Malmö Caroli

Malmö Caroli i Malmöhus län
LänMalmöhus län
LandskapSkåne
ArkivtypFörsamling/Socken
AliasMalmö tyska
InformationFörsamlingen bildades 1683 genom utbrytning ur Malmö Sankt Petri.

Till en början var församlingsmedlemmarna tyskar eller personer av tysk härkomst. Men det tyska inslaget minskade så väsentligt att församlingen vid 1700-talets slut huvudsakligen bestod av infödda svenskar. Till en början fanns inga bestämda gränser mellan Malmö Caroli och Malmö Sankt Petri församlingar. Oberoende av var man bodde inom staden och på dess ägor kunde invånarna tillhöra vilken som helst av de båda församlingarna. Först genom konsistorieutslag 1812-03-18 förordnades om gränserna mellan de båda församlingarna jämte därtill andra hörande frågor. Då fastställdes att Mäster Nilsgatan och Djäknegatan i gamla staden samt Studentgatan i nya staden skulle utgöra gräns mellan Malmö Sankt Petri och Malmö Caroli församlingar. I förstäderna, vartill räknades allt stadens område utanför kanalen, utgjordes gränsen mellan församlingarna av Södra Förstadsgatan från nya bron vid Gustav Adolfs torg och Södra vägen förbi det s.k. Blåkulla, så att allt väster om nämnda gata och väg fördes till Malmö Caroli. Vidare stadgades i brevet att stadens invånare under hela sin livstid skulle förbli vid den församling de tillhörde vid året för gränsregleringen.

Församlingen utgjorde ett eget pastorat.

1884-05-01 utbrutet Malmö Sankt Pauli.

Församlingen uppgick 1949 i Malmö Sankt Petri (området väster om Östra Förstadsgatan), Malmö Sankt Pauli (området mellan Östra Förstadsgatan och Flintgatan) samt nybildade Kirseberg (området öster om Flintgatan).

Stift:
Lund

Rådhusrätt:
Malmö
NADSE/MSA/00553
Volymer från Malmö Caroli
  Husförhörslängder (Församlingsböcker)
Obefintlighetsböcker
In- och utflyttningslängder
Födelse- och dopböcker
Konfirmationsböcker
Kommunionlängder
Lysnings- och vigselböcker
Död- och begravningsböcker
Övriga längder
Bilagor till födelse och dopboken
Sockenstämmas protokoll och handlingar
Räkenskaper för kollekt
Övriga handlingar och handskrifter
Mantalslängder
Register
Bouppteckningar
Övrigt

ArkivDigital - Släktforskning på nätet i färg
  öppnar volymen i ArkivDigital online. Du behöver ett abonnemang hos ArkivDigital.
  visar en informationsruta när muspekaren är över ikonen.
  lägger volymen till varukorgen. Det går även bra att beställa enskilda volymer på CD/DVD och priset anges till höger om ikonen.

NamnÅrtal  
Husförhörslängder (Församlingsböcker)
Malmö Caroli AI:1 1813 - 1818    330 kr
Malmö Caroli AI:2 1818 - 1823    223 kr
Malmö Caroli AI:3 1823 - 1826    204 kr
Malmö Caroli AI:4 1826 - 1834    184 kr
Malmö Caroli AI:14 1826 - 1834    168 kr
Malmö Caroli AI:26 1827 - 1834    120 kr
Malmö Caroli AI:5 1835 - 1844    273 kr
Malmö Caroli AI:15 1835 - 1844    207 kr
Malmö Caroli AI:27 1835 - 1844    162 kr
Malmö Caroli AI:16a 1845 - 1854    278 kr
Malmö Caroli AI:6 1845 - 1854    208 kr
Malmö Caroli AI:10 1845 - 1854    190 kr
Malmö Caroli AI:28 1845 - 1854    249 kr
Malmö Caroli AI:22 1847 - 1854    127 kr
Malmö Caroli AI:11 1854 - 1859    189 kr
Malmö Caroli AI:17 1854 - 1859    271 kr
Malmö Caroli AI:23 1854 - 1859    129 kr
Malmö Caroli AI:29 1854 - 1859    196 kr
Malmö Caroli AI:33 1854 - 1859    142 kr
Malmö Caroli AI:7 1854 - 1860    195 kr
Malmö Caroli AI:16b 1854 - 1875    74 kr
Malmö Caroli AI:37 1859 - 1860    153 kr
Malmö Caroli AI:8 1860 - 1864    214 kr
Malmö Caroli AI:12 1860 - 1864    225 kr
Malmö Caroli AI:18 1860 - 1864    219 kr
Malmö Caroli AI:20 1860 - 1864    213 kr
Malmö Caroli AI:24 1860 - 1864    156 kr
Malmö Caroli AI:30 1860 - 1864    265 kr
Malmö Caroli AI:34 1860 - 1864    280 kr
Malmö Caroli AI:35 1863 - 1866    149 kr
Malmö Caroli AI:13 1864 - 1865    234 kr
Malmö Caroli AI:19a 1864 - 1865    162 kr
