Alster

Alster i Värmlands län
LänVärmlands län
LandskapVärmland
ArkivtypFörsamling/Socken
InformationAlster är annexförsamling i Nyeds,Älvsbacka och Alsters pastorat samt tillhör Karlstads stift och Värmlands län.
Församlingen var tidigare annexförsamling i Väse pastorat men utbröts därur genom Kungl.brev 1844, och förblev ett eget pastorat till och med år 1961.

Stift:
Karlstad

Härad:
Väse
NADSE/VA/13007
Volymer från Alster
  Husförhörslängder (Församlingsböcker)
Obefintlighetsböcker
In- och utflyttningslängder
Födelse- och dopböcker
Konfirmationsböcker
Kommunionlängder
Lysnings- och vigselböcker
Död- och begravningsböcker
Bilagor till husförhörslängden och församlingsboken
Bilagor till flyttningslängderna
Bilagor till födelse och dopboken
Bilagor till konfirmationsboken och kommunionlängden
Bilagor till död och begravningsboken
Sockenstämmas protokoll och handlingar
Kyrkstämmans och kyrkofullmäktiges protokoll och handlingar
Kyrkorådets protokoll och handlingar
Skolrådets protokoll och andra handlingar angående skolväsendet
Räkenskaper för kyrka
Räkenskaper för fattigvård
Räkenskaper för kollekt
Räkenskaper för övriga inrättningar och ändamål
Visitationshandlingar samt inventarie och arkivförteckningar
Övriga handlingar angående kyrka och kyrkogård
Övriga handlingar och handskrifter
Mantalslängder
Domböcker
Bouppteckningar
Generalmönsterrullor
Övrigt

ArkivDigital - Släktforskning på nätet i färg
  öppnar volymen i ArkivDigital online. Du behöver ett abonnemang hos ArkivDigital och programmet ArkivDigital online version 1.4.2 eller senare installerat.
  visar en informationsruta när muspekaren är över ikonen.
  lägger volymen till varukorgen. Det går även bra att beställa enskilda volymer på CD/DVD och priset anges till höger om ikonen.

