Väse häradsrätt

Väse häradsrätt i Värmlands län
LänVärmlands län
LandskapVärmland
ArkivtypHäradsrätt
InformationDomsagoindelning
Östersysslet

Tingslagsindelning
-1876 Väse
1877-1947 Väse, Ölme, Visnum

Församlingar
Alster
Väse
Östra Fågelvik
NADSE/VA/11106
Volymer från Väse häradsrätt
  Domböcker
Bouppteckningar
Bouppteckningsregister
Övrigt

ArkivDigital - Släktforskning på nätet i färg
  öppnar volymen i ArkivDigital online. Du behöver ett abonnemang hos ArkivDigital.
  visar en informationsruta när muspekaren är över ikonen.
  lägger volymen till varukorgen. Det går även bra att beställa enskilda volymer på CD/DVD och priset anges till höger om ikonen.

NamnÅrtal  
Domböcker
Se: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Värmlands län 1602 -   
Väse häradsrätt AIa:1a 1620 - 1669    172 kr
Väse häradsrätt AIa:1b 1670 - 1684    147 kr
Väse häradsrätt AIa:2 1685 - 1693    183 kr
Väse häradsrätt AIa:3 1693 - 1700    165 kr
Väse häradsrätt AIa:4 1701 - 1708    154 kr
Väse häradsrätt AIa:5 1708 - 1715    213 kr
Väse häradsrätt AIa:6 1716 - 1728    387 kr
Väse häradsrätt AIa:8 1729 - 1732    232 kr
Väse häradsrätt AIa:7 1729 - 1734    337 kr
Väse häradsrätt AIa:9 1733 - 1735    220 kr
Väse häradsrätt AIa:10 1736    90 kr
Väse häradsrätt AIa:11 1736    60 kr
Väse häradsrätt AIa:12 1737 - 1738    175 kr
Väse häradsrätt AIa:13 1738    93 kr
Väse häradsrätt AIa:14 1739 - 1740    192 kr
Väse häradsrätt AIa:15 1741    123 kr
Väse häradsrätt AIa:16 1742    151 kr
Väse häradsrätt AIa:17 1743 - 1749    595 kr
Väse häradsrätt AIa:18 1750 - 1753    315 kr
Väse häradsrätt AIa:19 1754 - 1757    379 kr
Väse häradsrätt AIa:20 1758 - 1760    354 kr
Väse häradsrätt AIa:21 1761    119 kr
Väse häradsrätt AIa:22 1761 - 1764    550 kr
Väse häradsrätt AIa:23 1765 - 1766    271 kr
Väse häradsrätt AIa:24 1767 - 1769    402 kr
Väse häradsrätt AIa:25 1770 - 1772    355 kr
Väse häradsrätt AIa:26 1773 - 1776    472 kr
Väse häradsrätt AIa:27 1777 - 1780    357 kr
Väse häradsrätt AIa:28 1781 - 1787    505 kr
Väse häradsrätt AIa:29 1788 - 1789    198 kr
Väse häradsrätt AIa:30 1790 - 1792    264 kr
Väse häradsrätt AIa:31 1793 - 1795    334 kr
Väse häradsrätt AIa:32 1796 - 1797    237 kr
Väse häradsrätt AIa:33 1798 - 1799    301 kr
Väse häradsrätt AIa:34 1800    168 kr
Väse häradsrätt AIa:75 1848    421 kr
Väse häradsrätt AIa:77 1850    246 kr
Väse häradsrätt AIa:78 1850    254 kr
Bouppteckningar
Se: Svea Hovrätt - Adelns bouppteckningar Okänt   
Se: Göta Hovrätt - Adelns bouppteckningar 1650 - 1813   
Väse häradsrätt FII:1a 1734 - 1758    39 kr
Väse häradsrätt FII:1 1751 - 1758    210 kr
Väse häradsrätt FII:2 1759 - 1763    198 kr
Väse häradsrätt FII:3 1764 - 1773    193 kr
