Filipstad

Filipstad i Värmlands län
LänVärmlands län
LandskapVärmland
ArkivtypFörsamling/Socken
InformationFilipstad är moderförsamling i Filipstads och Färnebo pastorat.
Till på 1850-talet var Filipstad moderförsamling i Filipstad, Färnebo, Gåsborn, Brattfors, Nordmark och Rämens pastorat.
Härur avskildes till särskilda pastorat Gåsborn 1859, Brattfors 1863, Rämen 1879 och Nordmark 1885.

Stift:
Karlstad

Rådhusrätt (-1944):
Filipstad

Tingslag:
1945-1947 Filipstads och Färnebo tingslag
NADSE/VA/13110
Volymer från Filipstad
  Husförhörslängder (Församlingsböcker)
In- och utflyttningslängder
Födelse- och dopböcker
Konfirmationsböcker
Kommunionlängder
Lysnings- och vigselböcker
Död- och begravningsböcker
Bilagor till husförhörslängden och församlingsboken
Bilagor till flyttningslängderna
Sockenstämmas protokoll och handlingar
Räkenskaper för kyrka
Räkenskaper för fattigvård
Räkenskaper för kollekt
Övriga handlingar och handskrifter
Mantalslängder
Domböcker
Register
Bouppteckningar
Övrigt

ArkivDigital - Släktforskning på nätet i färg
  öppnar volymen i ArkivDigital online. Du behöver ett abonnemang hos ArkivDigital.
  visar en informationsruta när muspekaren är över ikonen.
  lägger volymen till varukorgen. Det går även bra att beställa enskilda volymer på CD/DVD och priset anges till höger om ikonen.

