Halmstads rådhusrätt och magistrat

Halmstads rådhusrätt och magistrat i Hallands län
LänHallands län
LandskapHalland
ArkivtypRådhusrätt
AliasHalmstads stadsarkiv: Rådhusrättens och magistratens arkiv
InformationVid en eldsvåda i Halmstad rådhus natten till den 5 april 1880 förstördes en betydande del av stadens arkiv. Med undantag endast för medeltidsbreven, som förvarades på annan plats i staden, gick så gott som samtliga protokoll, handlingar och räkenskaper för tiden före år 1820 förlorade. En del av förlusten täcks dock av renoverade domböcker i Göta hovrätts arkiv, nämligen rådhusrättens domböcker 1643-1655 och 1668-1819. Enligt arkivförteckningen över Göta Hovrätt, Advokatfiskalens arkiv, serie E VII BAA finns renoverade domböcker från Halmstads byting/kämnärsrätt för åren 1643-1675 med luckor samt 1677-1847 med lucka 1769-1775. I kommerskollegii arkiv på riksarkivet finns renoverade magistratsprotokoll för åren 1772-1847. Där finns även sjötullrättens domböcker 1731-1827 och accisrättens domböcker 1750-1809. Utdrag ur magistratens protokoll finns även i borgerskapets äldstes arkiv.

Det äldsta av pergamentsbreven som ingår i landsarkivets pergamentsbrevsamling är hertig Christophers
privilegiebrev för staden den 31 maj 1307 - en av de handlingar där staden Halmstad tidigast omtalas. Av pappersbreven (E I) är det äldsta en avskrift från Eriks av Pommern tid, vilket innehåller stadens privilegier från den 29 oktober 1322.
NADSE/LLA/10089
Volymer från Halmstads rådhusrätt och magistrat
  Domböcker
Bouppteckningar
Bouppteckningsregister
Borgarlängder m. fl. personförteckningar
Mantalslängder
Övrigt

ArkivDigital - Släktforskning på nätet i färg
  öppnar volymen i ArkivDigital online. Du behöver ett abonnemang hos ArkivDigital och programmet ArkivDigital online version 1.4.2 eller senare installerat.
  visar en informationsruta när muspekaren är över ikonen.
  lägger volymen till varukorgen. Det går även bra att beställa enskilda volymer på CD/DVD och priset anges till höger om ikonen.

