Barne häradsrätt

Barne häradsrätt i Skaraborgs län
LänSkaraborgs län
LandskapVästergötland
ArkivtypHäradsrätt
InformationDomsagotillhörighet:
Domsagornas omfattning bestämdes i äldre tid genom häradshövdingarnas fullmakter. Dessa är bristfälligt bevarade, varför man inte kontinuerligt kan följa förändringarna i domsagoindelningen före slutet av 1600-talet.
1558 omfattade domsagan förutom Barne härad även Laske och Bjärke härad. 1610 utgjorde Barne härad egen domsaga. Efter 1654 omfattade domsagan Barne, Viste (till år 1681), Vartofta (till år 1781) och Frökinds (till år 1811) härader. Laske härad tillkom år 1681. Efter omreglering 1811 kom domsagan att omfatta häraderna Åse, Viste och Barne. 1865 tillkom åter Laske härad. Domsagan benämnes efter 1865 Åse, Viste, Barne och Laske domsaga.

Tingslagsindelning:
Barne härad tingslag omfattade t.o.m. 1896 socknarna Eling, Lekåsa, Barne-Åsaka, Fåglum, Kyrkås, Essunga, Ryda, Södra Kedum, Naum, Long, Skarstad, del av Hällum, Önum och Vara. Tingsplats i Naum.
Från 1897 sammanslogs domsagans samtliga tingslag till ett gemensamt med tingsplats i Vara.
Åse, Viste, Barne och Laske domsagas tingslag omfattar från 1897 socknarna Särestad, Täng, Håle, Flo, Ås, Sal, Vänersnäs, Tun, Kareby, Friel, Tengene, Trökörna, Malma, Längnum, Hyringa, Främmestad, Bäreberg, Levene, Flakeberg, Bjärby, Sparlösa, Slädene, Eling, Lekåsa, Barne-Åsaka, Fåglum, Kyrkås, Essunga, Ryda, Södra Kedum, Naum, Long, Skarstad, Hällum, Önum, Vara lands- församling, Vara köping, Larv, Längjum, Tråvad, S. Lundby, Öster- och Västerbitterna samt Laske-Vedum.
Från 1952 omfattar Åse, Viste, Barne och Laske tingslag, landskommunerna Grästorp, Tun, Levene, Essunga, Vedum, Ryda och Larv samt Vara köping.
NADSE/GLA/11022
Volymer från Barne häradsrätt
  Domböcker
Bouppteckningar
Bouppteckningsregister
Övrigt

ArkivDigital - Släktforskning på nätet i färg
  öppnar volymen i ArkivDigital online. Du behöver ett abonnemang hos ArkivDigital och programmet ArkivDigital online version 1.4.2 eller senare installerat.
  visar en informationsruta när muspekaren är över ikonen.
  lägger volymen till varukorgen. Det går även bra att beställa enskilda volymer på CD/DVD och priset anges till höger om ikonen.

