Filipstad

Filipstad i Värmlands län
LänVärmlands län
LandskapVärmland
ArkivtypFörsamling/Socken
InformationFilipstad är moderförsamling i Filipstads och Färnebo pastorat.
Till på 1850-talet var Filipstad moderförsamling i Filipstad, Färnebo, Gåsborn, Brattfors, Nordmark och Rämens pastorat.
Härur avskildes till särskilda pastorat Gåsborn 1859, Brattfors 1863, Rämen 1879 och Nordmark 1885.

Stift:
Karlstad

Rådhusrätt (-1944):
Filipstad

Tingslag:
1945-1947 Filipstads och Färnebo tingslag
NADSE/VA/13110
Volymer från Filipstad
  Husförhörslängder (Församlingsböcker)
In- och utflyttningslängder
Födelse- och dopböcker
Konfirmationsböcker
Kommunionlängder
Lysnings- och vigselböcker
Död- och begravningsböcker
Bilagor till husförhörslängden och församlingsboken
Bilagor till flyttningslängderna
Sockenstämmas protokoll och handlingar
Räkenskaper för kyrka
Räkenskaper för fattigvård
Övriga handlingar och handskrifter
Mantalslängder
Domböcker
Register
Bouppteckningar
Övrigt

ArkivDigital - Släktforskning på nätet i färg
  öppnar volymen i ArkivDigital online. Du behöver ett abonnemang hos ArkivDigital.
  visar en informationsruta när muspekaren är över ikonen.
  lägger volymen till varukorgen. Det går även bra att beställa enskilda volymer på CD/DVD och priset anges till höger om ikonen.