NamnÅrtal  
Domböcker
Se: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Hallands län 1643 -   
Bouppteckningar
Se: Göta Hovrätt - Adelns bouppteckningar 1650 - 1916   
Halmstads rådhusrätt och magistrat FIIa:1 1804 - 1808    380 kr
Halmstads rådhusrätt och magistrat FIIa:2 1809 - 1813    474 kr
Halmstads rådhusrätt och magistrat FIIa:3 1814 - 1819    564 kr
Halmstads rådhusrätt och magistrat FIIa:4 1820 - 1823    388 kr
Halmstads rådhusrätt och magistrat FIIa:5 1824 - 1827    301 kr
Halmstads rådhusrätt och magistrat FIIa:6 1828 - 1829    181 kr
Se: Halmstads rådhusrätt och magistrat FIIb:1 1829 - 1830    340 kr
Halmstads rådhusrätt och magistrat FIIa:7 1830 - 1832    202 kr
Halmstads rådhusrätt och magistrat FIIa:8 1833 - 1835    150 kr
Halmstads rådhusrätt och magistrat FIIa:9 1836 - 1838    171 kr
Halmstads rådhusrätt och magistrat FIIa:10 1839 - 1842    330 kr
Halmstads rådhusrätt och magistrat FIIa:11 1843 - 1846    241 kr
Halmstads rådhusrätt och magistrat FIIa:12 1847 - 1850    285 kr
Halmstads rådhusrätt och magistrat FIIa:13 1851 - 1854    259 kr
Halmstads rådhusrätt och magistrat FIIa:14 1855 - 1858    284 kr
Halmstads rådhusrätt och magistrat FIIa:15 1859 - 1861    190 kr
Halmstads rådhusrätt och magistrat FIIa:16 1862    133 kr
Halmstads rådhusrätt och magistrat FIIa:17 1863 - 1865    213 kr
Halmstads rådhusrätt och magistrat FIIa:18 1866 - 1867    156 kr
Halmstads rådhusrätt och magistrat FIIa:19 1868    85 kr
Halmstads rådhusrätt och magistrat FIIa:20 1869    108 kr
Halmstads rådhusrätt och magistrat FIIa:21 1870    133 kr
Halmstads rådhusrätt och magistrat FIIa:22 1871    120 kr
Halmstads rådhusrätt och magistrat FIIa:23 1872    98 kr
Halmstads rådhusrätt och magistrat FIIa:24 1873    120 kr
Halmstads rådhusrätt och magistrat FIIa:25 1874    125 kr
Halmstads rådhusrätt och magistrat FIIa:26 1875    212 kr
Halmstads rådhusrätt och magistrat FIIa:27 1876    120 kr
Halmstads rådhusrätt och magistrat FIIa:28 1877    136 kr
Halmstads rådhusrätt och magistrat FIIa:29 1878    108 kr
Halmstads rådhusrätt och magistrat FIIa:30 1879    186 kr
Halmstads rådhusrätt och magistrat FIIa:31 1880    147 kr
Halmstads rådhusrätt och magistrat FIIa:32 1881    114 kr
Halmstads rådhusrätt och magistrat FIIa:33 1882    135 kr
Halmstads rådhusrätt och magistrat FIIa:34 1883    135 kr
Halmstads rådhusrätt och magistrat FIIa:35 1884    144 kr
Halmstads rådhusrätt och magistrat FIIa:36 1885    133 kr
Halmstads rådhusrätt och magistrat FIIa:37 1886    114 kr
Halmstads rådhusrätt och magistrat FIIa:38 1887    121 kr
Halmstads rådhusrätt och magistrat FIIa:39 1888    112 kr
Halmstads rådhusrätt och magistrat FIIa:40 1889    190 kr
Halmstads rådhusrätt och magistrat FIIa:41 1890    143 kr
Halmstads rådhusrätt och magistrat FIIa:42 1891    165 kr
Halmstads rådhusrätt och magistrat FIIa:43 1892    183 kr
Halmstads rådhusrätt och magistrat FIIa:44 1893 - 1894    241 kr
Halmstads rådhusrätt och magistrat FIIa:45 1895    107 kr
Halmstads rådhusrätt och magistrat FIIa:46 1896    148 kr
Halmstads rådhusrätt och magistrat FIIa:47 1897    190 kr
Halmstads rådhusrätt och magistrat FIIa:48 1898    126 kr
Halmstads rådhusrätt och magistrat FIIa:49 1899    177 kr
Halmstads rådhusrätt och magistrat FIIa:50 1900    154 kr
Halmstads rådhusrätt och magistrat FIIa:51 1901    153 kr
Halmstads rådhusrätt och magistrat FIIa:52 1902    167 kr
Halmstads rådhusrätt och magistrat FIIa:53 1903    179 kr
Halmstads rådhusrätt och magistrat FIIa:54 1904    268 kr
Halmstads rådhusrätt och magistrat FIIa:55 1905    197 kr
Halmstads rådhusrätt och magistrat FIIa:56 1906    209 kr
Halmstads rådhusrätt och magistrat FIIa:57 1907    205 kr
Halmstads rådhusrätt och magistrat FIIa:58 1908    194 kr
Halmstads rådhusrätt och magistrat FIIa:59 1909    250 kr
Halmstads rådhusrätt och magistrat FIIa:60 1910    240 kr
Halmstads rådhusrätt och magistrat FIIa:61 1911    274 kr
Halmstads rådhusrätt och magistrat FIIa:62 1912    276 kr
Halmstads rådhusrätt och magistrat FIIa:63 1913    254 kr
