Vedens häradsrätt

Vedens häradsrätt i Älvsborgs län
LänÄlvsborgs län
LandskapVästergötland
ArkivtypHäradsrätt
InformationDomsagotillhörighet. Vedens härad förenades fr o m år 1696 med Marks och Bollebygds härader till en gemensam domsaga, vilken kom att bli bestående intill 1920, då Vedens och Bollebygds härader sammanslogs med Ås och Gäsene härader till Borås domsaga och då Marks härad kom att bilda egen jurisdiktion. Marks, Bollebygds och Vedens domsagokanslis handlingar såsom koncept, inkomna skrivelser, räkenskaper har förtecknats gemensamt med Marks häradsrätts arkiv.

Tingslagsindelning. Vedens härad utgjorde t o m år 1919 eget tingslag med tingsplats i Borås. Före 1835 Borgstena och tidigare Åsslätt. I samband med den ändrade domsagoindelningen från 1920 bildade Vedens härad, tillsammans med Ås och Bollebygds härader ett gemensamt tingslag. För handlingar efter 1919 se Ås, Vedens och Bollebygds häradsrätt.

Vedens härad omfattade församlingarna Fristad, del av Borgstena, del av Torpa, Bredared, del av Tämta, Vänga, Sandhult och Hedared.
NADSE/GLA/11122
Volymer från Vedens häradsrätt
  Domböcker
Bouppteckningar
Bouppteckningsregister
Övrigt

ArkivDigital - Släktforskning på nätet i färg
  öppnar volymen i ArkivDigital online. Du behöver ett abonnemang hos ArkivDigital.
  visar en informationsruta när muspekaren är över ikonen.
  lägger volymen till varukorgen. Det går även bra att beställa enskilda volymer på CD/DVD och priset anges till höger om ikonen.