NamnÅrtal  
Husförhörslängder (Församlingsböcker)
Filipstad AI:1 1743 - 1749    123 kr
Filipstad AI:2 1755 - 1759    79 kr
Filipstad AI:3 1760 - 1766    92 kr
Filipstad AI:4 1781 - 1789    99 kr
Filipstad AI:5 1790 - 1794    88 kr
Filipstad AI:6 1795 - 1798    89 kr
Filipstad AI:7 1799 - 1803    85 kr
Filipstad AI:8 1804 - 1806    71 kr
Filipstad AI:9 1806 - 1811    72 kr
Filipstad AI:10 1812 - 1815    88 kr
Filipstad AI:11 1817 - 1820    120 kr
Filipstad AI:12 1821 - 1825    121 kr
Filipstad AI:13 1826 - 1830    147 kr
Filipstad AI:14 1831 - 1835    160 kr
Filipstad AI:15 1836 - 1840    184 kr
Filipstad AI:16 1841 - 1845    178 kr
Filipstad AI:17 1846 - 1850    205 kr
Filipstad AI:18 1851 - 1855    201 kr
Filipstad AI:19 1856 - 1860    207 kr
Filipstad AI:20 1861 - 1865    200 kr
Filipstad AI:21 1866 - 1870    225 kr
Filipstad AI:22 1871 - 1875    193 kr
Filipstad AI:23 1871 - 1875    162 kr
Filipstad AI:24 1876 - 1880    192 kr
Filipstad AI:25 1876 - 1880    184 kr
Filipstad AI:26 1881 - 1885    180 kr
Filipstad AI:27 1881 - 1885    172 kr
Filipstad AI:28 1886 - 1890    282 kr
Filipstad AI:29 1886 - 1890    251 kr
Filipstad AI:30 1891 - 1895    263 kr
Filipstad AI:31 1891 - 1895    283 kr
Filipstad AI:32 1896 - 1900    228 kr
Filipstad AI:33 1896 - 1900    250 kr
Filipstad AIIaa:1 1901 - 1904    246 kr
Filipstad AIIaa:2 1901 - 1904    260 kr
Filipstad AIIaa:3 1905 - 1909    211 kr
Filipstad AIIaa:4 1905 - 1909    174 kr
Filipstad AIIaa:5 1905 - 1909    216 kr
Filipstad AIIaa:6 1910 - 1914    213 kr
Filipstad AIIaa:7 1910 - 1914    174 kr
Filipstad AIIaa:8 1910 - 1914    232 kr
Filipstad AIIaa:9 1915 - 1919    219 kr
Filipstad AIIaa:10 1915 - 1919    190 kr
Filipstad AIIaa:11 1915 - 1919    233 kr
Filipstad AIIaa:12 1920 - 1924    218 kr
Filipstad AIIaa:13 1920 - 1924    215 kr
Filipstad AIIaa:14 1920 - 1924    294 kr
Filipstad AIIaa:15 1925 - 1929    219 kr
Filipstad AIIaa:16 1925 - 1929    215 kr
Filipstad AIIaa:17 1925 - 1929    235 kr
Filipstad AIIaa:18 1925 - 1929    113 kr
Filipstad AIIaa:19 1930 - 1942    154 kr
Filipstad AIIaa:20 1930 - 1942    153 kr
Filipstad AIIaa:21 1930 - 1942    177 kr
Filipstad AIIaa:22 1930 - 1942    178 kr
Filipstad AIIaa:23 1930 - 1942    132 kr
Filipstad AIIaa:24 1930 - 1942    117 kr
Filipstad AIIaa:25 1930 - 1942    151 kr
In- och utflyttningslängder
Filipstad B:1 1814 - 1823    52 kr
Filipstad B:2 1822 - 1830    75 kr
Filipstad B:3 1831 - 1861    85 kr
Filipstad B:4 1861 - 1867    62 kr
Filipstad B:5 1867 - 1888    142 kr
Filipstad B:6 1888 - 1894    60 kr
Filipstad B:7 1895 - 1916    142 kr
Filipstad B:8 1916 - 1925    123 kr
Filipstad B:9 1925 - 1932    115 kr
Filipstad B:10 1933 - 1937    76 kr
Filipstad B:11 1937 - 1945    85 kr
Filipstad B:12 1937 - 1946    115 kr
Filipstad B:13 1946 - 1948    52 kr
Filipstad B:14 1946 - 1955    129 kr
Filipstad B:15 1948 - 1960    102 kr
Födelse- och dopböcker
Filipstad C:1 1651 - 1679    107 kr
Filipstad C:2 1680 - 1699    167 kr
Filipstad C:3 1696 - 1701    78 kr
Filipstad C:4 1699 - 1717    175 kr
Filipstad C:5 1717 - 1742    212 kr
Filipstad C:6 1743 - 1779    178 kr
Filipstad C:7 1779 - 1809    189 kr
Filipstad C:8 1810 - 1824    171 kr
Filipstad C:9 1825 - 1838    169 kr
Filipstad C:10 1834 - 1849    120 kr
Filipstad C:11 1839 - 1852    169 kr
Filipstad C:12 1849 - 1856    88 kr
Filipstad C:13 1853 - 1871    103 kr
Filipstad C:14 1857 - 1859    54 kr
Filipstad C:15 1872 - 1894    118 kr
Se: Filipstad HI:1 1873 - 1876  344 kr
Filipstad C:16 1873 - 1887    132 kr
Filipstad C:17 1876 - 1891    79 kr
Filipstad C:18 1887 - 1898    91 kr
Filipstad C:19 1891 - 1899    100 kr
Filipstad C:21 1895 - 1913    187 kr
Filipstad C:22 1914 - 1933    171 kr
Filipstad CII:1 1930 - 1934    88 kr
Filipstad CII:2 1935 - 1941    154 kr
Konfirmationsböcker
Se: Filipstad B:1 1821 - 1823  52 kr
Se: Filipstad AI:13 1826 - 1830  147 kr
Filipstad DI:1 1829    35 kr
Filipstad DI:2 1834 - 1862    87 kr
Filipstad DI:3 1863 - 1894    109 kr
Filipstad DI:4 1895 - 1936    128 kr
Filipstad DI:5 1937 - 1970    112 kr
Kommunionlängder
Filipstad DII:1 1829    145 kr
Se: Rämmen AI:7 1833 - 1836  147 kr
Filipstad DII:2 1834 - 1862    169 kr
