Om företaget

Historik

Verksamhet startades våren 2004, som en hobbyverksamhet av Mikael Karlsson. Under hösten 2005 ombildades denna verksamhet till aktiebolaget Arkiv Digital AD AB.  Redan år 2000 startades GH Microscan, även detta som en hobbyverksamhet. Microscan ombildades 2004 till aktiebolaget HH DigiArkiv AB.

Den 31 maj 2008 kom styrelsen i ArkivDigital och ägarna i DigiArkiv överens om att gå samman genom att ArkivDigital förvärvade samtliga aktier i DigiArkiv samtidigt som DigiArkivs ägare blev delägare i ArkivDigital.

I dagsläget har Arkiv Digital AD AB drygt c:a 370 aktieägare.

Affärsidé

ArkivDigitals affärsidé är att med så hög kvalité som möjligt digitalisera historiskt källmaterial i original med senast tillgängliga tekniska utrustning samt sälja de digitaliserade bilderna till släktforskare, föreningar, bibliotek och andra intresserade.

Hur vi arbetar

I dagsläget kan vi erbjuda våra kunder avfotograferade färgbilder från originaldokument som finns förvarade på de svenska landsarkiven (Lund, Göteborg, Vadstena, Visby, Uppsala, Härnösand och Östersund), Stadsarkivet i Malmö, Stadsarkivet i Stockholm samt Värmlandsarkiv i Karlstad. Vi har även en hel del handlingar från Göta Hovrätts arkiv (som numera förvaras i Vadstena) samt Krigsarkivet. Utanför Sveriges gränser har vi fotograferat handlingar på Landskapsarkivet på Åland.

Vi fotograferar med avancerade digitalkameror med hög upplösning. Bilderna indexeras med NAD-kod för respektive arkivbildare samt volymbeteckning följt av bildnummer och i förekommande fall paginering. Bilderna görs sedan tillgängliga dels på CD dels i ArkivDigitals Internetbaserade abonnemangstjänst ArkivDigital online.

Medarbetare

Bolaget har i dagsläget ca 30 anställda (motsvarande ca 20 heltidstjänster), som arbetar med digitalisering av historiskt källmaterial.

 

ANTAL FÄRGBILDER

89 901 550

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgStarta programmet