BiS, Befolkningen i Sverige 1800-1947

Databasen innehåller uppgifter från drygt 165 miljoner poster. Den bygger på de husförhörslängder eller församlingsböcker (som de kallas efter 1895) prästerna skrev för att "hålla koll på befolkningen". Dessa böcker som brukar täcka en 5-10 års period innehåller uppgifter om alla som bodde i församlingen under den aktuella tidsperioden. Gård för gård, familj för familj hittar man uppgifter. En person kan vara överstruken och det brukar betyda att han eller hon inte längre bor kvar på platsen. Antingen har man flyttat eller så har man dött. Prästen gör även anteckningar om när man flyttar in eller ut och ger hänvisningar till andra sidor eller församlingar. Denna mycket noggranna bokföring som Sverige nästan är unik med i världen gör att vi släktforskare idag kan följa en person från födelse till död.

I registret hittar man uppgifter om förnamn och efternamn, födelsedatum och födelseort, vigseldatum och dödsdatum (om det framgår i längderna som är registrerade). I ett pågående projekt håller vi på att identifiera och normera födelseplatserna så att vi kan ge tips på rätt volym för vidare forskning om personens födelse och föräldrar.

Varje person förekommer oftast på flera ställen i träfflistan. Detta innebär att personen finns registrerad på flera olika sidor, i olika volymer eller på olika ställen. Registret ger ingångar till vidare forskning i originalkällorna.

Tänk på att det inte är allt som står i husförhörslängderna/församlingsböckerna som är registrerat. T.ex. inget om in- eller utflyttning, inget om särskilda anteckningar eller värnpliktsförhållanden. Kontrollera därför alltid originalbilden som du enkelt hittar via länken på registerposten. Det ska också tilläggas att församlingsböckerna måste vara avslutade 1947 för att de ska ingå i registret.

Registret är skapat i samarbete med MyHeritage.

Exempel Västra Frölunda AI:17 s.270

Nyköpings befolkning 1880-1920

Stockholms stad särskiljer sig från resten av landet

Från och med år 1878 finns det inga husförhörslängder eller församlingsböcker för befolkningen i Stockholms stad. Under åren 1878-1926 fanns ett annat folkbokföringssystem, kallat rotemansorganisationen. Istället för husförhörslängder och församlingsböcker fördes så kallade mantalsböcker (rotehäften), vari befolkningen antecknades. Mantalsböckerna har registrerats av Stockholms stadsarkiv, som i sin tur har gjort registret tillgängligt för Arkiv Digital. Vi har låtit de drygt 6 miljoner registerposterna ingå som en del av Befolkningen i Sverige 1800-1947. Posterna skiljer sig till viss del från de övriga posterna i nämnda register. Bland annat ingår för “rotemansposterna” uppgift om både in- och utflyttningar.

OBS! För tidsperioden 1927-1947 ingår Stockholms stad inte i Befolkningen i Sverige 1800-1947!


Ett register är bara ett register

Tänk på att ett register är alltid bara ett register. Det är bara en ingång till handlingarna och kontrollera alltid om det är möjligt med originalkällan. Det förekommer fel bland uppgifterna som registret bygger på (prästerna kan ha skrivit fel). Bilderna och handstilarna kan vara svårlästa, ord och siffror kan ha tolkats fel och den som har skrivit in uppgifterna i registret kan ha skrivit fel. Mycket tid och resurser, både maskinellt och manuellt, har använts för att "tvätta" registret, för att hitta och rätta fel och för att kvalitetshöja registret, men det förekommer fortfarande fel. Hittar du felaktigheter i registret kan du felanmäla detta direkt i programmet.

ANTAL FÄRGBILDER

90 354 915

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgStarta programmet