Väse häradsrätt FII:4 1774 - 1778    196 kr
Väse häradsrätt FII:5 1779 - 1784    189 kr
Väse häradsrätt FII:6 1785 - 1790    185 kr
Väse häradsrätt FII:7 1791 - 1797    197 kr
Väse häradsrätt FII:8 1798 - 1802    225 kr
Väse häradsrätt FII:9 1803 - 1804    180 kr
Väse häradsrätt FII:10 1805 - 1806    90 kr
Väse häradsrätt FII:11 1807 - 1808    135 kr
Väse häradsrätt FII:12 1809    120 kr
Väse häradsrätt FII:13 1810 - 1811    154 kr
Väse häradsrätt FII:14 1812 - 1813    149 kr
Väse häradsrätt FII:15 1814 - 1815    175 kr
Väse häradsrätt FII:16 1816 - 1817    187 kr
Väse häradsrätt FII:17 1818 - 1819    193 kr
Väse häradsrätt FII:18 1820 - 1822    285 kr
Väse häradsrätt FII:19 1823 - 1825    334 kr
Väse häradsrätt FII:20 1826 - 1827    306 kr
Väse häradsrätt FII:21 1828 - 1829    289 kr
Väse häradsrätt FII:22 1830 - 1831    215 kr
Väse häradsrätt FII:23 1832 - 1833    230 kr
Väse häradsrätt FII:24 1834 - 1835    228 kr
Väse häradsrätt FII:25 1836 - 1837    214 kr
Väse häradsrätt FII:26 1838 - 1839    239 kr
Väse häradsrätt FII:27 1840 - 1841    225 kr
Väse häradsrätt FII:28 1842 - 1843    210 kr
Väse häradsrätt FII:29 1844 - 1845    194 kr
Väse häradsrätt FII:30 1846 - 1847    256 kr
Väse häradsrätt FII:31 1848 - 1849    234 kr
Väse häradsrätt FII:32 1850 - 1852    292 kr
Väse häradsrätt FII:33 1853 - 1855    265 kr
Väse häradsrätt FII:34 1856 - 1858    361 kr
Väse häradsrätt FII:35 1859 - 1861    316 kr
Väse häradsrätt FII:36 1862 - 1865    360 kr
Väse häradsrätt FII:37 1866 - 1868    307 kr
Väse häradsrätt FII:38 1869 - 1871    316 kr
Väse häradsrätt FII:39 1872 - 1875    322 kr
Se: Ölme, Visnums och Väse häradsrätt 1876 -   
Bouppteckningsregister
Väse häradsrätt BouReg:1 1751 - 1860    132 kr
Väse häradsrätt BouReg:2 1751 - 1860    93 kr
Övrigt
Se: Väse häradsrätt AIa:1a 1620 - 1669  172 kr
Se: Väse häradsrätt AIa:1b 1670 - 1684  147 kr
Se: Väse häradsrätt AIa:1b 1673 - 1684  147 kr
Se: Väse häradsrätt AIa:2 1685 - 1693  183 kr
Se: Väse häradsrätt AIa:2 1685 - 1693  183 kr
Se: Väse häradsrätt AIa:3 1693 - 1700  165 kr
Se: Väse häradsrätt AIa:3 1693 - 1700  165 kr
Se: Väse häradsrätt AIa:4 1701 - 1708  154 kr
Se: Väse häradsrätt AIa:4 1701 - 1708  154 kr
Se: Väse häradsrätt AIa:5 1708 - 1715  213 kr
Se: Väse häradsrätt AIa:5 1708 - 1715  213 kr
Se: Väse häradsrätt AIa:5 1709 - 1715  213 kr
Se: Väse häradsrätt AIa:6 1716 - 1728  387 kr
Se: Väse häradsrätt AIa:6 1716 - 1728  387 kr
Se: Väse häradsrätt AIa:6 1716 - 1728  387 kr
Väse häradsrätt FIa:1 1721 - 1727    226 kr
Väse häradsrätt CVIIb:1 1721 - 1760    244 kr
Väse häradsrätt FIa:2 1728 - 1731    202 kr
Se: Väse häradsrätt AIa:8 1729 - 1732  232 kr
Se: Väse häradsrätt AIa:8 1729 - 1732  232 kr