Malmö Caroli AI:19b 1864 - 1865    177 kr
Malmö Caroli AI:9 1864 - 1865    250 kr
Malmö Caroli AI:21 1864 - 1865    243 kr
Malmö Caroli AI:25 1864 - 1865    176 kr
Malmö Caroli AI:31 1864 - 1865    306 kr
Malmö Caroli AI:32 1864 - 1865    151 kr
Malmö Caroli AI:36 1864 - 1867    322 kr
Malmö Caroli AI:38 1865 - 1868    266 kr
Malmö Caroli AI:41 1865 - 1868    271 kr
Malmö Caroli AI:39 1865 - 1869    254 kr
Malmö Caroli AI:40 1865 - 1869    328 kr
Malmö Caroli AI:42 1865 - 1869    118 kr
Malmö Caroli AI:43 1865 - 1869    212 kr
Malmö Caroli AI:45 1866 - 1869    279 kr
Malmö Caroli AI:44 1866 - 1871    262 kr
Malmö Caroli AI:46 1866 - 1871    148 kr
Malmö Caroli AI:47 1866 - 1873    309 kr
Malmö Caroli AI:48 1867 - 1874    264 kr
Malmö Caroli AI:49 1867 - 1874    258 kr
Malmö Caroli AI:69 1867 - 1877    238 kr
Malmö Caroli AI:70 1867 - 1877    180 kr
Malmö Caroli AI:71 1868 - 1873    262 kr
Malmö Caroli AI:52 1868 - 1874    339 kr
Malmö Caroli AI:78 1868 - 1876    334 kr
Malmö Caroli AI:72 1868 - 1877    321 kr
Malmö Caroli AI:75 1868 - 1877    177 kr
Malmö Caroli AI:74 1868 - 1878    253 kr
Malmö Caroli AI:76 1868 - 1878    279 kr
Malmö Caroli AI:73 1868 - 1879    275 kr
Malmö Caroli AI:54 1869 - 1874    159 kr
Malmö Caroli AI:53 1869 - 1878    312 kr
Malmö Caroli AI:77 1869 - 1878    220 kr
Malmö Caroli AI:57 1869 - 1883    156 kr
Malmö Caroli AI:50 1871 - 1875    265 kr
Malmö Caroli AI:51 1871 - 1878    237 kr
Malmö Caroli AI:55 1873 - 1874    187 kr
Malmö Caroli AI:62a 1874 - 1878    205 kr
Malmö Caroli AI:62b 1874 - 1878    209 kr
Malmö Caroli AI:65 1874 - 1878    293 kr
Malmö Caroli AI:56 1874 - 1879    266 kr
Malmö Caroli AI:81 1874 - 1880    303 kr
Malmö Caroli AI:106 1874 - 1880    266 kr
Malmö Caroli AI:112 1874 - 1882    236 kr
Malmö Caroli AI:107 1874 - 1883    250 kr
Malmö Caroli AI:58 1875 - 1878    231 kr
Malmö Caroli AI:59 1875 - 1878    315 kr
Malmö Caroli AI:108 1876 - 1883    220 kr
Malmö Caroli AI:90 1876 - 1884    269 kr
Malmö Caroli AI:91 1876 - 1887    235 kr
Malmö Caroli AI:16c 1876 - 1900    63 kr
Malmö Caroli AI:80 1877 - 1884    276 kr
Malmö Caroli AI:83 1877 - 1884    409 kr
Malmö Caroli AI:86 1877 - 1886    266 kr
Malmö Caroli AI:61 1878 - 1883    340 kr
Malmö Caroli AI:63 1878 - 1883    318 kr
Malmö Caroli AI:64 1878 - 1883    379 kr
Malmö Caroli AI:68 1878 - 1883    339 kr
Malmö Caroli AI:109 1878 - 1883    240 kr
Malmö Caroli AI:110 1878 - 1883    285 kr
Malmö Caroli AI:111 1878 - 1883    187 kr
Malmö Caroli AI:60 1878 - 1885    377 kr
Malmö Caroli AI:79 1878 - 1885    285 kr
Malmö Caroli AI:89 1878 - 1885    246 kr
Malmö Caroli AI:93 1878 - 1885    273 kr
Malmö Caroli AI:94 1878 - 1885    348 kr
Malmö Caroli AI:85 1878 - 1886    303 kr
Malmö Caroli AI:92 1878 - 1886    277 kr
Malmö Caroli AI:87 1878 - 1887    214 kr
Malmö Caroli AI:88 1878 - 1887    208 kr
Malmö Caroli AI:66 1879 - 1883    279 kr
Malmö Caroli AI:67 1879 - 1883    416 kr
Malmö Caroli AI:84 1879 - 1887    334 kr
Malmö Caroli AI:113 1880 - 1883    247 kr
Malmö Caroli AI:115 1880 - 1883    110 kr
Malmö Caroli AI:116 1880 - 1883    110 kr
Malmö Caroli AI:117 1880 - 1883    256 kr
Malmö Caroli AI:95 1880 - 1886    172 kr
Malmö Caroli AI:82 1880 - 1888    315 kr
Malmö Caroli AI:122 1880 - 1888    202 kr
Malmö Caroli AI:114 1882 - 1883    255 kr
Malmö Caroli AI:105 1883 - 1896    240 kr
Malmö Caroli AI:124 1884 - 1892    396 kr
Malmö Caroli AI:137 1884 - 1898    245 kr
Malmö Caroli AI:126 1884 - 1899    193 kr
Malmö Caroli AI:119 1885 - 1896    336 kr
Malmö Caroli AI:98 1885 - 1897    217 kr
Malmö Caroli AI:99 1885 - 1897    132 kr
Malmö Caroli AI:133 1885 - 1897    305 kr
Malmö Caroli AI:134 1885 - 1898    173 kr
Malmö Caroli AI:102 1885 - 1899    205 kr
Malmö Caroli AI:100 1886 - 1892    231 kr
Malmö Caroli AI:104 1886 - 1896    183 kr
Malmö Caroli AI:118 1886 - 1896    322 kr
