Göta Hovrätt - Hovrättskamreraren

Göta Hovrätt - Hovrättskamreraren i Kronobergs län
LänKronobergs län
Tidigare länÄlvsborgs län, Jönköpings län, Kronobergs län, Kalmar län, Östergötlands län, Hallands län, Göteborgs och Bohus län, Blekinge län, Malmöhus län, Kristianstads län, Värmlands län
ArkivtypHovrätt
InformationHovrättens ekonomiska förvaltning, framför allt uppbörd och fördelning av löne- m fl förmåner krävde ett omfattande arbete. Under hovrättens första årtionden ombesörjdes dessa uppgifter i regel av en av hovrättens assessorer. Denne kallades quaestor. Quaestors verksamhet var inte av sådant slag, att den åstadkom en från hovrätten i övrigt skild arkivbildning. De skriftliga, relativt fåtaliga kvarlevorna från den första tidens ekonomiska förvaltning redovisas därför i förteckningen över huvudarkivet.

1718 inrättades vid Göta Hovrätt en befattning som hovrättskamrerare. Innehavaren av denna tjänst skulle handha hovrättens ekonomiska förvaltning som med tiden blivit alltmer omfattande. Hovrättskamreraren bedrev sin verksamhet inom ett eget kontor (hovrättskontoret). Hovrättskamreraren förde egen korrespondens och hade egna diarier. Han hade att inför hovrätten föredra ärenden rörande den ekonomiska förvaltningen, inhämta dess resolution, uppsätta utgående expeditioner och själv låta ombesörja renskrivningen. Han har därför betraktats som en självständig arkivbildare och hans arkiv redovisas i föreliggande förteckning.

Hovrättskamrerarens tjänst indrogs 1778 och statskontoret övertog då uppbörden av häradshövdinge- och lagmansräntorna, enligt en uppgift av G Bendz i "Göta hovrätt genom seklerna", Stockholm/Jönköping 1935 (sid 200).
Den siste hovrättskamreraren, Carl Svanbeck, var dock i verksamhet och ansvarig för hovrättens ekonomiska förvaltning även efter denna tidpunkt. Så sent som år 1808 var löneräkningarna undertecknade av Svanbeck och han var då upptagen som kamrerare på e.o. stat.

Fr o m 1809 övertogs ansvaret för den ekonomiska förvaltningen av advokatfiskalen och 1815 av vice advokatfiskalen. Även vice advokatfiskalen kan betraktas som självständig arkivbildare. Hans arkiv, i huvudsak omfattande tiden 1809-1858, redovisas i en separat förteckning.
NADSE/VALA/0382502
Volymer från Göta Hovrätt - Hovrättskamreraren
  Arkivförteckningar

ArkivDigital - Släktforskning på nätet i färg
  öppnar volymen i ArkivDigital online. Du behöver ett abonnemang hos ArkivDigital.
  visar en informationsruta när muspekaren är över ikonen.
  lägger volymen till varukorgen. Det går även bra att beställa enskilda volymer på CD/DVD och priset anges till höger om ikonen.

NamnÅrtal  
Arkivförteckningar
Göta Hovrätt - Hovrättskamreraren Arkivförteckning:1 Okänt    69 kr

Alla volymer

ANTAL FÄRGBILDER

90 341 584

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgStarta programmet