Millesvik

Millesvik i Värmlands län
LänVärmlands län
LandskapVärmland
ArkivtypFörsamling/Socken
InformationMillesvik är moderförsamling i Millesvik, Botilsäter, Eskilsäter och Ölseruds pastorat.

Stift:
Karlstad

Härad:
Näs
NADSE/VA/13367
Volymer från Millesvik
  Husförhörslängder (Församlingsböcker)
Obefintlighetsböcker
In- och utflyttningslängder
Födelse- och dopböcker
Konfirmationsböcker
Kommunionlängder
Lysnings- och vigselböcker
Död- och begravningsböcker
Bilagor till husförhörslängden och församlingsboken
Bilagor till flyttningslängderna
Skrivelser, resolutioner från Kunglig Maj:t m. fl.
Sockenstämmas protokoll och handlingar
Kyrkstämmans och kyrkofullmäktiges protokoll och handlingar
Räkenskaper för kyrka
Räkenskaper för skola
Räkenskaper för fattigvård
Övriga handlingar och handskrifter
Mantalslängder
Domböcker
Bouppteckningar
Generalmönsterrullor
Övrigt

ArkivDigital - Släktforskning på nätet i färg
  öppnar volymen i ArkivDigital online. Du behöver ett abonnemang hos ArkivDigital.
  visar en informationsruta när muspekaren är över ikonen.
  lägger volymen till varukorgen. Det går även bra att beställa enskilda volymer på CD/DVD och priset anges till höger om ikonen.