Malmö Caroli AI:96 1886 - 1897    256 kr
Malmö Caroli AI:97 1886 - 1897    214 kr
Malmö Caroli AI:128 1886 - 1898    301 kr
Malmö Caroli AI:129 1886 - 1898    283 kr
Malmö Caroli AI:103 1886 - 1899    184 kr
Malmö Caroli AI:127 1887 - 1897    322 kr
Malmö Caroli AI:132 1887 - 1899    211 kr
Malmö Caroli AI:120 1888 - 1892    232 kr
Malmö Caroli AI:130 1888 - 1894    208 kr
Malmö Caroli AI:135 1888 - 1894    141 kr
Malmö Caroli AI:123 1888 - 1899    126 kr
Malmö Caroli AI:101 1892 - 1899    178 kr
Malmö Caroli AI:121 1892 - 1899    283 kr
Malmö Caroli AI:125 1892 - 1899    345 kr
Malmö Caroli AI:131 1894 - 1899    228 kr
Malmö Caroli AI:136 1894 - 1899    159 kr
Malmö Caroli AII:10 1896 - 1900    108 kr
Malmö Caroli AII:9 1896 - 1901    153 kr
Malmö Caroli AII:12 1896 - 1901    143 kr
Malmö Caroli AII:1 1896 - 1902    116 kr
Malmö Caroli AII:2 1896 - 1903    138 kr
Malmö Caroli AII:3 1896 - 1903    120 kr
Malmö Caroli AII:4 1896 - 1903    115 kr
Malmö Caroli AII:11 1896 - 1903    124 kr
Malmö Caroli AII:13 1896 - 1905    218 kr
Malmö Caroli AII:5 1897 - 1902    99 kr
Malmö Caroli AII:6 1897 - 1902    108 kr
Malmö Caroli AII:7 1897 - 1902    128 kr
Malmö Caroli AII:8 1897 - 1902    99 kr
Malmö Caroli AII:14 1897 - 1904    120 kr
Malmö Caroli AII:15 1897 - 1904    99 kr
Malmö Caroli AII:16 1897 - 1905    126 kr
Malmö Caroli AII:17 1897 - 1905    116 kr
Malmö Caroli AII:18 1898 - 1904    179 kr
Malmö Caroli AII:19 1898 - 1906    106 kr
Malmö Caroli AII:20 1898 - 1906    143 kr
Malmö Caroli AII:21 1898 - 1907    83 kr
Malmö Caroli AII:24 1899 - 1905    414 kr
Malmö Caroli AII:22 1899 - 1906    284 kr
Malmö Caroli AII:25 1899 - 1906    229 kr
Malmö Caroli AII:26 1899 - 1906    265 kr
Malmö Caroli AII:27 1899 - 1906    282 kr
Malmö Caroli AII:28 1899 - 1906    198 kr
Malmö Caroli AII:23 1899 - 1907    161 kr
Malmö Caroli AII:29 1899 - 1907    312 kr
Malmö Caroli AII:30 1899 - 1907    276 kr
Malmö Caroli AII:31 1899 - 1907    237 kr
Malmö Caroli AII:32 1900 - 1906    196 kr
Malmö Caroli AII:110 1900 - 1911    49 kr
Malmö Caroli AII:112 1900 - 1932    210 kr
Malmö Caroli AII:34 1901 - 1907    274 kr
Malmö Caroli AII:35 1901 - 1908    155 kr
Malmö Caroli AII:33 1901 - 1910    210 kr
Malmö Caroli AII:38 1902 - 1908    148 kr
Malmö Caroli AII:39 1902 - 1908    148 kr
Malmö Caroli AII:40 1902 - 1908    172 kr
Malmö Caroli AII:41 1902 - 1908    156 kr
Malmö Caroli AII:36 1902 - 1909    152 kr
Malmö Caroli AII:37 1902 - 1910    237 kr
Malmö Caroli AII:45 1903 - 1908    172 kr
Malmö Caroli AII:42 1903 - 1909    235 kr
Malmö Caroli AII:44 1903 - 1909    271 kr
Malmö Caroli AII:43 1903 - 1910    207 kr
Malmö Caroli AII:46 1904 - 1909    161 kr
Malmö Caroli AII:47 1904 - 1909    148 kr
Malmö Caroli AII:48 1904 - 1909    206 kr
Malmö Caroli AII:50 1905 - 1909    253 kr
Malmö Caroli AII:49 1905 - 1910    307 kr
Malmö Caroli AII:51 1905 - 1910    145 kr
Malmö Caroli AII:52 1905 - 1910    141 kr
Malmö Caroli AII:60 1906 - 1910    195 kr
Malmö Caroli AII:53 1906 - 1911    249 kr
Malmö Caroli AII:54 1906 - 1911    167 kr
Malmö Caroli AII:55 1906 - 1911    193 kr
Malmö Caroli AII:56 1906 - 1911    222 kr
Malmö Caroli AII:57 1906 - 1911    145 kr
Malmö Caroli AII:58 1906 - 1911    160 kr
Malmö Caroli AII:59 1906 - 1911    199 kr
Malmö Caroli AII:61 1907 - 1911    151 kr
Malmö Caroli AII:63 1907 - 1912    186 kr
Malmö Caroli AII:64 1907 - 1912    216 kr
Malmö Caroli AII:65 1907 - 1912    232 kr
Malmö Caroli AII:66 1907 - 1912    205 kr
Malmö Caroli AII:67 1907 - 1912    123 kr
Malmö Caroli AII:62 1907 - 1916    202 kr
Malmö Caroli AII:68 1908 - 1912    170 kr
Malmö Caroli AII:69 1908 - 1912    155 kr
Malmö Caroli AII:70 1908 - 1912    155 kr
Malmö Caroli AII:71 1908 - 1912    155 kr
Malmö Caroli AII:73 1908 - 1913    155 kr
Malmö Caroli AII:72 1908 - 1916    165 kr