NamnÅrtal  
Husförhörslängder (Församlingsböcker)
Alster AI:1 1721 - 1726    69 kr
Alster AI:2 1726 - 1733    92 kr
Alster AI:3 1734 - 1740    63 kr
Alster AI:4 1741 - 1747    118 kr
Alster AI:5 1748 - 1754    106 kr
Alster AI:6 1755 - 1759    118 kr
Alster AI:7 1759 - 1765    133 kr
Alster AI:8 1766 - 1769    111 kr
Alster AI:9 1770 - 1773    117 kr
Alster AI:10 1774 - 1777    116 kr
Alster AI:11 1778 - 1785    120 kr
Alster AI:12 1785 - 1790    120 kr
Alster AI:13 1790 - 1795    178 kr
Alster AI:14 1795 - 1800    177 kr
Alster AI:15 1800 - 1805    172 kr
Alster AI:16 1805 - 1809    173 kr
Alster AI:17 1810 - 1815    168 kr
Alster AI:18 1821 - 1825    176 kr
Alster AI:19 1826 - 1830    207 kr
Alster AI:20 1831 - 1835    202 kr
Alster AI:21 1836 - 1840    216 kr
Alster AI:22 1841 - 1845    241 kr
Alster AI:23 1846 - 1850    244 kr
Alster AI:24 1851 - 1855    246 kr
Alster AI:25 1856 - 1860    224 kr
Alster AI:26 1861 - 1865    263 kr
Alster AI:27 1866 - 1870    283 kr
Alster AI:28 1871 - 1875    280 kr
Alster AI:29 1876 - 1880    271 kr
Alster AI:30 1881 - 1885    293 kr
Alster AI:31 1886 - 1890    292 kr
Alster AI:32 1891 - 1895    280 kr
Alster AI:33 1896 - 1900    280 kr
Alster AIIa:1 1901 - 1915    297 kr
Alster AIIa:2 1916 - 1925    304 kr
Alster AIIa:3 1926 - 1935    298 kr
Obefintlighetsböcker
Se: Alster AI:28 1871 - 1875    280 kr
Se: Alster AI:29 1876 - 1880    271 kr
Se: Alster AI:30 1881 - 1885    293 kr
Se: Alster AI:31 1886 - 1890    292 kr
Se: Alster AI:32 1891 - 1895    280 kr
In- och utflyttningslängder
Se: Alster LI:1 1727 - 1737    116 kr
Alster BI:1 1826 - 1860    97 kr
Alster BI:2 1861 - 1873    103 kr
Alster BI:3 1874 - 1894    136 kr
Alster BI:4 1895 - 1928    125 kr
Alster BI:5 1916 - 1936    93 kr
Alster BI:6 1929 - 1947    58 kr
Alster BI:7 1936 - 1949    69 kr
Födelse- och dopböcker
Alster CI:1 1688 - 1722    97 kr
Se: Alster P:11 1719 - 1723    144 kr
Alster CI:2 1722 - 1746    100 kr
Se: Alster P:2 1725 - 1759    227 kr
Alster CI:3 1747 - 1804    183 kr
Se: Alster P:8 1774 - 1784    210 kr
Se: Alster P:9 1785 - 1790    129 kr
Alster CI:4 1805 - 1860    151 kr
Alster CI:5 1861 - 1874    107 kr
Alster CI:6 1875 - 1894    78 kr
Alster CI:7 1895 - 1912    95 kr
Alster CI:8 1912 - 1937    106 kr
Konfirmationsböcker
Se: Alster AI:4 1742 - 1748    118 kr
Se: Alster AI:21 1838 - 1839    216 kr
Se: Alster AI:22 1840 - 1845    241 kr
Se: Alster AI:23 1846 - 1850    244 kr
Se: Alster AI:24 1851 - 1855    246 kr
Se: Alster AI:25 1856 - 1860    224 kr
Se: Alster AI:26 1861 - 1865    263 kr
Se: Alster AI:27 1866 - 1870    283 kr
Se: Alster AI:28 1871 - 1875    280 kr
Se: Alster AI:29 1876 - 1880    271 kr
Se: Alster AI:30 1881 - 1885    293 kr
Se: Alster AI:31 1886 - 1890    292 kr
Se: Alster AI:32 1891 - 1894    280 kr
Alster DI:1 1895 - 1919    64 kr
Alster DI:2 1920 - 1949    66 kr
Kommunionlängder
Se: Alster P:1 1697 - 1699    169 kr
Se: Alster P:2 1711    227 kr
Se: Alster P:11 1712 - 1713    144 kr
Se: Alster P:8 1780    210 kr
Alster DII:1 1815 - 1821    33 kr
Se: Alster AI:23 1846 - 1850    244 kr
Se: Alster AI:24 1851 - 1854    246 kr
Se: Alster AI:25 1856 - 1860    224 kr
Lysnings- och vigselböcker
Se: Alster CI:1 1688 - 1722    97 kr
Se: Alster P:11 1719    144 kr
Se: Alster CI:2 1722 - 1746    100 kr
Se: Alster CI:3 1747 - 1804    183 kr
Se: Alster P:2 1751 - 1759    227 kr
Se: Alster P:8 1774 - 1784    210 kr
Se: Alster P:9 1785 - 1789    129 kr
Alster EI:1 1805 - 1860    54 kr
Alster EI:2 1841 - 1860    67 kr
Se: Alster CI:5 1861 - 1876    107 kr
Alster EI:3 1877 - 1894    45 kr
Alster EI:4 1895 - 1922    64 kr
Alster EI:5 1923 - 1948    66 kr
Död- och begravningsböcker
Se: Alster CI:1 1688 - 1722    97 kr
Se: Alster P:11 1719 - 1720    144 kr
Se: Alster CI:2 1722 - 1746    100 kr
Se: Alster CI:3 1747 - 1804    183 kr
Se: Alster P:2 1751 - 1759    227 kr
Se: Alster P:8 1774 - 1784    210 kr
Se: Alster P:9 1785 - 1790    129 kr
Alster FI:1 1805 - 1860    68 kr
Se: Alster CI:5 1861 - 1868    107 kr
Alster FI:2 1869 - 1894    78 kr
Alster FI:3 1895 - 1919    79 kr
Bilagor till husförhörslängden och församlingsboken
