Sök i ArkivDigitals register

Hos ArkivDigital finns ett flertal register som tillsammans innehåller mer än 209 miljoner sökbara poster. Dessa register har vi tagit fram för att underlätta din släktforskning. Du kan söka i våra register genom att ange exempelvis namn, födelsedatum, födelseplats med mera. När du får fram sökresultatet kan du i de allra flesta fall klicka på en länk för att komma direkt till originalkällan. 

När man söker i register är det viktigt att komma ihåg att registret bara ska ses som ett hjälpmedel och att man alltid, så långt det är möjligt, ska kontrollera uppgifterna mot originalkällan. Om uppgifterna i registret och originalkällan skiljer sig åt är det uppgiften i originalkällan du ska använda. 

Innan vi publicerar ett register ägnar vi mycket tid åt att kontrollera det både manuellt och maskinellt. Detta gör vi för att hitta och rätta de fel som kan förekomma. Trots detta arbete förekommer det ibland fel i de olika registren. Det beror bland annat på att bilderna och handstilarna kan vara svårlästa, bokstäver, ord och siffror kan ha tolkats fel och den som skrev in uppgifterna i registret kan ha skrivit av fel. 

Om du hittar uppgifter som är felaktiga kan du rätta dem. På vår Youtube-kanal finns en video som beskriver hur du går tillväga för att rätta felaktig information. 

Söktips

Oavsett vad du söker så är det klokt att börja med ett fåtal uppgifter. Ju fler uppgifter du skriver in desto större risk att du inte får någon träff. Börja till exempel med att söka efter personens för- och efternamn. Om du får för många träffar lägger du till personens födelseår. På så vis kan du fortsätta lägga till uppgifter tills du har begränsat sökresultatet så pass mycket att du hittar det du letar efter. Prova också att variera din sökning genom att söka på olika kombinationer av uppgifter, till exempel förnamn och födelsedatum, efternamn och födelseår osv. 

Du kan välja mellan Enkel Sök och Avancerad Sök

I Enkel Sök skriver du in alla uppgifterna i samma sökfält. Du kan skriva uppgifterna i vilken ordning du vill. 

Exempel:

Anders Olsson 1836 Onsala
Ger ett sökresultat med personer som heter Anders i förnamn och Olsson i efternamn, som är födda 1836 och som bott i Onsala. 

Hanna Svensson 1913-02-23
Ger ett sökresultat med personer som heter Hanna i förnamn och Svensson i efternamn (antingen som ogift eller gift) och som är födda 23 februari 1913. 

Sundsvall
Ger ett sökresultat med personer som har Sundsvall någonstand bland sina registrerade uppgifter. Det kan både vara ett efternamn eller platsen Sundsvall. 

I Avancerad Sök skriver du in de uppgifter som du vill söka på i respektive fält. Samma princip gäller här, börja med så få uppgifter som möjligt och lägg sedan till uppgifter för att begränsa sökresultatet. 

Använd specialtecken i din sökning

Ett exempel: Du vill söka på en person som hette Anders Setterqvist, men vet att hans efternamn kan stavas på olika sätt i källorna: Setterqvist, Sätterqvist och Zetterqvist. Och ibland skriver man -quist istället för -qvist. Dessutom har du sett olika födelseår på honom.

Då kan du skriva följande i sökrutan:
anders (zetterq* | sätterq* | setterq*) (1816 | 1817 | 1818)

Resultatet blir en sökning på alla dessa stavningar och årtal. Vertikalstrecket (|) betyder i detta sammanhang ”eller” och asterisken (*) att ordet kan fortsätta med vilka tecken som helst. Vertikalstrecket skrivs (på Windows) med AltGr + <> (den sistnämnda tangenten sitter nere till vänster på tangentbordet) eller om man föredrar enhandsfattning genom Ctrl+Alt+<>.

Här följer en lista på de specialtecken som kan användas i ArkivDigitals sökrutor.

* (asterisk) i slutet av ord = valfri fortsättning: bergl* hittar Berglind, Bergling, Berglund etc,

” ” (citat- eller tumtecken) = söker på en fras: ”georg olof” hittar Georg Olof, men inte Olof Georg eller Georg Karl Olof (sökning på fras kan bara göras i samma fält, exempelvis förnamn eller födelseförsamling),

| = eller: se förklaring ovan,

– (minustecken) = ej: frölunda -västra hittar Östra Frölunda och Frölunda, men inte Västra Frölunda,

+ (plustecken) = och: Lundqvist +Lundberg hittar alla poster som innehåller båda namnen, men samma resultat ger också Lundqvist Lundberg (det vill säga plustecknet ingår automatiskt vid sökningarna),

~1 (tildetecken plus antal tecken) efter ord = ungefärlig sökning, ett tecken får skilja: appelqvist~1 hittar Appelqvist, Appelquist, Appelkvist etc, appelqvist~2 (två tecken får skilja) hittar också Apelquist etc,

~1 (tildetecken plus antal ord) efter fras = ungefärlig sökning, ett ord får skilja inom frasen (första och sista ordet i frasen ska anges): ”sven filip”~1 hittar också Sven Gustaf Filip och Sven Erik Filip, ”sven filip”~2 hittar dessutom Sven Johan Olof Filip liksom Filip Sven.

( ) (parentes) = möjliggör sökning på alternativa stavningar, exempelvis aurora (concordia | conkordia | konkordia | koncordia) söker efter alla Aurora Concordia, Aurora Conkordia etc (ett mycket snarlikt sökresultat ger sökningen aurora concordia~2).

Titta gärna på vår video för att lära dig mer om hur du söker i våra register. Om du hellre vill läsa om hur man söker kan du göra det här

ANTAL FÄRGBILDER

90 354 915

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgStarta programmet