Malmö Caroli AII:74 1909 - 1913    165 kr
Malmö Caroli AII:76 1909 - 1913    94 kr
Malmö Caroli AII:77 1909 - 1913    231 kr
Malmö Caroli AII:78 1909 - 1914    160 kr
Malmö Caroli AII:79 1909 - 1914    111 kr
Malmö Caroli AII:80 1909 - 1914    207 kr
Malmö Caroli AII:81 1909 - 1914    175 kr
Malmö Caroli AII:75 1909 - 1915    180 kr
Malmö Caroli AII:84 1910 - 1914    261 kr
Malmö Caroli AII:82 1910 - 1915    137 kr
Malmö Caroli AII:83 1910 - 1915    184 kr
Malmö Caroli AII:85 1910 - 1916    142 kr
Malmö Caroli AII:86 1910 - 1916    118 kr
Malmö Caroli AII:87 1910 - 1916    150 kr
Malmö Caroli AII:88 1910 - 1916    184 kr
Malmö Caroli AII:89 1911 - 1915    222 kr
Malmö Caroli AII:90 1911 - 1915    123 kr
Malmö Caroli AII:91 1911 - 1915    130 kr
Malmö Caroli AII:92 1911 - 1916    142 kr
Malmö Caroli AII:93 1911 - 1916    165 kr
Malmö Caroli AII:94 1911 - 1916    111 kr
Malmö Caroli AII:95 1911 - 1916    138 kr
Malmö Caroli AII:96 1911 - 1916    139 kr
Malmö Caroli AII:111 1911 - 1921    177 kr
Malmö Caroli AII:97 1912 - 1917    195 kr
Malmö Caroli AII:98 1912 - 1917    142 kr
Malmö Caroli AII:99 1912 - 1917    154 kr
Malmö Caroli AII:100 1912 - 1917    120 kr
Malmö Caroli AII:101 1912 - 1917    138 kr
Malmö Caroli AII:102 1912 - 1917    162 kr
Malmö Caroli AII:103 1912 - 1917    243 kr
Malmö Caroli AII:104 1912 - 1917    176 kr
Malmö Caroli AII:105 1912 - 1917    155 kr
Malmö Caroli AII:106 1913 - 1917    202 kr
Malmö Caroli AII:107 1913 - 1917    89 kr
Malmö Caroli AII:108 1913 - 1917    216 kr
Malmö Caroli AII:109 1913 - 1917    162 kr
Malmö Caroli AII:113 1914 - 1919    270 kr
Malmö Caroli AII:114 1914 - 1920    145 kr
Malmö Caroli AII:115 1914 - 1920    133 kr
Malmö Caroli AII:116 1914 - 1920    211 kr
Malmö Caroli AII:117 1914 - 1920    196 kr
Malmö Caroli AII:118 1915 - 1921    135 kr
Malmö Caroli AII:119 1915 - 1921    167 kr
Malmö Caroli AII:120 1915 - 1921    157 kr
Malmö Caroli AII:121 1915 - 1921    208 kr
Malmö Caroli AII:122 1915 - 1921    112 kr
Malmö Caroli AII:123 1915 - 1921    133 kr
Malmö Caroli AII:125 1916 - 1922    169 kr
Malmö Caroli AII:126 1916 - 1922    142 kr
Malmö Caroli AII:127 1916 - 1922    133 kr
Malmö Caroli AII:128 1916 - 1922    103 kr
Malmö Caroli AII:129 1916 - 1922    122 kr
Malmö Caroli AII:130 1916 - 1922    142 kr
Malmö Caroli AII:133 1916 - 1922    195 kr
Malmö Caroli AII:124 1916 - 1924    150 kr
Malmö Caroli AII:134 1916 - 1930    181 kr
Malmö Caroli AII:131 1916 - 1934    146 kr
Malmö Caroli AII:132 1916 - 1934    160 kr
Malmö Caroli AII:138 1917 - 1922    229 kr
Malmö Caroli AII:135 1917 - 1924    227 kr
Malmö Caroli AII:147 1917 - 1926    190 kr
Malmö Caroli AII:137 1917 - 1927    233 kr
Malmö Caroli AII:139 1917 - 1927    130 kr
Malmö Caroli AII:140 1917 - 1928    146 kr
Malmö Caroli AII:141 1917 - 1928    149 kr
Malmö Caroli AII:142 1917 - 1928    178 kr
Malmö Caroli AII:144 1917 - 1929    193 kr
Malmö Caroli AII:145 1917 - 1929    188 kr
Malmö Caroli AII:143 1917 - 1930    195 kr
Malmö Caroli AII:146 1917 - 1930    146 kr
Malmö Caroli AII:136 1917 - 1932    97 kr
Malmö Caroli AII:148 1919 - 1925    268 kr
Malmö Caroli AII:152 1920 - 1928    189 kr
Malmö Caroli AII:150 1920 - 1930    128 kr
Malmö Caroli AII:151 1920 - 1930    221 kr
Malmö Caroli AII:149 1920 - 1931    142 kr
Malmö Caroli AII:158 1921 - 1929    140 kr
Malmö Caroli AII:154 1921 - 1931    173 kr
Malmö Caroli AII:155 1921 - 1931    142 kr
Malmö Caroli AII:157 1921 - 1931    122 kr
Malmö Caroli AII:153 1921 - 1932    140 kr
Malmö Caroli AII:156 1921 - 1932    268 kr
Malmö Caroli AII:166 1922 - 1931    224 kr
Malmö Caroli AII:165 1922 - 1932    288 kr
Malmö Caroli AII:159 1922 - 1933    199 kr
Malmö Caroli AII:160 1922 - 1933    157 kr
Malmö Caroli AII:161 1922 - 1933    138 kr
Malmö Caroli AII:162 1922 - 1933    104 kr