NamnÅrtal  
Domböcker
Se: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Skaraborgs län 1594 -   
Barne häradsrätt AIa:1 1603 - 1650    273 kr
Barne häradsrätt AIa:2 1651 - 1659    210 kr
Barne häradsrätt AIa:3 1660 - 1666    139 kr
Barne häradsrätt AIa:4 1670 - 1673    181 kr
Barne häradsrätt AIa:5 1674    105 kr
Barne häradsrätt AIa:6 1675 - 1680    169 kr
Se: Barne häradsrätt AIa:5 1679    105 kr
Barne häradsrätt AIa:7 1681 - 1686    193 kr
Barne häradsrätt AIa:8 1687 - 1691    228 kr
Se: Barne häradsrätt AIa:9 1691    157 kr
Barne häradsrätt AIa:9 1692 - 1695    157 kr
Barne häradsrätt AIa:10 1696 - 1699    192 kr
Barne häradsrätt AIa:11 1700 - 1705    222 kr
Barne häradsrätt AIa:12 1720 - 1721    181 kr
Barne häradsrätt AIa:13 1722 - 1725    214 kr
Barne häradsrätt AIa:14 1726 - 1729    225 kr
Barne häradsrätt AIa:15 1730 - 1733    165 kr
Barne häradsrätt AIa:16 1734 - 1736    193 kr
Barne häradsrätt AIa:17 1737 - 1739    228 kr
Barne häradsrätt AIa:18 1740 - 1742    235 kr
Barne häradsrätt AIa:19 1743 - 1747    184 kr
Barne häradsrätt AIa:20 1748 - 1749    266 kr
Barne häradsrätt AIa:21 1750 - 1751    187 kr
Barne häradsrätt AIa:22 1752 - 1753    186 kr
Barne häradsrätt AIa:23 1754 - 1755    194 kr
Barne häradsrätt AIa:24 1756    174 kr
Barne häradsrätt AIa:25 1757    174 kr
Barne häradsrätt AIa:26 1758    166 kr
Barne häradsrätt AIa:27 1759    202 kr
Barne häradsrätt AIa:28 1760    196 kr
Barne häradsrätt AIa:29 1761    195 kr
Barne häradsrätt AIa:30 1762    189 kr
Barne häradsrätt AIa:31 1763    168 kr
Barne häradsrätt AIa:32 1764    181 kr
Barne häradsrätt AIa:33 1765    160 kr
Barne häradsrätt AIa:34 1766    148 kr
Barne häradsrätt AIa:35 1767    210 kr
Barne häradsrätt AIa:36 1768    235 kr
Barne häradsrätt AIa:37 1769    285 kr
Barne häradsrätt AIa:38 1770    285 kr
Barne häradsrätt AIa:39 1771    189 kr
Barne häradsrätt AIa:40 1772    182 kr
Barne häradsrätt AIa:41 1773    289 kr
Barne häradsrätt AIa:42 1774    306 kr
Barne häradsrätt AIa:43 1775    288 kr
Barne häradsrätt AIa:44 1776    190 kr
Barne häradsrätt AIa:45 1777    240 kr
Barne häradsrätt AIa:46 1778    257 kr
Barne häradsrätt AIa:47 1779    237 kr
Barne häradsrätt AIa:48 1780    257 kr
Barne häradsrätt AIa:49 1781    231 kr
Barne häradsrätt AIa:50 1782    287 kr
Barne häradsrätt AIa:51 1783    237 kr
Barne häradsrätt AIa:52 1784    272 kr
Barne häradsrätt AIa:53 1785    259 kr
Barne häradsrätt AIa:54 1786    229 kr
Barne häradsrätt AIa:55 1787    259 kr
Barne häradsrätt AIa:56 1788    215 kr
Barne häradsrätt AIa:57 1789    183 kr
Barne häradsrätt AIa:58 1790    205 kr
Barne häradsrätt AIa:59 1791    213 kr
Barne häradsrätt AIa:60 1792    224 kr
Barne häradsrätt AIa:61 1793    198 kr
Barne häradsrätt AIa:62 1794    200 kr
Barne häradsrätt AIa:63 1795    190 kr
Barne häradsrätt AIa:64 1796    260 kr
Barne häradsrätt AIa:65 1797    340 kr
Barne häradsrätt AIa:66 1798    277 kr
Barne häradsrätt AIa:67 1799    415 kr
Barne häradsrätt AIa:68 1800    465 kr
Bouppteckningar
Se: Göta Hovrätt - Adelns bouppteckningar 1650 - 1916   
Barne häradsrätt FII:1 1749 - 1763    430 kr
Barne häradsrätt FII:2 1764 - 1770    380 kr
Barne häradsrätt FII:3 1771 - 1776    360 kr
Barne häradsrätt FII:4 1777 - 1784    369 kr
Barne häradsrätt FII:5 1785 - 1793    402 kr
Barne häradsrätt FII:6 1794 - 1800    414 kr
Barne häradsrätt FII:7 1801 - 1807    420 kr
Barne häradsrätt FII:8 1808 - 1811    432 kr
Barne häradsrätt FII:9 1812 - 1817    466 kr
Barne häradsrätt FII:10 1818 - 1824    456 kr
Barne häradsrätt FII:11 1825 - 1830    486 kr
Barne häradsrätt FII:12 1831 - 1835    423 kr
Barne häradsrätt FII:13 1836 - 1841    521 kr
Barne häradsrätt FII:14 1842 - 1847    399 kr
Barne häradsrätt FII:15 1848 - 1853    417 kr
Barne häradsrätt FII:16 1854 - 1859    442 kr
Barne häradsrätt FII:17 1860 - 1869    753 kr
Barne häradsrätt FII:18 1870 - 1875    574 kr
