Sveriges befolkning 1950

Databasen bygger på mantalslängden 1951. Denna är upprättad i slutet av 1950. Mantalslängden upprättades i flera exemplar (kopior av varandra) och dessa förvaras på olika arkivinstitutioner. För detta register har häradsskrivarens exemplar (som förvaras på respektive Landsarkiv/Stadsarkiv) eller det exemplar som ingår i Länsräkenskaperna (som förvaras på Riksarkivet Marieberg) använts. I möjligaste mån har den kopia använts som erbjuder bästa kvalitet på trycket. I en del fall har båda kopiorna varit dåliga i tryck och då har vi försöka göra det så bra som möjligt.

Personnummer införs i Sverige 1947, då alla som är folkbokförda får ett personnummer. I samband med detta ändrar man också hur mantalslängderna upprättas. Länsstyrelsen i respektive län upprättade personplåtar för alla personer och en gång om året sammanställde man dessa och tryckte mantalslängderna. Samma plåtar användes även i andra sammanhang såsom när man t.ex. gjorde taxeringslängder eller röstlängder.

I detta register ingår bara de fysiska personerna. I mantalsuppgifterna ingår även uppgifter om juridiska personer, oskiftade dödsbon, familjestiftelser, aktiebolag, försäkringsanstalter, ekonomiska föreningar, sparbanker, hypoteksföreningar och bostadskreditföreningar.

Anteckningar om barn, såsom makarnas gemensamma barn, mannens respektive hustruns barn i ett tidigare äktenskap eller utom äktenskapet, adoptivbarn eller fosterbarn är sammanslagna till benämningen "barn". Ett barn tas upp i längden under den person, till vilket barnet står i familjeställning till, så länge som barnet den 1/11 förrättningsåret ännu inte uppnått 17 års ålder. Ett barn som är över 17 år gammal och bor hemma syns därför inte i familjen då det inte finns någon koppling till föräldrarna registrerad.

Yrket eller titeln har i mantalslängden förkortats på motsvarande sätt som i telefonkatalogen. En del fall är dessa förkortningar svårtydda och ett efterarbete har gjorts för att försöka skriva ut yrket eller titeln oförkortat.

Exempel 1 (person som fyllt 17 år)

Sveriges befolkning 1950 exempel 1

Exempel 2 (person som ej fyllt 17 år)

Sveriges befolkning 1950 exempel 2

Ovanstående exempel på mantalslängden gäller för hela Sverige utom för Stockholms stad där mantalslängden är förd på ett helt annat sätt. Detta innebär att man kan inte på samma sätt skapa familjer. Även annan information skiljer sig åt för personer som bor i Stockholm mot personer som bor i resten av landet.

Ett register är bara ett register

Tänk på att ett register är alltid bara ett register.
Det är bara en ingång till handlingarna och kontrollera alltid om det är möjligt med originalkällan.
Det förekommer fel bland uppgifterna som registret bygger på (prästerna kan ha skrivit fel). Bilderna och handstilarna kan vara svårlästa, ord och siffror kan ha tolkats fel och den som har skrivit in uppgifterna i registret kan ha skrivit fel.
Mycket tid och resurser, både maskinellt och manuellt, har använts för att "tvätta" registret, för att hitta och rätta fel och för att kvalitetshöja registret, men det förekommer fortfarande fel.
Hittar du felaktigheter i registret kan du felanmäla detta direkt i programmet.

ANTAL FÄRGBILDER

90 341 584

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgStarta programmet