Emigranter

Registret, som är skapat i samarbete med Ancestry, baseras på listor över utvandrare, upprättade av de lokala polismyndigheterna i Stockholm, Göteborg, Malmö och Helsingborg. Nedan listas ungefärligt antal poster samt vilka årtal som ingår för respektive stad.

Stockholm Cirka 38000 poster från åren 1869-1940
Göteborg Cirka 1,24 miljoner poster från åren 1869-1951
Malmö Cirka 169000 poster från åren 1869-1951
Helsingborg Drygt 11000 poster från åren 1907-1908, 1929-1949 och 1956-1964

Dessa uppgifter är registrerade:

  • För- och efternamn
  • Födelsedatum, alternativt uträknat födelseår (i de fall källmaterialet endast innehåller åldersuppgift)
  • Avresedatum
  • Avreseålder
  • Hamn
  • Fartyg (visar i vissa fall uppgift om annat färdmedel, t ex järnväg, i de fall resan inleddes med sådant)

 

På den registrerade bilden, som du öppnar genom klicka på länken till källan, finns ofta mer information att hitta. Uppgifter som kan återfinnas är information om födelseplats, bostadsort, vilken ort fartyget hade som mål för resan samt uppgift om bestämmelseort, det vill säga det tänkta slutmålet för resan. Exakt vilka uppgifter som går att återfinna varierar både från hamn till hamn och över tid.

Söktips

  • Många gånger är samtliga förnamn inte registrerade i sin helhet. Istället för Anders Magnus kan det stå Anders M. på bilden, och därmed också i registret.
  • För de flesta personer saknas ett komplett födelsedatum. Vi har då istället beräknat ett födelseår, utifrån den uppgivna åldern vid avresan. Om du inte får träff på födelsedatum, prova att söka på enbart födelseår. Sök gärna även på året före och efter som personen var född.

ANTAL FÄRGBILDER

88 055 261

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgStarta programmet