Barne häradsrätt FII:19 1876 - 1879    589 kr
Barne häradsrätt FII:20 1880 - 1883    490 kr
Barne häradsrätt FII:21 1884 - 1887    499 kr
Barne häradsrätt FII:22 1888 - 1893    663 kr
Barne häradsrätt FII:23 1893 - 1896    505 kr
Bouppteckningsregister
Barne häradsrätt BouReg:1 1749 - 1840    136 kr
Barne häradsrätt BouReg:2 1841 - 1859    87 kr
Övrigt
Se: Barne häradsrätt AIa:1 1639    273 kr
Se: Barne häradsrätt AIa:3 1666    139 kr
Se: Barne häradsrätt AIa:5 1679    105 kr
Se: Barne häradsrätt AIa:7 1681    193 kr
Se: Barne häradsrätt AIa:8 1690 - 1691    228 kr
Se: Barne häradsrätt AIa:9 1692 - 1695    157 kr
Se: Barne häradsrätt AIa:10 1698    192 kr
Se: Barne häradsrätt AIa:16 1734 - 1736    193 kr
Se: Barne häradsrätt AIa:17 1737 - 1739    228 kr
Se: Barne häradsrätt AIa:18 1740 - 1742    235 kr
Se: Barne häradsrätt AIa:19 1743 - 1747    184 kr
Se: Barne häradsrätt AIa:20 1748    266 kr
Se: Barne häradsrätt AIa:20 1748 - 1749    266 kr
Se: Barne häradsrätt AIa:21 1750 - 1751    187 kr
Se: Barne häradsrätt AIa:22 1752 - 1753    186 kr
Se: Barne häradsrätt AIa:23 1754 - 1755    194 kr
Se: Barne häradsrätt AIa:24 1756    174 kr
Se: Barne häradsrätt AIa:25 1757    174 kr
Se: Barne häradsrätt AIa:26 1758    166 kr
Se: Barne häradsrätt AIa:27 1759    202 kr
Se: Barne häradsrätt AIa:28 1760    196 kr
Se: Barne häradsrätt AIa:29 1761    195 kr
Se: Barne häradsrätt AIa:30 1762    189 kr
Se: Barne häradsrätt AIa:31 1763    168 kr
Se: Barne häradsrätt AIa:32 1764    181 kr
Se: Barne häradsrätt AIa:33 1765    160 kr
Se: Barne häradsrätt AIa:34 1766    148 kr
Se: Barne häradsrätt AIa:35 1767    210 kr
Se: Barne häradsrätt AIa:36 1768    235 kr
Se: Barne häradsrätt AIa:37 1769    285 kr
Se: Barne häradsrätt AIa:38 1770    285 kr
Se: Barne häradsrätt AIa:39 1771    189 kr
Se: Barne häradsrätt AIa:39 1771    189 kr
Se: Barne häradsrätt AIa:40 1772    182 kr
Se: Barne häradsrätt AIa:40 1772    182 kr
Se: Barne häradsrätt AIa:41 1773    289 kr
Se: Barne häradsrätt AIa:42 1774    306 kr
Se: Barne häradsrätt AIa:43 1775    288 kr
Se: Barne häradsrätt AIa:44 1776    190 kr
Se: Barne häradsrätt AIa:44 1776    190 kr
Se: Barne häradsrätt AIa:45 1777    240 kr
Se: Barne häradsrätt AIa:46 1778    257 kr
Se: Barne häradsrätt AIa:46 1778    257 kr
Se: Barne häradsrätt AIa:47 1779    237 kr
Se: Barne häradsrätt AIa:47 1779    237 kr
Se: Barne häradsrätt AIa:48 1780    257 kr
Se: Barne häradsrätt AIa:49 1781    231 kr
Se: Barne häradsrätt AIa:50 1782    287 kr
Se: Barne häradsrätt AIa:50 1782    287 kr
Se: Barne häradsrätt AIa:51 1783    237 kr
Se: Barne häradsrätt AIa:52 1784    272 kr
Se: Barne häradsrätt AIa:53 1785    259 kr
Se: Barne häradsrätt AIa:53 1785    259 kr
Se: Barne häradsrätt AIa:54 1786    229 kr
Se: Barne häradsrätt AIa:54 1786    229 kr
Se: Barne häradsrätt AIa:55 1787    259 kr
Se: Barne häradsrätt AIa:56 1788    215 kr
Se: Barne häradsrätt AIa:56 1788    215 kr
Se: Barne häradsrätt AIa:57 1789    183 kr
Se: Barne häradsrätt AIa:58 1790    205 kr
Se: Barne häradsrätt AIa:58 1790    205 kr
Se: Barne häradsrätt AIa:59 1791    213 kr
Se: Barne häradsrätt AIa:59 1791    213 kr
Se: Barne häradsrätt AIa:60 1792    224 kr
Se: Barne häradsrätt AIa:60 1792    224 kr
Se: Barne häradsrätt AIa:61 1793    198 kr
Se: Barne häradsrätt AIa:61 1793    198 kr
Se: Barne häradsrätt AIa:62 1794    200 kr
Se: Barne häradsrätt AIa:62 1794    200 kr
Se: Barne häradsrätt AIa:63 1795    190 kr
Se: Barne häradsrätt AIa:64 1796    260 kr
Se: Barne häradsrätt AIa:65 1797    340 kr
Se: Barne häradsrätt AIa:65 1797    340 kr
Se: Barne häradsrätt AIa:66 1798    277 kr
Se: Barne häradsrätt AIa:67 1799    415 kr
Se: Barne häradsrätt AIa:67 1799    415 kr
Se: Barne häradsrätt AIa:68 1800    465 kr
Se: Barne häradsrätt AIa:68 1800    465 kr

ANTAL FÄRGBILDER

82 471 948

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgStarta programmet