Halmstads rådhusrätt och magistrat FIIa:64 1914    238 kr
Halmstads rådhusrätt och magistrat FIIa:65 1915    271 kr
Halmstads rådhusrätt och magistrat FIIa:66 1916    233 kr
Halmstads rådhusrätt och magistrat FIIa:67 1917    211 kr
Halmstads rådhusrätt och magistrat FIIa:68 1918    267 kr
Halmstads rådhusrätt och magistrat FIIa:69 1919    400 kr
Halmstads rådhusrätt och magistrat FIIa:70 1920    251 kr
Halmstads rådhusrätt och magistrat FIIa:71 1921    270 kr
Halmstads rådhusrätt och magistrat FIIa:72 1922    370 kr
Halmstads rådhusrätt och magistrat FIIa:73 1923    272 kr
Halmstads rådhusrätt och magistrat FIIa:74 1924    341 kr
Halmstads rådhusrätt och magistrat FIIa:75 1925    378 kr
Halmstads rådhusrätt och magistrat FIIa:76 1926    315 kr
Halmstads rådhusrätt och magistrat FIIa:77 1927    332 kr
Halmstads rådhusrätt och magistrat FIIa:78 1928    351 kr
Halmstads rådhusrätt och magistrat FIIa:79 1929    325 kr
Halmstads rådhusrätt och magistrat FIIa:80 1930    339 kr
Halmstads rådhusrätt och magistrat FIIa:81 1931    546 kr
Halmstads rådhusrätt och magistrat FIIa:82 1932    399 kr
Halmstads rådhusrätt och magistrat FIIa:83 1933    432 kr
Halmstads rådhusrätt och magistrat FIIa:84 1934    444 kr
Halmstads rådhusrätt och magistrat FIIa:85 1935    355 kr
Halmstads rådhusrätt och magistrat FIIa:86 1936    621 kr
Halmstads rådhusrätt och magistrat FIIa:87 1937    586 kr
Halmstads rådhusrätt och magistrat FIIa:88 1938    568 kr
Halmstads rådhusrätt och magistrat FIIa:89 1939    642 kr
Halmstads rådhusrätt och magistrat FIIa:90 1940    594 kr
Halmstads rådhusrätt och magistrat FIIa:91 1941    560 kr
Halmstads rådhusrätt och magistrat FIIa:92 1942    484 kr
Halmstads rådhusrätt och magistrat FIIa:93 1943    647 kr
Halmstads rådhusrätt och magistrat FIIa:94 1944    569 kr
Halmstads rådhusrätt och magistrat FIIa:95 1945    681 kr
Halmstads rådhusrätt och magistrat FIIa:96 1946    669 kr
Halmstads rådhusrätt och magistrat FIIa:97 1947    634 kr
Halmstads rådhusrätt och magistrat FIIa:98 1948    648 kr
Halmstads rådhusrätt och magistrat FIIa:99 1949    731 kr
Halmstads rådhusrätt och magistrat FIIa:100 1950    701 kr
Halmstads rådhusrätt och magistrat FIIa:101 1951    741 kr
Halmstads rådhusrätt och magistrat FIIa:102 1952    657 kr
Halmstads rådhusrätt och magistrat FIIa:103 1953    734 kr
Halmstads rådhusrätt och magistrat FIIa:104 1954    654 kr
Halmstads rådhusrätt och magistrat FIIa:105 1955    729 kr
Halmstads rådhusrätt och magistrat FIIa:106 1956    855 kr
Halmstads rådhusrätt och magistrat FIIa:107 1957    870 kr
Halmstads rådhusrätt och magistrat FIIa:108 1958    988 kr
Halmstads rådhusrätt och magistrat FIIa:109 1959    383 kr
Halmstads rådhusrätt och magistrat FIIa:110 1959    490 kr
Halmstads rådhusrätt och magistrat FIIa:111 1960    528 kr
Halmstads rådhusrätt och magistrat FIIa:112 1960    480 kr
Bouppteckningsregister
Halmstads rådhusrätt och magistrat BouReg:1 1900 - 1955    233 kr
Halmstads rådhusrätt och magistrat BouReg:2 1956 - 1970    164 kr
Borgarlängder m. fl. personförteckningar
Halmstads rådhusrätt och magistrat DXXXIa:1 1740 - 1831    165 kr
Halmstads rådhusrätt och magistrat DXXXIa:2 1794 - 1864    162 kr
Mantalslängder
Halmstads rådhusrätt och magistrat JIIa:1 1647 - 1663    49 kr
Halmstads rådhusrätt och magistrat JIIa:2 1811 - 1815    303 kr
Halmstads rådhusrätt och magistrat JIIa:3 1816 - 1819    312 kr
Halmstads rådhusrätt och magistrat JIIa:4 1820 - 1823    306 kr
Halmstads rådhusrätt och magistrat JIIa:155 1941    386 kr
Halmstads rådhusrätt och magistrat JIIa:156 1941    417 kr
Halmstads rådhusrätt och magistrat JIIa:157 1941    384 kr
Halmstads rådhusrätt och magistrat JIIa:158 1941    379 kr
Övrigt
Halmstads rådhusrätt och magistrat EI:2 1327 - 1818    318 kr
Halmstads rådhusrätt och magistrat JXV:1 1594 - 1792    234 kr
Halmstads rådhusrätt och magistrat FIIb:1 1824 - 1885    340 kr

Alla volymer

ANTAL FÄRGBILDER

74 266 250

Mer info om våra färgbilder

  Varukorg



Login formulär