
2000 00000 v840487.b2000  
2010 00000 v840487.b2010  
2020 00000 v840487.b2020  
2030 00000 v840487.b2030  
2040 00000 v840487.b2040  
2050 00000 v840487.b2050  
2060 00000 v840487.b2060  
2070 00000 v840487.b2070  
2080 00000 v840487.b2080  
2090 00000 v840487.b2090  
2100 00000 v840487.b2100  
2110 00000 v840487.b2110  
2120 00000 v840487.b2120  
2130 00000 v840487.b2130  
2140 00000 v840487.b2140  
2150 00000 v840487.b2150  
2160 00000 v840487.b2160  
2170 00000 v840487.b2170  
2180 00000 v840487.b2180  
2190 00000 v840487.b2190  
2200 00000 v840487.b2200  
2210 00000 v840487.b2210  
2220 00000 v840487.b2220  
2230 00000 v840487.b2230  
2240 00000 v840487.b2240  
2250 00000 v840487.b2250  
2260 00000 v840487.b2260  
2270 00000 v840487.b2270  
2280 00000 v840487.b2280  
2290 00000 v840487.b2290  
2300 00000 v840487.b2300  
2310 00000 v840487.b2310  
2320 00000 v840487.b2320  
2330 00000 v840487.b2330  
2340 00000 v840487.b2340  
2350 00000 v840487.b2350  
2360 00000 v840487.b2360  
2370 00000 v840487.b2370  
2380 00000 v840487.b2380  
2390 00000 v840487.b2390  
2400 00000 v840487.b2400  
2410 00000 v840487.b2410  
2420 00000 v840487.b2420  
2430 00000 v840487.b2430  
2440 00000 v840487.b2440  
2450 00000 v840487.b2450  
2460 00000 v840487.b2460  
2470 00000 v840487.b2470  
2480 00000 v840487.b2480  
2490 00000 v840487.b2490  
2500 00000 v840487.b2500  

ANTAL FÄRGBILDER

90 023 025

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgStarta programmet