Malmö Caroli AII:163 1922 - 1933    135 kr
Malmö Caroli AII:164 1922 - 1933    168 kr
Malmö Caroli AII:167 1922 - 1934    232 kr
Malmö Caroli AII:168 1924 - 1935    189 kr
Malmö Caroli AII:169 1925 - 1932    300 kr
Malmö Caroli AII:170 1926 - 1931    214 kr
Malmö Caroli AII:171 1926 - 1937    118 kr
Malmö Caroli AII:172 1927 - 1934    222 kr
Malmö Caroli AII:173 1927 - 1935    136 kr
Malmö Caroli AII:176 1928 - 1933    180 kr
Malmö Caroli AII:175 1928 - 1935    145 kr
Malmö Caroli AII:174 1928 - 1936    191 kr
Malmö Caroli AII:177 1928 - 1937    179 kr
Malmö Caroli AII:178 1929 - 1935    140 kr
Malmö Caroli AII:180 1929 - 1936    191 kr
Malmö Caroli AII:179 1929 - 1939    188 kr
Malmö Caroli AII:181 1930 - 1938    144 kr
Malmö Caroli AII:183 1930 - 1938    117 kr
Malmö Caroli AII:184 1930 - 1938    192 kr
Malmö Caroli AII:185 1930 - 1942    175 kr
Malmö Caroli AII:186 1930 - 1942    144 kr
Malmö Caroli AII:182 1930 - 1948    121 kr
Malmö Caroli AII:192 1931 - 1937    234 kr
Malmö Caroli AII:188 1931 - 1938    140 kr
Malmö Caroli AII:190 1931 - 1939    143 kr
Malmö Caroli AII:191 1931 - 1939    185 kr
Malmö Caroli AII:187 1931 - 1944    162 kr
Malmö Caroli AII:189 1931 - 1944    120 kr
Malmö Caroli AII:198 1932 - 1937    259 kr
Malmö Caroli AII:197 1932 - 1938    276 kr
Malmö Caroli AII:195 1932 - 1941    140 kr
Malmö Caroli AII:196 1932 - 1941    162 kr
Malmö Caroli AII:193 1932 - 1945    133 kr
Malmö Caroli AII:194 1932 - 1947    79 kr
Malmö Caroli AII:205 1933 - 1940    161 kr
Malmö Caroli AII:206 1933 - 1940    195 kr
Malmö Caroli AII:201 1933 - 1942    155 kr
Malmö Caroli AII:202 1933 - 1942    143 kr
Malmö Caroli AII:204 1933 - 1946    145 kr
Malmö Caroli AII:203 1933 - 1947    97 kr
Malmö Caroli AII:199 1933 - 1948    127 kr
Malmö Caroli AII:200 1933 - 1948    125 kr
Malmö Caroli AII:212 1934 - 1940    220 kr
Malmö Caroli AII:215 1934 - 1940    190 kr
Malmö Caroli AII:216 1934 - 1940    114 kr
Malmö Caroli AII:210 1934 - 1944    101 kr
Malmö Caroli AII:211 1934 - 1944    157 kr
Malmö Caroli AII:208 1934 - 1945    100 kr
Malmö Caroli AII:214 1934 - 1945    168 kr
Malmö Caroli AII:217 1934 - 1946    100 kr
Malmö Caroli AII:207 1934 - 1947    98 kr
Malmö Caroli AII:209 1934 - 1947    81 kr
Malmö Caroli AII:213 1934 - 1948    81 kr
Malmö Caroli AII:218 1934 - 1948    154 kr
Malmö Caroli AII:219 1934 - 1948    160 kr
Malmö Caroli AII:223 1935 - 1944    133 kr
Malmö Caroli AII:224 1935 - 1944    155 kr
Malmö Caroli AII:220 1935 - 1945    138 kr
Malmö Caroli AII:221 1935 - 1947    105 kr
Malmö Caroli AII:222 1935 - 1947    101 kr
Malmö Caroli AII:225 1936 - 1946    197 kr
Malmö Caroli AII:226 1936 - 1946    197 kr
Malmö Caroli AII:227 1937 - 1944    216 kr
Malmö Caroli AII:228 1937 - 1944    125 kr
Malmö Caroli AII:230 1937 - 1945    184 kr
Malmö Caroli AII:229 1937 - 1947    180 kr
Malmö Caroli AII:232 1938 - 1945    248 kr
Malmö Caroli AII:235 1938 - 1946    215 kr
Malmö Caroli AII:233 1938 - 1947    127 kr
Malmö Caroli AII:234 1938 - 1947    150 kr
Malmö Caroli AII:231 1938 - 1948    152 kr
Malmö Caroli AII:237 1939 - 1947    204 kr
Malmö Caroli AII:238 1939 - 1947    189 kr
Malmö Caroli AII:236 1939 - 1948    125 kr
Malmö Caroli AII:244 1940 - 1944    193 kr
Malmö Caroli AII:241 1940 - 1947    199 kr
Malmö Caroli AII:242 1940 - 1947    146 kr
Malmö Caroli AII:243 1940 - 1947    116 kr
Malmö Caroli AII:239 1940 - 1948    60 kr
Malmö Caroli AII:240 1940 - 1948    133 kr
Malmö Caroli AII:245 1941 - 1947    139 kr
Malmö Caroli AII:246 1941 - 1948    159 kr
Malmö Caroli AII:247 1942 - 1947    155 kr
Malmö Caroli AII:248 1942 - 1948    121 kr
Malmö Caroli AII:249 1942 - 1948    71 kr
Malmö Caroli AII:250 1942 - 1948    64 kr
Malmö Caroli AII:251 1942 - 1948    52 kr
Malmö Caroli AII:252 1942 - 1948    72 kr
Malmö Caroli AII:253 1944 - 1948    139 kr
