Register

Att släktforska är mycket att sitta och leta i olika böcker, bläddra blad för blad för att hitta det man letar efter. Ibland kan ett sökbart register vara en bra ingång till materialet och detta underlättar letandet. Bland ArkivDigitals bilder finns en hel del olika register och här ovan finns ytterligare ett antal sökbara register.

Bouppteckningsregister (Skåne)

Utöver kyrkoböckerna är bouppteckningarna den källan som ger "mest" för släktforskaren. I bouppteckningarna får man släktskapen bekräftade, då man i ingresserna går igenom arvingarna till den avlidne. Då det ofta är omyndiga barn som arvingar måste det finnas förmyndare för dem och de hämtas bland den avlidnes släktingar. Genom dessa kan man få nya ledtrådar och spår i jakten på sina egna förfäder och släktingar. Detta register omfattar delar av Skåne.

Frigivna fångar (hela landet)

Att hitta ett fotografi på en förfader eller släkting är en extra kul pusselbit i det stora släktpusslet. Även om fotografiet är taget i ett sammanhang som vi inte önskar hamna i själv, så är detta en viktig del av historien. Detta handlar om fotografier över fångar som släpps fria. För att bli fotograferad så skulle man vara dömd till minst ett par års fängelse och risken för återfall skulle bedömas som stor. I detta register finns de kriminella som frisläppts från anstalter i hela Sverige under perioden 1876-1910. Handlingarna finns på Stadsarkivet i Malmö och i ArkivDigital online hittar man respektive akt med en bild under arkivbildaren: Kriminalpolisen i Malmö.

Glädjekvinnor (Malmö)

En liggare över lösaktiga kvinnor 1874-1902 eller en förteckning över lösaktiga och prostituerade kvinnor finns i Kriminalpolisens arkiv i Malmö. Det handlar om regelrätta journaler över Malmös prostituerade kvinnor under perioden 1874-1902. Journaler med detaljerade och noggranna anteckningar över dessa i allmänhet arma kvinnors bakgrund, deras levnadsförhållanden, bostadsadress, "verksamhetsadress" etc etc.

Klockaremål (Lunds stift)

Detta register är en förteckning på bevarade klockaremål i Lunds Stift mellan åren 1680-1891. Man kan säga att ett klockaremål är klockarens skrivelser till biskopen (domkapitlet i Lund). De kan innehålla alla möjliga saker, t.ex. ansökningshandlingar, bråk om klockarens bostad och lön, trohetseder till kungen och biskopen mm. Har man tur kan man i deras ansökningshandlingar hitta uppgifter om deras liv fram tills klockaremålet skrevs. Är det flera som vill bli klockare så kan man hitta uppgifter om hur församlingens ledamöter röstar i klockarevalet osv. Det är med andra ord ganska olika uppgifter man kan hitta, man får helt enkelt kolla i det enskilda målet och se vad just det målet (handlingen) handlar om. Handlingarna finns inte tillgängliga i ArkivDigital online ännu.

Vigslar (Skåne)

Då det inte finns husförhörslängder är vigslarna ett bra sätt att få reda på var en person kommer ifrån. Då det är ganska vanligt förekommande att man flyttar från sin födelseförsamling är vigselregister över större områden ett bra hjälpmedel. Register är från Skåne och innehåller vigslar från äldsta tid till 1800 (ibland längre fram).

 

ANTAL FÄRGBILDER

90 341 584

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgStarta programmet