NamnÅrtal  
Husförhörslängder (Församlingsböcker)
Filipstad AI:1 1743 - 1749    123 kr
Filipstad AI:2 1755 - 1759    79 kr
Filipstad AI:3 1760 - 1766    92 kr
Filipstad AI:4 1781 - 1789    99 kr
Filipstad AI:5 1790 - 1794    88 kr
Filipstad AI:6 1795 - 1798    89 kr
Filipstad AI:7 1799 - 1803    85 kr
Filipstad AI:8 1804 - 1806    71 kr
Filipstad AI:9 1806 - 1811    72 kr
Filipstad AI:10 1812 - 1815    88 kr
Filipstad AI:11 1817 - 1820    120 kr
Filipstad AI:12 1821 - 1825    121 kr
Filipstad AI:13 1826 - 1830    147 kr
Filipstad AI:14 1831 - 1835    160 kr
Filipstad AI:15 1836 - 1840    184 kr
Filipstad AI:16 1841 - 1845    178 kr
Filipstad AI:17 1846 - 1850    205 kr
Filipstad AI:18 1851 - 1855    201 kr
Filipstad AI:19 1856 - 1860    207 kr
Filipstad AI:20 1861 - 1865    200 kr
Filipstad AI:21 1866 - 1870    225 kr
Filipstad AI:22 1871 - 1875    193 kr
Filipstad AI:23 1871 - 1875    162 kr
Filipstad AI:24 1876 - 1880    192 kr
Filipstad AI:25 1876 - 1880    184 kr
Filipstad AI:26 1881 - 1885    180 kr
Filipstad AI:27 1881 - 1885    172 kr
Filipstad AI:28 1886 - 1890    282 kr
Filipstad AI:29 1886 - 1890    251 kr
Filipstad AI:30 1891 - 1895    263 kr
Filipstad AI:31 1891 - 1895    283 kr
Filipstad AI:32 1896 - 1900    228 kr
Filipstad AI:33 1896 - 1900    250 kr
Filipstad AIIaa:1 1901 - 1904    246 kr
Filipstad AIIaa:2 1901 - 1904    260 kr
Filipstad AIIaa:3 1905 - 1909    211 kr
Filipstad AIIaa:4 1905 - 1909    174 kr
Filipstad AIIaa:5 1905 - 1909    216 kr
Filipstad AIIaa:6 1910 - 1914    213 kr
Filipstad AIIaa:7 1910 - 1914    174 kr
Filipstad AIIaa:8 1910 - 1914    232 kr
Filipstad AIIaa:9 1915 - 1919    219 kr
Filipstad AIIaa:10 1915 - 1919    190 kr
Filipstad AIIaa:11 1915 - 1919    233 kr
Filipstad AIIaa:12 1920 - 1924    218 kr
Filipstad AIIaa:13 1920 - 1924    215 kr
Filipstad AIIaa:14 1920 - 1924    294 kr
Filipstad AIIaa:15 1925 - 1929    219 kr
Filipstad AIIaa:16 1925 - 1929    215 kr
Filipstad AIIaa:17 1925 - 1929    235 kr
Filipstad AIIaa:18 1925 - 1929    113 kr
Filipstad AIIaa:19 1930 - 1942    154 kr
Filipstad AIIaa:20 1930 - 1942    153 kr
Filipstad AIIaa:21 1930 - 1942    177 kr
Filipstad AIIaa:22 1930 - 1942    178 kr
Filipstad AIIaa:23 1930 - 1942    132 kr
Filipstad AIIaa:24 1930 - 1942    117 kr
Filipstad AIIaa:25 1930 - 1942    151 kr
In- och utflyttningslängder
Filipstad B:1 1814 - 1823    52 kr
Filipstad B:2 1822 - 1830    75 kr
Filipstad B:3 1831 - 1861    85 kr
Filipstad B:4 1861 - 1867    62 kr
Filipstad B:5 1867 - 1888    142 kr
Filipstad B:6 1888 - 1894    60 kr
Filipstad B:7 1895 - 1916    142 kr
Filipstad B:8 1916 - 1925    123 kr
Filipstad B:9 1925 - 1932    115 kr
Filipstad B:10 1933 - 1937    76 kr
Filipstad B:11 1937 - 1945    85 kr
Filipstad B:12 1937 - 1946    115 kr
Filipstad B:13 1946 - 1948    52 kr
Filipstad B:14 1946 - 1955    129 kr
Filipstad B:15 1948 - 1960    102 kr
Födelse- och dopböcker
Filipstad C:1 1651 - 1679    107 kr
Filipstad C:2 1680 - 1699    167 kr
Filipstad C:3 1696 - 1701    78 kr
Filipstad C:4 1699 - 1717    175 kr
Filipstad C:5 1717 - 1742    212 kr
Filipstad C:6 1743 - 1779    178 kr
Filipstad C:7 1779 - 1809    189 kr
Filipstad C:8 1810 - 1824    171 kr
Filipstad C:9 1825 - 1838    169 kr
Filipstad C:10 1834 - 1849    120 kr
Filipstad C:11 1839 - 1852    169 kr
Filipstad C:12 1849 - 1856    88 kr
Filipstad C:13 1853 - 1871    103 kr
Filipstad C:14 1857 - 1859    54 kr
Filipstad C:15 1872 - 1894    118 kr
Se: Filipstad HI:1 1873 - 1876  344 kr
Filipstad C:16 1873 - 1887    132 kr
Filipstad C:17 1876 - 1891    79 kr
Filipstad C:18 1887 - 1898    91 kr
Filipstad C:19 1891 - 1899    100 kr
Filipstad C:21 1895 - 1913    187 kr
Filipstad C:22 1914 - 1933    171 kr
Filipstad CII:1 1930 - 1934    88 kr
Filipstad CII:2 1935 - 1941    154 kr
Konfirmationsböcker
Se: Filipstad B:1 1821 - 1823  52 kr
Se: Filipstad AI:13 1826 - 1830  147 kr
Filipstad DI:1 1829    35 kr
Filipstad DI:2 1834 - 1862    87 kr
Filipstad DI:3 1863 - 1894    109 kr
Filipstad DI:4 1895 - 1936    128 kr
Filipstad DI:5 1937 - 1970    112 kr
Kommunionlängder
Filipstad DII:1 1829    145 kr
Se: Rämmen AI:7 1833 - 1836  147 kr
Filipstad DII:2 1834 - 1862    169 kr
Filipstad DII:3 1863 - 1894    200 kr
