Glädjekvinnor i Malmö

NamnBostadFöddFöräldrar 

Förnamn

Efternamn

 

Datum

Ort

Far

Mor

Söktips


Liggare över lösaktiga kvinnor 1874-1902, förteckning över lösaktiga och prostituerade kvinnor (Kriminalpolisen i Malmö)

så står det på själva arkivkartongen i Malmö Stadsarkiv. Ett arkiv som kanhända väcker känslor åt både ena och andra hållet men som verkligen inte ger rättvisa åt den smått humoristiska bild som många ser framför sig vid ett snabbstudium. Här träder vi rätt in i en värld fylld av prostitution förorsakad av fattigdom och tragik. Detta handlar om regelrätta journaler över Malmös prostituerade kvinnor under perioden 1874-1902. Journaler med detaljerade och noggranna anteckningar över dessa i allmänhet arma kvinnors bakgrund, deras levnadsförhållanden, bostadsadress, "verksamhetsadress" etc etc. I själva verket greps de aldrig av polisen för själva prostitutionen, då detta i sig ej ansågs olagligt. Ordningsmakten fick helt enkelt ta till andra medel för att kunna ingripa mot dessa "lösaktiga kvinnor". Lösdriveri var däremot olagligt och därmed tillämpligt för lagens långa arm!

Detta register skall inte ses som någon källa utan endast som ett hjälpmedel. Det kan tyvärr finnas fel i registerna, kontrollera alltid uppgifterna mot källan. Om ni hittar ett fel i registret är vi tacksamma om ni skickar ett e-post till kundtjanst@arkivdigital.se med den felaktiga raden.

ANTAL FÄRGBILDER

90 354 915

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgStarta programmet