Filipstad DII:3 1863 - 1894    200 kr
Lysnings- och vigselböcker
Se: Filipstad C:3 1696 - 1701  78 kr
Se: Filipstad C:4 1702 - 1760  175 kr
Se: Filipstad F:2 1761 - 1796  132 kr
Filipstad E:1 1797 - 1829    75 kr
Filipstad E:2 1830 - 1861    81 kr
Filipstad E:3 1856 - 1861    69 kr
Filipstad E:4 1861 - 1871    63 kr
Filipstad E:5 1872 - 1890    70 kr
Filipstad E:6 1891 - 1894    51 kr
Filipstad E:7 1895 - 1915    126 kr
Filipstad E:8 1915 - 1936    124 kr
Filipstad E:9 1937 - 1948    123 kr
Död- och begravningsböcker
Filipstad F:1 1664 - 1758    123 kr
Se: Filipstad C:3 1696 - 1701  78 kr
Filipstad F:2 1759 - 1796    132 kr
Filipstad F:3 1797 - 1821    88 kr
Filipstad F:4 1822 - 1855    114 kr
Filipstad F:5 1856 - 1860    81 kr
Filipstad F:6 1861 - 1874    66 kr
Filipstad F:7 1875 - 1890    74 kr
Filipstad F:8 1891 - 1894    50 kr
Filipstad F:9 1895 - 1915    126 kr
Filipstad F:10 1915 - 1933    154 kr
Bilagor till husförhörslängden och församlingsboken
Filipstad HI:1 Okänt    344 kr
Bilagor till flyttningslängderna
Filipstad HIIa:1 1883 -    92 kr
Filipstad HIIa:2 1884 -    91 kr
Filipstad HIIa:3 1885 -    97 kr
Filipstad HIIa:4 1886 -    100 kr
Filipstad HIIa:5 1887 -    108 kr
Filipstad HIIa:6 1888 -    97 kr
Filipstad HIIa:7 1889 -    111 kr
Filipstad HIIa:8 1890 -    108 kr
Filipstad HIIa:9 1891 -    102 kr
Filipstad HIIa:10 1892 -    109 kr
Filipstad HIIa:11 1893 -    99 kr
Filipstad HIIa:12 1894 -    107 kr
Filipstad HIIa:13 1895 -    104 kr
Sockenstämmas protokoll och handlingar
Filipstad KI:1 1634 - 1716    94 kr
Filipstad KI:2 1718 - 1733    88 kr
Filipstad KI:3 1734 - 1745    163 kr
Filipstad KI:4 1745 - 1757    199 kr
Filipstad KI:5 1758 - 1779    156 kr
Filipstad KI:6 1779 - 1790    142 kr
Filipstad KI:7 1790 - 1798    114 kr
Filipstad KI:8 1799 - 1815    156 kr
Filipstad KI:9 1802 - 1863    142 kr
Filipstad KI:10 1854 - 1862    337 kr
Räkenskaper för kyrka
Filipstad LI:1 1648 - 1670    94 kr
Se: Filipstad C:3 1696 - 1698  78 kr
Se: Filipstad C:3 1696 - 1701  78 kr
Filipstad LI:2 1697 - 1724    198 kr
Räkenskaper för fattigvård
Se: Filipstad LI:2 1697 - 1724  198 kr
Se: Filipstad C:3 1700 - 1701  78 kr
Övriga handlingar och handskrifter
Se: Filipstad KI:7 1586 - 1895  114 kr
Se: Filipstad C:3 1696 - 1701  78 kr
Mantalslängder
Se: Filipstads kronokassör DIa:78 1941  100 kr
Se: Filipstads kronokassör DIa:79 1941  167 kr
Domböcker
Se: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Värmlands län 1624 -   
Register
Filipstad FbReg:1 1651 - 1871    312 kr
Filipstad FbReg:2 1651 - 1871    336 kr
Filipstad FbReg:3 1651 - 1871    306 kr
Filipstad FbReg:4 1651 - 1871    353 kr
Filipstad FbReg:5 1651 - 1871    382 kr
Filipstad FbReg:6 1651 - 1871    214 kr
Filipstad DbReg:1 1664 - 1860    159 kr
Filipstad DbReg:2 1664 - 1860    118 kr
Filipstad VbReg:1 1696 - 1861    157 kr
Filipstad VbReg:2 1696 - 1861    153 kr
Filipstad HFReg:1 1743 - 1860    133 kr
Filipstad HFReg:2 1743 - 1860    135 kr
Bouppteckningar
Se: Filipstads rådhusrätt och magistrat 1761 - 1944   
Se: Filipstads och Färnebo tingslags häradsrätt 1945 - 1947   
Se: Östersysslets domsagas häradsrätt 1948 -   
Övrigt
Se: Bromanderska samlingen Okänt   
Filipstad AIIb:1 1930 - 1937    170 kr
Filipstad AIIb:2 1930 - 1937    154 kr
Filipstad AIIb:3 1930 - 1937    153 kr
Filipstad AIIb:4 1930 - 1937    175 kr
Filipstad AIIb:5 1930 - 1937    184 kr
Filipstad AIIb:6 1930 - 1937    217 kr
Filipstad AIIb:7 1930 - 1937    171 kr
Filipstad AIIb:8 1930 - 1937    179 kr
Filipstad AIIb:9 1930 - 1937    151 kr
Filipstad AIIb:10 1930 - 1937    148 kr
Filipstad AIIb:11 1930 - 1937    139 kr
Filipstad AIIb:12 1930 - 1937    157 kr
Filipstad AIIb:13 1930 - 1937    147 kr
Filipstad AIIb:14 1930 - 1937    150 kr
Filipstad AIIb:15 1930 - 1937    152 kr
Filipstad AIIb:16 1930 - 1937    134 kr
Filipstad AIIb:17 1930 - 1937    146 kr
Filipstad AIIb:18 1930 - 1937    184 kr
Filipstad AIIb:19 1938 - 1944    118 kr
Filipstad AIIb:20 1938 - 1944    99 kr
Filipstad AIIb:21 1938 - 1944    138 kr
Filipstad AIIb:22 1938 - 1944    125 kr

Alla volymer

ANTAL FÄRGBILDER

86 937 260

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgStarta programmet