Lungsund

Lungsund i Värmlands län
LänVärmlands län
LandskapVärmland
ArkivtypFörsamling/Socken
InformationLungsund utgör eget pastorat.
Tidigare var Lungsund annexförsamling i Kroppa och Lungsunds pastorat, vilket delades i två den 1/1 1937.

Stift:
Karlstad

Härad:
Färnebo

Släktdata om Lungsund
NADSE/VA/13342
Volymer från Lungsund
  Husförhörslängder (Församlingsböcker)
In- och utflyttningslängder
Födelse- och dopböcker
Konfirmationsböcker
Kommunionlängder
Lysnings- och vigselböcker
Död- och begravningsböcker
Bilagor till husförhörslängden och församlingsboken
Bilagor till flyttningslängderna
Sockenstämmas protokoll och handlingar
Räkenskaper för kyrka
Räkenskaper för kollekt
Övriga handlingar och handskrifter
Mantalslängder
Domböcker
Bouppteckningar
Övrigt

ArkivDigital - Släktforskning på nätet i färg
  öppnar volymen i ArkivDigital online. Du behöver ett abonnemang hos ArkivDigital.
  visar en informationsruta när muspekaren är över ikonen.
  lägger volymen till varukorgen. Det går även bra att beställa enskilda volymer på CD/DVD och priset anges till höger om ikonen.