Se: Väse häradsrätt AIa:8 1729 - 1732  232 kr
Se: Väse häradsrätt AIa:8 1729 - 1732  232 kr
Se: Väse häradsrätt AIa:7 1729 - 1734  337 kr
Se: Väse häradsrätt AIa:7 1729 - 1734  337 kr
Se: Väse häradsrätt AIa:7 1729 - 1734  337 kr
Se: Väse häradsrätt AIa:7 1729 - 1734  337 kr
Väse häradsrätt FIa:3 1732 - 1734    230 kr
Se: Väse häradsrätt AIa:9 1733 - 1735  220 kr
Se: Väse häradsrätt AIa:9 1733 - 1735  220 kr
Se: Väse häradsrätt AIa:9 1733 - 1735  220 kr
Se: Väse häradsrätt AIa:9 1733 - 1735  220 kr
Väse häradsrätt FIa:4 1735 - 1741    333 kr
Se: Väse häradsrätt AIa:10 1736  90 kr
Se: Väse häradsrätt AIa:11 1736  60 kr
Se: Väse häradsrätt AIa:10 1736  90 kr
Se: Väse häradsrätt AIa:11 1736  60 kr
Se: Väse häradsrätt AIa:10 1736  90 kr
Se: Väse häradsrätt AIa:11 1736  60 kr
Se: Väse häradsrätt AIa:10 1736  90 kr
Se: Väse häradsrätt AIa:11 1736  60 kr
Se: Väse häradsrätt AIa:12 1737 - 1738  175 kr
Se: Väse häradsrätt AIa:12 1737 - 1738  175 kr
Se: Väse häradsrätt AIa:12 1737 - 1738  175 kr
Se: Väse häradsrätt AIa:12 1737 - 1738  175 kr
Väse häradsrätt FV:1 1737 - 1827    249 kr
Se: Väse häradsrätt AIa:13 1738  93 kr
Se: Väse häradsrätt AIa:13 1738  93 kr
Se: Väse häradsrätt AIa:13 1738  93 kr
Se: Väse häradsrätt AIa:13 1738  93 kr
Se: Väse häradsrätt AIa:14 1739 - 1740  192 kr
Se: Väse häradsrätt AIa:14 1739 - 1740  192 kr
Se: Väse häradsrätt AIa:14 1739 - 1740  192 kr
Se: Väse häradsrätt AIa:14 1739 - 1740  192 kr
Se: Ölme häradsrätt EI:1 1739 - 1759  346 kr
Se: Väse häradsrätt AIa:15 1741  123 kr
Se: Väse häradsrätt AIa:15 1741  123 kr
Se: Väse häradsrätt AIa:15 1741  123 kr
Se: Väse häradsrätt AIa:15 1741  123 kr
Väse häradsrätt FIa:5 1741 - 1750    276 kr
Se: Väse häradsrätt AIa:16 1742  151 kr
Se: Väse häradsrätt AIa:16 1742  151 kr
Se: Väse häradsrätt AIa:16 1742  151 kr
Se: Väse häradsrätt AIa:16 1742  151 kr
Se: Väse häradsrätt AIa:17 1743 - 1749  595 kr
Se: Väse häradsrätt AIa:17 1743 - 1749  595 kr
Se: Väse häradsrätt AIa:17 1743 - 1749  595 kr
Se: Väse häradsrätt AIa:17 1743 - 1749  595 kr
Se: Väse häradsrätt AIa:18 1750 - 1753  315 kr
Se: Väse häradsrätt AIa:18 1750 - 1753  315 kr
Se: Väse häradsrätt AIa:18 1750 - 1753  315 kr
Se: Väse häradsrätt AIa:18 1750 - 1753  315 kr
Se: Väse häradsrätt AIa:19 1754 - 1757  379 kr
Se: Väse häradsrätt AIa:19 1754 - 1757  379 kr
Se: Väse häradsrätt AIa:19 1754 - 1757  379 kr
Se: Väse häradsrätt AIa:19 1757  379 kr
Se: Väse häradsrätt AIa:20 1758 - 1760  354 kr
Se: Väse häradsrätt AIa:20 1758 - 1760  354 kr
Se: Väse häradsrätt AIa:20 1758 - 1760  354 kr
Se: Väse häradsrätt AIa:20 1758 - 1760  354 kr
Se: Väse häradsrätt AIa:21 1761  119 kr
Se: Väse häradsrätt AIa:21 1761  119 kr
Se: Väse häradsrätt AIa:21 1761  119 kr