Malmö Caroli AII:254 1944 - 1948    88 kr
Malmö Caroli AII:255 1944 - 1948    118 kr
Malmö Caroli AII:256 1944 - 1948    94 kr
Malmö Caroli AII:257 1944 - 1948    207 kr
Malmö Caroli AII:258 1944 - 1948    114 kr
Malmö Caroli AII:259 1944 - 1948    66 kr
Malmö Caroli AII:260 1944 - 1948    141 kr
Obefintlighetsböcker
Malmö Caroli AIII:1 1865 - 1879    109 kr
Malmö Caroli AIII:2 1880 - 1900    72 kr
Malmö Caroli AIII:3 1900 - 1918    178 kr
Se: Malmö Caroli AII:112 1900 - 1932  210 kr
Malmö Caroli AIII:4 1918 - 1927    175 kr
Malmö Caroli AIII:5 1927 - 1948    184 kr
In- och utflyttningslängder
Malmö Caroli BI:1 1796 - 1827    132 kr
Malmö Caroli BI:2 1828 - 1851    125 kr
Malmö Caroli BII:1 1828 - 1851    112 kr
Malmö Caroli BI:3 1852 - 1861    97 kr
Malmö Caroli BII:2 1852 - 1861    80 kr
Malmö Caroli BI:4 1862 - 1871    297 kr
Malmö Caroli BI:5 1872 - 1877    294 kr
Malmö Caroli BI:6 1878 - 1882    277 kr
Malmö Caroli BI:7 1883 - 1888    325 kr
Malmö Caroli BI:8 1889 - 1891    151 kr
Malmö Caroli BI:9 1892 - 1894    155 kr
Malmö Caroli BI:10 1895 - 1898    184 kr
Malmö Caroli BI:11 1899 - 1901    109 kr
Malmö Caroli BII:3 1899 - 1901    109 kr
Malmö Caroli BI:12 1902 - 1904    103 kr
Malmö Caroli BII:4 1902 - 1904    104 kr
Malmö Caroli BI:13 1905 - 1907    111 kr
Malmö Caroli BII:5 1905 - 1907    111 kr
Malmö Caroli BI:14 1908 - 1910    110 kr
Malmö Caroli BII:6 1908 - 1910    110 kr
Malmö Caroli BI:15 1911 - 1913    108 kr
Malmö Caroli BII:7 1911 - 1913    109 kr
Malmö Caroli BII:8 1914 - 1915    83 kr
Malmö Caroli BI:16 1914 - 1916    115 kr
Malmö Caroli BII:9 1916 - 1918    199 kr
Malmö Caroli BI:17 1917 - 1919    116 kr
Malmö Caroli BII:10 1919 - 1922    224 kr
Malmö Caroli BI:18 1920 - 1923    138 kr
Malmö Caroli BII:11 1923 - 1925    218 kr
Malmö Caroli BI:19 1924 - 1927    139 kr
Malmö Caroli BII:12 1926 - 1928    232 kr
Malmö Caroli BI:20 1928 - 1930    219 kr
Malmö Caroli BII:13 1929 - 1930    154 kr
Malmö Caroli BI:21 1931 - 1933    112 kr
Malmö Caroli BII:14 1931 - 1933    190 kr
Malmö Caroli BI:22 1934 - 1935    114 kr
Malmö Caroli BII:15 1934 - 1935    155 kr
Malmö Caroli BI:23 1936 - 1937    106 kr
Malmö Caroli BII:16 1936 - 1937    175 kr
Malmö Caroli BI:24 1938 - 1939    106 kr
Malmö Caroli BII:17 1938 - 1939    190 kr
Malmö Caroli BI:25 1940 - 1941    89 kr
Malmö Caroli BII:18 1940 - 1941    135 kr
Malmö Caroli BII:19 1942 - 1944    166 kr
Malmö Caroli BI:26 1942 - 1945    120 kr
Malmö Caroli BII:20 1945 - 1947    169 kr
Malmö Caroli BI:27 1946 - 1947    74 kr
Malmö Caroli BI:28 1948    52 kr
Malmö Caroli BII:21 1948    52 kr
Födelse- och dopböcker
Malmö Caroli CI:1 1688 - 1709    115 kr
Malmö Caroli CI:2 1709 - 1738    104 kr
Malmö Caroli CII:1 1740 - 1813    74 kr
Malmö Caroli CI:3 1742 - 1746    50 kr
Malmö Caroli CI:4 1745 - 1769    116 kr
Malmö Caroli CI:5 1768 - 1797    160 kr
Malmö Caroli CI:6 1797 - 1805    83 kr
Malmö Caroli CI:7 1806 - 1813    123 kr
Malmö Caroli CI:8 1813 - 1853    145 kr
Malmö Caroli CI:9 1814 - 1826    195 kr
Malmö Caroli CI:10 1827 - 1860    360 kr
Malmö Caroli CI:11 1861 - 1870    517 kr
Malmö Caroli CII:2 1868 - 1871    277 kr
Malmö Caroli CI:12 1871 - 1875    446 kr
Malmö Caroli CI:13 1876 - 1877    285 kr
Malmö Caroli CI:14 1878 - 1880    383 kr
Malmö Caroli CI:15a 1880 - 1881    212 kr
Malmö Caroli CI:15b 1882    188 kr
Malmö Caroli CI:16 1883 - 1885    300 kr
Malmö Caroli CI:17 1886 - 1889    238 kr
Malmö Caroli CI:18 1890 - 1894    269 kr
Malmö Caroli CI:19 1895 - 1898    157 kr
Malmö Caroli CI:20 1899 - 1901    148 kr
Malmö Caroli CI:21 1902 - 1904    153 kr
Malmö Caroli CI:22 1905 - 1907    143 kr
Malmö Caroli CI:23 1908 - 1910    152 kr
Malmö Caroli CII:3 1911 - 1913    159 kr
Malmö Caroli CI:24 1911 - 1913    159 kr
Malmö Caroli CI:25 1914 - 1916    160 kr
Malmö Caroli CI:26 1917 - 1919    145 kr
