Bolagsinformation

Arkiv Digital AD AB (org. nr. 556688-7633) är ett privat aktiebolag. 

Arkiv Digital AD AB:s aktiekapitel uppgår till 860 000 kr fördelat på 8 600 000 aktier.

Arkiv Digital AD AB har i dagsläget c:a 385 aktieägare.

Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Soliditets värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Soliditets databas.


Material att ladda ner

2021

Kallelse till bolagsstämma 2021

Bilaga 1. Styrelsens förslag till vinstdisposition och yttrande

Bilaga 2. Inkommen motion från Mikael Karlsson

Formulär för anmälan och röstning på bolagsstämman

Årsredovisning räkenskapsåret 2020

2020

VD:s anförande vid bolagsstämman den 17 juni 2020

Kallelse Bolagsstämma 2020 med styrelsens förslag och yttrande

Årsredovisning räkenskapsåret 2019

2019

Delårsrapport Januari-Juni 2019

Årsredovisning räkenskapsåret 2018

Kallelse Bolagsstämma 2019

Styrelsens förslag och yttrande

Information inför årsstämman 2019

2018

Delårsrapport Januari-Juni 2018

Årsredovisning räkenskapsåret 2017

Kallelse Bolagsstämma 2018

Styrelsens förslag

Valberedningens Förslag 2018

2017

Delårsrapport Januari-Juni 2017

Kallelse Bolagsstämma 2017

Årsredovisning räkenskapsåret 2016

Styrelsens förslag

Valberedningens Förslag 2017

2016

Delårsrapport Januari-Juni 2016

Årsredovisning räkenskapsåret 2015

Kallelse Bolagsstämma 2016

Valberedningens Förslag 2016

Motion

Avräkningsnota

2015

Delårsrapport Januari-Juni 2015

Delårsrapport Januari-Mars 2015

Årsredovisning räkenskapsåret 2014

Kallelse Bolagsstämma 2015

Valberedningens Förslag 2015

2014

Delårsrapport Januari-September 2014

Årsredovisning räkenskapsåret 2013

Kallelse Bolagsstämma 2014

Valberedningens Förslag_2014

2013

Årsredovisning räkenskapsåret 2012

Styrelsens Förslag 2013 9b §

Kallelse Bolagsstämma 2013

Valberedningens Förslag_2013

2012

Delårsrapport Januari-Juni 2012

Årsredovisning räkenskapsåret 2011

Kallelse_Bolagsstämma 2012

Valberedningens förslag till beslut inför stämman

2011

Årsredovisning 2010 med revisionsberättelse (2011-04-14)

2010

Årsredovisning 2009 med revisionsberättelse (20100723)

2009

Årsredovisning 2008 (20090612)

2008

Årsredovisning 2007 (20080610)

2007

Årsredovisning 2006 (20070518)

 

Ladda ner senaste versionen av Acrobat Reader.

ANTAL FÄRGBILDER

90 354 915

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgStarta programmet