NamnÅrtal  
Domböcker
Vedens häradsrätt AIa:1 1595 - 1631    131 kr
Se: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Älvsborgs län 1604 -   
Vedens häradsrätt AIa:34 1789    124 kr
Vedens häradsrätt AIa:70 1826    373 kr
Vedens häradsrätt AIa:71 1827    510 kr
Vedens häradsrätt AIa:72 1828    373 kr
Vedens häradsrätt AIa:73 1829    336 kr
Vedens häradsrätt AIa:74 1830    394 kr
Vedens häradsrätt AIa:75 1831    331 kr
Vedens häradsrätt AIa:76 1832    479 kr
Vedens häradsrätt AIa:77 1833    611 kr
Vedens häradsrätt AIa:78 1834    543 kr
Vedens häradsrätt AIa:79 1835    474 kr
Vedens häradsrätt AIa:80 1836    489 kr
Vedens häradsrätt AIa:81 1837    478 kr
Vedens häradsrätt AIa:82 1838    480 kr
Vedens häradsrätt AIa:83 1839    506 kr
Vedens häradsrätt AIa:84 1840    472 kr
Vedens häradsrätt AIa:85 1841    471 kr
Vedens häradsrätt AIa:86 1842    488 kr
Vedens häradsrätt AIa:87 1843    412 kr
Vedens häradsrätt AIa:88 1844    361 kr
Vedens häradsrätt AIa:89 1845    415 kr
Vedens häradsrätt AIa:90 1846    385 kr
Vedens häradsrätt AIa:91 1847    448 kr
Vedens häradsrätt AIa:92 1848    447 kr
Vedens häradsrätt AIa:93 1849    387 kr
Vedens häradsrätt AIa:94 1850    384 kr
Vedens häradsrätt AIa:95 1851    457 kr
Vedens häradsrätt AIa:96 1852    531 kr
Vedens häradsrätt AIa:99 1855    422 kr
Vedens häradsrätt AIa:102 1858    347 kr
Bouppteckningar
Se: Göta Hovrätt - Adelns bouppteckningar 1650 - 1916   
Vedens häradsrätt FII:1 1737 - 1757    325 kr
Vedens häradsrätt FII:2 1758 - 1769    360 kr
Vedens häradsrätt FII:3 1770 - 1779    409 kr
Vedens häradsrätt FII:4 1780 - 1789    328 kr
Vedens häradsrätt FII:5 1790 - 1799    407 kr
Vedens häradsrätt FII:6 1800 - 1809    480 kr
Vedens häradsrätt FII:7 1810 - 1817    383 kr
Vedens häradsrätt FII:8 1818 - 1825    393 kr
Vedens häradsrätt FII:9 1826 - 1833    366 kr
Vedens häradsrätt FII:10 1834 - 1840    441 kr
Vedens häradsrätt FII:11 1841 - 1847    464 kr
Vedens häradsrätt FII:12 1848 - 1854    559 kr
Vedens häradsrätt FII:13 1855 - 1861    598 kr
Vedens häradsrätt FII:14 1862 - 1871    642 kr
Vedens häradsrätt FII:15 1872 - 1880    528 kr
Vedens häradsrätt FII:16 1881 - 1888    588 kr
Vedens häradsrätt FII:17 1889 - 1896    645 kr
Vedens häradsrätt FII:18 1897 - 1903    517 kr
Vedens häradsrätt FII:19 1904 - 1910    537 kr
Vedens häradsrätt FII:20 1911 - 1915    445 kr
Vedens häradsrätt FII:21 1916 - 1919    384 kr
Bouppteckningsregister
Vedens häradsrätt BouReg:1 1737 - 1840    117 kr
Vedens häradsrätt BouReg:2 1841 - 1861    213 kr
Övrigt
Se: Vedens häradsrätt AIa:34 1789  124 kr
Se: Vedens häradsrätt AIa:70 1826  373 kr
Se: Vedens häradsrätt AIa:70 1826  373 kr
Se: Vedens häradsrätt AIa:70 1826  373 kr
Se: Vedens häradsrätt AIa:70 1826  373 kr
Se: Vedens häradsrätt AIa:70 1826  373 kr
Se: Vedens häradsrätt AIa:71 1827  510 kr
Se: Vedens häradsrätt AIa:71 1827  510 kr
Se: Vedens häradsrätt AIa:71 1827  510 kr
Se: Vedens häradsrätt AIa:71 1827  510 kr
Se: Vedens häradsrätt AIa:71 1827  510 kr
Se: Vedens häradsrätt AIa:72 1828  373 kr
Se: Vedens häradsrätt AIa:72 1828  373 kr
Se: Vedens häradsrätt AIa:72 1828  373 kr
Se: Vedens häradsrätt AIa:72 1828  373 kr
Se: Vedens häradsrätt AIa:72 1828  373 kr
Se: Vedens häradsrätt AIa:73 1829  336 kr
Se: Vedens häradsrätt AIa:73 1829  336 kr