Malmö Caroli CI:27 1920 - 1923    184 kr
Malmö Caroli CI:28 1924 - 1930    184 kr
Konfirmationsböcker
Se: Malmö Caroli DII:4 1825 - 1830  153 kr
Se: Malmö Caroli DII:5 1831 - 1847  213 kr
Se: Malmö Caroli DII:7 1859 - 1863  147 kr
Malmö Caroli DI:1 1863 - 1894    156 kr
Malmö Caroli DI:2 1895 - 1906    130 kr
Malmö Caroli DI:3 1907 - 1919    140 kr
Malmö Caroli DI:4 1920 - 1929    128 kr
Kommunionlängder
Malmö Caroli DII:1 1790 - 1799    88 kr
Malmö Caroli DII:2 1799 - 1813    116 kr
Malmö Caroli DII:3 1813 - 1820    88 kr
Malmö Caroli DII:4 1820 - 1830    153 kr
Malmö Caroli DII:5 1831 - 1847    213 kr
Malmö Caroli DII:6 1848 - 1858    209 kr
Malmö Caroli DII:7 1859 - 1863    147 kr
Lysnings- och vigselböcker
Se: Malmö Caroli CI:1 1689 - 1730  115 kr
Se: Malmö Caroli CI:4 1747 - 1768  116 kr
Se: Malmö Caroli CI:2 1749 - 1773  104 kr
Se: Malmö Caroli CI:5 1768 - 1797  160 kr
Se: Malmö Caroli CI:6 1797 - 1805  83 kr
Se: Malmö Caroli CI:7 1806 - 1813  123 kr
Se: Malmö Caroli CI:9 1814 - 1826  195 kr
Malmö Caroli EI:1 1814 - 1828    100 kr
Malmö Caroli EI:2 1827 - 1868    117 kr
Malmö Caroli EI:3 1829 - 1850    142 kr
Malmö Caroli EI:4 1851 - 1861    124 kr
Malmö Caroli EI:5 1862 - 1872    166 kr
Malmö Caroli EII:1 1869 - 1894    111 kr
Malmö Caroli EI:6 1873 - 1876    172 kr
Malmö Caroli EI:7 1877 - 1882    270 kr
Malmö Caroli EI:8 1883 - 1895    296 kr
Malmö Caroli EI:9 1895 - 1905    171 kr
Malmö Caroli EI:10 1906 - 1911    124 kr
Malmö Caroli EI:11 1912 - 1919    144 kr
Malmö Caroli EI:12 1920 - 1927    139 kr
Malmö Caroli EI:13 1928 - 1934    142 kr
Malmö Caroli EI:14 1935 - 1938    133 kr
Malmö Caroli EI:15 1939 - 1942    130 kr
Malmö Caroli EI:16 1943 - 1947    130 kr
Malmö Caroli EI:17 1948    42 kr
Död- och begravningsböcker
Se: Malmö Caroli CI:1 1688 - 1738  115 kr
Se: Malmö Caroli CI:3 1745  50 kr
Se: Malmö Caroli CI:4 1747 - 1768  116 kr
Se: Malmö Caroli CI:2 1749 - 1773  104 kr
Se: Malmö Caroli CI:5 1768 - 1797  160 kr
Se: Malmö Caroli CI:6 1797 - 1805  83 kr
Se: Malmö Caroli CI:7 1806 - 1813  123 kr
Se: Malmö Caroli CI:9 1814 - 1826  195 kr
Malmö Caroli F:1 1827 - 1860    162 kr
Malmö Caroli F:2 1861 - 1873    409 kr
Malmö Caroli F:3 1874 - 1878    342 kr
Malmö Caroli F:4 1879 - 1882    263 kr
Malmö Caroli F:5 1882 - 1884    280 kr
Malmö Caroli F:6 1885 - 1889    187 kr
Malmö Caroli F:7 1890 - 1894    198 kr
Malmö Caroli F:8 1895 - 1899    120 kr
Malmö Caroli F:9 1900 - 1904    147 kr
Malmö Caroli F:10 1905 - 1907    87 kr
Malmö Caroli F:11 1908 - 1910    106 kr
Malmö Caroli F:12 1911 - 1913    94 kr
Malmö Caroli F:13 1914 - 1916    93 kr
Malmö Caroli F:14 1917 - 1919    91 kr
Malmö Caroli F:15 1920 - 1925    124 kr
Malmö Caroli F:16 1926 - 1930    124 kr
Malmö Caroli F:17 1931 - 1935    109 kr
Malmö Caroli F:18 1936 - 1941    109 kr
Malmö Caroli F:19 1942 - 1948    124 kr
Övriga längder
Malmö Caroli GI:1 1863 - 1874    58 kr
Se: Malmö Caroli GI:1 1865 - 1869  58 kr
Malmö Caroli GII:1 1865 - 1885    100 kr
Malmö Caroli GII:2 1886 - 1900    74 kr
Malmö Caroli GII:3 1900 - 1911    107 kr
Bilagor till födelse och dopboken
Malmö Caroli HIIIa:1 1872 - 1897    244 kr
Malmö Caroli HIIIa:2 1888 - 1903    306 kr
Malmö Caroli HIIIa:3 1889 - 1898    226 kr
Malmö Caroli HIIIa:4 1899 - 1907    319 kr
Sockenstämmas protokoll och handlingar
Malmö Caroli KI:1 1749 - 1864    193 kr
Räkenskaper för kollekt
Malmö Caroli LIV:1 1699 - 1792    94 kr
Malmö Caroli LIV:2 1792 - 1819    93 kr
Övriga handlingar och handskrifter
Malmö Caroli GV:1 1693 - 1824    77 kr
Mantalslängder
Se: Uppbördsverket i Malmö 1941   
Register
Malmö Caroli KyrkReg:1 1688 - 1877    237 kr
Malmö Caroli KyrkReg:2 1688 - 1882    123 kr
Malmö Caroli KyrkReg:3 1688 - 1882    175 kr
Malmö Caroli PersonReg:1 1813 - 1818    87 kr
Malmö Caroli PersonReg:12 1813 - 1818    58 kr