Lysnings- och vigselböcker
Se: Filipstad C:3 1696 - 1701  78 kr
Se: Filipstad C:4 1702 - 1760  175 kr
Se: Filipstad F:2 1761 - 1796  132 kr
Filipstad E:1 1797 - 1829    75 kr
Filipstad E:2 1830 - 1861    81 kr
Filipstad E:3 1856 - 1861    69 kr
Filipstad E:4 1861 - 1871    63 kr
Filipstad E:5 1872 - 1890    70 kr
Filipstad E:6 1891 - 1894    51 kr
Filipstad E:7 1895 - 1915    126 kr
Filipstad E:8 1915 - 1936    124 kr
Filipstad E:9 1937 - 1948    123 kr
Död- och begravningsböcker
Filipstad F:1 1664 - 1758    123 kr
Se: Filipstad C:3 1696 - 1701  78 kr
Filipstad F:2 1759 - 1796    132 kr
Filipstad F:3 1797 - 1821    88 kr
Filipstad F:4 1822 - 1855    114 kr
Filipstad F:5 1856 - 1860    81 kr
Filipstad F:6 1861 - 1874    66 kr
Filipstad F:7 1875 - 1890    74 kr
Filipstad F:8 1891 - 1894    50 kr
Filipstad F:9 1895 - 1915    126 kr
Filipstad F:10 1915 - 1933    154 kr
Bilagor till husförhörslängden och församlingsboken
Filipstad HI:1 Okänt    344 kr
Bilagor till flyttningslängderna
Filipstad HIIa:1 1883 -    92 kr
Filipstad HIIa:2 1884 -    91 kr
Filipstad HIIa:3 1885 -    97 kr
Filipstad HIIa:4 1886 -    100 kr
Filipstad HIIa:5 1887 -    108 kr
Filipstad HIIa:6 1888 -    97 kr
Filipstad HIIa:7 1889 -    111 kr
Filipstad HIIa:8 1890 -    108 kr
Filipstad HIIa:9 1891 -    102 kr
Filipstad HIIa:10 1892 -    109 kr
Filipstad HIIa:11 1893 -    99 kr
Filipstad HIIa:12 1894 -    107 kr
Filipstad HIIa:13 1895 -    104 kr
Sockenstämmas protokoll och handlingar
Filipstad KI:1 1634 - 1716    94 kr
Filipstad KI:2 1718 - 1733    88 kr
Filipstad KI:3 1734 - 1745    163 kr
Filipstad KI:4 1745 - 1757    199 kr
Filipstad KI:5 1758 - 1779    156 kr
Filipstad KI:6 1779 - 1790    142 kr
Filipstad KI:7 1790 - 1798    114 kr
Filipstad KI:8 1799 - 1815    156 kr
Filipstad KI:9 1802 - 1863    142 kr
Filipstad KI:10 1854 - 1862    337 kr
Räkenskaper för kyrka
Filipstad LI:1 1648 - 1670    94 kr
Se: Filipstad C:3 1696 - 1698  78 kr
Se: Filipstad C:3 1696 - 1701  78 kr
Filipstad LI:2 1697 - 1724    198 kr
Räkenskaper för fattigvård
Se: Filipstad LI:2 1697 - 1724  198 kr
Se: Filipstad C:3 1700 - 1701  78 kr
Räkenskaper för kollekt
Filipstad LIVa:1 1796 - 1823    51 kr
Övriga handlingar och handskrifter
Se: Filipstad KI:7 1586 - 1895  114 kr
Se: Filipstad C:3 1696 - 1701  78 kr
Mantalslängder
Se: Filipstads kronokassör DIa:78 1941  100 kr
Se: Filipstads kronokassör DIa:79 1941  167 kr
Domböcker
Se: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Värmlands län 1624 -   
Register
Filipstad FbReg:1 1651 - 1871    312 kr
Filipstad FbReg:2 1651 - 1871    336 kr
Filipstad FbReg:3 1651 - 1871    306 kr
Filipstad FbReg:4 1651 - 1871    353 kr
Filipstad FbReg:5 1651 - 1871    382 kr
Filipstad FbReg:6 1651 - 1871    214 kr
Filipstad DbReg:1 1664 - 1860    159 kr
Filipstad DbReg:2 1664 - 1860    118 kr
Filipstad VbReg:1 1696 - 1861    157 kr
Filipstad VbReg:2 1696 - 1861    153 kr
Filipstad HFReg:1 1743 - 1860    133 kr
Filipstad HFReg:2 1743 - 1860    135 kr
Bouppteckningar
Se: Filipstads rådhusrätt och magistrat 1761 - 1944   
Se: Filipstads och Färnebo tingslags häradsrätt 1945 - 1947   
Se: Östersysslets domsagas häradsrätt 1948 -   
Övrigt
Se: Bromanderska samlingen Okänt   
Filipstad AIIb:1 1930 - 1937    170 kr
Filipstad AIIb:2 1930 - 1937    154 kr
Filipstad AIIb:3 1930 - 1937    153 kr
Filipstad AIIb:4 1930 - 1937    175 kr
Filipstad AIIb:5 1930 - 1937    184 kr
Filipstad AIIb:6 1930 - 1937    217 kr
Filipstad AIIb:7 1930 - 1937    171 kr
Filipstad AIIb:8 1930 - 1937    179 kr
Filipstad AIIb:9 1930 - 1937    151 kr
Filipstad AIIb:10 1930 - 1937    148 kr
Filipstad AIIb:11 1930 - 1937    139 kr
Filipstad AIIb:12 1930 - 1937    157 kr
Filipstad AIIb:13 1930 - 1937    147 kr
Filipstad AIIb:14 1930 - 1937    150 kr
Filipstad AIIb:15 1930 - 1937    152 kr
Filipstad AIIb:16 1930 - 1937    134 kr
Filipstad AIIb:17 1930 - 1937    146 kr
Filipstad AIIb:18 1930 - 1937    184 kr
Filipstad AIIb:19 1938 - 1944    118 kr
Filipstad AIIb:20 1938 - 1944    99 kr
Filipstad AIIb:21 1938 - 1944    138 kr
Filipstad AIIb:22 1938 - 1944    125 kr

Alla volymer

ANTAL FÄRGBILDER

88 726 410

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgStarta programmet