Se: Väse häradsrätt AIa:21 1761  119 kr
Se: Väse häradsrätt AIa:22 1761 - 1764  550 kr
Se: Väse häradsrätt AIa:22 1761 - 1764  550 kr
Se: Väse häradsrätt AIa:22 1761 - 1764  550 kr
Se: Väse häradsrätt AIa:22 1761 - 1764  550 kr
Se: Väse häradsrätt AIa:23 1765 - 1766  271 kr
Se: Väse häradsrätt AIa:23 1765 - 1766  271 kr
Se: Väse häradsrätt AIa:23 1765 - 1766  271 kr
Se: Väse häradsrätt AIa:23 1765 - 1766  271 kr
Se: Väse häradsrätt AIa:24 1767 - 1769  402 kr
Se: Väse häradsrätt AIa:24 1767 - 1769  402 kr
Se: Väse häradsrätt AIa:24 1767 - 1769  402 kr
Se: Väse häradsrätt AIa:24 1767 - 1769  402 kr
Se: Väse häradsrätt AIa:25 1770 - 1772  355 kr
Se: Väse häradsrätt AIa:25 1770 - 1772  355 kr
Se: Väse häradsrätt AIa:25 1770 - 1772  355 kr
Se: Väse häradsrätt AIa:25 1770 - 1772  355 kr
Se: Väse häradsrätt AIa:26 1773 - 1776  472 kr
Se: Väse häradsrätt AIa:26 1773 - 1776  472 kr
Se: Väse häradsrätt AIa:26 1773 - 1776  472 kr
Se: Väse häradsrätt AIa:26 1773 - 1776  472 kr
Se: Väse häradsrätt AIa:27 1777 - 1780  357 kr
Se: Väse häradsrätt AIa:27 1777 - 1780  357 kr
Se: Väse häradsrätt AIa:27 1777 - 1780  357 kr
Se: Väse häradsrätt AIa:27 1777 - 1780  357 kr
Se: Väse häradsrätt AIa:28 1781 - 1787  505 kr
Se: Väse häradsrätt AIa:28 1781 - 1787  505 kr
Se: Väse häradsrätt AIa:28 1781 - 1787  505 kr
Se: Väse häradsrätt AIa:28 1781 - 1787  505 kr
Se: Väse häradsrätt AIa:29 1788 - 1789  198 kr
Se: Väse häradsrätt AIa:29 1788 - 1789  198 kr
Se: Väse häradsrätt AIa:29 1788 - 1789  198 kr
Se: Väse häradsrätt AIa:29 1788 - 1789  198 kr
Se: Väse häradsrätt AIa:30 1790 - 1792  264 kr
Se: Väse häradsrätt AIa:30 1790 - 1792  264 kr
Se: Väse häradsrätt AIa:30 1790 - 1792  264 kr
Se: Väse häradsrätt AIa:30 1790 - 1792  264 kr
Se: Väse häradsrätt AIa:31 1793 - 1795  334 kr
Se: Väse häradsrätt AIa:31 1793 - 1795  334 kr
Se: Väse häradsrätt AIa:31 1793 - 1795  334 kr
Se: Väse häradsrätt AIa:31 1793 - 1795  334 kr
Se: Väse häradsrätt AIa:32 1796 - 1797  237 kr
Se: Väse häradsrätt AIa:32 1796 - 1797  237 kr
Se: Väse häradsrätt AIa:32 1796 - 1797  237 kr
Se: Väse häradsrätt AIa:32 1796 - 1797  237 kr
Se: Väse häradsrätt AIa:33 1798 - 1799  301 kr
Se: Väse häradsrätt AIa:33 1798 - 1799  301 kr
Se: Väse häradsrätt AIa:33 1798 - 1799  301 kr
Se: Väse häradsrätt AIa:33 1798 - 1799  301 kr
Se: Väse häradsrätt AIa:34 1800  168 kr
Se: Väse häradsrätt AIa:34 1800  168 kr
Se: Väse häradsrätt AIa:34 1800  168 kr
Se: Väse häradsrätt AIa:34 1800 - 1824  168 kr
Se: Väse häradsrätt AIa:75 1848  421 kr
Se: Väse häradsrätt AIa:77 1850  246 kr
Se: Väse häradsrätt AIa:78 1850  254 kr

Övriga volymer

ANTAL FÄRGBILDER

89 462 880

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgStarta programmet