Malmö Caroli PersonReg:2 1818 - 1823    75 kr
Malmö Caroli PersonReg:13 1818 - 1823    53 kr
Malmö Caroli PersonReg:3 1823 - 1826    76 kr
Malmö Caroli PersonReg:14 1823 - 1826    54 kr
Malmö Caroli PersonReg:4 1826 - 1834    107 kr
Malmö Caroli PersonReg:15 1826 - 1834    69 kr
Malmö Caroli PersonReg:5 1835 - 1844    141 kr
Malmö Caroli PersonReg:6 1845 - 1854    177 kr
Malmö Caroli PersonReg:7 1854 - 1860    202 kr
Malmö Caroli PersonReg:8 1860 - 1867    273 kr
Malmö Caroli PersonReg:9 1866 - 1878    300 kr
Malmö Caroli PersonReg:10 1866 - 1883    302 kr
Malmö Caroli PersonReg:11 1878 - 1901    152 kr
Bouppteckningar
Se: Rådhusrätten i Malmö 1 1546 - 1947   
Se: Rådhusrätten i Malmö 2 1948 -   
Övrigt
Malmö Caroli JIa:1 1683 - 1911    235 kr
Malmö Caroli LI:1 1715 - 1762    155 kr
Malmö Caroli Avskrift:1 1745 - 1769    64 kr
Malmö Caroli LI:2 1763 - 1793    76 kr
Malmö Caroli LI:3 1763 - 1795    103 kr
Malmö Caroli LI:4 1767 - 1780    147 kr
Se: Malmö Caroli LIV:1 1774 - 1792  94 kr
Malmö Caroli LI:5 1781 - 1794    171 kr
Se: Malmö Caroli LIV:1 1784 - 1794  94 kr
Se: Malmö Caroli LIV:2 1792 - 1819  93 kr
Malmö Caroli LI:6 1795 - 1798    148 kr
Malmö Caroli HIIaa:1 1796 - 1806    451 kr
Malmö Caroli JIa:2 1796 - 1819    148 kr
Malmö Caroli LI:7 1799 - 1802    158 kr
Se: Malmö Caroli LIV:2 1801 - 1835  93 kr
Malmö Caroli LI:8 1803 - 1805    151 kr
Malmö Caroli LI:9 1806 - 1808    150 kr
Malmö Caroli HIIaa:2 1807 - 1811    440 kr
Malmö Caroli LI:10 1809 - 1811    172 kr
Malmö Caroli HIIaa:3 1812 - 1814    426 kr
Malmö Caroli LI:11 1812 - 1814    187 kr
Malmö Caroli HIIaa:4 1815 - 1817    480 kr
Malmö Caroli LI:12 1815 - 1817    207 kr
Malmö Caroli HIIaa:5 1818 - 1820    420 kr
Malmö Caroli LI:13 1818 - 1820    256 kr
Malmö Caroli HIIaa:6 1821 - 1822    378 kr
Malmö Caroli LI:14 1821 - 1823    249 kr
Malmö Caroli HIIaa:7 1823 - 1824    348 kr
Malmö Caroli LI:15 1824 - 1826    256 kr
Malmö Caroli HIIaa:8 1825 - 1826    292 kr
Malmö Caroli TopReg:1 1826 - 1948    51 kr
Malmö Caroli HIIb:1 1827    134 kr
Malmö Caroli LI:16 1827 - 1828    178 kr
Malmö Caroli HIIc:1 1827 - 1863    392 kr
Malmö Caroli HIIc:2 1827 - 1863    347 kr
Malmö Caroli HIIc:3 1827 - 1863    262 kr
Malmö Caroli HIIc:4 1827 - 1863    371 kr
Malmö Caroli HIIc:5 1827 - 1863    499 kr
Malmö Caroli HIIc:6 1827 - 1863    403 kr
Malmö Caroli HIIc:7 1827 - 1863    277 kr
Malmö Caroli HIIc:8 1827 - 1863    397 kr
Malmö Caroli HIIc:9 1827 - 1863    263 kr
Malmö Caroli HIIc:10 1827 - 1863    440 kr
Malmö Caroli HIIc:11 1827 - 1863    422 kr
Malmö Caroli HIIc:12 1827 - 1863    256 kr
Malmö Caroli HIIb:2 1828 - 1829    236 kr
Malmö Caroli LI:17 1829 - 1831    262 kr
Malmö Caroli HIIb:3 1830 - 1831    188 kr
Malmö Caroli HIIb:4 1832 - 1833    249 kr
Malmö Caroli LI:18 1832 - 1834    166 kr
Malmö Caroli HIIb:5 1834 - 1835    280 kr
Malmö Caroli LI:19 1835 - 1837    213 kr
Malmö Caroli HIIb:6 1836 - 1837    294 kr
Malmö Caroli HIIb:7 1838 - 1839    295 kr
Malmö Caroli HIIb:8 1840 - 1841    284 kr
Malmö Caroli HIIb:9 1842    183 kr
Malmö Caroli HIIb:10 1843    176 kr
Malmö Caroli HIIb:11 1844 - 1845    298 kr
Malmö Caroli JIa:3 1845 - 1860    181 kr
Malmö Caroli HIIb:12 1846 - 1847    307 kr
Malmö Caroli HIIb:13 1848    192 kr
Malmö Caroli HIIb:14 1849    186 kr
Malmö Caroli HIIb:15 1850    201 kr
Malmö Caroli JIa:4 1860 - 1888    331 kr
Malmö Caroli JIb:1 1861 - 1866    331 kr
Malmö Caroli JIa:5 1875 - 1903    410 kr
Malmö Caroli JIa:6 1889 - 1897    187 kr
Malmö Caroli JIa:7 1898 - 1903    213 kr
Malmö Caroli JIa:8 1901 - 1915    316 kr
Malmö Caroli JIa:9 1904 - 1915    180 kr
Malmö Caroli JIa:10 1916 - 1918    95 kr
Malmö Caroli JIa:11 1919 - 1923    102 kr
Malmö Caroli JIa:12 1924 - 1930    88 kr

ANTAL FÄRGBILDER

88 055 261

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgStarta programmet