NamnÅrtal  
Husförhörslängder (Församlingsböcker)
Millesvik AI:1 1700 - 1717    99 kr
Millesvik AI:2 1751 - 1765    76 kr
Millesvik AI:3 1786 - 1795    136 kr
Millesvik AI:4 1800 - 1805    76 kr
Millesvik AI:5 1805 - 1810    78 kr
Millesvik AI:6 1810 - 1814    78 kr
Millesvik AI:7 1815 - 1820    79 kr
Millesvik AI:8 1820 - 1824    84 kr
Millesvik AI:9 1824 - 1830    103 kr
Millesvik AI:10 1830 - 1835    103 kr
Millesvik AI:11 1836 - 1841    94 kr
Millesvik AI:12 1841 - 1845    102 kr
Millesvik AI:13 1846 - 1850    132 kr
Millesvik AI:14 1851 - 1855    149 kr
Millesvik AI:15 1856 - 1860    157 kr
Millesvik AI:16 1861 - 1865    165 kr
Millesvik AI:17 1866 - 1870    159 kr
Millesvik AI:18 1871 - 1875    178 kr
Millesvik AI:19 1876 - 1880    180 kr
Millesvik AI:20 1881 - 1885    191 kr
Millesvik AI:21 1886 - 1890    188 kr
Millesvik AI:22 1891 - 1895    167 kr
Millesvik AIIa:1 1896 - 1915    186 kr
Millesvik AIIa:2 1916 - 1931    184 kr
Millesvik AIIa:3 1932 - 1941    162 kr
Obefintlighetsböcker
Se: Millesvik AIIa:1 1896 - 1915  186 kr
Se: Millesvik AIIa:2 1916 - 1931  184 kr
Se: Millesvik AIIa:3 1932 - 1941  162 kr
In- och utflyttningslängder
Se: Millesvik CI:1 1700 - 1721  108 kr
Se: Millesvik AI:7 1818 - 1819  79 kr
Millesvik B:1 1823 - 1861    63 kr
Millesvik B:2 1862 - 1895    72 kr
Millesvik B:3 1895 - 1928    57 kr
Millesvik B:4 1916 - 1942    53 kr
Millesvik B:5 1928 - 1947    46 kr
Födelse- och dopböcker
Millesvik CI:1 1688 - 1721    108 kr
Millesvik CI:2 1721 - 1781    135 kr
Millesvik CI:3 1782 - 1861    128 kr
Millesvik CI:4 1837 - 1854    97 kr
Millesvik CI:5 1848 - 1857    38 kr
Millesvik CI:6 1849 - 1875    363 kr
Millesvik CI:8 1855 - 1892    160 kr
Millesvik CI:7 1862 - 1894    75 kr
Millesvik CI:9 1895 - 1930    71 kr
Konfirmationsböcker
Se: Millesvik AI:10 1831 - 1835  103 kr
Se: Millesvik AI:12 1844 - 1845  102 kr
Se: Millesvik AI:13 1847  132 kr
Millesvik DI:1 1848 - 1883    209 kr
Se: Millesvik AI:16 1861 - 1865  165 kr
Se: Millesvik AI:17 1866 - 1870  159 kr
Se: Millesvik AI:18 1871 - 1875  178 kr
Se: Millesvik AI:19 1876 - 1880  180 kr
Se: Millesvik AI:20 1881 - 1885  191 kr
Se: Millesvik AI:21 1886 - 1890  188 kr
Se: Millesvik AI:22 1891 - 1894  167 kr
Millesvik DI:2 1896 - 1933    53 kr
Millesvik DI:3 1934 - 1960    51 kr
Kommunionlängder
Millesvik DII:1 1866 - 1887    357 kr
Lysnings- och vigselböcker
Se: Millesvik CI:1 1688 - 1722  108 kr
Se: Millesvik CI:2 1721 - 1782  135 kr
Se: Millesvik CI:3 1782 - 1860  128 kr
Se: Millesvik CI:4 1837 - 1851  97 kr
Se: Millesvik CI:6 1855 - 1868  363 kr
Millesvik EI:1 1861 - 1895    44 kr
Millesvik EI:2 1895 - 1931    53 kr
Millesvik EI:3 1931 - 1969    61 kr
Död- och begravningsböcker
Se: Millesvik CI:1 1688 - 1722  108 kr
Se: Millesvik CI:2 1721 - 1782  135 kr
Se: Millesvik CI:3 1782  128 kr
Millesvik FI:1 1783 - 1827    63 kr
Millesvik FI:2 1828 - 1862    42 kr
Se: Millesvik CI:4 1837 - 1845  97 kr
Millesvik FI:3 1863 - 1894    63 kr
Millesvik FI:4 1874 - 1876    314 kr
Millesvik FI:5 1877 - 1891    281 kr
Millesvik FI:6 1895 - 1930    58 kr
Bilagor till husförhörslängden och församlingsboken
Millesvik HI:1 1848 - 1888    1555 kr
Millesvik HI:2 1853 - 1876    252 kr
Millesvik HI:3 1877 - 1887    201 kr
Bilagor till flyttningslängderna
Millesvik HII:1 1819 - 1883    367 kr
Skrivelser, resolutioner från Kunglig Maj:t m. fl.
Millesvik J:1 1805 - 1884    326 kr
Sockenstämmas protokoll och handlingar
Se: Millesvik CI:1 1685 - 1698  108 kr
Millesvik KI:1 1699 - 1731    83 kr
Millesvik KI:2 1732 - 1777    117 kr
Millesvik KI:3 1778 - 1803    132 kr
Millesvik KI:4 1800 - 1830    55 kr
Millesvik KI:5 1803 - 1822    186 kr
Se: Millesvik J:1 1813  326 kr
Millesvik KI:6 1823 - 1861    222 kr
Se: Eskilsäter KI:5 1830 - 1841  211 kr
Millesvik KI:7 1848 - 1862    364 kr
Se: Millesvik KIIa:1 1861 - 1862  144 kr
Kyrkstämmans och kyrkofullmäktiges protokoll och handlingar
Millesvik KIIa:1 1863 - 1878    144 kr
Räkenskaper för kyrka
Se: Millesvik CI:1 1685 - 1705  108 kr
Räkenskaper för skola
Se: Millesvik DI:1 1824 - 1831  209 kr
Räkenskaper för fattigvård
Se: Millesvik HII:1 1850 - 1879  367 kr
Övriga handlingar och handskrifter
Se: Millesvik CI:1 1649 - 1792  108 kr
Mantalslängder
Se: Häradsskrivaren i Södersysslet fögderi FIa:169 1941  55 kr
Domböcker
Se: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Värmlands län 1602 -   
Se: Näs häradsrätt 1619 -   
Bouppteckningar
Se: Näs häradsrätt 1729 - 1947   
Se: Södersysslets domsagas häradsrätt 1948 -   
Generalmönsterrullor
Se: Generalmönsterrullor - Närke och Värmlands regemente 1684 - 1814   
Se: Generalmönsterrullor - Värmlands regemente 1814 - 1884   
Övrigt
Se: Bromanderska samlingen Okänt   
Se: Millesvik CI:1 1691 - 1695  108 kr
Se: Millesvik HII:1 1850 - 1879  367 kr

Alla volymer

ANTAL FÄRGBILDER

88 726 410

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgStarta programmet