Sökbara register i ArkivDigital 2

Sveriges befolkning 1950

Databasen bygger på de mantalsuppgifterna man gjorde i slutet av året 1950. Mantalsuppgifterna finns dels i häradsskrivarens arkiv och dels som bilaga till länsräkenskaperna.

Läs mer om Sveriges befolkning 1950

Sveriges befolkning 1960

Databasen bygger på de mantalsuppgifterna man gjorde i slutet av året 1960. Mantalsuppgifterna finns dels i häradsskrivarens arkiv och dels som bilaga till länsräkenskaperna.

Läs mer om Sveriges befolkning 1960

Befolkningen i Sverige 1880-1920

Registret bygger på husförhörslängderna eller församlingsböckerna som de kallas efter 1895. I dessa antecknade prästerna alla personer som bodde i Sverige, församling för församling, gård för gård och familj för familj. Registret är en ingång till bilderna där man kan hitta mer information om personerna. Registret är skapat i samarbete med MyHeritage.

Läs mer on Befolkningen i Sverige 1880-1920

ANTAL FÄRGBILDER

69 081 527

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgLogin formulär