Släktforskning - Ordlista

Här kommer vi att förklara lite av de svåra och konstiga ord som kan förekomma när man släktforskar. Ingen lista är komplett. Om du stöter på ett ord på vår hemsida eller i någon gammal handlingar som du vill få förklarad, skriv en rad till oss.

adm. Admitterad. Släppa fram eller tillåta något. Till exempel om man blir admitterad till nattvardsgång så har man konfirmerats.
Ana Alla de personer som är orsaken till att du finns till, dvs alla dina förfäder. Din pappa, din mamma och din farfar morfars mor är en ana till dig.
Annexförsamling Ibland hade kyrkoherden hand om flera församlingar. Huvudförsamlingen och annexförsamlingen. Om man inte hittar en uppgift i en av församlingarnas böcker så kan det löna sig att titta i den andra församlingens böcker också. Ibland förde prästerna in uppgifterna i fel böcker.
Antavla En grafisk eller på annat sätt framställd förteckning på alla anorna till en person.
Arkivbildare Den myndighet som skapar ett arkiv och lämnar handlingar efter sig. En arkivbildare kan vara en församling, en domstol, ett fängelse eller ett militärt förband.
Bouppteckning Efter en persons död upprättar man en bouppteckning som skall ta upp alla arvingar till den döda och den avlidnes tillgångar. En bouppteckning kan bekräfta ett släktskap. Det blev lag att göra bouppteckning 1734, men det är långt ifrån alla som har en bevarad bouppteckning. Från äldsta tid till 30/6 2001 förvaras bouppteckningarna på respektive arkiv. Efter 1/7 2001 är det Skatteverket som har ansvaret för bouppteckningarna.
dr: En vanligt förekommande förkortning för dräng. Kan även betyda liten pojke. Brukar inte betyda doktor.
Dödbok Prästens förteckning på alla de som är döda i församlingen. Dödboken är kronologiskt förd. Oftast betecknad som F: Kan t.ex. ingå i C:-böckerna.
Ejusdem Betyder samma i tidsangivelser. T.ex.: "Den 9 jan föddes och 14 ejusd. döptes..." betyder "Den 9 jan föddes och den 14 samma månad döptes...". 
Flyttningsbok Prästens förteckning på alla de som flyttat in eller ut i. Flyttningsboken är kronologiskt förd. Oftast betecknad som B:
Födelsebok Prästens förteckning på alla de som är födda i församlingen. Födelseboken är kronologiskt förd. Oftast betecknad som C:
Förfader Alla de personer som är orsaken till att du finns till, dvs alla dina förfäder. Din pappa, din mamma och din farfar morfars mor är en ana till dig.
Församling Används mer eller mindre omväxlande med socken.
Församlingsbok Efter 1895 ersätter denna husförhörslängden. Innehåller samma uppgifter förutom den religiösa kunskapen.
Genealogi Det ”fina” namnet på släktforskning. Genealogi räknas tillsammans med biografin till de historiska hjälpvetenskaperna.
Husförhörslängd Prästens anteckningar om församlingsbornas kristendomskunskaper. Tar upp alla som bor i församlingen gårdsvis. Det finns uppgifter om namn, födelsedatum och födelseort som ger nya ledtrådar i släktforskningen. Oftast betecknad som AI:
Husman Ibland "Husm" eller bara "Hm". Har hus men ingen egen jord. Kan vara hantverkare av något slag.
Ibidem Betyder på samma plats som föregående. Alltså på samma ställe som den person som nämndes tidigare.
Moderförsamling Ibland hade kyrkoherden hand om flera församlingar. Huvudförsamlingen och annexförsamlingen. Om man inte hittar en uppgift i en av församlingarnas böcker så kan det löna sig att titta i den andra församlingens böcker också. Ibland förde prästerna in uppgifterna i fel böcker.
Mynt Under årens lopp har mynten i Sveriges skiftat. Att ge en kort sammanfattning är inte lätt, men läs vidare här för en kort mynthistorik.
p: Vanlig förkortning för piga. Kan även betyda liten flicka.
Proband Den person du utgår från när du släktforskar och bygger de olika släkttavlorna. Om du utgår från dig själv i släktforskningen så är du probanden. Men du kan ju även utgå från din farfars mor och då är hon probanden i den forskningen.
Rotehåll En eller flera gårdar som tillsammans utrustar och förser en soldat med torp och erforderliga persedlar. Den person som har ett rotehåll kallas rotehållare.
Rusthåll En eller flera gårdar som tillsammans utrustar och förser en ryttare med torp, häst och erforderliga persedlar. Den person som har ett rusthåll kallas rusthållare.
Ryttare Den menige knekten som tjänstgör vid ett kavalleriregemente.
Signum Arkiven har gjort upp en lista där samma typ av handling skall betecknas på liknande sätt oavsett var i landet handlingen finns. De vanligaste signumen för kyrkoböckerna.
     AI:     Husförhörslängder
     B:      Flyttningslängder
     C:      Födelse- och dopböcker
     E:      Lysnings- och vigselböcker
     F:      Död- och begravningsböcker
Socken Ett geografiskt område som för kyrkoböcker.
Soldat Den menige knekten som tjänstgör vid ett infanteriregemente.
Stamtavla En grafisk eller på annat sätt framställd förteckning på alla ättlingarna till en person.
Susc: lat. för Susceptrix, dvs den som håller barnet vid dopet.
Testes lat. Fadder och dopvittne.
Vigselbok Prästens förteckning på alla de som är vigda i församlingen. Vigselboken är kronologiskt förd. Oftast betecknad som E: Kan t.ex. ingå i C:-böckerna.
Ättling Alla de barn, barnbarn, barnbarns barn som härstammar från en person är ättling till den personen.

 

 

ANTAL FÄRGBILDER

90 341 584

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgStarta programmet