Porträttsamling

Databasen omfattar personporträtt från tre stycken Stockholmsateljéer, Jaeger, Bergne och Welinder. Totalt ingår en kvarts miljon bilder, fotograferade från 1920- till och med 1970-talet. Merparten av porträtten avser stockholmare, men det finns även fotografier från andra delar av landet.

Porträttsamlingen omfattar 82 flyttkartonger negativ. ArkivDigital har övertagit samlingen från Sveriges Släktforskarförbund, som i sin tur övertagit den från Kungliga biblioteket, som i sin tur fått den från Moderna museet.

Informationen som anges i registret är hämtad från de kuvert som negativen ligger förvarade i. Hur mycket information som finns skriven där varierar, vilket avspeglar sig i registret.

Dessa uppgifter finns med för alla tre ateljéerna:

  • Kuvertinformation: Namnuppgifterna här avser oftast vem som har beställt fotograferingen. Detta kan förstås vara samma person som finns med på bilderna. I vissa fall avser texten istället personerna på fotografierna (t. ex. ”Barnen Friberg”). Har man tur finns uppgift både om vem som har beställt fotograferingen samt vilka personer som finns med på bilderna.
  • Ateljé: Här framgår det om bilderna kommer från ateljé Jaeger, Bergne eller Welinder.
  • Order: Order- /beställningsnummer. För ateljé Welinder gäller att vissa ordrar är uppdelade på flera kuvert, och därför har flera poster i registret. Under ”Samma order” visas länkar till övriga poster som hör till den aktuella ordern. Observera att det i dessa fall länkas det till samma bilder för samtliga poster, även om texten under kuvertinformation kan skilja sig åt.
  • Datum: Oftast finns det med en datum- eller årtalsuppgift.

 

När det gäller porträtten från ateljé Bergne finns oftast även dessa uppgifter:

  • Adress: För personer bosatta i Stockholm, där Bergne var verksam, anges i regel endast gatuadressen (använd därför inte Stockholm som sökord). För personer bosatta på andra håll anges även ortens/stadens namn.
  • Telefon
  • Bildtyp

ANTAL FÄRGBILDER

88 859 645

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgStarta programmet