NamnÅrtal  
Husförhörslängder (Församlingsböcker)
Lungsund AI:1 1733 - 1750    123 kr
Lungsund AI:2 1752 - 1763    159 kr
Lungsund AI:3 1764 - 1771    134 kr
Lungsund AI:4 1772 - 1778    115 kr
Lungsund AI:5 1778 - 1784    123 kr
Lungsund AI:6 1784 - 1790    129 kr
Lungsund AI:7 1790 - 1797    124 kr
Lungsund AI:8 1797 - 1804    124 kr
Lungsund AI:9 1804 - 1810    126 kr
Lungsund AI:10 1810 - 1815    127 kr
Lungsund AI:11 1815 - 1820    130 kr
Lungsund AI:12 1820 - 1825    147 kr
Lungsund AI:13 1825 - 1831    184 kr
Lungsund AI:14 1831 - 1835    195 kr
Lungsund AI:15 1836 - 1840    192 kr
Lungsund AI:16 1841 - 1845    234 kr
Lungsund AI:17 1846 - 1850    181 kr
Lungsund AI:18 1846 - 1850    165 kr
Lungsund AI:19 1851 - 1855    231 kr
Lungsund AI:20 1856 - 1860    234 kr
Lungsund AI:21 1861 - 1865    259 kr
Lungsund AI:22 1866 - 1870    267 kr
Lungsund AI:23 1871 - 1876    274 kr
Lungsund AI:24 1876 - 1880    268 kr
Lungsund AI:25 1881 - 1885    261 kr
Lungsund AI:26 1886 - 1890    241 kr
Lungsund AI:27 1891 - 1895    226 kr
Lungsund AIIa:1 1896 - 1900    231 kr
Lungsund AIIa:2 1901 - 1906    231 kr
Lungsund AIIa:3 1906 - 1914    238 kr
Lungsund AIIa:4 1914 - 1928    316 kr
Lungsund AIIa:5 1929 - 1938    316 kr
Lungsund AIIa:6 1938 - 1944    315 kr
In- och utflyttningslängder
Lungsund B:1 1773 - 1807    70 kr
Lungsund B:2 1806 - 1875    145 kr
Se: Lungsund HIIb:1 1825 - 1905  95 kr
Lungsund HIIb:1 1825 - 1905    95 kr
Se: Lungsund AI:16 1841 - 1845  234 kr
Se: Lungsund AI:18 1846 - 1850  165 kr
Se: Lungsund C:8 1867 - 1872  87 kr
Se: Lungsund C:9 1873 - 1881  82 kr
Se: Lungsund AI:24 1876 - 1881  268 kr
Lungsund B:3 1876 - 1907    76 kr
Lungsund B:4 1876 - 1907    97 kr
Se: Lungsund AI:25 1881 - 1886  261 kr
Se: Lungsund C:11 1882 - 1893  90 kr
Se: Lungsund AI:26 1886 - 1891  241 kr
Se: Lungsund AI:27 1891 - 1895  226 kr
Lungsund B:5 1908 - 1938    98 kr
Lungsund B:6 1916 - 1947    131 kr
Lungsund B:7 1939 - 1948    48 kr
Lungsund B:9 1948 - 1955    46 kr
Födelse- och dopböcker
Lungsund C:1 1687 - 1709    109 kr
Lungsund C:2 1710 - 1734    113 kr
Lungsund C:3 1735 - 1773    144 kr
Lungsund C:4 1774 - 1829    166 kr
Lungsund C:5 1830 - 1854    117 kr
Lungsund C:6 1830 - 1860    76 kr
Lungsund C:7 1855 - 1870    111 kr
Lungsund C:8 1867 - 1872    87 kr
Lungsund C:10 1871 - 1894    114 kr
Lungsund C:9 1873 - 1881    82 kr
Lungsund C:11 1882 - 1893    90 kr
Lungsund C:12 1894 - 1905    142 kr
Lungsund C:13 1895 - 1929    156 kr
Lungsund C:16 1906 - 1911    81 kr
Lungsund C:14 1930 - 1948    84 kr
Konfirmationsböcker
Lungsund DI:1 1773 - 1805    51 kr
Lungsund DI:2 1806 - 1894    84 kr
Se: Kroppa HI:1 1844  132 kr
Lungsund DI:3 1895 - 1931    84 kr
Lungsund DI:4 1909 - 1934    61 kr
Lungsund DI:5 1932 - 1957    68 kr
Kommunionlängder
Lungsund DII:1 1774 - 1779    84 kr
Lungsund DII:2 1779 - 1782    55 kr
Lungsund DII:3 1782 - 1787    85 kr
Lungsund DII:4 1809 - 1828    142 kr
Lungsund DII:5 1828 - 1850    124 kr
Se: Lungsund AI:18 1846 - 1850  165 kr
Se: Lungsund AI:19 1852  231 kr
Lysnings- och vigselböcker
Se: Lungsund C:1 1687 - 1709  109 kr
Se: Lungsund C:2 1710 - 1734  113 kr
Se: Lungsund C:3 1738 - 1773  144 kr
Se: Lungsund C:4 1774 - 1821  166 kr
Lungsund EI:1 1822 - 1900    84 kr
Se: Kroppa EI:1 1845 - 1863  75 kr
Lungsund EI:2 1901 - 1944    88 kr
Lungsund EI:3 1945 - 1948    42 kr
Lungsund EI:4 1948 - 1960    42 kr
Död- och begravningsböcker
Se: Lungsund C:1 1687 - 1709  109 kr
Se: Lungsund C:2 1710 - 1734  113 kr
Se: Lungsund C:3 1742 - 1773  144 kr
Se: Lungsund C:4 1774 - 1829  166 kr
Se: Lungsund C:5 1830 - 1854  117 kr
Se: Lungsund C:7 1855 - 1870  111 kr
Se: Lungsund C:8 1867 - 1872  87 kr
Lungsund F:1 1871 - 1894    72 kr
Se: Lungsund C:9 1873 - 1881  82 kr
Se: Lungsund C:11 1882 - 1893  90 kr
Se: Lungsund C:12 1894 - 1906  142 kr
Lungsund F:2 1895 - 1944    126 kr
Se: Lungsund C:16 1906 - 1911  81 kr
Lungsund F:3 1945 - 1948    42 kr
Bilagor till husförhörslängden och församlingsboken
Lungsund HIa:1 1877 - 1913    89 kr
Lungsund HIa:2 1877 - 1919    143 kr
Bilagor till flyttningslängderna
Lungsund HIIa:1 1834 - 1839    245 kr
Lungsund HIIa:2 1840 - 1844    257 kr
Lungsund HIIa:3 1845 - 1850    343 kr
Lungsund HIIa:4 1851 - 1855    333 kr
Lungsund HIIa:5 1857 - 1865    429 kr
Lungsund HIIa:6 1866 - 1869    229 kr
Lungsund HIIa:7 1870 - 1874    249 kr
Lungsund HIIa:8 1875 - 1879    241 kr
Lungsund HIIa:9 1880 - 1884    229 kr
Lungsund HIIa:10 1885 - 1894    405 kr
Lungsund HIIa:11 1895 - 1899    250 kr
Sockenstämmas protokoll och handlingar
Se: Lungsund LIa:1 1680 - 1723  124 kr
Lungsund KI:1 1722 - 1837    124 kr
Lungsund KI:2 1723 - 1729    119 kr
Lungsund KI:3 1729 - 1782    138 kr
Lungsund KI:4 1782 - 1822    140 kr
Se: Kroppa KI:3 1808 - 1821  143 kr
Lungsund KI:5 1812 - 1845    82 kr
Se: Kroppa KI:4 1822 - 1840  146 kr
Lungsund KI:6 1823 - 1842    145 kr
Se: Lungsund HIIb:1 1838 - 1841  95 kr
Se: Kroppa KI:5 1840 - 1859  146 kr
Lungsund KI:7 1842 - 1859    142 kr
Lungsund KI:8 1842 - 1859    31 kr
Lungsund KI:9 1859 - 1862    148 kr
Räkenskaper för kyrka
Lungsund LIa:1 1671 - 1702    124 kr
Räkenskaper för kollekt
Se: Lungsund DI:2 1830 - 1836  84 kr
Övriga handlingar och handskrifter
Se: Lungsund AI:24 1876 - 1881  268 kr
Se: Lungsund AI:25 1881 - 1886  261 kr
Se: Lungsund AI:26 1886 - 1890  241 kr
Se: Lungsund AI:27 1891 - 1895  226 kr
Mantalslängder
Se: Häradsskrivaren i Östersysslet fögderi FIa:93 1941  120 kr
Domböcker
Se: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Värmlands län 1602 -   
Se: Färnebo häradsrätt 1638 -   
Bouppteckningar
Se: Färnebo häradsrätt 1698 - 1944   
Se: Filipstads och Färnebo tingslags häradsrätt 1945 - 1947   
Se: Östersysslets domsagas häradsrätt 1948 -   
Övrigt
Se: Bromanderska samlingen Okänt   

Alla volymer

ANTAL FÄRGBILDER

88 726 410

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgStarta programmet