Se: Vedens häradsrätt AIa:73 1829  336 kr
Se: Vedens häradsrätt AIa:73 1829  336 kr
Se: Vedens häradsrätt AIa:73 1829  336 kr
Se: Vedens häradsrätt AIa:74 1830  394 kr
Se: Vedens häradsrätt AIa:74 1830  394 kr
Se: Vedens häradsrätt AIa:74 1830  394 kr
Se: Vedens häradsrätt AIa:74 1830  394 kr
Se: Vedens häradsrätt AIa:74 1830  394 kr
Se: Vedens häradsrätt AIa:75 1831  331 kr
Se: Vedens häradsrätt AIa:75 1831  331 kr
Se: Vedens häradsrätt AIa:75 1831  331 kr
Se: Vedens häradsrätt AIa:75 1831  331 kr
Se: Vedens häradsrätt AIa:75 1831  331 kr
Se: Vedens häradsrätt AIa:76 1832  479 kr
Se: Vedens häradsrätt AIa:76 1832  479 kr
Se: Vedens häradsrätt AIa:76 1832  479 kr
Se: Vedens häradsrätt AIa:76 1832  479 kr
Se: Vedens häradsrätt AIa:76 1832  479 kr
Se: Vedens häradsrätt AIa:77 1833  611 kr
Se: Vedens häradsrätt AIa:77 1833  611 kr
Se: Vedens häradsrätt AIa:77 1833  611 kr
Se: Vedens häradsrätt AIa:77 1833  611 kr
Se: Vedens häradsrätt AIa:77 1833  611 kr
Se: Vedens häradsrätt AIa:78 1834  543 kr
Se: Vedens häradsrätt AIa:78 1834  543 kr
Se: Vedens häradsrätt AIa:78 1834  543 kr
Se: Vedens häradsrätt AIa:78 1834  543 kr
Se: Vedens häradsrätt AIa:78 1834  543 kr
Se: Vedens häradsrätt AIa:79 1835  474 kr
Se: Vedens häradsrätt AIa:79 1835  474 kr
Se: Vedens häradsrätt AIa:79 1835  474 kr
Se: Vedens häradsrätt AIa:79 1835  474 kr
Se: Vedens häradsrätt AIa:79 1835  474 kr
Se: Vedens häradsrätt AIa:79 1835  474 kr
Se: Vedens häradsrätt AIa:80 1836  489 kr
Se: Vedens häradsrätt AIa:80 1836  489 kr
Se: Vedens häradsrätt AIa:80 1836  489 kr
Se: Vedens häradsrätt AIa:80 1836  489 kr
Se: Vedens häradsrätt AIa:80 1836  489 kr
Se: Vedens häradsrätt AIa:80 1836  489 kr
Se: Vedens häradsrätt AIa:81 1837  478 kr
Se: Vedens häradsrätt AIa:81 1837  478 kr
Se: Vedens häradsrätt AIa:81 1837  478 kr
Se: Vedens häradsrätt AIa:81 1837  478 kr
Se: Vedens häradsrätt AIa:81 1837  478 kr
Se: Vedens häradsrätt AIa:81 1837  478 kr
Se: Vedens häradsrätt AIa:82 1838  480 kr
Se: Vedens häradsrätt AIa:82 1838  480 kr
Se: Vedens häradsrätt AIa:82 1838  480 kr
Se: Vedens häradsrätt AIa:82 1838  480 kr
Se: Vedens häradsrätt AIa:82 1838  480 kr
Se: Vedens häradsrätt AIa:82 1838  480 kr
Se: Vedens häradsrätt AIa:83 1839  506 kr
Se: Vedens häradsrätt AIa:83 1839  506 kr
Se: Vedens häradsrätt AIa:83 1839  506 kr
Se: Vedens häradsrätt AIa:83 1839  506 kr
Se: Vedens häradsrätt AIa:83 1839  506 kr
Se: Vedens häradsrätt AIa:83 1839  506 kr
Se: Vedens häradsrätt AIa:84 1840  472 kr
Se: Vedens häradsrätt AIa:84 1840  472 kr
Se: Vedens häradsrätt AIa:84 1840  472 kr
Se: Vedens häradsrätt AIa:84 1840  472 kr
Se: Vedens häradsrätt AIa:84 1840  472 kr
Se: Vedens häradsrätt AIa:84 1840  472 kr
Se: Vedens häradsrätt AIa:85 1841  471 kr
Se: Vedens häradsrätt AIa:85 1841  471 kr
Se: Vedens häradsrätt AIa:85 1841  471 kr
Se: Vedens häradsrätt AIa:85 1841  471 kr
Se: Vedens häradsrätt AIa:85 1841  471 kr
Se: Vedens häradsrätt AIa:85 1841  471 kr
Se: Vedens häradsrätt AIa:86 1842  488 kr
Se: Vedens häradsrätt AIa:86 1842  488 kr
Se: Vedens häradsrätt AIa:86 1842  488 kr
Se: Vedens häradsrätt AIa:86 1842  488 kr
Se: Vedens häradsrätt AIa:86 1842  488 kr
Se: Vedens häradsrätt AIa:86 1842  488 kr
Se: Vedens häradsrätt AIa:87 1843  412 kr
Se: Vedens häradsrätt AIa:87 1843  412 kr
Se: Vedens häradsrätt AIa:87 1843  412 kr
