Innehållsförteckning till mantalslängder

Gör det enkelt att hitta mantalslängden för en viss församling eller stad för ett visst årtal.

Samtliga mantalslängdsvolymer som ArkivDigital har fotograferat är sökbara. I de fall mantalslängd saknas kan under perioden 1719-1765 längderna över lön- och betalningsavgiften fungera som ersättningskälla. Även dessa längder, som ingår i Riksgäldens arkiv, är därför inkluderade i innehållsförteckningen. Sammanlagt är det cirka 9400 volymer som gjorts sökbara.

Söktips:

  • Länsuppgiften avser det län som den aktuella församlingen tillhörde vid 1900-talets mitt. Historiskt sett, liksom i nutid, kan länstillhörigheten vara en annan.
  • Mantalslängderna har vanligtvis förts per församling respektive per stad. Det gäller även i städer med flera församlingar. Om du är intresserad av mantalslängder från Jönköping, sök därför på “Jönköpings stad”, inte på Jönköpings Sofia eller Jönköpings Kristina. Stockholms stad är dock ett undantag från regeln. Vissa längder fördes där för hela staden, medan andra fördes församlingsvis. Prova därför att söka både på Stockholms stad och den aktuella församlingens namn. För Göteborg gäller att mantalslängderna är förda församlingsvis från och med år 1883. För tidigare år, sök på Göteborgs stad.
  • Ibland har även separata mantalslängder förts för köpingar, municipalsamhällen samt bruk, gruvor och liknande. Om det finns en separat längd för ett bruk, åtskild från församlingens ordinarie mantalslängd, har vi gjort en separat post, som innehåller både församlingens och brukets namn, t ex “Njutånger: Iggesunds bruk”. Om bruket ingår som en del av församlingens ordinarie mantalslängd finns i regel ingen separat post för bruket.

ANTAL FÄRGBILDER

89 526 982

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgStarta programmet