Alster HI:1 1855 - 1900    430 kr
Bilagor till flyttningslängderna
Se: Alster P:11 1831 - 1832    144 kr
Alster HII:1 1832 - 1840    512 kr
Alster HII:2 1841 - 1849    541 kr
Alster HII:3 1850 - 1861    697 kr
Se: Alster HI:1 1861 - 1865    430 kr
Alster HII:4 1862 - 1872    639 kr
Alster HII:5 1873 - 1886    754 kr
Alster HII:6 1887 - 1893    376 kr
Alster HII:7 1894 - 1899    345 kr
Bilagor till födelse och dopboken
Se: Alster HI:1 1842 - 1899    430 kr
Se: Alster HI:1 1877 - 1883    430 kr
Bilagor till konfirmationsboken och kommunionlängden
Se: Alster HI:1 1882 - 1892    430 kr
Bilagor till död och begravningsboken
Se: Alster HI:1 1877 - 1885    430 kr
Se: Alster HI:1 1881 - 1888    430 kr
Sockenstämmas protokoll och handlingar
Se: Alster LI:1 1683 - 1686    116 kr
Se: Alster P:2 1713    227 kr
Alster KI:1 1722 - 1794    115 kr
Se: Alster P:9 1794 - 1798    129 kr
Alster KI:2 1795 - 1822    115 kr
Se: Väse KI:5 1811 - 1819    120 kr
Se: Alster LI:4 1816 - 1844    196 kr
Alster KI:3 1822 - 1845    118 kr
Se: Väse KI:7 1833 - 1862    161 kr
Alster KI:4 1845 - 1860    93 kr
Alster KI:5 1860 - 1862    102 kr
Kyrkstämmans och kyrkofullmäktiges protokoll och handlingar
Se: Alster KI:5 1863 - 1878    102 kr
Se: Väse KI:7 1868    161 kr
Kyrkorådets protokoll och handlingar
Se: Alster LI:4 1816 - 1844    196 kr
Se: Alster KI:3 1842    118 kr
Skolrådets protokoll och andra handlingar angående skolväsendet
Se: Alster LI:4 1835    196 kr
Räkenskaper för kyrka
Alster LI:1 1661 - 1688    116 kr
Alster LI:2 1683 - 1724    61 kr
Se: Alster P:11 1719 - 1749    144 kr
Se: Alster P:2 1736 - 1758    227 kr
Alster LI:4 1751 - 1841    196 kr
Se: Alster P:8 1773 - 1784    210 kr
Se: Alster P:9 1788 - 1789    129 kr
Alster LI:5 1795 - 1893    129 kr
Alster LI:6 1815 - 1863    68 kr
Alster LI:7 1820 - 1863    91 kr
Räkenskaper för fattigvård
Se: Alster P:1 1692 - 1705    169 kr
Alster LIII:1 1714 - 1718    88 kr
Se: Alster P:2 1718 - 1738    227 kr
Se: Alster P:11 1722 - 1841    144 kr
Se: Alster LI:1 1724 - 1786    116 kr
Alster LIII:2 1760 - 1773    60 kr
Se: Alster P:8 1777 - 1781    210 kr
Se: Alster P:9 1788 - 1789    129 kr
Se: Alster LI:6 1815 - 1863    68 kr
Se: Alster LI:7 1820 - 1869    91 kr
Räkenskaper för kollekt
Se: Alster LI:4 1827 - 1872    196 kr
Räkenskaper för övriga inrättningar och ändamål
Se: Alster P:8 1777 - 1780    210 kr
Se: Alster LI:4 1845 - 1846    196 kr
Visitationshandlingar samt inventarie och arkivförteckningar
Se: Alster LI:2 1690 - 1752    61 kr
Se: Östra Fågelvik C:1 1758    262 kr
Se: Alster KI:2 1800    115 kr
Se: Alster KI:4 1825    93 kr
Övriga handlingar angående kyrka och kyrkogård
Se: Alster P:1 1688 - 1698    169 kr
Se: Alster P:1 1688 - 1698    169 kr
Se: Alster LI:2 1730    61 kr
Se: Alster LI:2 1730    61 kr
Alster O:1 1768 - 1915    146 kr
Se: Alster KI:2 1805    115 kr
Se: Alster KI:2 1805    115 kr
Övriga handlingar och handskrifter
Alster P:1 1688 - 1707    169 kr
Alster P:2 1711 - 1759    227 kr
Alster P:8 1773 - 1784    210 kr
Alster P:9 1786 - 1792    129 kr
Alster P:10 1797 - 1820    172 kr
Alster P:11 1805 - 1809    144 kr
Se: Väse KI:7 1842 - 1848    161 kr
Mantalslängder
Se: Häradsskrivaren i Östersysslet fögderi FIa:13 1941    97 kr
Domböcker
Se: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Värmlands län 1602 -   
Bouppteckningar
Se: Väse häradsrätt 1734 - 1875   
Se: Ölme, Visnums och Väse häradsrätt 1876 - 1947   
Se: Östersysslets domsagas häradsrätt 1948 -   
Generalmönsterrullor
Se: Generalmönsterrullor - Närke och Värmlands regemente 1684 - 1814   
Se: Generalmönsterrullor - Närkes regemente 1814 - 1884   
Övrigt
Se: Bromanderska samlingen Okänt   
Se: Alster LI:1 1661 - 1688    116 kr
Se: Alster P:10 1719 - 1749    172 kr
Se: Alster P:2 1736 - 1758    227 kr
Se: Alster LI:4 1752 - 1773    196 kr
Se: Alster P:8 1788 - 1789    210 kr
Se: Alster LI:6 1815 - 1863    68 kr
Se: Alster LI:7 1820 - 1869    91 kr
Se: Alster HI:1 1877 - 1885    430 kr

ANTAL FÄRGBILDER

73 890 397

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgLogin formulär