Se: Vedens häradsrätt AIa:87 1843  412 kr
Se: Vedens häradsrätt AIa:87 1843  412 kr
Se: Vedens häradsrätt AIa:87 1843  412 kr
Se: Vedens häradsrätt AIa:88 1844  361 kr
Se: Vedens häradsrätt AIa:88 1844  361 kr
Se: Vedens häradsrätt AIa:88 1844  361 kr
Se: Vedens häradsrätt AIa:88 1844  361 kr
Se: Vedens häradsrätt AIa:88 1844  361 kr
Se: Vedens häradsrätt AIa:88 1844  361 kr
Se: Vedens häradsrätt AIa:89 1845  415 kr
Se: Vedens häradsrätt AIa:89 1845  415 kr
Se: Vedens häradsrätt AIa:89 1845  415 kr
Se: Vedens häradsrätt AIa:89 1845  415 kr
Se: Vedens häradsrätt AIa:89 1845  415 kr
Se: Vedens häradsrätt AIa:89 1845  415 kr
Se: Vedens häradsrätt AIa:90 1846  385 kr
Se: Vedens häradsrätt AIa:90 1846  385 kr
Se: Vedens häradsrätt AIa:90 1846  385 kr
Se: Vedens häradsrätt AIa:90 1846  385 kr
Se: Vedens häradsrätt AIa:90 1846  385 kr
Se: Vedens häradsrätt AIa:90 1846  385 kr
Se: Vedens häradsrätt AIa:91 1847  448 kr
Se: Vedens häradsrätt AIa:91 1847  448 kr
Se: Vedens häradsrätt AIa:91 1847  448 kr
Se: Vedens häradsrätt AIa:91 1847  448 kr
Se: Vedens häradsrätt AIa:91 1847  448 kr
Se: Vedens häradsrätt AIa:91 1847  448 kr
Se: Vedens häradsrätt AIa:92 1848  447 kr
Se: Vedens häradsrätt AIa:92 1848  447 kr
Se: Vedens häradsrätt AIa:92 1848  447 kr
Se: Vedens häradsrätt AIa:92 1848  447 kr
Se: Vedens häradsrätt AIa:92 1848  447 kr
Se: Vedens häradsrätt AIa:92 1848  447 kr
Se: Vedens häradsrätt AIa:93 1849  387 kr
Se: Vedens häradsrätt AIa:93 1849  387 kr
Se: Vedens häradsrätt AIa:93 1849  387 kr
Se: Vedens häradsrätt AIa:93 1849  387 kr
Se: Vedens häradsrätt AIa:93 1849  387 kr
Se: Vedens häradsrätt AIa:93 1849  387 kr
Se: Vedens häradsrätt AIa:94 1850  384 kr
Se: Vedens häradsrätt AIa:94 1850  384 kr
Se: Vedens häradsrätt AIa:94 1850  384 kr
Se: Vedens häradsrätt AIa:94 1850  384 kr
Se: Vedens häradsrätt AIa:94 1850  384 kr
Se: Vedens häradsrätt AIa:94 1850  384 kr
Se: Vedens häradsrätt AIa:95 1851  457 kr
Se: Vedens häradsrätt AIa:95 1851  457 kr
Se: Vedens häradsrätt AIa:95 1851  457 kr
Se: Vedens häradsrätt AIa:95 1851  457 kr
Se: Vedens häradsrätt AIa:95 1851  457 kr
Se: Vedens häradsrätt AIa:95 1851  457 kr
Se: Vedens häradsrätt AIa:96 1852  531 kr
Se: Vedens häradsrätt AIa:96 1852  531 kr
Se: Vedens häradsrätt AIa:96 1852  531 kr
Se: Vedens häradsrätt AIa:96 1852  531 kr
Se: Vedens häradsrätt AIa:96 1852  531 kr
Se: Vedens häradsrätt AIa:96 1852  531 kr
Se: Vedens häradsrätt AIa:99 1855  422 kr
Se: Vedens häradsrätt AIa:99 1855  422 kr
Se: Vedens häradsrätt AIa:99 1855  422 kr
Se: Vedens häradsrätt AIa:99 1855  422 kr
Se: Vedens häradsrätt AIa:99 1855  422 kr
Se: Vedens häradsrätt AIa:99 1855  422 kr
Se: Vedens häradsrätt AIa:102 1858  347 kr
Se: Vedens häradsrätt AIa:102 1858  347 kr
Se: Vedens häradsrätt AIa:102 1858  347 kr
Se: Vedens häradsrätt AIa:102 1858  347 kr
Se: Vedens häradsrätt AIa:102 1858  347 kr
Se: Vedens häradsrätt AIa:102 1858  347 kr
Se: Ås, Vedens och Bollebygds häradsrätt CIIIab:1 1875 - 1932  223 kr
Se: Ås, Vedens och Bollebygds häradsrätt CIIIab:2 1875 - 1932  225 kr
Se: Ås, Vedens och Bollebygds häradsrätt CIIIab:3 1875 - 1932  336 kr
Se: Ås, Vedens och Bollebygds häradsrätt CIIIab:4 1875 - 1932  185 kr

Övriga volymer

ANTAL FÄRGBILDER

89 901 550

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgStarta programmet